« Върни се назад Публикувано на 18.04.2014 / 23:34

ЗАЩОТО ВСЕКИ, КОЙТО ВЪЗДИГА СЕБЕ СИ, ЩЕ СЕ СНИЖИ, А КОЙТО СМИРЯВА СЕБЕ СИ, ЩЕ БЪДЕ ВЪЗДИГНАТ

 

 

9 И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тази притча: 10 Двама души се изкачиха в храма да се помолят, единият – фарисей, а другият – бирник. 11 Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци – грабители, неправедници, прелюбодейци, и особено не като този бирник.

12 Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия.

13 А бирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удряше в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника.

14 Казвам ви, че този си отиде у дома оправдан, а не онзи; защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат.

Лука 15:1-7

1 Каза още на учениците Си: Един богаташ имаше настойник, когото наклеветиха пред него, че разпилявал имота му.

2 И той го повика и му каза: Какво е това, което слушам за тебе? Дай сметка за настойничеството си; защото не можеш вече да бъдеш настойник.

3 Тогава настойникът си каза: Господарят ми отнема от мене настойничеството. Какво да правя? Нямам сила да копая, а да прося ме е срам.

4 Сетих се какво да направя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството.

5 И така, като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия: Колко дължиш на господаря ми?

6 А той отвърна: Сто мери елей. И му каза: Вземи разписката си, седни бързо и пиши петдесет.

7 После каза на друг: А ти колко дължиш? И той отговори: Сто мери жито. Каза му: Вземи разписката си и пиши осемдесет.

8 И господарят му похвали неправедния настойник за това, че е постъпил остроумно; защото синовете на този век са по-остроумни спрямо своето поколение от синовете на светлината.

9 И Аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедното богатство и когато се привърши, да ви приемат във вечните селения.

10 Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.

11 И така, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство?

12 И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?

13 Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона!

Лука 16:1-13

 

 

 

 

 

 

«