Публикувано на 18.03.2018 / 21:20

ЕТО Я „ДЪРЖАВНАТА ТАЙНА“ ЗАД КОЯТО ДАНС, ПРОКУРАТУРА, ДКСИ И СЪД, СКРИХА МРЪСНАТА ПОРЪЧКА СРЕЩУ БЮРОТО ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ СРС! ДОКУМЕНТИ ПОКАЗВАТ ДЪРЖАВНА ИЛИ ДЕБИЛНА Е АГЕНЦИЯТА ПО „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И ПОТРЕСАВАЩИ СКАЛЪПЕНИ ЛЪЖИ ПО „АФЕРАТА ГЕОРГИ ГАТЕВ“!

GATEV65GATEV65георги гатевВ свое журналистическо разследване АФЕРА ви предоставя да се запознаете хронологично с фактология от ДОКУМЕНТИ, въз основа на които бе отнет достъпа до класифицирана информация на заместник – председателя на Бюрото за контрол върху СРС Георги Гатев, които до този момент не бяха оповестени и бяха укривани от обществото зад булото на „класифицирана информация“ и „държавна тайна“.

Зад прикрието „държавна тайна“ обществото така и не успя да разбере заради какво точно бе отнет достъпа до класифицирана информация на Георги Гатев, както и какви точно „нарушения на обществения ред“ и каква точно „класифицирана информация“ е „издал“. Впрочем, от разследването ни ще ви стане ясно и че депутатите в парламента гласуваха прекратяването на мандата на Георги Гатев БЕЗ ИЗОБЩО ДА ИМАТ ПРЕДСТАВА ОТ ФАКТОЛОГИЯТА И ДОКУМЕНТАЦИЯТА, БЕЗ ДА СА Я ЗЪРВАЛИ, И БЕЗ ДА ИМАТ ХАБЕР КАКВО СА ПИСАЛИ ДАНС, ДКСИ, ПРОКУРАТУРА И ВАС! Като на всичкото отгоре не пожелаха да изслушат дори и „при закрити врати“ Георги Гатев.

Разследването е по-дълго като обем от обичайното, но четенето е задължително! и си заслужава, защото благодарение на него ще разберете държавна или дебилна агенция по национална сигурност имаме, на кого козируват и слугуват ДКСИ, прокуратура и ВАС в лицето на съдебния състав, произнесъл решение, от което става дори видно това, че или е печално некадърен този съдебен състав, или е още по-печално поръчков, щом в решението си се позовава даже на текстове, отхвърлени от ДКСИ по случая!

Ще си направите и изводите може ли всеки един от нас да бъде на мястото на така „сготвената“ мишена, благодарение на пасквили, минаващи за „справки“ на ДАНС.

сотир цацаровВ началото – по безпрецедентен начин, никога неслучвало се досега! – е прокуратурата.

На 24 юли 2017 година прокуратурата излиза с официално прес-съобщение, в която заявява, че по сигнал на ДАНС е проверила лице от Бюрото за контрол върху СРС, който се бил срещал с обвиняеми и подсъдими, за да им съдейства как да подават заявления в Бюрото за контрол върху СРС. Посочени са без имена някои от случаите. Името на Георги Гатев също не е обозначено, но веднага е припознато от медиите и скандала гръмва.

На практика прокуратурата, без да има правомощия за това, преди още ДАНС официално да е отнел достъпа до класифицирана информация на Георги Гатев, подсказва и предначертава действията на ДАНС. На 27 юли 2017 година – СЛЕД излязлото прес-съобщение на прокуратурата – ДАНС отнема достъпа за класифицирана информация на Георги Гатев.

Нататък скандала се разгаря дотам, че се състои изслушване и в Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на СРС и достъпа до данните по закона за електронните съобщения на председателя на Бюрото за контрол върху СРС Бойко Рашков, на което присъства главният прокурор Сотир Цацаров, шефове на ДАНС, ДАТО и прочие.

Абсурдът е, че от цялата състояла се говорилня, НА НИКОГО НЕ СТАВА ЯСНО И НИТО ЕДИН ОТ САМАТА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ НЕ Е ЧЕЛ И НЕ Е ЗАПОЗНАТ въз основа на какви документи се позовава ДКСИ, ДАНС, както и в последствие ВКС, за да отнеме достъпа до класифицирана информация на Георги Гатев, който е член на орган, избран от Народното събрание, орган, който упражнява наблюдение върху дейността на прокуратура и ДАНС във връзка с това законосъобразно или не се прилагат СРС.

В първоначалното прес-съобщение на прокуратурата по никакъв начин не е заявено, че Георги Гатев е издал държавна или служебна тайна, а се говори за „нарушения на установения обществен ред“.

Във финалното решение на ВАС обаче, е посочено, че са издадени сведения, които са класифицирана информация /държавна тайна/. Което откъдето и да го погледнеш е престъпление. Прокуратурата обаче нито е образувала наказателно производство, нито изобщо споменава за извършено престъпление от страна на Гатев.

Преди да ви запознаем с умопомрачителните „аргументи“ и „доводи“ на ДАНС и ДКСИ за отнемане на достъпа до класифицирана информация на Георги Гатев, изключително важно е да се подчертае, че на Гатев е ОТКАЗАН ДОСТЪП ДО ЗАПОЗНАВАНЕ С МАТЕРИАЛИТЕ ПО ОТНЕМАНЕТО НА ДОСТЪПА МУ ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ!  Така се налага той да изгражда защитата си абсолютно „на сляпо“, опирайки се единствено на споменатото в прес-съобщението на прокуратурата и на информация, изтекла в медиите, предполагайки, а не знаейки в какво точно го уличават.

На Георги Гатев е отказано да се запознае с материалите по преписката, както и с решението на ДКСИ Решение № 66 –II– 19/22.08.2017 г., въпреки искането му, което той е направил с писмо № И-2600/29.08.2017 г.

Запознаването на Георги Гатев с материалите става едва СЛЕД като делото е изпратено във ВАС. Производството е по чл.12 АПК, “касационно производство“ – обжалване на първоинстанционно решение и е под формата на „абсолютна формалност“, тъй като Гатев е в невъзможност да формулира жалбата си с оглед изискването на основание и по съдържание, предмет на касационната проверка, доказателства и забрана за нови фактически установявания /чл.209 и 212 гт.4-5, 218-220 АПК/, затова и жалбите на Гатев се основават на допускане, базирайки се единствено на прес-съобщението на прокуратурата, без никаква конкретика.

Законът за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ обаче изрично предвижда правото на защита, което се основава на осигуряването на възможност за запознаване с всички материали, особено с тези, които са предоставени на Държавната комисия по сигурност на информацията /ДКСИ/.

И сега – забележете! – за разлика от постановеното от съдебния състав на ВАС, за който ще стане дума по-надолу, гледал делото по отнемане достъпа до класифицирана информация на Георги Гатев, практиката на същия този съд – ВАС – е точно в обратен смисъл! Ето и съдебната практика на ВАС, прегазена от съдебния състав, пак на ВАС, гледал делото по казуса с Георги Гатев:  Решения на ВАС: Решение № С-71/16 г., Решение № 4/17.01.2018 г. и Решение № С-7/23.01.2018 г.

МИЛКА ПАНЧЕВАРешението на ВАС е под№8-2/17.01.2018 година по административно дело №С-54/17 г. на 6-то отделение със съдия докладчик Милка Панчева и член-съдии Н. Гунчев и Сибила Симеонова. Това решение също бе скрито от обществеността с мотива, че съдържа „класифицирана информация“ и така обществото остана в пълно неведение за сътворените безобразия както от ДАНС, ДКСИ и прокуратурата, така и на практика от самия съд.

А като прочетете нататък каква е точно „държавната тайна“ и заради какво точно и решение на съда, и решение на ДКСИ, и справки на ДАНС са засекретени – ум ще ви зайде!

Според съдебния състав, с докладчик – съдия Милка Панчева /апропо, обществено известна в магистратските среди като човек на Георги Колев – шеф на ВАС/ „не отговаря на действителността, твърденото от жалбоподателя /Георги Гатев/, че ДКСИ е допуснала нарушение в правото на защита на Гатев, тъй като при започване на произовдството не е бил уведомен за параметрите на същото…“.

Това обаче е абсолютно невярно, както отбелязахме по-горе. И всички цитирани от нас по-горе решения на същия тоя ВАС са в обратен смисъл на постановеното от съдия Милка Панчева.

Нещо повече! В самото становище на ДАНС от С-11455/8.08.2017 година, по жалбата на Георги Гатев, на лист 67 пише:

л.67 –„… Неоснователно е твърдението за съществено ограничаване на правото на защита, поради невъзможноста на жалбоподателя да се запознае с мотивите за отнемане на РДКИ“,

а на лист 68 пише: „л..68 – „В рамките на производството по обжалване на отнемането, същият има право на достъп до данните мотивирали отнемането, респективно разполага с процесуална възможност да упражни правото си на защита“.

Така самата ДАНС пише, че Гатев има право да се запознае с данните, мотивирали отнемането на достъпа му до класифицирана информация.

Гатев обача успява да разбере каква точно „държава тайна“ е „издавал“ и какви „нарушения“ на „обществения ред“ е правил ЕДВА когато делото влиза във ВАС. Дотогава играта е като в покера – „на тъмно“.

Време за абсурди! Фактическата обстановка. Описани са четири случая – Димитър Захариев – прокурор от Плевен, Светлозар Георгиев – съдия от Варненския окръжен съд, Галин Костов – ЧСИ и Ц. Цанев – адвокат.

Преди да видите за какви изсмукани глупотевини става дума, трябва да се отбележи, че има разминаване в прес-съобщението на прокуратурата от 24.07.2017 и констатациите на ДАНС и ДКСИ. В съобщението на прокуратурата не се твърди никъде за изнасяне на класифицирана информация, макар да става ясно, че се касае за едни и същи случаи.

Решението на ДКСИ приема за правилно установените факти от ДАНС, „обективирани“ в справка на ДАНС и становище на ДАНС, като в основата е друга справка на ДАНС от 18.07.2017 г., класифицирана на 21.06.2017 г.

Из решението на ДКСИ: „…Съгласно чл.346 ал.5  ЗСРС информацията, която е станала известна на член или служител на НБ при и по повод… е служебна тайна… Сред функциите и правомощията на НБ съгласно Правилника не е предвидено сред служебните задължения на членовете му да предоставят консултации на граждани в т.ч. на същите да се оказва помощ на място за изготвянето на заявления за проверка на СРС. Подържането на системни контакти с лица обект на интерес на службите и прокуратурата, предоставянето на КИ на лица относно прилагани спрямо тях СРС, както и практиката да се подпомагат гражданите по начин несъвместим с определения от закона ред са факти, които безспорно са насочени срещу обществения ред и водят на обоснован извод за наличието у жалбоподателя на дейност насочена срещу обществения ред“ /т.е. чл.41 т.4 ЗЗКИ/

Из решението на ВАС: „..Като се има предвид служебната позиция на жалбоподателя и начина на указване на съдействие /предоставяне на информация/ на конкретни лица, това поведение не може да се сведе до обикновени административно обслужване на случайни граждани. Още повече, че в служебните му задължения не се включва съдействие от технически характер, редът за подаване на заявления и сигнали на гражданите относно уведомяването им за използвани спрямо тях СРС е уреден в правилата на НБ, а отговорите се изготвят от колективен орган…“

Сега внимавайте!: Към преписката няма приложени каквито и да е доказателства, включително и длъжностна или служебна характеристика относно служебните задължения на Георги Гатев, тъй като такива не са изисквани!!!

ДКСИ е преценила събраните материали, фактите и данните отразени в становищата и справките на ДАНС и е приела за правилно отнемането на достъпа до класифицирана информация, поради наличието на законноустановени предпоставки, основното от което е – „подържани системни контакти и предоставяне на служебно известна му информация на лица, обекти на оперативен интерес и такива, на които е повдигнато обвинение, или на които е образувано наказателно производство. Това обуславя липсата на надеждност с оглед сигурността и опазването на тайната – чл.40/1/ т.6 и 8 от ЗЗКИ. В тази норма /т.8/ законадателя не е конкретизирал дали се касае за държавна или служебна тайна, което съдът счита, че е целенасочено, за да се отнася и за двете. Липсата на надежност е обвързана и с разпоредбата на чл.41 т.4 – дейност насочена срещу обществения ред. Съдът счита, че предоставянето на КИ на цитираните в справката на ДАНС лица, относно прилагането на СРС спрямо тях, правилно е квалифицирана като дейност срещу обществения ред“

Според решението на ДКСИ: „… В законодателството липсва легална дефиниция на понятието „обществен ред“ , а оттам и на „дейност насочена срещу обществения ред“. По този начин се дава възможност на правоприлагащия орган да действа в условията на оперативна самостоятелност, като се отчитат интересите на обществото във всеки момент от неговото развитие. Към момента теорията и съдената практика дефинират „дейност срещу обществения ред“ като поведение несъвместимо с етичните и моралните изисквания наложили се в обществото. ВАС –Р-10295/26.10.07, 15019/8.12.10 и 1094/3.02.16 тълкуват понятието като поведение насочено срещу правния ред такова, което нарушава важни държавни, обществени и лични интереси като обществено и лично спокойствие, правата и свободите на хората, дейността на държавните и недържавни институции и организаци или съществено засяга морала и нравствеността. Съдът приема, че не само поведение, което нарушава законово закрепени норми е насочено към обществения ред, но и такива, които съществено засягат морала и нравствеността. Освен това ВАС приема, че това понятие следва да се разбира като синоним на правов ред, а използването от националните власти на понятието обществен ред, във всички случаи и предполага наличието на действителна и достатъчно сериозна заплаха засягаща основно обществения интерес, отвъд смущаването на реда, каквото е всяко нарушение на закона. ДКСИ изцяло споделя тълкуването на ВАС оносно съдържанието на понятието обществен ред.“

В решението на ДКСИ: „… системни контакти с лица обекти на оперативен интерес на службите и прокуратурата, на такива на които предстои или са им повдигнати обвинения..“

За сведение на ДКСИ обаче, трябва да набием в мозъчните им клетки, че НЕ СЪЩЕСТВУВА ТАКАВА ЗАБРАНА! ЗАЩОТО ИМА ПРЕЗУМЦИЯ ЗА НЕВИНОВНОСТ! За целта нека прочетат – Решение на КС №7/2016 по к.д. 8/15 г.

Повечето от лицата подаващи жалби в Бюрото за контрол върху СРС са именно с повдигнати обвинения или подсъдими, и са запознати с факта за използвани срещу тях СРС, като искат проверка относно законосъобразността на прилагането им, а не за „да разбират“ дали срещу тях има СРС.

Абсолютно кретенско е да се счита, че Георги Гатев може да знае кое лице е „обект на оперативен интерес“! Гатев не може и няма как да знае дали лицето е „обект на оперативен интерес“!

Три от посочените случаи от ДАНС са на лица с повдигнати обвинения – Димитър Захариев, Светлозар Георгиев и Галин Костов, като последните двама имат оправдателни присъди на първа и втора инстанция, /не са влезли в сила/. Към момента на контактите им с  Георги Гатев не са били отстранени от работа и нямат други висящи производства.

Вижте сега кои са лицата на които УЖ Георги Гатев издавал „държавна тайна“. Как ДАНС може да те окачи на въжето със скалъпени измислици!

ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВДимитър Захариев – прокурор в Окръжна прокуратура -Плевен:

В прессъобщението на прокуратурата пише: „…членът на Бюрото за контрол върху СРС провеждал разговори с обвиняем магистрат, в хода на който подробно обяснявал процедурата по подаване на заявление за проверка и възможни официални отговори на Бюрото, както и изводите, които следват за обвиняемият от тях“

В решението на ДКСИ пише: „… По данни на ДАНС подържа близки отношения с Димитър Захариев, бивш окръжен прокурор гр.Плевен. Във връзка с прилагани спрямо Димитър Захариев СРС, Гатев е оказал влияние върху решенията на НБ /Национално бюро за контрол върху СРС/. Вследствие на активните му действия, НБ е взело решение, че СРС са изискани от некомпетентен орган – ДАНС. На последващо заседание решението е преразгледано и взето ново решение  за правомерност на прилагането“.

„…При документиран контакт между двамата Гатев е дал ясна индикация и създал възможност на същия да разбере дали е обект на експлоатация на СРС.“

В същото време в прессъобщението на прокуратурата се сочи само, че в хода на разговора между двамата „…подробно обяснявал процедурата по подаване на заявление и возможните официални отговори на Бюрото, както и изводите които следват за обвиняемия  от тях“.

В решението на ВАС пък пише: „…По отношение на Димитър Захариев, Гатев е оказвал влияние върху решението на НБ в негов интерес… По принцип изразяването на становище от член на колективен орган не може да се счита за оказване на влияние за взимане на решението, защото това е част от правомощията му. В тази част възраженията на Гатев за основателни. Съдът намира обаче за достоверен факта, че е документиран контакт между двамата, при който Гатев е дал ясна индикация и е създал възможност Захариев  да разбере дали е обект на експлоатация на СРС / с оглед действията на Захариев по сезиране с гжалба на НБ/ което предствалява нарушение на преките му служебни задължения по опазването на тайната. Приложените декларации от Захариев и публикациите в пресата се опровергават от събраната информация от ДАНС документирана във ВДС, както е отразено в обжалваното решение.“

Никакви подържани близки отношения няма Георги Гатев с Димитър Захариев. Между тях има единствено колегиални такива от времето, когато Георги Гатев е член на ВСС /3.10.2007 – 3.10.2012/ , а Захариев е  прокурор в ОП – Плевен.

Лъжите на ДАНС, ДКСИ рухват, защото Георги Гатев си е направил самоотвод и не е участвал изобщо в проверките за Димитър Захариев, извършени от Бюрото за контрол върху СРС! Проверките са две на брой. И е абсолютно нелогично, Георги Гатев да е искал да съдейства или да му предоставя информация, както е и при случая с Ц.Цанев, пък да си е направил  самоотвод. Това обаче няма никакво значение за „корифеите“ на „класифицираната информация“ ДАНС и ДКСИ.

Абсолютно несъстоятелно  и лишено от всякаква логика е и твърдението, че във връзка с прилаганите спрямо Димитър Захариев СРС е „оказвал влияние върху Бюрото и вследствие на активните действия Бюрото е взело решение за неправомерно прилагане на СРС, а впоследствие е преразгледало и „по необясними причини“ е взето друго решение за правомерност на прилагането“. Изобщо не става ясно какво се има предвид като „влияние“ и „активни действия“. На всичкото отгоре Решенията на Бюрото за контрол върху СРС се взимат по ред указан в неговия правилник и приети вътрешни правила, така както е било взето решението и в конкретния случай.

Димитър Захариев е  подавал две молби до Бюрото за контрол върху СРС – през месец юни 2015 година и на 21 януари 2017 година. С решение на Бюрото от 6.10.2016 същият е бил уведомен по първата му жалба, че срещу него не са били прилагани незаконосъобразни СРС. Втората жалба е във връзка с повдигнато му обвинение по чл.143 ал.1 от НК /престъпление срещу личността/, което не е включено в групата на „корупционни престъпления“, посочени в списъка на главна прокуратура. А изискването на ДАНС за прилагане на СРС срещу Захариев е направено на основание чл.4 ал.1 т.4 от Закона за ДАНС /корупционни прояви на лица, заемащи висщи държавни длъжности/, което е наложило по-внимателно проучване на случая, включително провеждане на срещи със служители на ДАНС, което и обяснява „необяснимите“ причини, „необясними“ единствено за мозъците на ДАНС и ДКСИ очевидно, за взетото от Бюрото ново решение.

Несъстоятелно и откровено идиотски звучи и твърдението, че при документиран контакт между Димитър Захариев и Георги Гатев, последният е дал „ясна индикация и е създал възможност на Захариев да разбере дали е обект на СРС“. Това е прието от ДКСИ от становището на ДАНС, което пък копипейства информация от справка на ДАНС, в която пък се сочи, че от съдържанието на проведен разговор между Захариев  и Гатев „…може да бъде изведено основателно предположение, че Гатев нерегламентирано намеква /б.ред.???!!!/ на Захариев, че в случай, че спрямо него прилагат СРС, НБ не отговаря с оглед на това, че ако в момента се прилага или е законно, по принцип тогава не дават отговор. Но ако установят че е приложено незаконосъобразно уведомяват лицето. В хода на розговора Гатев уведомява Захариев, че се извършва цялостна проверка, проверява се кой е изготвил искането и ако се установи, че все още се прилагат, не се уведомява лицето, а го уведомяват като се прекрати. В случая не е  изключено Димитър Захариев да е бил уведомен от страна на Гатев за прилаганите спрямо него СРС /Изготвено е ВДС, приложено по пр.пр. 9/15 ДП 186/15 на СЗ „А“ –СГП/“

Сега – пак внимание! – ВДС изобщо не е приложен към преписката, а самият Георги Гатев изобщо не е знаел за него и поради това не е искал и неговото прилагане и прослущване пред ДКСИ! 

И още нещо важно, за което ще стане дума нататък! За всички тия разговори, описани от ДАНС с изрази като „не е изключено“ и „може да бъде изведено основателно ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ“ за какво са си говорили, се съди единствено по разпечатки от телефона на Георги Гатев, защото СРС няма!

Няма и никакви приложени от З броя декларации! А посочените публикации от пресата са от адвоката на Захариев, който е изготвил и лично депозирал молбата му в Бюрото,  с конкретни отметки, извършени лично от него след входирането и.

ВАС абсолютно погрешно интерпретира нормата на чл.40  ал.1 т.8 вр. чл.42 ал.1 т.2 от ЗЗДИ относно тълкуването на понятието „надеждност на лицето от гледна точка на опазване на тайната“.

В конкретния случай не се касае за опазване на тайната изобщо, въобще по принцип, а трябва да са налице определени от закона признаци и обстоятелства извън самия факт на издаване на тайната. В този случай следва да са налице „факти и обстоятелства, които биха дали възможност за изнудване на лицето“.

В решението си ДКСИ  е приела за несъстоятелно това твърдение и го е отхвърлила със следните мотиви: „… На следващо място, прилагайки матер. закон, проучвателния орган ДАНС е приел, макар и да не е доказал по безспорен начин, че Гатев е ненадежден от гледна точка на опазване на тайната – чл.40 ал.1 т.8 вр. чл.42 ал.1 т.2 ЗЗКИ. Основанието обуславящо правния извод за ненадеждност на Гатев от гледна точка на опазване на тайната са данни относно факти и обстоятелства, които биха дали възможност за изнудване на лицето. ДКСИ приема, че твърдяната от проучвателния орган възможност не е била установена по безспорен начин, поради липса на категорични данни в приложените към делото материали. Още повече, общо е разбирането /в това число и на ДКСИ/, че да служат като средство за изнудване, тези факти следва да са дискредитиращи или злепоставящи лицето“.

Схващате ли за какъв абсурд става дума? ВАС е препотвърдил „нарушение“ на закона, извършено от Георги Гатев, което ДКСИ е отхвърлила като неоснователно и недоказано!!!

Срамно и някак недостойно е, когато става дума за ДАНС и ДКСИ, да четем в справките и становищата им изрази като „може“, „предположение“, „намеква“, „не е изключено“, които сочат единствено за недоказаност на тези твърдения, още повече че от така цитираното не следват абсолютно никакви изводи, че се дава каквато и да индикация за възможност на Захариев да разбере, че срещу него се прилагат СРС, а единствено, че се разяснява процедурата по закон и съгласно приетите правила на Бюрото за работа по сигнали от граждани, какъвто е и този случай.

СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВСветлозар Георгиев, съдия от Варненски окръжен съд. За капак – Веселина Томова и сайта АФЕРА, ни в клин, ни в ръкав!

В  прес-съобщението на прокуратурата се чете: „.. обвиняем магистрат провел лична среща в заведение с въпросния член на НБ., след което посетил сградата на НБ, където заявлението му за проверка било прието не по установения ред /по указание на члена на Бюрото то било изготвено от адм. секретар на НБКСРС в служебния и кабинет и на служебния и компютър/“

В решението на ДКСИ пише: „… На 28 март 2017 е документирана среща на Гатев със Светлозар Георгиев., привлечен като обвиняем по чл.294 ал.4 НК. По настояване на Гатев срещата се е състояла на място осигуряващо конфиденциален разговор.  Според ДАНС са налице основания да се счита, че на срещата са коментирани въпроси, свързани с прилагани СРС спрямо Светлозар Георгиев. Същият ден със съдействието на Гатев е подал жалба, която е написана под негова диктовка от адм. секретар и на служебния и компютър. ДАНС е установила наличието на контакти между двамата преди, по време и след подаването на жалбата.“

„…Георги Гатев. подържа контакти с Веселина Томова, журналист, главен редактор на ел.сайт Афера. Според ДАНС, в резултат на осъществена комуникация между двамата на 20.03.2017, още същата вечер на интернет страницата на медията е публикувана статия в подкрепа на Светлозар Георгиев…“

В решението на ВАС четем: „…Според мотивите на решението, на 28 март 2017 година е документирана лична среща на Гатев. със Светлозар Георгиев… Предполага се, че на срещата са коментирани въпроси, свързани с прилагани срещу Светлозар Георгиев СРС, тъй като още същия ден Светлозар Георгиев подава молба написана под негова диктовка, от адм. секретар. Има нейни обяснения, че няколко дни преди това е била уведомена от Гатев за предстоящото подаване на молбата. ДАНС е установила наличие на контакти между двамата преди, по време и след подаване на жалбата.

„…Установени са контакти на Гатев с журналистката Веселина Томова, главен редактор на електронния сайт Афера. Според ДАНС в резултат на осъществена комуникация между двамата на 20 март 2017 още същата вечер на интернет страницата на медията е публикувана статия в подкрепа на Светлозар Георгиев“.

Младши инспекторката, „творила“ малоумните „справки“ на ДАНС пише: „…по настояване на Гатев срещата е в заведение близост до Шератон, осигуряващо конфиденциалност на разговора“.

Как така дансаджиите разбраха, че срещата е била по настояване на Георги Гатев, след като няма СРС, а единствено разпечатки на телефона? Очевидно единствено по „предположения“ на родните служби може и да те окачат на въжето.

Срещата е В „Шератон“ , а не в близост до „Шератон“, а „Шератон“ е  на 100 метра от сградата на Бюрото за контрол върху СРС, е добре да вдене младши инспекторката, набутана да подписва „справките“ на ДАНС.

Срещата става след обаждане от страна на Светлозар Георгиев, сутринта на на 28 март 2017 г., което е видно от разпечатките на разговорите на Георги Гатев. Георгиев идва от Варна във връзка с воденото срещу него дело, бърза, има среща с адвоката си. Към онзи момент, а и понастоящем, Светлозар Георгиев е съдия във ВОС, не е отстраняван от работа, с оправдателна присъда, потвърдена по-късно и на втора инстанция, не е осъждан, няма други висящи производства.

Относно  това: „налице са основания да се счита,  че на срещата на 28 март 2017 г. са били коментирани въпроси свързани с прилагани СРС спрямо Светлозар Георгиев“ – това може да напише само лице, което или изобщо не е в час, или е некадърно до степен дебилност, или просто изпълнява поръчка и трябва да изсмуква от пръстите си каквото и да било, само за да угоди на чорбаджиите си.

Какво означава „коментирани“ и каква информация може Георги Гатев да даде на Светлозар Георгиев и да му предостави, след като на същата дата Светлозар Георгиев подава молбата в Бюрото за проверка, която пък проверка започва с решение на Бюрото за контрол върху СРС на 17 април 2017 г., т.е. двайсетина дни по-късно!!!

Георги  Гатев не участва в проверката! Тази проверка и към насоящия момент все още не приключила!

Друг е въпроса, че Светлозар Георгиев, в качеството си на обвиняем, е бил напълно запознат още на 16 март 2017 г.!!! с факта, че по отношение на него са прилагани СРС, когато е бил привлечен като обвиняем и са му били предявени материали по ДП 204/2015 по описа на СЗ „А“ при СГП.

Твърди се за приложен ВДС, но той нито е приложен нито е  прослушан!

Написването на жалбата от адм. секретар на служебен компютър е абсолютно неотносимо, като същото важи и за случая с Галин Костов, и не „затвърдява“ никакви предположения при срещата да са били коментирани въпроси, свързани със СРС спрямо Светлозар Георгиев, още повече да е предоставена класифицирана информация.

ВЕСЕЛИНА ТОМОВА АФЕРААбсолютно несъстоятелен е и факта за връзката, която се прави на контакт на Георги Гатев на 20 март 2017 г. с журналистката Веселина Томова, главен редактор на сайта АФЕРА,  и статията публикувана на същата дата „в подкрепа“ на Светлозар Георгиев.  И идиот от пръв поглед ще види разминаването на датите – в публикацията и подаването на жалбата – 28 март 2017 г.

Към 20 март Гатев не  имал контакт със Светлозар Георгиев и каквото и да отношение към написването на статията, в която на всичкото отгоре не се споменава, че е подадена жалба или обстоятелства във връзка с нея, още повече, че такива статии относно Светлозар Георгиев и „в негова подкрепа“ са публикувани в същия сайт и предишни дни.

Въпросната визирана статия от 20 март 2017 г. на АФЕРА е:

ЧЕТЕТЕ, СЪДИИ, И СИ ПЛЮЙТЕ В ПАЗВИТЕ! ЕТО ГО ПОКАЗНОТО КАК СЕ СГОТВЯ СЪДИЯ! ДА ТЕ СЛОЖАТ НА СРС ОЩЕ ОТ ДЕНЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛО, ЗАЩОТО ПРОКУРОРЪТ ПРОСТО СИ МИСЛЕЛ, ЧЕ МОЖЕ БИ ЩЕ ВЗЕМЕШ ПОДКУП! ВИШИНСКИ РЯПА ДА ЯДЕ!

Смешниците от ДАНС са пропуснали обаче, че два дни по-рано АФЕРА е написала, без да е необходимо да си е говорила по телефона с Георги Гатев, следната статия:

СЪДИЯ ЗА СГОТВЯНЕ. ЗАРАДИ ГНУСНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ИГРА С МАРЕШКИ. ЗНАК КЪМ ВСИЧКИ СЪДИИ – ВИЕ СТЕ СЛЕДВАЩИТЕ, АКО НЕ СТЕ НАДУПЕНИ.

За сведение на младшата инспекторка от ДАНС и пращящите от акъл нейни чорбаджии в ДАНС, от първия момент, в който прокуратурата оповести поредната си помпозна акция и турна Румяна Арнаудова да разяснява „подробностите“ като как хванали с ДАНС корумпирания варненски съдия, АФЕРА го написа в прав текст – че това е поредната чурук дъска на ДАНС & прокуратурата. Както е видно вече, АФЕРА излезе абсолютно права и съдията дотук получи две оправдателни присъди. А ДАНС сътвори грандиозен скандал, осветявайки „оперативен информатор“, като набута за такъв действащ прокурор. Същата тая ДАНС се провали позорно и триумфално след като в продължение на почти година държа варненския съдия под пълен контрол и с бръмбари дори и в съдебния му кабинет, и накрая стана за посмешище.  Същата тая ДАНС е стигнала в падението си дотам, че вместо да понесе отговорност за тоталния си провал, прави предположения какво си били говорили Томова и Гатев по телефона.

А, че Веселина Томова била говорила с Георги Гатев по телефона?! Айде сега, само с Пеевски, Цацаров и Борисов ли трябва да се говори по телефона, че само тогава да не влезеш в поредната кретенска „справка“ на ДАНС?

ГАЛИН КОСТОВГалин Костов, бивш съдия, сега ЧСИ:

Из прес-съобщение на прокуратурата:„…заявление на подсъдим, с когото членът е в близки отношения, е изготвено и входирано по същия начин на служебния компютър на адм. секретар“

Из решението на ДКСИ: „..Установени са близки отношения на Гатев и Галин Костов, ЧСИ, който в миналото е бил подсъдим – поръчител на убийство. Със съдействието на Гатев е подал жалба на 5 април 2017, която също е написана на компютъра на адм. секретар. По категоричен начин са установени многобройни контакти между двамата преди, в деня на жалбата и в последващ по-късен период…“

Из решението на ВАС: „…. Установени са близки отношения на Гатев и Галин Костов, ЧСИ, който в миналото е бил подсъдим – поръчител на убийство. Със съдействието на Гатев е подал жалба на 5 април 2017 която също е написана на компютъра на адм секретар. По категоричен начин са установени многобройни контакти между двамата преди, в деня на жалбата и в последващ по-късен период…“

ДАНС си умре по термина „близки отношения“. Георги Гатев и Галин Костов нямат близки оношения. Познанството им е на професиална основа от когато Галин Костов е бил съдия, адвокат, а към момента действащ ЧСИ.

Обърнете внимание на потресаващото описание от страна на ДАНС на Галин Костов: „в миналото бил подсъдим – поръчител на убийство“! И това се тиражира и от ДКСИ, и от ВАС. Ами влезте в Гугъл, бре, пооформете си малко термините и лексиката, както и информацията, че вече заприличва – като лаф да става в лафката на Банкя.

Галин Костов два пъти е оправдаван, присъдата не е влязла в сила. Добре беше ДАНС, ДКСИ и ВАС да се позоват къде точно да намерим забраната за контактуване с лица като Галин Костов.

Георги Гатев не участва в проверката по молбата до Бюрото на Галин Костов. Нарушения за съдействие или предоставяне на класифицирана информация не се посочват! Галин Костов е с чисто съдебно минало, няма други висящи производства, а това, че според ДАНС и той влиза в кюпа на купищата, измислени от ДАНС, като „оперативно интересен“, на Георги Гатев няма как това да е известно кой е оперативно интересен на ДАНС и кой не е.

В Справка на ДАНС пише:  „…обосновано предположение, че е поел ангажимент чрез правомощията си да опорочи по какъвто и да е начин приложените към ДП ВДС-и…“

Само истински кретен може да напише подобно твърдение, което е като в главата на Цветанов „обоснованото предположение“. Как, какво и защо да се опорочава??? Към момента срещу Галин Костов е нямало друго досъдебно производство, освен образуваното съдопроизводство с втора по ред оправдатена присъда! В мотивите и към двете му оправдателни присъди се коментират СРС по отношение на него дотолкова, доколкото за липса в тях на информация, относима към неговото участие в престъпление,  в което е обвиняван.

Ц. ЦАНЕВЦ.Цанев, адвокат

Из прессъобщение на прокуратурата: „…след среща с члена на НБ с лице спрямо което са прилагани СРС, то подало заявление за проверка. Тя била осъществена от въпросния член на НБ…“

В решение на ДКСИ пише: „…Георги Гатев подържа близки и служебни отношения с Ц.Цанев – адвокат и управител на няколко ТД. Цанев ползва офис на адвокатско дружетво „Рангелова – Гатев“, в която Гатев е съдружник. По данни на ДАНС адв. дружество подпомага и представлява управляваните от Цанев дружества в различни съдебни казуси и спорове. Срещу Цанев в Спецпрокуратура е образувано ДП във връзка с което Цанев е проявил интерес относно предмета на ДП и наличните материали в него. След проведена среща същият е подал жалба в НБ със съдействието  на Гатев. Вследствие на това в ДАНС е постъпило писмо, подписано от Гатев, с което се изисква проверка на всички материали по използваните спрямо Цанев СРС, които вече са в материалите по ДП и по такъв начин получава информация за наличните в делото данни…“

Из Решението на ВАС: „…Подобни констатации има и за подържане на близки служебни отношения и контакти с адвокат Цанев по отношения на когото в Спецпрокуратурата е образувано ДП във връзка с което Цанев е проявил интерес относно предмета и наличните за него материали. След проведена среща, същият е подал жалба в НБ със съдействието на Гатев…“

Забележете! – в решението на ВАС вече е отпаднало и въобще не се коментира твърдението за писмото, изискването на проверка и получаването на информация от делото.

Пак – „близки отношения“ и „…След проведена среща същият е подал жалба в НБ със съдействието на Гатев“. И  как и с какво е съдействал Георги Гатев, като жалбата на Цанев е подадена от адвокат?

Георги Гатев си прави самоотвод и по тази проверката, защото Ц. Цанев е негов състудент и колега юрист.

Относно това, че: „…в ДАНС е постъпило писмо, подписано от Гатев, с което се изисква проверка на всички материали по използваните спрямо Цанев СРС, които вече са в материалите по ДП и по такъв начин получава информация за наличните в делото данни…“,

въпреки че това отпада в решението на ВАС, сме длъжни да покажем как ДАНС и ДКСИ лъжат.

Цанев е подал молба до Бюрото за проверка дали са използвани срещу него неправомерно СРС. Съгласно установената практика, след запитване от Бюрото и получените отговори от ДАТО и ДАНС, в изпълнение на възложените му към момента функции на председател със Заповед 3-148/14.12.2015 г. на основание на чл.34е ЗСРС и решение на НБ от 12.01.2016, Георги Гатев е подписал писмо до ДАНС, с което ги уведомява, че ще бъде извършена проверка от Бюрото във връзка с този случай и моли да бъдат предоставени на Бюрото всички относими към това документи. В писмото са посочени и имената на лицата от Бюрото /член, експерт, между които Гатев не фигурира!!!/ които ще посетят ДАНС и на място ще извършат проверката, където и ще им се предостяват материалите, каквато е установената практика. Така че в случая Гатев не е получавал никаква информация „за налични в делото данни“!

Корифеите на дансаджийската мисъл дори и не са вдянали, че Ц. Цанев не е управител на ТД /търговски дружества/, а е адвокат и обслужва въпросните ТД /несъвместимост по Закона за адвокатурата/.  Цанев не ползва офис в адвокатско дружество „Рангелова – Гатев“ и не плаща наем на дружеството. Търговските дружества, за които се твърди, че Цанев е имал отношение, действително са регистрирани на адреса на адвокатското дружество, където обаче има и други офиси и кантори, но в офис, предоставен под наем от собственик друго физическо лице!

Вие представяте ли си за каква ДАНС говорим, след като не могат да установят такива елементарни неща и лъжат вместо това?

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВЗатаете дъх! Потресаващи откъси от справките и становището на ДАНС, достойни за евтино жълтакаво булевардно книжле!

Други нарушения на Георги Гатев, „установени“ от „справки“ и „становище“ на ДАНС:

„…Следва да се отбележи значимостта на решенията на НБ и чл.34ж ЗСРС. При решения за неправомерност, ВДС в резултат на прилагането на СРС се изключват от доказателствения материал по НП, респективно реално извършените престъпления може да останат ненаказани и да не се реализира наказателната отговорност…“

„…по собствена инициатива или под натиск /оказва съдействие/ предоставя информация, която би могла да подпомогне лицата при защитата им в наказателното производство и вероятно с цел – придобиване на влияние…“ 

Абсолютен правен абсурд! Тотална неграмотност и свободни съченения!

Не съществува никаква забрана да се оказва съдействие на лица.

За нито един от случаите няма данни и доказателства за предоставяне на класифицирана информация. Още повече, че е имало преписка в СГП №7-154/17 на СЗ „А“, която е решена е по същество и няма данни за извършено престъпление от Георги Гатев.

По какъв начин „да се подпомогнат лицата при защитата им в наказателното  производство“? Някой корифей на дансаджийската мисъл може ли да го разясни?

Лъжите обаче на ДАНС се сипят на килограм.

– „…оказвайки влияние при взимане на решения в НБ, способства за осуетяване на наказателна отговорност, т.е. при решения за неправомерно прилагане на СРС, ВДС-ите се изключват от доказателствения материал по НП, респективно реално извършените престъпрения могат да останат ненаказани и да не се реализира наказателна отговорност…“

Няма нито един такъв случай! А решенията в Бюрото за контрол върху СРС  се взимат след гласуване.

– “… в резултат на извършени проверки и официални протоколи и заключения на НБ, често се стига до опорочаване на ВДС, приобщени към доказателствени материали по ДП, използвайки факта, че част от магистратите проемат заключенията на НБ и съобрязават действията и актовете с тези на заключенията и становищата на НБ“

На това вече му се казва абсолютна простотия! Няма нито един такъв случай!

– “…дейност насочена срещу обществения ред, включително демократичното функциониране на страната, в т.ч. и на съдебната система“ /бел. ред. !!!!!/

– “… Чрез създадените по този начин контакти и подпомагането на магистрати за избягване на наказателна отговорност чрез „установяване“ на незаконно прилагане на СРС, в бъдеще да бъдат искани услуги от магистратите по произнасяне по дела на клиенти на адв. дружество, като крайната му цел е последващо лично облагодетестване“

На друго място пък е посочено: „…вероятно с цел придобиване на влияние“.

Потресаващо! „Дейност насочена срещу демократичното функциониране ная страната и на съдебната система“? Що се не гръмнете от ДАНС, бе?! И двамата магистрати не са от София, прокурор и наказателен  съдия, Георги Гатев няма общи дела с тях, те си имат адвокати по техните наказателни дела,  Георги Гатев е със замразени адвокатки права от почти 7 години – като член на ВСС и на Бюрото за контрол върху СРС, а съдружничката му Рангелова изобщо не се занимава с наказателни дела.

– “…предположение, че е приел ангажимент по някакъв начин да опорочи приложените ВДС-и къв ДП

– „…много често лично контактува с лица подаващи жалби, лично ги води, като в горямата част от случаите той лично ги изготвя или ги съветва какво да бъде съдържанието им

Няма нито един такъв случай! Нито един!

– „…известно е, че председателят  и зам. председателят на Бюрото са в близки отношения и често налагат своите мнения като официална позиция в колективния орган. Протоколите от заседанията отразяват това.

Кои протоколи? Такива няма приложени към делото и нито са изземвани, нито добрололно са предавани.

Навсякъде в  ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ „справки“ на ДАНС се  твърди за срещи, познанства, разговори с лицата, но не и за самото съдържание на разговорите и конкректно – въпроси, свързани със СРС. Изводите, предположенията и догадките се правят  ЕДИНСТВЕНО И САМО НА БАЗАТА НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТЕЛЕФОННИТЕ РАЗПЕЧАТКИ, ВЗЕТИ ЗА ТЕЛЕФОННИЯ НОМЕР НА ГАТЕВ ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА ПО ЗЕС.

СРС по „аферата Гатев“ НЯМА, има разпечатки на номерата на лица, с които е говорил Гатев и по тях се правят свободни съчинения от типа на „говори се, предполагаме, вероятно е, възможно е, не е изключено, необясними причини…“.

Случаи, описани от ДАНС, отпаднали в решението на ДКСИ:

За Росен Каменов – прокурор от ОП – Пловдив. В прессъобщението на прокуратурата е обозначен като: „…обвиняем магистрат бил заведен в НБ лично от този член за да подаде заявление“. Впоследствие се оказва, обаче, че човекът си пратил молбата до Бюрото по куриерска служба „Еконт“ и … гръмката прокурорска и дансаджийска отправка към него … отпада.

За Даниел Славов„… криминално проявен, „близки връзки, регулярни контакти...“ „…В разгледания период той е осъществил чести контакти с Гатев. Според явни източници /статия 2.02.2017 в Nbox.bg „Дънката върти срещи из София“/ има информация, че в този период двамата са провели поредица от разговори, което дава основание да се предполага, че… или ще се състои, или се е състояла среща…

Пак прочетете това! ДАНС „доказва“, като ползва като „явни източници“ – заглавия от жълти сайтове! „Което им дава основание да предполагат…“. Това ако е „национална сигурност“, тази агенция моментално трябва да бъде закрита!

– „…За ОБЕКТ... спрямо тях експлоатирани СРС /2015-16/ били обект на проверка от НБ….може да се предполага, че им предоставил информация или ги е насочил към възможности за подаване на молба до НБ…“

–  .За Б.О. – „… НБ излиза със становише, че в конкретния случай има непровомерно използване и прилагане на СРС и предлага на министъра на МВР да предприеме необходимите мерки съобразно законовите му правомощия. В случая министъра не притежава законови прамомощия съгласно чл.34е ал.5 ЗСРС и не би следвало да бъде адресат на така изтотвеното от НБ предложение. Адресати трябва да бъдат изрично посочените в чл.13 от ЗСРС или прокуратурата“…

И още: …как съдия от Варненски окръжен съд Трайчо Атанасов бил приятел със съдия Светлозар Георгиев, а пък Трайчо Атанасов бил в приятелски семейни отношения с Бойко Рашков и съпругата му… Нищо, че нито Бойко Рашков, нито съпругата му изобщо се сещат кой е тоя Трайчо.

БОРИС ДИМИТРОВ ДКСИЛъже ли ДКСИ и ако не, по чие нареждане в ДКСИ протокол на заседания не се води?!

В съдебно заседание по делото във ВАС на 13 11. 2017 юрисконсултът на ДКСИ представя „извадка“ от заседанието на комисията и заявява, че: „Не съществуват в ДКСИ нарочни правила, процедури за разглеждане на жалби“. По нататък казва: „…по принцип това е практиката на ДКСИ по отношение на представянето на извадки от протоколи от заседанията… Всички обсъждания се намират в рамките на решението. Това е протокола по отношение на присъствието и от гласуването….Практиката сочи, че няма други обсъждания извън произнасянето в рамките на конкретното решение. То съдържа всичко. Дискусията е единствено и само по решението…“.

Това обаче изобщо не е вярно. И АФЕРА има пълното основание да го твърди в това свое разследване, тъй като има информация от брилянтни източници.  Не е вярно, защото по време на заседанията на ДКСИ се води стенографски протокол и се прави аудиозапис! Това е установена отдавна практика и ако е била преустановена – то питаме защо и по чие нареждане е станало това!

По искане на Гатев, подкрепено в случая от прокуратурата, ВАС указва на ДКСИ в 14 дневен срок да предостави писмено изявление относно наличието на по-подробен протокол, който да включва разискванията и становищата на членовете на експертната комисия пред вземане на самото решение за отнемане на достъпа до класифицирана информация на Георги Гатев.

На следващото последно заседание юрисконсулта на ДКСИ предствая следното – потресаващо листче!:

Извадка от протокол на заседзание на ДКСИ от 22.08 2017 г.

На редовно заседание на ДКСИ, което се провдеде на …. в 10 часа в сградата на … На заседанието присъстваха ….. Бяха взети следните решения по следните точки:

Т.19 разглеждане жалби срещу отнемане допуска…

Т.1 за Георги Гатев

Докладва Ив. Иванов

Експертна група в състав трима души

Решение: На основание чл.66 ЗЗКИ отхвърля жалбата. Решението е прието единодушно. Подписи.“

В решението на ВАС този въпрос въобще не е обсъден!

Така „сготвиха“ и „опраскаха“ заместник предедателя на Бюрото за контрол върху СРС Георги Гатев. 

георги колевСъдебният състав от ВАС, /председател на ВАС е Георги Колев/ в лицето на съдия докладчик Милка Панчева, си знае дали и на какъв натиск е бил поставен, и дали съвестта му не е коленичила пред някого, вместо пред закона.

АФЕРА вече посочи истинските причини за „аферата Гатев“ – виж тук: ВЕНДЕТАТА СРЕЩУ ГЕОРГИ ГАТЕВ. ЕТО ИСТИНСКАТА ПРИЧИНА ЗАЩО ЦАЦАРОВ & ДАНС ОПРАСКА ГАТЕВ!

Сега ще прибавим още – веднага след като е отнет достъпа до класифицирана информация на Георги Гатев, на 5 септември 2017 година Агенцията за държавна финансова инспекция е изпратена да прави ревизия на Бюрото по анонимен сигнал. По времето, в което тече скандала с отнемането на допуска на Гатев, някои от институциите, подконтролни на Бюрото във връзка с дейностите по ЗСРС, започват да противодействат на проверките.

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВНа финала – тече инициатива Бюрото за контрол върху СРС да бъде изведено от сградата, в която работи сега, за да бъде настанен там – сетете се от първия път КОЙ – новият „борец“ срещу корупцията – Пламен Георгиев и новия му „орган“.

„Аферата Гатев“ е зловещо показно как СИМБИОЗАТА, управляваща държавата, може да унищожи всеки, както и  контролна институция, която вади на показ безобразията, вършени от същата тази СИМБИОЗА. Бюрото за контрол върху СРС бе прът в колелото на същата тази СИМБИОЗА и бе смачкано. А истината как бе извършена мръсната поръчка  срещу Бюрото бе скрита под грифа „държавна тайна“.

Видяхте ли във всичко тук „държавна тайна“? Аз не. След като обаче написах истината, която обществото има право да знае, а аз като журналист съм призвана и длъжна да му я предоставя, единственото, което очаквам да се случи в тази държава, е … да арестуват мен, заради това, че съм казала истината. Пардон, защото съм „съм издала „държавна тайна“.

Веселина Томова

Коментари 22 за
“ЕТО Я „ДЪРЖАВНАТА ТАЙНА“ ЗАД КОЯТО ДАНС, ПРОКУРАТУРА, ДКСИ И СЪД, СКРИХА МРЪСНАТА ПОРЪЧКА СРЕЩУ БЮРОТО ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ СРС! ДОКУМЕНТИ ПОКАЗВАТ ДЪРЖАВНА ИЛИ ДЕБИЛНА Е АГЕНЦИЯТА ПО „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И ПОТРЕСАВАЩИ СКАЛЪПЕНИ ЛЪЖИ ПО „АФЕРАТА ГЕОРГИ ГАТЕВ“!”

 1. И светата инквизиция е действала по логично, но тук се усещат дебелите кунки на делян, който го е поръчал, защото те не могат да дишат интелигентните и умни професионалисти. Добре, но държавата не може без тях. Иначе почва това, което е в момента- най-долу във всички класации, смърт по пътищата, и безпътица. Така, че простаци, ще трябва да се свиете и да отстъпите на по-умните от вас. Ако не, пак ще го направите.

 2. Да ги осъди на 2 милиона за тормоз, загуба на име и кариерно израстване, и тогава да видим ще продължават ли така?

 3. Гатев е толкова опитен адвокат, че е невъзможно да направи нещо противозаконно, а го махат ТЕ ДА ПРАВЯТ ПРОТИВОЗАКОННИ НЕЩА БЕЗ СВИДЕТЕЛИ. Тая токсична прокуратура, дето се меси в избори, не може да осъди един крадец и е тояга на мафията е за уволнение.

 4. Отлична статия откъм правна и фактическа страна. Но докога ще ни занимаване с това лице извършило различни комбинация при упражняване на държавната служба.

 5. Полицаите и криминалните са станали наемодатели-държат магазини по булевард 2 Юни и автокъщи и ресторанти по булевард Мито Орозов, и който не слуша – тоест конкуренцията, Цветелин Стоянов му бута СРС по поръчка, за 2,3,5,10 години а може и „безкрайно“ ако навие жена му или гаджето му да пускат жалби нонстоп. А КАТ спират колите само на тези които пишат истината, да бъдат предупредени.

 6. ПЛЕВЕН ПОЛИЦАЙ ПРОДАВАТ ДРОГА ЗНАЯТ И КУЧЕТАТА КАТАДЖИИТЕ СА МАФИОТИ РЕСТОРАНТ МЕГДАНА ОТПРЕД НЕ СЕ СПИРА ЩОЪО Е НА КАТАДЖИЯ СПРЕ ЛИ НЯКОЙ АКТ САМО ТОЙ СПИРА ОТПРЕД С ПАТРУЛКАТА И СЛУЖЕБНИТЕ ДРЕХИ СЕ КОНТРОЛИРАТ ЧАСТНИТЕ ОБЕКТИ ПЕПИ ПОЛИЦАЯ ДЕТО КАРА КАТО ЛУД ИЗ ПЛЕВЕН ЧЕТИРИКОЛКАТА СИ И ДРУГАТА МУТРА КАТАДЖИЯ ДЕТО КАРА ЧИСТО НОВ ФОРД И АУДИТА НА КАФЕ ДЕЖАВУ И СЛУЖЕБНАТА МУ КОЛА КИСНЕ ПО ЦЯЛ ДЕН НА ПЕШЕХОДНАТА ПЪТЕКА ПРЕД ПЛОЩАД МАЙКА БУЛГАРИЯ ТОВА Е ПЛЕВЕН

 7. Само ИСТИНАТА е важна г-жо Томова,а тя е чё ДАНС изпълнява политически поръчки на олигархични-мафиотската върхушка.

 8. За статията нямам думи , уникално точно и достоверно описание на обективната действителност.Такива журналисти са безценни и трябва да бъдат пазени и подпомагани по всякакъв начин.Само така продължавай Истината е винаги на първо место пред парите и егото.

 9. Гатев е добър човек ,но заради тези простотии всички ще ви намеря и ще усетите жестокостта на отмъщението . Работете работете , аз имам достатъчно пари да платя за удоволствието което ще получите ,един по един без никакви сантименти .

 10. На територията БГ всичко е възможно , защото тук има един закон – Който не е с нас / герб / е против нас ! Жалко , че народът е обхванат от някакво сцепенение и е ни жив , ни умрял ! Браво г-жо Томова , все някой трябва да бие камбаната !

 11. Нищо ново, закони има, ама са като врАта у пОле. Държавата гази законите без да и пука, че когато делото замине в Страсбург плащат беднюгите в България. Кога за подобни решения, в полза на ищеца, виновните за това ще започнат да плащат от джоба си? Те затова и се отнасят толкова лежерно когато лъжат. На тях им плащат пак от нашите данъци за да го правят, с откраднатото.

 12. Абсолютно права сте г-жа Томова.И при нашето адм.дело№13955/15 на същия този поръчков състав – VI-то отделение на ВАС.Пак по същия този чл.12от АПК – тези същите съдии разглеждат материалите на ответника понеже е държавен орган,а нашите материали ги разглеждат не в цялата си пълнота както се изисква по този член – по-точно тълкуват много правилно правната норма по съществото на спора,но забравят или се „разсейват“ като не тълкуват действията на в.л. на първа инстанция,въпреки че си противоречат в решението като цяло.Същите действия правят и петчленния съдийски състав – и те се „разсейват“,въпреки че сме им го подчертали този факт,на всичко отгоре не желаят да приемат новоузнатите представиени доказателства според чл.239 от АПК.Е какво да се каже – цялата съдебна система е впрегната да не защитава гражданите а държавните институции – иначе съдиите са велики – да но някои,аповечето са зомбита.

 13. Какво да кажем…като знаете чий зам.вътрешен министър управлява ДАНС, кои бивши дансаджии са членове на ДКСИ, къде е завършил „ВИШО“ шефа на ВАС?? С един телефон се решават нещата, кариерата на човек, бъдещето му! Ама иначе пред европейците сме номер едно де, тупат ни, хвалят ни…ето сега наградихме с най-високо отличие и директора на Европол, бил близък на Цветанов от едно време….не че нещо, но няма ли достойни българи, които да са заслужили такива награди? Или пак ще се докарваме пред лицемерните чужденци, дето са като щрауси в пясъка?!? Колко държави от ЕС са наградили този Уейнрайт, някой може ли да ми даде инфо? Съсипват блестящи специалисти и ги унижават публично, но пък награждаваме някъкви измислени шефове на нещо си, дето един атентат в сърцето на Европа не можаха да предотвраят, и то точно Цв.Цв. да му връчи награда от Външно министерство?!?! Божее…

 14. Екипите на службите, които са сътворили изложените лъжи и безобразия са избирани от известните на всеки две лица, които са извършвали престъпни деяния и за което са съдени и осъждани. Обичайното е, като ги изгонят от властта, да им се отнемат всички престъпно придобити имущества, включително и тези, които са прехвърлили на други лица, а и тези от които последните са прехвърлили на трети лица. А за всяко престъпление да им се заведе отделно наказателно дело, така че до гроб да гният по затворите, за назидание на други мераклии за упажняване на престъпна власт! Подобна мярка да се предвиди и за помагачите им в периода на упражняване на престъпната власт! Амин!

 15. Блестящо разследване! Ама не можем да го препишем тоя път, защото дебилните ни шефове ни карат да преписваме само идиотщини от жълти сайтове. Оформяме ги като „справки“ и „рапорти“ и така… браним националната сигурност. Със същия успех можехме да направим няколко „справки“ и за Цацаров и Борисов, например, ама това може да стане, ако Томова ни стане шеф. Тогава няма да ни се наложи да съчиняваме разкази по предположения от заглавия на жълти сайтове, а ще използваме информация, която сега ни е забранено да пипаме.

 16. I men se opitaha da me zgotviat, borbata produlji celi 19 godini, i nakraia nevinen. Sega az sum na red, Strasburg 🙂 Bravo Gatev, vinagi sum viarval che nepravilno si otvinen.

 17. “ че депутатите в парламента гласуваха прекратяването на мандата на Георги Гатев БЕЗ ИЗОБЩО….“ ДА МОГАТ ДА ПРОЧЕТАТ, това което изписано по-горе…
  Та и делкото с нечленоразделна реч, дет е шеф на правната комисия в НС ша са пъне три дни цели да го прочете..
  За осмисляне на написаното, щото за прочетеното .. Заслужава ли си да се пита..

 18. Дамян Петров - Президент на "ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ" каза:

  Уважаема г-жо Томова,
  журналистическите Ви разследвания са последователни, задълбочени и напълно истинни! Отстраняването на г-н Георги Гатев, заместник председател на Националното бюро за контрол на СРС е телеология за прекратяване и обезсилване ефективната дейност на Бюрото! Пълният разпад на Държавността е показател за незаконосъобразни действия на овластени лица, стоящи над Закона, а идеята за „демократична правова държава“ утопия и химера! За съжаление липсата на колективно мислене, синдикална култура и солидарност у голяма част от българските граждани доведе до овладяване на Държавата от лица с криминално минало. Скандалните назначения в кабинета „Борисов 3“ в МВР, ДАНС и Прокуратурата не бива да бъдат изненада за никого, а продължаваща еманация на беззаконие, полицейщина и фасадна демокрация за прикриване на реалните субекти на беззаконие чрез пряка диктатура на политическата власт и подставени лица в изпълнителната, законодателната и съдебна власт. Моделът „#Кой“ /Президентът на „ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ“ заяви писмено с официални документи, че катарзисът на „#Кой“трябва да е бърз, безусловен и необратим/ ще продължи да играе ключова роля в управлението на Държавата за прикриване на реалните субекти, които упражняват престъпна власт.
  Очевадно е, че трябва да „бъдат намерени“ други законови мерки от всички нас за прекратяване на престъпният модел на управление на Държавата!
  Благодаря Ви!
  pchs-bg.org

 19. без пълна подмяна на съдии и прокурори нищо добро не очаква България

 20. Koy I koja,,institucija,,spazva ,,zakonite,,v RB,ta Narodat da gi uvagava i sabljudava…Po,,stalbichkata nagore,kojato,,vodi nadolu,,..

 21. Нищо чудно г-жа Томова, в територия която се управлява от много интересна симбиоза пожарникар – физкултурник.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *