Публикувано на 30.07.2019 / 13:42

ЕТО КАК ДА ОСЪДИМ НАП ЗА ТЕЧА НА ЛИЧНИ ДАННИ! ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В МНОЖЕСТВО ИСКОВЕ СРЕЩУ НАП!

Как да осъдим НАП за теча на лични данни.

Властта произвежда толкова много гафове ежеминутно, че повечето отминават не само наказани, но дори и без нужното внимание, защото за разлика от правителството, нормалните хора имаме истинска работа, семейства, ангажименти и прочие. Някак успяваме да отидем на протести и тва е.

Това е една от причините правителството и държавните учреждения, като НАП безнаказано да правят, каквото си поискат.

Време е да им покажем, че това не е така.

Множество искове срещу НАП. Обезщетение за вреди от НАП leaks

През изминалите няколко седмици от НАП leaks до сега стана ясно, че гражданите са бесни и биха искали да водят дела срещу НАП.

По мое мнение, дела би трябвало да се заведат от колкото се може повече хора, доколкото това е единствено правилният и работещ начин.

Пиша това с ясното осъзнаване на всички недостатъци на правосъдието у нас и съдебната му фаза в частност. От друга страна, именно това е начинът въпросните недостатъци да бъдат излекувани.

Колективни искове са възможни, но не особено смислени.  В тази публикация е обяснено защо.

Кратката версия е, че няма особен смисъл, доколкото няма осъдителна част, а именно това е важната част. Разбира се, не защото ищците просто ще вземат пари, а защото заплахата от огромно осъдително решение срещу НАП е нещото, което ще промени всичко.

Освен това и е чудесен начин да докажем, че сме граждани, не друго.

Непозволено увреждане е нанесено на всеки един от почти 5 000 000 български граждани, като вредите от него могат да бъдат репарирани по съдебен ред. Ще бъдат претендирани само неимуществените вреди, доколкото в един толкова масов иск имуществените вреди ще трябва да бъдат доказвани индивидуално по основание и размер и това ще обезсмисли всичко, т.к. процесът ще продължи безкрайно.

НАП ИСКОВЕ

Получих безброй обаждания и съобщения по темата от бесни граждани, но използвах времето в чудене, т.к. преди две години, започвайки исковете срещу две кафяви медии със стотина души, администрирането на документацията отне шест месеца, а тук обемът ще бъде такъв, че вероятно ще трябва да наема склад и стотина стажанти за целта.

Въпреки потенциалните трудности, смятам че трябва да се направи, дори и поради факта, че подобно нещо не е правено. Ще подадем и ясен сигнал на институциите, че не сме просто безмълвни и безропотни, а борбени, свободни и сме готови да защитим правата си.

Множество искове накратко означава в рамките на един процес срещу един ответник и с една и съща фактическа обстановка да се предявят искове от множество ищци.

Цена на иска за всеки един ищец е определена на база минималната държавна такса, която е в размер на 50лв. т.е. дали ще предявим иск за 1 лев или за повече, до размера на минимума държавната такса, е все 50лв.

Цена на иска за всеки ищец в размер на 1 000лв.

Такси и разноски – 100лв.

Държавна такса – 50лв

Разноски по обработване на документацията, такси за банков превод и адвокатски хонорар в размер на 50лв.

За адвокатския хонорар ще бъде издадена данъчна фактура с включено ДДС на всеки ищец, а всички разноски ще бъдат претендирани в процеса от ответника.

Срок за изпращане на документи до 30.10.2019 г.

Моля, спазвайте точно инструкциите, т.к. поправянето ще затрудни неимоверно работата.

Попълвайте и подписвайте документите само със СИН химикал.

По-долу слагам линкове с бланки за изтегляне и попълване на документи.

Справка дали ви има в изтеклите бази данни, можете да направите в сайта на Биволъ или в сайта на НАП. След като направите справка, моля копирайте справката/СМС разпечатайте, за да приложите копието към документите.

НАП ИСКОВЕ

Ако имате възможност и желание, можете да направите дарение във връзка със защитата, като моля да имате предвид, че всяка стотинка ще бъде декларирана пред ответника НАП, а върху даренията се дължи данък.

IBAN:

BG85STSA93000023078643

PayPal:

https://paypal.me/nikolayhadjigenov

Дарения по посочената банкова сметка или PayPал с изрично посочване, като основание за плащане:

Дарение правозащитна дейност НАП leaks

Както и предишния път дарените суми ще бъдат оповестени заедно с начина им на разходване.

Дарения ще са необходими, доколкото размерът на адвокатския хонорар е определен на база крайна сума разноски от 100лв., от които прогнозните разходи са минимум 60лв., но фиксираната граница от 100лв. ще позволи в процеса да се включат, колкото се може повече хора.

Бланки документи:

Адвокатско пълномощно:

АДВОКАТСКО ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/подписаната,…………………………………………….

(три имена)

ЕГН ……………..……………; упълномощавам Aдвокат Николай Хаджигенов със съдебен адрес: гр.София, ул.”Лавеле № 11”, ет.2, ап.4, тел.088/8844566, [email protected] със следните права:

Да ме представлява и защитава в производство срещу Национална агенция за приходи до окончателното му приключване във всички инстанции, включително с правата: да преупълномощава с правата по настоящото пълномощно други адвокати, да подава молби, да прави справки, да получава документи и справки, да плаща такси и разноски.

….…………….2019г.                                                                            Упълномощител:

Декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/подписаната, ……………………………………………

(три имена)

ЕГН ……………..……………;

С настоящото декларирам, че след направена проверка установих, че личните ми данни фигурират сред изтеклите от Национална агенция за приходи.

…….………….2019г.                                                                            Упълномощител:

Контакти + to do list:

 1. Имена по документ за самоличност

…………………………………………………………………………………….

 1. Актуален адрес

…………………………………………………………………………………….

Адрес по лична карта: …………………………………………………….

 1. Телефон/имейл

…………………………………………………………………………………….

 1. Имена, телефон, адрес на свидетел за нанесените вреди (стрес, страх, притеснение, други)

…………………………………………………………………………………….

 1. Освидетелстване от психолог или психиатър за претърпените неимуществени вреди (стрес, страх, притеснение, други)

…………………………………………………………………………………….

 1. Копие от направена справка за наличие на ЕГН в изтеклите лични данни (виж приложение Биволъ)

т.4 и 5 са алтернативни (само едното или другото)

Разноски:

РАЗНОСКИ

Основание за плащане:

Защита НАП leaks, разноски

Общо разноски: 100лв.

Държавна такса образуване на дело – 50лв.

Административни разноски – 10лв. (обработка на документи, превод на държавни такси)

Адвокатски хонорар в размер на 40лв. без ДДС

IBAN:

BG85STSA93000023078643

PayPal:

https://paypal.me/nikolayhadjigenov

Дарения по посочената банкова сметка или PayPал с изрично посочване, като основание за плащане:

Дарение правозащитна дейност НАП leaks

Изпращайте само пълния комплект в 3 екземпляра документи на хартия на следния адрес:

гр. София 1000, ул. „Лавеле №11“, ет.2, ап.4;

Адвокат Николай Хаджигенов, телефон 088/8844566

https://hadjigenov.com/?p=4448&fbclid=IwAR2VihE7HshiEzq1yIgBWLfHC_l7L-yD9YoFF-xpZ-yCRFtNUrz1YcqmzO8

Коментари 17 за
“ЕТО КАК ДА ОСЪДИМ НАП ЗА ТЕЧА НА ЛИЧНИ ДАННИ! ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В МНОЖЕСТВО ИСКОВЕ СРЕЩУ НАП!”

 1. Да бе, сетих се!!!! Тя таксата може и да е 10 лвю ама внасянето и от адвокат е в размер на 40 лв. та общо е 50 лв. Всяка услуга се заплаща ама ако може мааааалко по- скромно, нали ?

 2. Защо държавната такса е 50 а не 10 лева и адвокатския хонорар не се ли заплаща от НАП след ,като спечелите делото?

 3. Почваме от държавната такса- тя е в размер на 10(ДЕСЕТ) лева. Що 50!?!? Точка!!!!

 4. Е добре де ,като осъдим НАП ,те откъде ше вземат пари да платят ?

 5. Добра е идеята на адв. Хаджигенов, но…съдът ? Вярвате ли, че съдът ще отсъди правилно ? Истината е, че тотално изгубихме вяра в институциите !

 6. Тази идея е правилна и навременна. Гражданите трябва да си упражняват правата, които са засегнати от незаконна дейност на администрацията. Но, все пак, имайте предвид, че и в съда не всички са читави. Например тези дела ще стигнат до ВКС, а там има един съдия- Б. Ц.- който по дела по ЗОДОВ намалява обезщетенията, присъдени от долните инстанции с по 6-7 пъти. Подиграва се с жертвите и жалбоподателите, държи се надменно, прави се, че не познава адвокатите, макар, че някои оттях са се смилили навремето и са му писали добри оценки в университета, които той изобщо не заслужава.. Един мой приятел навремето го е изпитвал и онзи- Б. Ц. -нищо не е знаел, но заради майка му- преподавател в ЮФ на Соф. университет- му писал едва-едвам четворка, макар, че оня-бъдещ съдия- не е знаел и за три дори. Сега станал важен- „Кога стана калайджия, кога му почерня задникът“.

 7. Изпипвайте си работата, а не по мутро-милиционерски комунистичско-мародерски да поправяте направеното по някоко пъти за сметка на платеца! Без да съм юрист, но формално всеки документ за да е валиден трябва да има освен подпис и дата и МЯСТО на издаване (подписване)! А адв. хаджиГенов е изпуснал в проеката му за пълномощно МЯСТОТО на посписване (примерно гр. София)! Това ще даде право на Съда да не приеме пълномощното, поради това, че не са изпълнени ФОРМАЛНИТЕ изисквания за пълномощно! И може да прекрати делото без да го разглежда! Внесените държавни такси, адв. хонорари, ….. няма да се върнат! А и адв. хаджиГенов лично е без отговоност за този пропуск – недоволните ще трябва да съдят за обезщетение Висшия адвокатски съвет (или Софийската адвокатска колегия) – както при държавните и общински чиновници! Авокатите са уредени с лична безотговорност, която се прехвърля по комунистическо към колектива – с това ги уреди Симо Кобурга като благодарсност за уреждането му без право с множеството държавни и вужди имоти и гори!

 8. Адв. Хаджигенов,

  Вместо да се занимавате със семки и бонбонки,
  1. Изтичането на данни факт ли е? Факт е. Никой не го оспорва.
  2. Има ли наказания за това – има. Наложени от Еврокомисията.
  3. Следователно единственото правилно развитие е Еврокомисията (чрез някой от многобройните си органи) да определи цената на всеки тип нарушение на правата ни като жители на европейския съюз.
  4. След това НАП да издаде документ на всеки засегнат, че НЕ ДЪЛЖИ данъци в размер на тази сума.

  Това е и единствения начин да бъде наказана държавата за това, че не си е свършила работата.

 9. НЕ ХОДИХ ЗА ГЪБИ КАТО ДЕБИЛИТЕ И ГЛАСУВАХ ПРОТИВ ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ НА ГЕРБ каза:

  ЗАПИТВАНЕ КЪМ НАП 93 СТОТИНКИ БЕЗ ДДС. 5 000 000 ЗАПИТВАНИЯ ОКОЛО 5 МИЛИОНА ПЕЧАЛБА. ПРЕИБАНИТЕ ОТНОВО ПРЕИБАНИ.

  1. А защо да плащаме държавна такса? За това, че измислената „държава“ не си е свършила работата ли?

    1. При главен прокурор, който не разбира разделението на властите, при неработеща съдебна система, как си представя разглеждането на 1-2 млн дела? Дали ще ни стигнат 2-3 живота?

 10. ‘’И после… Сивият живот,
  борба за хлеб,
  мечти неясни;
  и вечер – тесното легло,
  в което неусетно гаснем…’’

  1. Мутрьо измисли как да краде и от теча в НАП – наля милиони в мобилните оператори за “уведомителни SMS-и”…
   Правенето на пари за държавна сметка очевидно е генетично вродено на настоящата власт.
   Дори когато тотално се орезили и пусна публично личните данни на цялото народо-население, дори тогава тя мисли само как… да кешира от това.
   И го намери.
   По непонятни причини, НАП пусна система, с която проверка дали са изтекли твои лични данни, се прави като отговорът идва по… SMS.
   Нали разбирате, че тия съобщения не се безплатни. Ако не сте забравили, като паркирате в София или големите градове, плащате 1 лв. за “зоната”, и 20 ст. за SMS-а. Т.е. мобилните оператори си кешират, и няма никакви отстъпки – за количества, защото е “общината” и пр.
   Същото е и с НАП.
   Тя си плаща за тия SMS-и.
   Сметнете милиони народ като направят справка, и какви пари ще идат в операторите.
   А от там – при кой?
   При Мутрьо…
   Няма празно при него. Всеки държавен лев, съдържа “процент” и за Шефа…
   Очевидно става дума за схема. Няма никаква причина обратната връзка да е през мобилната мрежа. Може да е направо в сайта – както правят “Биволъ”, или по електронната поща, която е безплатна.
   Но непременно трябва да налеем едни пари на монополите.
   И на себе си… 4udoslav

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *