« Върни се назад Публикувано на 12.06.2011 / 11:34

Ершов и Мелник сезират прокуратурата за престъпна схема в „Петрол”

 

 

Софийска градска прокуратура, Върховна касационна прокуратура, МВР и Главна дирекция „Криминална полиция” са сезирани от Денис Ершов и Александър Мелник за извършени престъпления в „Петрол”. Двамата настояват за незабавна проверка и образуване на производство, тъй като са налице                                                         предпоставките по чл.208 и чл. 211 от НПК.

В жалбата са описани шокиращи и скандални обстоятелства, свързани с източването на „Петрол”, както и леко се разкрва завесата за истината за изгонването на Ершов от България.

 

Схемата, описана от Денис Ершов и Александър Мелник е следната:

 

„На 13.07.1995г. в гр. Варна се регистрира компанията ЮКОС Петролеум България /сега Петрол Холдинг АД/. Компанията е създадена с участието  на 99% – ЮКОС – Финколсулт  и  1 %  на фирма ФЕСТА собственост на лицето Митко Събев. През 1996г. започват големи по обем доставки на нефт за България. Същата година /през месец септември/ Митко Събев успява да убеди  Денис Ершов, че работи много добре в полза на общия бизнес, вследствие на което с одобрението на Москва делът на фирма ФЕСТА – Митко Събев нараства от 1 % на 25 % срещу 75 % на ЮКОС – Финконсулт.

 

През 1998-99г. в резултат на непозволени борсови игри /спекулации/ Митко Събев нанася жесток удар на компанията изгубвайки 52 милиона долара, които на практика  ЮКОС – България не притежава и загубите се налага да се покрият със средства на Денис Ершов.

 

През 1999г. ПЕТРОЛ става собственост на  ЮКОС – България. Финансирането на приватизационният конкурс е изцяло за сметка на Ершов.

Загубата в размер на 52 милиона долара, мотивира Денис Ершов в холдинга да изпрати свои мениджъри с цел контрол на работата и проследяване на паричните потоци. По настояване на Събев и чрез негови непосредствени  действия функциите на руските мениджъри са туширани. По отношение на същите е въздействано по всякъкъв начин включително по престъпен, /чрез подкупи и компромати/, като в крайна сметка биват игнорирани и отзовани.

Както стана ясно борсовите игри не са били санкционирани и одобрени от управителното тяло на фирмата, което означава ,че са извърщени в икономическа неизгода на същата . Вината е на М. Събев , който в качеството си на длъжностно лице , не е положил достатъчно грижи за ръководенето , управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество и за възложената му работа , като вследствие на това са настъпили значителни щети на предприятието в размер на 52 милиона щатски долара. Същото длъжностно лице въпреки задължението си не е упражнило достатъчен контрол върху работата на лица на които е било възложено управлението ,разпореждането и отчитането на фирменото имущество , в резултат на които е настъпил цитираният вредоносен резултат.”

Ершов и Мелник настояват да се разследва престъпление, свързано с безстопанственост и предизвикали щети в особено големи размери и представляват престъпление по чл. 219 , ал.4, вр. ал.1 и 2 от НК.

Нататък по хронология е описано затлачването и източването на „Петрол”:

„В началото на 2000г., се появява адвоката Стоян Кръстев с протекцията и препоръките на М. Събев и атестацията за богат опит при работата  в приватизирани български банки. Същата година Денис Ершов има забрана за влизане в България с мотиви, отнасящи се до застрашаване вътрешната сигурност на страната.В края на 2004 след като забраната за пребиваване  в България  е отменена, през 2005 г.

 

по инициатива на Денис Ершов започва проверка на състоянието на ПЕТРОЛ АД. Установени са смазваща ликвидна криза, влошени отношения с ЛУКОЙЛ – България и непрекъснати скандали между двете фирми в противоречие с политиката на Акционерното Дружество, налагана от притежателите на контролния пакет акции и лично от Денис Ершов,

 

практически отсъствие на нормален мениджмънт, демотивация на сътрудниците, безстопанственост на бензиностанциите, намалявяне на продажбите с 50% за 3 години.

На 06.12.2005г се регистрира ново разпределение на акциите на ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ – АД. След продължителни дебати и увещания Събев и С.Кръстев твърдят, че заслугите за отмяна на забраната наложена на Денис Ершов са изцяло техни и настояват за равно участие на Митко Събев в холдинга. Така разпределението на акциите придобива следния вид: Събев -47.5%, Мелник – 5% , Ершов – 47.5 %. Промените не са отразени в  АКЦИОНЕРНАТА КНИГА. Старите удостоверения не са унищожени, което излага на показ нечисти намерения за в бъдеще.

 

През 2007г. и 2008г. са засечени  нови борсови спекулации,  в резултат на които Митко Събев ощетява акционерното дружество съответно с EUR 25 милиона за 2007г. и EUR 75 милиона за 2008г. или общо за двете години от периода злоупотребите във вреда на холдинга възлизат на EUR 100 милиона,

 

чрез операции направени от името на Петрол Холдинг и Нафтекс Петрол. Водени са многократни разговори включително са поставяни ултиматуми в посока спиране на играта на борсата, на които Митко Събев се противопоставял с аргумента, че той само хеджира реална налична стока необходима за бизнеса, което в последващи проверки се оказва неистина. Реалните  факти са че отново

Събев , в качеството му на длъжностно  лице не е положил достатъчно грижи , за ръководенето , управлението , стопанисването и запазване на повереното му имущество , както за възложената работа . Въпреки задължението си не е упражнил достатъчен контрол ,  на лица с  възложени управленски функции и от това са последвали щети в размер на 100 милиона евро за прериода 2007г – ноември 2008г. , като деянието е извършено умишлено , щетите са в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 219,ал.4 ,вр. ал.1,2 и 3 от НК.

 

Проблемите ескалират заради хазартните наклонности на Събев, които в един момент довеждат до негова устна заповед -през ноември 2008г., която гласи да се прехвърли на холдинга личната му загуба от борсови спекулации – още EUR 25 милиона.

 

Нареждането е към директора на ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД Орлин Тодоров и по думите на същия, то е било съгласувано с останалите акционери, а именно Мелник и Ершов, което е също неистина. На лице е обстановка,  според която персонална загуба на физическото лице М. Събев по разпореждане на същия в съучастие с Орлин Тодоров е прехвърлена като дълг на фирмата , което означава прехвърляне на негов личен пасив и задържане на лични средства , които е дължал на трето лице. Тази игра съставлява противозаконно присвояване на чужди активи за погасяване на лични дългове. Злоупотреба / присвояване/ на  чужда движима собственост  в размер на 25 милиона евро , която е следвало да владее и пази , щетата е в особено големи размери , представлява особено тежък случай и се преследва по наказателно правен ред за извършено деяние по чл.206 ал.4 вр. ал.1 и 2 от НК.

 

По същото време  ПЕТРОЛ продава на Лукойл-България  75 бензиностанции  и петролна база ИЛИЕНЦИ с цел заличаване на претърпените загуби и заздравяване   активите на дружеството, но и тази мярка не се оказва достатъчно ефективна и се усеща нова мощна ликвидна криза.

 

Събев твърди, че банките не гледат с добро око на холдинга поради „задлъжнялост на акционерите „ към същия и тогава се взема решение за провеждане на събрание за “разпределяне на дивиденти и за тяхна сметка да се покрият задълженията“. Към този момент бизнесът е изцяло в ръцете на Митко Събев, а Ершов и Александър Мелник действат само като акционери.

Недоверието на Денис Ершов и Мелник към начина на управление започва да става осезаемо за Събев , Кръстев,Тодоров,Йорданов,Георгиев. Инструментите за вземане на решения от събранията на акционерите с обикновено мнозинство по действащият устав на Холдинга стават опасни за тях и установеното статукво. Възможноста на останалите двама от общото събрание на акционерите да вземат мнозинство в посока персонални промени в състава и ръководството на съвета на директорите на ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД и на изпълнителния директор на холдинга би могла да ги лиши от установеното влияние над подвластните им удобни хора, бивайки гласувани евентуални промени.”, сигнализират правораздавателните органи Ершов и Мелник.

И описват подробно последвалите упражнения по съдебната сага „Петрол”:

„Опасенията от пресекване на порочните практики, опосредяващи неследващи се парични потоци налагат привеждане в изпълнение на следния замисъл:

На 20.12.2009г. Александър Алексеевич Мелник в качеството си на акционер в ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД с дял от 5% акции, пристига в София в ранния следобед за среща на мениджърите в София от 14 часа. Същия ден се е планирало общо събрание на акционерите във Варна от 10 часа, но не се е състояло защото Денис се е разболял. Среща на мениджърите на Петрол Холдинг на 11 етаж в сградата на ПЕТРОЛ в София, като нейното начало е дадено в 14.00ч. По време на съвещанието по бюджетите за следващата 2010г., при А. Мелник идва един от членовете на съвета на директорите на Петрол Холдинг АД и член на надзорния съвет на Петрол АД, както и настоящ адвокат Стоян Кръстев, като му поднася лист хартия, където да положи подписи от свое име и като пълномощник от името на г-н Ершов, върху документ представляващ /по негови думи/, „формалност относно разпределение на дивидентите“. Съвещанието приключва в 19.00ч., след което всички отиват на банкет по покана на домакина М.Събев.

 

През април 2010г.  Ершов и Мелник научават, че в Холдинга отново се вихри ликвидна криза, като този път се финансират нецелеви проекти сред които и футболни такива, за които няма изготвени бизнес планове.

 

Работи се  със замах , но загубите обезкръвяват дружеството, като решенията се вземат предимно от лицето Орлин Тодоров, който, както ще разберем от следващото е непоклатим на поста изпълнителен директор на ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД. Поредното безпокойство относно неудачите в холдинга насочва  Мелник и Ершов към Търговския регистър където откриват, че на 20.12.2009г. все пак се е провело общо събрание на акционерите и то в гр. Варна и то от 10.00ч., когато освен „формалностите около разпределение на дивидентите” е променен и устава  на дружеството. Според новия устав решенията на общото събрание на акционерите вече следва да бъдат вземани с не по малко от 2/3 от гласовете т.е. с абсолютно квалифицирано мнозинство. Благодарение на измамливите действия  осъществени от лицата Събев и Кръстев огромните злоупотреби с чужди парични средства в особено големи размери, представляващи особено тежък случай са се материализирали посредством въвеждане и подържане в заблуждение на лицата Александър Мелник и Денис Ершов. Освен другото измамата е постигната чрез селектиране на страници, чиито съдържание не е било известно на потърпевшите и присъствения списък с подписи положени от Александър Мелник под въздействието на заблудата, предизвикана от адвокат Стоян Кръстев. Към така формиралите се признаци на престъпен състав следва да прибавим и още няколко лица, които релевират, около събитията, изпълнявайки функцията на технически сътрудници при компилирането на документите с невярно съдържание, с  цел  постигане на  вредоносен резултат. Това са авторите на протокола от 20.12.2009г. отразяващ общо събрание на акционерите проведено в гр. Варна от 10.00ч. с участието на М. Събев, А. Мелник от свое име и като пълномощник на Д. Ершов, а именно Марин Йотов, Зорница Петрова Ананиева, Бисерка Сашова Борисова, Димитър Димитров.

На 06.01.2010г. В Търговския регистър са били вписани изменения в Устава на Дружеството , като е бил представен и обявен в Търговския регистър пълният текст на изменения устав.Реалната вреда срещу собствеността на мажоритарните собственици Д.Ершов и А. Мелник притежаващи52.5%, съответно 237 500 и 25 000 акции от капитала на „Петрол Холдинг“. Кворумът е променен от 50% плюс 1 акции, на 2/3 от целия капитал чл.32 от устава на дружеството. Тази промяна лишава мажоритарните собственици от възможността да правят промени в кадрови план, съответно не могат да се противопоставят на източването на активи от дружеството .  Въвеждането с помоща на въпросната престъпна манипулация на друг вид мнозинство за приемане на решения от общото събрание , за избор на Председател, Секретар и преброители , без които не може да протече общото събрание , на практика  отнема контролът , който закона предоставя на мажоритарните акционери , и възможността им да приемат решения, като например за избор Съвет на директорите, за приемане на годишния финансов отчет и пр. 

 

С този акт е довършено първото от двете необходими нива за превземане на Фирмата и поставяне на фундамента позволяващ източване на капитала по посочените по надолу в изложението схеми.

 

През месец май 2010г. по инициатива на Ершов започва изготвянето на антикризисна програма, която включва решение на управителния съвет на ПЕТРОЛ АД в посока преустанавяване на големи парични потоци с направление от 100% дъщерната компания НАФТЕКС ПЕТРОЛ  ЕООД към ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД, това се наложило от обстоятелството, че на база устни заповеди от М. Събев с адресат Йордан Георгиев /управител на дъщерната НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД /в разрез с условията на кредиторите, са преведени 43 милиона лева предназначени за плащания с неясен произход.Това са пари  от оборотните средства за бизнеса с внос на горива и са целеви заемни средства от банки.Паричните потоци са насочени към въпросните неясни цели на  Петрол Холдинг с испълнителен директор Орлин Тодоров . Многократните опити да се вникне в създалата се ситуация са посрещнати от мълчалив отказ , което е по същество престъпление насочено към икономическата стабилност на фирмата и   създаване на параван пред непозволено финансово администриране.

Решението на управителния съвет на ПЕТРОЛ АД е взето на 19.05.2010г. По силата на същото суми по-големи от 5000 лева следва да се одобряват от управителния съвет, където по това време е господин Цветан Димитров. Считано от дата 20.05.2010г. решението стриктно се спазва от Димитров, което го прави изключително неудобен.                       

На 27.05.2010г., 09.00ч., сградата на ПЕТРОЛ,находяща се на бул .Черни връх № 43 в София, 12 етаж,

 

Денис Ершов оттегля в присъствието на четирима  свидетели пълномощията си от Митко Събев,

 

по силата на които същия го е представлявал в негово отсъствие при провеждане  заседания на надзорния съвет на ПЕТРОЛ АД, състоящ се от петима членове /Денис Ершов, Митко Събев, Стоян Кръстев, Иван Нейков, Неделчо Прошков/. След оттеглянето на пълномощното се провежда съвещание между акционерите за което е съставен протокол. По инициатива на Събев, предвид нововъзникналия проблем с оттеглените му  пълномощия  и противопоставянето на неприемливи за него становища от страна на Ершов и Мелник, събранието на надзорния съвет се отменя с лигитимния предтекст, че предстои пътуване на Д.Ершов и А.Мелник до Белград за провеждане на среща с ГазпромНефт. На 07.06.2010г. се провежда съвещание, когато в присъствието на М.Събев се обсъжда антикризисна програма включваща :

– Спиране на всякакви непрофилни инвестиции и установяване на твърд финансов контрол върху финансовите потоци.

 – спиране вноса на горива , който е доказано неизгоден и подписване на договор за доставка на горива с ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ.

 -Продажба на непрофилните и профилните – ненужни активи на реални цени.

Набелязаните мерки и особено спирането на вноса, отдалечават М. Събев от борсовите  операции и нецелевото използване на заемните средства от финансовите институции, което е огромен скок назад в личен и финансов план.

Междувременно

 

по схемата парични преводи в посока от НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД към ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД, управителя на Нафтекс Йордан Георгиев отново нарушавайки решенията на компанията майка превежда за времето от 07.06.2010г. до  14.06.2010г. още 3 милиона лева.

 

Опитите за противодействие се оказват невъзможни, тъй като отново  посредством  измамни действия е фалшифициран протокол от несъществуващо събрание на Надзорния съвет на ПЕТРОЛ АД  с дата 27.05.2010г. /денят на оттегляне на пълномощното от Ершов и неговото заминаване в Белград/, когато възползвайки се от вече оттеглено пълномощно Събев постига абсолютно мнозинство с което отстранява Цветан Димитров от Управителния съвет на Петрол и на негово място е  „поставен“ Орлин Тодоров. Тук идва и въпроса дали  М.Събев е въвел в заблуда  и другите членове на Надзорния съвет, чрез манипулацията с оттегленото пълномощно.  Фалшивият протокол от събранието на Надзорния съвет проведено на инкриминираната дата 27.05.2010г е вписан в Търговския регистър.

 

Резкият завой в отношенията Ершов- Събев , принуждават последния в съучастие с Кръстев и Орлин Тодоров да предприемат нови престъпни начинания в посока източване  Петрол Холдинг АД , чрез сключване на редица неизгодни сделки ,

 

при които от страна на дружеството като продавач е участвал Орлин Тодоров. Това е станало възможно възоснова на решение на съвета на директорите на Петрол Холдинг АД проведено на 11.02.2010г. по силата на което Тодоров е сключвал сделките по свое усмотрение в качеството му на длъжностно лице. Изправени пред невъзможност за бъдещи манипулации/ след 27.05.2010г. -поради оттеглено пълномощно/ Събев , Кръстев и Тодоров действат в посока минало време , когато пълномощното е било в сила. Поради обстоятелствата ,които са били неизгодни за дейците те фалшифицират протокол от заседание на Съвета на директорите на Петрол Холдинг АД и го датират със стара дата а именно 11.02.2010г. На базата на правомощия базиращи се на инкриминирани събития /проведено заседание на Съвета на директорите/ и на инкриминирани документи / протокол от заседание на Съвета на директорите/ , длъжностното лице Й. Тодоров слючва следните неизгодни за фирмата сделки:

– НА ПЪРВО МЯСТО: Вписаният изпълнителен директор Орлин Тодоров прехвърля на „Нафтекс Петрол“ ЕООД собствеността на „Петрол Холдинг“АД в дружеството „Еврокапитал-България“ АД: разплащането е отложено за 01.08.2013г., за сега има откази за вписване в търговския регистър , но сделката е юридически факт. Акциите са прехвърлени при изключително неизгодни за дружеството прехвърлителни условия, без да е получено никакво плащане за разпореждането с този актив. Липсва обосновка защо определената цена е точно такава или , какво налага плащането на цената да стане две и половина години след прехвърлянето на акциите. Това на практика към настоящият момент е една безвъзмездна сделка , сключена без съответното валидно решение на Съвета на директорите. Договорената цена от друга страна не съответства на сумата на активите на дружеството , която възлиза на приблизително 40 милиона евро.

– НА ВТОРО МЯСТО: Вписаният изпълнителен директор орлин Тодоров продава на „Нафтекс Петрол „ ЕООД собствеността на „Петрол Холдинг“ АД в дружеството „Петрол Трейд АД: разплащането е отложено за 01.08.2013г. : засега има откази за вписване в търговския регистър, но сделката е юридически факт. Казаното за предходната сделка важи и тук, към настоящият момент дружеството прехвърлител не е получило никаква насрещна престация за извършеното прехвърляне на дялове.

– НА ТРЕТО МЯСТО: Вписаният изпълнителен директор Орлин Тодоров прехвърля на „Петрол АД, собствеността на „Петрол Холдинг“АД, в дружеството „БПИ“ ЕАД, чрез джиросване на 500 броя акции по номинал 100 лева , или цялото дружжество за 50 000 лева : в търговския регистър е вписано решението за промяна на устава с новия собственик, независимо , липсва решение на „Петрол Холдинг“АД за джиросване. Според представеното джиро прехвърлянето на акцийте е по номинал, а същевременно дружеството „БПИ“ЕАД притежава недвижими имоти и активи на стойност над 10 милиона евро.

– НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО: Вписаният изпълнителен директор Орлин Тодоров прехвърля на „Еврокапитал – България“ АД, ЕИК 130487974, собствеността на „Петрол Холдинг“АД, в дружеството „Морско казино“ЕАД ,ЕИК103780072, чрез джиросване на акциите по номинал : засега има два отказа за вписване от търговския регистър и се обработва трето заявление, но сделката е юридически факт. Въпреки ,че според представеното джиро прехвърлянето на акциите е по номинална стойност, дружеството „Морско казино“ЕАД притежава активи и недвижими имоти на стойност приблизително  1 500 000 евро.

– НА ПЕТО МЯСТО: Вписаният изпълнителен директор Орлин Тодоров прехвърля на „Еврокапитал- България“ АД, ЕИК130487974, собствеността на „Петрол Холдинг“ АД, в дружеството „Вратцата“ ЕИК106005651, за един лев: за сега има един отказ на Агенцията по вписванията за отразяване на това обстоятелство в регистъра , носделката е юридически факт. Цената за прехвърляне на всички 1450 дружествени дяла от капитала на „Вратцата“ ЕООД е в размер на 1 лева, като същевременно дружеството притежава 12 декара курортен комплекс оценен на приблизително 5 милиона евро.

– НА ШЕСТО МЯСТО: Вписаният изпълнителен директор Орлин Тодоров продава 8 милиона акции от капитала на „Петрол „АД, които са били собственост на „Петрол Холдинг“ АД и които в действителност струват 48 милиона лева , по номинална стойност за 8 милиона лева – от „Петрол холдинг“на „Нафтекс Петрол“АД , от където чрез Йордан Георгиев , в качеството му на длъжностно лице начело на „Нафтекс Петрол“АД акциите са продадени лично на лицето Митко Събев за сумата от 8,8 милиона лева.”

 

Според Ершов и Мелник нанесената вреда може да бъде установена лесно като бъде извършена оценка на продадените и джиросани активи , които надвишават 100 милиона лева.

 

„На практика вредата е очевидна и тя настъпва именно за акционерите на „Петрол Холдинг“ АД, когато се извършва продажба на активи собственост на „Петрол Холдинг“ към дъшерни дружества. В „Петрол Холдинг“ акционерите са трима и ако един актив е продаден под пазарна стойност на друго дружество в рамките на „Петрол Холдинг“ където обаче „Петрол АД не е едноличен собственик и акционерите на „Петрол Холдинг“ нямат контрол върху решенията на управлението , то щетата за акционерите на Петрол Холдинг се състои именно в това: Когато даден актив е собственост на „Петрол Холдинг“АД , акционерите Денис Ершов и Александър Мелник притежавайки общо 52,5% от холдитговото дружество , притежават същият дял и в неговото имушество.При прехвърляне на същия актив на дъщерното дружество „Петрол“АД напимер /в което „Петрол Холдинг“АД има едва 43,60 %/ ,  то собствеността по отношение на същия актив се размива и намалява , както процентът на собственост, така и възможността „Петрол Холдинг“АД да контролира движението на този актив и приходите от него. В случая продадените акции и дялове на дружества , собственост на „Петрол Холдинг“ са прехвърлени на „Петрол“ АД и „Нафтекс Петрол“ под пазарните цени и с тази транзакция практически се прехвърля имущество за десетки милиони лева от „Петрол Холдинг“АД / собственост 52,5% на Денис Ершов и Александър Мелник/ в собственост на около 3000 акционери в „Петрол“ АД , както и на правото на разпореждане в последствие на управителния съвет и изпълнителния директор на „Петрл“ АД , където Денис Ершов и Александър Мелник, като акционери в „Петрол Холдинг“АД не могат да контролират и да влияят на решенията им.Ако тези активи бяха в патримониума на „Петрол Холдинг“АД продажбата им на трети лица ,без съгласието на мажоритарните акционери щеше да бъде невъзможно. Нещо повече ,Ершов и Мелник са и в съвета на директорите на „Петрол Холдинг“АД. Дори активите да бяха продадени на пазарна цена на „Петрол“АД, те практически са изведени извън контрола на мажоритарните акционери Ершов и Мелник. Това е смисъла на проведената престъпна кампания,  а именно активите да се продадат или вече са продадени на цени определяни извън волята на мажоритарните собственици и финансови основоположници на Фирмата.”

 

Схемата е, описана в сигнала до прокуратурата е ясна: „продадените 8 милиона акции от капитала на „Петрол“АД имат по настоящем средна пазарна цена на Българската Фондова Борса от 6.7 лева на акция.

 

8 милиона акции от капитала на „Петрол“ АД  с пазарна стойност около 48 милиона лева преминават от „Петрол Холдинг“ АД , където са собственост на Д.Ершов и Ал. Мелник , през „Нафтекс Петрол“ и са закупени от лицето Митко Събев за 8,8 милиона лева , който в качеството си на длъжностно лице , което нарушавайки служебните си задължения в съучастие с други  лица  синхронизирано действащи като група ,с цел да набави за себе си и за другиго облага е нанесъл вреди на Ершов и Мелник в качеството им на мажоритарни собственици , като са настъпили вредни последици и случая е особено тежък. За проверка  на последното твърдение , би могло да се изиска справка от „Централен Депозитар“ за месец октомври и месец ноември 2010г. От която да се установи , че „Нафтекс Петрол“ става собственик на 8% от акциите на „Петрол“ АД и впоследствие Митко Събев ги придобива.                          

– НА СЕДМО МЯСТО:    За времето от16.052011г до 20.05.2011г. Митко Събев извърши поредното източване по познатата схема през „Нафтех петрол“ в сговор с Изпълнителния Директор на „Петрол“ АД Светослав Йорданов , управителя на“Нафтекс Петрол“ ЕООД Йордан Георгиев и подставеното лице купувач Ваянд Оил ООД.  Осъщесвена е продажба на 41,85% :от акциите на „Петрол „Ад,за сумата от 60 милиона лева. Пазарната цена на една акция /виж борсовата търговия/ е 6 лева. Това значи , че е трябвало да бъдат платени около 247 милиона лева за 41,8% акции. Разликата от около 186 милиона лева е нов удар по собствеността на около 3000 акционери, включително и срещу държавата като акционер на „Петрол“ АД .

 

Наглата кражба на 186 милиона лева е прикрита зад РЕПО сделка, която никога няма да упражни опцията за обратно изкупуване.

 

Тези факти биха могли да се проверят при справка в централен депозитар за месец май 2011г. Поредната проява на безстопанственост и умишлено тласкане към фалит на Фирмата не е одобрено от Управителния съвет на „Петрол“ АД, като принципал на „Нафтекс Петрол“. Дружеството е доведено до положение , да се иска обявяване на неговата ликвидация от Лондонската фондова борса , на която е длъжник в размер на 100 милиона евро- облигационен заем от 2006г.                          – НА ОСМО МЯСТО: На 10.05.2008г. Между „Сосиете Женерал Експресбанк“АД от една стррана и „Нафтекс Петрол“ ЕООД от друга страна , като кредитополучател е сключен договор за револвиращ кредит в размер на 85 милиона лева. Целта на кредита е същият да се използва за финансиране на нуждата от оборотни средства на кредитополучателя „Нафтекс Петрол“ ЕООД, както и финансиране на необходимостта от издаване на банкови гаранции и акредитиви. Дружествата „Петрол“АД и  „Петрол Холдинг“ АД се явяват гаранти по договора. Дружествват гаранти, забележете , са били представлявани пред банката  съответно от господата Светослав Йорданов – изпълнителен директор на „Петрол“АД и Орлин Тодоров – изпълнителен директор на „Петрол Холдинг“ АД.   Денис Ершов , като акционер и основен инвеститор в дружествата не е уведомяван по никакъв начин за така сключения договор за кредит. За същия се узнава от писмо , изходящо от  „Сосиете Женерал Експресбанк“АД , в което са посочени множество нарушения на договора за кредит от страна на кредитополучателя , сочи се ,че същите са достатъчни за обявяване на предсрочна изискуемост по договора за кредит и се изка лична среща с основните акционери в „Петрол Холдинг“АД. Видно от счетоводните документи / същите да се изземат от архивите на дружеството/ „Нафтекс Петрол“АД , е че средствата по кредита не се използват целево , което представлява умишлено нарушение или неизпълнение на служебните задължения  от страна на споменатите по горе длъжностни лица на ръководни постове в „Петрол Холдинг“АД , „Петрол“АД и „Нафтекс Петрол“ ЕООД , с цел да набавят за себе си и за другиго имотна облага , като от това са настъпили значителни вредни последици и случаят е особено тежък , тъй като са засегнати не само интересите на дружеството , но и широк кръг обществени интереси в случай на настъпил банкрут .”

 

Прокуратура и ченгета са алармирани да разнищят престъпните машинации и престъпната схема за източване на дружеството, тласкано умишлено към фалит. Ершов и Мелник настояват разследване, тъй като:

 

„Финансовата схема на източване на „Петрол“ АД е класическа и юридически е облечена по същия начин , както случая с източването и фалита на Кремиковци. Има и още една голяма прилика , и тя е че  последните няколко години и в Кремиковци , както и в „Петрол Холдинг“и дъщерните му дружества , юридически съветник и изпълнител е адвокат Стоян Кръстев и кантората му Юрекс.

На базата на обстоятелството , че лицето М. Събев използва неистински документ /оттеглено пълномощно / , същият е получил директно, без правно основание чуждо движимо имущество в размер на около 40 милиона лева  съставлявайки разликата между платената сума за 8 милиона акции собственост на „Петрол Холдинг“ АД и тяхната реална пазарна стойност. За осъществяването на планираното същия е бил в сговор с други подвластни нему длъжностни лица  и в резултат от престъпната им дейност са нанесени щети на дружеството достатъчни да послужат като основа за фалит на същото. Нанесени са и персонални щети на мажоритарните собственици както и на дружеството  , в  описаните по горе пунктова от 1 до 5, за  около 100 милиона лева.   Реализирайки двете поредни  измамни операции, групировката Митко Събев, Стоян Кръстев, Светослав Йорданов,  Орлин Тодоров и Йордан Георгиев, разчистват останалите фактори – остават единствените и пълновластни фигури ръководещи престъпна структура както следва :

-Общо събрание на акционерите  – пълен контрол, чрез остраняване на фактора обикновено мнозинство.

-Съвет на директорите на ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД – пълен контрол чрез изпълнителния директор,  подставения и утвърден Орлин Тодоров.

-Управителен съвет на ПЕТРОЛ АД – пълен контрол ,чрез отстраняването на  неудобния Цветан Димитров и поставянето на Орлин Тодоров на мястото му с изпълнителен директорСветослав Йорданов.

-Надзорен съвет на ПЕТРОЛ АД – пълен контрол чрез решаващи свои четири гласа, при необходимост от пълно мнозинство за провеждане на решения.

-НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД –  пълен контрол чрез управителя на фирмата Йордан Георгиев – участник във всички нерегламентирани и забранени трансфери на пари в посока ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД, респективно Митко Събев.

Денис Ершов и Александар Мелник са изтласкани от петролния бизнес. На 23.6.2010г. Митко Събев в присъствието на Мелник отправя закана в лицето на Ершов, като заявява, че освен като бизнес фактор ще го унищожи и физически. Изявлението недвусмислено води до основателен страх у потърпевшото лице поради  силно влошените отношения и големите финансови интереси , както и реалната опасност заканата да бъде осъществена с цел заличаване на следи от цитираната до момента престъпна дейност на дееца. чл.144 , ал.3 вр.ал.1 и 2 от НК.На същият ден Събев заявява, че КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ е загубена. Това предполага наличието на друг престъпен състав по пътя към установяване на пълен контрол върху бизнеса. На 28.06.2010г.  М. Събев обявява, че Д.Ершов и А.Мелник не притежават акции в Холдинга. Многократно /включително и чрез връчване на нотариални покани/ се опитват да се доберат до Книгата на акционерите но без резултат.След настъпилите противоречия / по изложените причини / всички финансово-счетоводни документи , както и организационни такива са укрити. Достъпа на мажоритарните акционири Ершов и Мелник , както и представляващи ги лица  до архивите е преустановен.През януари 2011г.  за охрана  сградата на ПЕТРОЛ, е назначена охранителна фирма, чийто шеф е бодигарда на Стоян Кръстев. От този момент Денис Ершов и негови сътрудници не се допускат, което прави на практика всякакви опити за комуникация невъзможни.”

В сигнала си до прокуратурата Ершов и Мелник настояват спешно да се извършат следствени действия и подчертават: „Правенето на бизнес в страната от хора с престъпно съзнание и по престъпен начин не е в полза на България и на българското общество. Прикриването на подобни събития от ЕВРОПЕЙСКАТА ОБШНОСТ и нейните структури  не работи в полза на просперитета на страна член на Европейския съюз !”

 

Afera.bg

  

 

 

 

     

 

 

«