« Върни се назад Публикувано на 13.06.2014 / 8:56

Ентропия и ГЕРБ преди избори

 

„Ентропията е величина, характеризираща състоянието на една термодинамична система, т.е. изразяването на броя на възможните конфигурации или подреждания на градивните частици на системата“. – градивните частици в случая са 2-3, като Цветанов например, който се намира в константно движение, най вече между 6-те му апартамента, прокуратурата и съда.

„Ентропията е критерий за това колко близко до термодинамично равновесие е дадена система. Тя е по-голяма, когато хаосът, а следователно и неговата вероятност, са по-големи“. Същото като ГЕРБ – все по – голем хаос!

За тези, които биха ми опонирали с аргумента – ГЕРБ не е термодинамична система, бих казал само следното. Сигурни ли сте?

Е! Нима не сте виждали как се поти Веско Маринов?!

Васил Петев

«