« Върни се назад Публикувано на 06.09.2022 / 8:24

ЕКСМИНИСТЪР САНДОВ ТРЯБВА ДА Е В АРЕСТА ЗА СТАНАЛИТЕ НАВОДНЕНИЯ В КАРЛОВСКО. СВИДЕТЕЛ СЪМ НА БЕЗУМИЕТО, КОЕТО СЪЩЕСТВУВА В МОСВ. СТРАШНО Е И УЖАСЯВАЩО

Госпожо Томова,

Това, което става сега с тези наводнения бе не на 100%, а на 200% задължително да стане. Въпрос на време беше. В основата им сега е бившия министър на МОСВ – видният еколог Сандов. Той не е дал съгласие и не е проконтролирал Басейновите си дирекции дали речните корита са почистени да края на месец май.

Съгласно Директивите на ЕС и Закона за водите на четири години се приемат планове от Басейновите дирекции наречени План за управление на риска за наводнения-ПУРН. След приемането им се изпращат в ЕК.

Плановете се изработват от фирми, наети от басейновите дирекции и се прави публично обсъждане на същите. Обсъждането им е формално. На последното обсъждане, на което съм бил през 2017 или 2018 г. в Пловдив на ПУРП на Източно Беломорската Дирекция, представители от общините на Пловдивска и Пазарджишка област бяхме само 2 души – аз, като представител на община Велинград и още един колега от друга община. Той стана и си излезе на първата почивка.

Останалите бяха на екологични дружества – НПО на държавна и международна хранилка и представител – на кратко казано – на Пожарната. Никой от тях не взе отношение по ПУРН и съответно плана беше приет. Опитах се да ги накарам да се допълни в него рискови места в община Велинград и край нея – дефилето на Чепинска река Велинград – с. Варвара, но отказаха с мотива, че в заповедта на Министъра за предполагаемите рискови места тях ги нямало. От това излиза, че министърът е знаел преди направата на ПУРП, къде са рисковете. Това, че министърът ги знае навежда на мисълта, че тези планове са проформа и служат за изтакане на пари от МОСВ.

Контролът по изпълнението на тези планове е на МОСВ чрез четирите си басейнови дирекции. Осмелявам се да декларирам пред вас, че такъв контрол от тези дирекции не е упражняван минимум от 5-6 години.

Чепинска река така е обрасла, че при наводнение от мащаб ниво на водата на дигите в града до старата им  височина до 2005г. ще направи дифилето на Чепинска река ад за оцелените автомобили в него.(След наводнението от 2005 година височината на дигите във Велинград се увеличи с един метър тихом мълком.)

Никой не говори, че виновен за това е министър Сандов, МОСВ и неговите Басейнови дирекции с тяхната безотговорност и съответно не им се търси отговорност. Сандов трябва да е в ареста и следствен за станалите наводнения в Карловско. Единственото хубаво в случая е, че няма загинали.

Не е като в 2015год, когато жертвите бяха в страната повече от тридесет – включително и във Варна.

Свидетел съм на безумието, което съществуваше в МОСВ от началото на 20 век до сега. Страшно е и ужасяващо. Като, че ли министрите в него наблюдават игра на „руска ролетка“ и изпитват страхотно удоволствие от ставащото в страната. Като римските императори на гладиаторските стадиони са.

И от година на година, от ден на ден става все по страшно. Ужас е. Най-добрите и квалифицирани кадри на МОСВ го напуснаха. Едни изтраяха да се пенсионират, а по-младите от тях не искат да участвуват в тази гадна вахналия и да изпитват морални терзания от случващото се.

Мога да ви разкажа лоши неща за това какво се върши в МОСВ и неговите органи – РИООСВ и басейновите дирекции. Ще се чудите дали това  става в България и ЕС, или някъде в Африка.

С уважение

Мрамор Полежански

«