Публикувано на 18.09.2019 / 12:15

ЕДИНСТВЕНО В „АФЕРА“! СКАНДАЛНИ ВРЪТКИ И ЗАМАСКИРАНИЯ НА МАЯ МАНОЛОВА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ И ДОХОДИ! ПЪЛЕН АНАЛИЗ И СЪПОСТАВКИ!

ЕДИНСТВЕНО В „АФЕРА“! СКАНДАЛНИ ВРЪТКИ И ЗАМАСКИРАНИЯ НА МАЯ МАНОЛОВА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ И ДОХОДИ! ПЪЛЕН АНАЛИЗ И СЪПОСТАВКИ!Преди известно време Мая Манолова коментира във фейсбук, медийните публикации за имота на дъщеря си Ралица. Твърди, че надлежно си е подавала декларациите през годините и декларирала имотното си състояние, както и доходите. Каза, че появилите се информации са некоректни внушения и „че абсолютно всичко е декларирано и нямала никакво притеснение да предоставя информация“.

Това нейно изказване провокира АФЕРА да анализира всичките й декларации, които са подадени от нея през годините. До сега нито една медия не е правила анализ за съответствие между декларираните доходи и притежаваното имущество, съответно за съпоставка на декларирани доходи и имущество на Мая Манолова. По- долу в таблицата са нанесени данните от декларациите й подавани през годините и съответно всяка декларация е анализирана.

Това, което направи АФЕРА не е компромат, а реалната истина на база подадените й декларации.

ДЕКЛАРАЦИИ ПОДАДЕНИ ОТ МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА за периода 2007 – 2019 г. по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

ЕДИНСТВЕНО В „АФЕРА“! СКАНДАЛНИ ВРЪТКИ И ЗАМАСКИРАНИЯ НА МАЯ МАНОЛОВА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ И ДОХОДИ! ПЪЛЕН АНАЛИЗ И СЪПОСТАВКИ!
ЕДИНСТВЕНО В „АФЕРА“! СКАНДАЛНИ ВРЪТКИ И ЗАМАСКИРАНИЯ НА МАЯ МАНОЛОВА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ И ДОХОДИ! ПЪЛЕН АНАЛИЗ И СЪПОСТАВКИ!ЕДИНСТВЕНО В „АФЕРА“! СКАНДАЛНИ ВРЪТКИ И ЗАМАСКИРАНИЯ НА МАЯ МАНОЛОВА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ И ДОХОДИ! ПЪЛЕН АНАЛИЗ И СЪПОСТАВКИ!Какво се установи, като се анализираха и съпоставиха декларираните доходи и имущество на Мая Манолова?

1.Подадена декларация от 2008 г. за доходите от 2007 г.
Кредит 100 000 евро, равностойност 195 000 лв.; Доходи (адвокатски хонорар) – 44 600 лв. Налични парични средства 43 000 лв. (от предходни години – адвокатски хонорар)

2. Подадена декларация от 2009 г. за доходите от 2008 г.
Кредитът намаля на 93 700 евро, равностойност 183 260 лв.; Налични парични средства – 44 500 лв.; Доходи от друга стопанска дейност – 33 375 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По кредита е изплатена сумата от 11 740 лв. Доходите, които е декларирала са 77 875 лв., с тези средства освен погасяване на кредита, би следвало да се е издържала и покривала другите си разходи през година.

3. Подадена декларация от 2010 г. за доходите от 2009 г.
Кредитът намаля на 87 159 евро, равностойност – 169 960 лв.; Доходи от друга стопанска дейност – 33 862 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По кредита е изплатена сумата от 13 300 лв. Доходите, които е декларирала са 33 862 лв., с тези средства освен погасяване на кредита, би следвало да се е издържала и покривала другите си разходи през година.

4. Подадена декларация от 2011 г. за доходите от 2010 г.
Кредитът намаля на 79 391 евро, равностойност – 154 812 лв.; Доходи от друга стопанска дейност – 34 275 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По кредита е изплатена сумата от 15 148 лв. Доходите, които е декларирала са 34 275 лв., с тези средства освен погасяване на кредита, би следвало да се е издържала и покривала другите си разходи през година.

5. Подадена декларация от 2012 г. за доходите от 2011 г.
Кредитът намаля на 70 937 евро, равностойност – 138 741 лв.; Доходи от друга стопанска дейност – 35 025 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По кредита е изплатена сумата от 16 071 лв. Доходите, които е декларирала са 35 025 лв., с тези средства освен погасяване на кредита, би следвало да се е издържала и покривала другите си разходи през година.
До тук всеки може да си направи извода, как е изплащала кредита си и с какви средства се е издържала през годините до 2011г.

6. Подадена декларация от 2013 г. за доходите от 2012 г.
Кредитът намаля на 61 736 евро, равностойност – 120 385 лв.; Доходи от друга стопанска дейност – 36 375 лв. Доходи от прехвърляне на права или имущество – 42 151 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По кредита е изплатена сумата от 18 356 лв. Остатъкът от доходите, които е декларирала са 78 526 лв., включително и тези от продажба на имоти. А от тези средства освен погасяване на кредита, би следвало да се е издържала и покривала другите си разходи през година.
Интересното и шокиращо тук е, че през 2012 г. Мая Манолова закупува имот от София на свое име. В декларацията си с вх. № Г3272/30.04.2013 г. за периода 01.01 – 31.12.2012 г. е декларирала и следното:

Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година:

Какво се установи, като се анализираха и съпоставиха декларираните доходи и имущество на Мая Манолова?

Веднъж декларира, че дворното място с къща в строеж 1/1 е нейно, веднъж, че ½ е на бившия й съпруг Милен Петков Манолов.
Не става ясно, кое обстоятелство е вярно? И защо по този объркващ начин декларира имота?
Също така пише, че няма цена на сделката, но пък е декларирала, че 42 151 лв. са придобити от доходи от прехвърляне на права или имущество? Тук също не става ясно от къде са тези средства, при условие, че цената на сделката е 0 (нула)?
Най-фрапиращото е, че през 2012 г. апартаментът в София е закупен на стойност 110 000 лв. и че средствата са от „Продажба на дворно място с къща в строеж, в с. Жиленци , община Кюстендил“. Да, обаче веднъж е декларирано, че цена на сделката няма, а веднъж, че от тази продажба са придобити 42 151 лв.
Ако приемем, че през 2012 г. Мая Манолова е карала на фотосинтеза и всичките й доходи 36 375 лв., които е декларирала са спестени и като прибавим и тези 42 151 лв. придобити от продажба на имот, то общата сума е 78 526 лв.
Възниква и въпроса: От къде Мая Манолова е взела остатъка от 31 474 лв., за да си купи апартаменти в София – 98 кв.м и с какви средства се е издържала през годината? От тази декларация следва, че тя през 2012 г. е била на минус 31 474 лв. и с остатък от кредит на стойност 120 385 лв.

7. Подадена декларация от 2014 г. за доходите от 2013 г.
Кредитът намаля на 51 874 евро, равностойност – 101 156лв.; Тук вече фигурира и нов кредит от 20 000 лв. Доходи от друга стопанска дейност – 35 465 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По кредита е изплатена сумата от 19 229 лв. Остатъкът от доходите, които е декларирала през годината е 35 465 лв., с тези средства освен погасяване на кредита, би следвало да се е издържала и покривала другите си разходи през година. Също така от 2012 г. е била на минус 31 474 лв.
За да замаскира положението от подадената декларация през 2013 г., в която е видно че има несъответствия между придобитото имущество и доходите, решава през 2013 г. да текли нов кредит. Да, обаче възниква въпроса, с чии средства е закупен имота през 2012 г.? От декларацията е видно, че има недостиг на парични средства от 31 474 лв., и би следвало Мая Манолова да е живяла на фотосинтеза през 2012 г. и не само, а другите си разходи с чии средства е покривала?

8. Подадена декларация от 2015 г. за доходите от 2014 г.
Кредитът намаля на 41 765 евро, равностойност – 81 442лв.; А кредитът от 20 000 лв. става 16 294 лв. Доходи от друга стопанска дейност – 34 567 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По кредита е изплатена сумата от 19 714 лв. По другия кредит остатъкът е 16 294 лв. – изплатената сума е 3 706 лв. Остатъкът от доходите през годината е 34 567 лв., с тези средства освен погасяване на кредитите, би следвало да се е издържала и покривала другите си разходи през година. Също така от 2012 г. има едни средства, които са минус 31 474 лв.
За да замаскира положението от подадената декларация през 2013 г., в която е видно че има несъответствия между придобитото имущество и доходите, през 2014 г. решава да тегли още един кредит от 47 985 лв., за да бъде още по-трудно проследяването на средствата.

9. Подадена декларация от 2016 г. за доходите от 2015 г.
Кредитът намаля на 28 957 евро, равностойност – 56 466лв.; По кредита от 16 294 лв. остатъкът е 11 667 лв. А по третия кредит остатъкът е 44 322 лв. Доходи от друга стопанска дейност – 27 675 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По първия кредит е изплатена сумата от 24 976 лв. по втория кредит е изплатена сумата 4 627 лв., а по третия кредит е изплатена сумата 3 663 лв. Общо по кредитите е изплатена сумата от 33 266 лв. А доходите й през годината са били – 27 675 лв. Т.е. има недостиг на средства от 5 591 лв. за да си покрие кредитите. Също така от 2012 г. е била на минус 31 474 лв. Същевременно декларира и нещо много шокиращо. „Кредит – деклариран в предходни години. В полза на партньор във фактическо съжителство 80 000 лв. Простата сметка показва следното: Т. е. от тези три кредита, които е теглила, част от тях – 80 000 лв. е дала „В полза на партньора във фактическо съжителство“.
Тук възникват много интересни и фрапиращи въпроси: Какво значи кредит в „предходни години – 80 000 лв.“, нали кредита от 100 000 евро е изтеглен уж за жилището на дъщеря й Ралица? За кои кредити от предходни години става въпрос? С чии средства и от кой кредит е закупен през 2012 г. другия апартамент в София, който е на името на Мая Манолова?

10. Подадена декларация от 2017 г. за доходите от 2016 г.
Кредитът намаля на 16 045 евро, равностойност – 31 288 лв.; По кредита от 11 667 лв. остатъкът е 8 000 лв. А по третия кредит остатъкът е 40 379 лв. Доходи от друга стопанска дейност не е декларирала. Интересна подробност и е факта, че през 2016 г. се прави и следната врътка с кредитите: Закупен е имот от с. Рударци, община Перник с обща площ 1013 кв.м., като застроената площ е 153 кв.м. Имотът е закупен през 2015 г. на името на Ангел Найденов. Мая Манолова е пропуснала да декларира този факт в декларацията си, която е подала през 2016 г., а тогава е живеела с него на съпружески начала. Сумата, която е платена за имота е 135 000 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По първия кредит е изплатена сумата от 25 178 лв. по втория кредит е изплатена сумата 3 667 лв., а по третия кредит е изплатена сумата 3 943 лв. Общо по кредитите е изплатена сумата от 32 788 лв. А доходи през годината не е декларирала. Т.е. от това следва, че е изплатила по кредите сумата от 32 788 лв. без да има доходи (това е видно от подадената декларация), като през 2012 г. е била на минус 31 474 лв. Също така е декларирано, че е закупен имот от Ангел Найденов със „собствени средства, личен кредит и кредит, изтеглен от съпругата“. Сумата, която е платена за имота е 135 000 лв.

11. Подадена декларация от 2018 г. за доходите от 2017 г.
Кредитът намаля на 3 209 евро, равностойност – 6 275 лв.; По кредита от 8 000 лв. остатъкът е 4 016 лв. А по третия кредит остатъкът е 36 134 лв. Доходи от трудови доходи – 58 010 лв. Доходи на съпруга 50 927 лв. Кредитна карта на мая Манолова със сумата 2912 лв. Също така са декларирани нейни спестявания от предходни години общо 2607 лв. и спестявания на съпруга й Ангел Найденов общо – 20 554 лв. Ангел Найденов е плащал и вноска за лек автомобил, марка мерцедес, като цената по договора е 3 840 лв. Направил е и вложение в инвестиционни фондове, сумата от 15 000 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По първия кредит е изплатена сумата от 25 013 лв. по втория кредит е изплатена сумата 3 984 лв., а по третия кредит е изплатена сумата 4 245 лв. Общо по кредитите е изплатена сумата от 33 242 лв. Другите разходи по автомобила, инвестиционните фондове на съпруга й са на обща стойност 18 840 лв. Доходите на двамата са били общо 108 937 лв. , като през 2012 г. има минус 31 474 лв. Закупен е и имота в с. Рударци за 135 000 лв.
Т. е. това, което се установява е, че разходите са на стойност 218 556 лв, а доходите 108 937 лв.

12. Подадена декларация от 2019 г. за доходите от 2018 г.
В декларацията подадена през 2019 г. Мая Манолова е пропуснала да декларира, как и по какъв начин е изплатен остатъкът от първия кредит от предходната година на стойност 6 275 лв., с който по нейни твърдения е платено жилището на дъщеря й Ралица (кредит от 195 000 лв.). За втория кредит също няма информация, как и с какви средства е погасила остатъка от кредита на стойност 4 016 лв. В декларацията й има информация единствено за третия кредит, че остатъкът е 31 565 лв. Т. е. има плащане по третия кредит от 4 569 лв. Интересна подробност е, че през 2019 г. Мая Манолова декларира, че има още един изтеглен кредит през 2018 г., като Ангел Найденов е съдлъжник.
Най-вероятно този кредит е изтеглен, за да се направи следващата врътка, с цел прикриване на несъответствието от 2017 г. за сумата от 108 937 лв. и да не могат да се проследят приходите и разходите й.

Този анализ е направен на базата на декларираните средства от декларациите на Мая Манолова. От тези суми не са приспадани разходите, с които би следвало да се е издържала и покривала и другите си разходи през тези близо 13 години, като купуване на роклички и костюмчета, както и най-важното фризьорските услуги, които ползва всеки ден и др.

Afera.bg

Коментари 30 за
“ЕДИНСТВЕНО В „АФЕРА“! СКАНДАЛНИ ВРЪТКИ И ЗАМАСКИРАНИЯ НА МАЯ МАНОЛОВА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ И ДОХОДИ! ПЪЛЕН АНАЛИЗ И СЪПОСТАВКИ!”

 1. А за Фъндъка КОГА?За МЪЖА Й,с двете болници – КОГА???Или 11 г. кметуване СА МАЛКО???Ама и вие почнахте ИЗБИРАТЕЛНО ….

 2. Той е олицетворението на трийсетгодишния ни преход. Има висше математическо образование и се занимава с хазарт още преди 1989 г. Скоро след тази сакрална година се превръща в бизнесмен. Става съдружник с други емблематични лица на прехода. Mоже би защото е имал повече късмет. В сферата на Божков късметът е също толкова необходим, колкото и умът. И други бизнесмени колекционират произведения на изкуството. Но ничия колекция не може да се мери с тази на Божков. Едва ли е най-добрата в света, както побързаха да кажат някои, но със сигурност впечатлява. Kражби и продажби на държавни заводи, червения олигарх, плащал тока и заплати като Банев на централата на БСП и основен спонсор на предизборната кампания на бедния служител от ВВС- РАДЕФ и сливата от Кюстендил, пчеличката МАЯ!

 3. Явно Манолова не е за кмет!!! Още по-ясно е , че Фандъкова е кристално чиста и си е родена за кмет на София. При нея, сигурно Афера са разнищили и нейните декларации, всичко е наред. От всичко най-ясно ми става, че Афера е „най-смелия“ критик на сегашното управление!?!? Уж Фандъкова не става, а разкостват Манолова; уж Плевнелиев е „чехльо“, а громят Румен Радев; уж Борисов не го харесват, а все Нинова е в устата им!?!? МижЕ да те лАжем!!! И такива новини като изтриване на профил във ФБ са само за наивници. Май и Сашо Диков напразно и се върза!?

 4. Всичко това ми изглежда на свършена чужда работа, жалко че не е в законова форма за да се зададе по-остро въпроса. Крайно време е обаче, някой като свърши работата на държавен чиновник, да има право да претендира лично от чиновника за заплащане на извършеното.
  В случая Афера да изпрати с/ката на КОМПИР-ите , за да й заплатят труда!
  Ако не го заплатят – да подават оставки и да си ходят!
  …явно има хора, на които им се работи…

 5. -Зарежете Червените пачавретини, бе…шугльовци, има ТРЕТИ И НЕ ВЯРВАМ , че си е купил Дипломата ЗА АРХИТЕКТ – като цецка…пУевенска Червена пачавретина !
  -Както казват : от Трите…хванете Най-Дългото и с най-малко ТЪМНА БИОГРАФИЯ – Изберете
  АРХИТЕКТА И СОФИЯНЕЦА ИГНАТОВ – различаващ се коренно от…граф игнатиев и пародията на „ремонта“ му !!
  -СЕЛЯНКИТЕ – НА СЕЛО – Там да си се Ширят…на воля, а не да НИ ОПЪВАТ НЕРВИТЕ , ЗАЩОТО СМЕ (нЕкои) НАСЛЕДСТВЕНИ…Глупаци като Тях ли !?
  -НЕ НА КУРВЕНСКОТО Статукво и на СВОДНИЦИТЕ…ИМ !!!

 6. Уважаеми коментатори,
  Някой е отделил време, усилия, нерви да направи разследване, с публикуване на документите по това разследване, а някой скача,обижда, изнервя се и вика, даже крещи
  “ не е вярно, Мая не е такава, а онакава.Мая помага на хората, пътува във влак ( въпреки, че си има собствени коли, независимо от отнетата служебна кола). Ами да бяхте написали за целия период, какво точно е направила, на кого точно е помогнала, как ? С имитация на активност, задъхана, вечно бързаща, та чак до заекване и ъ-кане и изтъкване, че е смела, решителна и пред нищо няма да се спре……даже пред кандидат кметския стол, а по-нататък…..премиерския.
  30 години минаха, бе хора, уважаеми, малко останали, сънародници! Как не разбрахте, какво е пиар, как не разбрахте, че ви лъжат и че тяхното лицемерие няма край.
  Г-жо Томова, през 2017г. от търсачката на Бивол, прочетох декларациите на Мая Манолова, сметнах по същия начин, доходи-разходи от 2008г., но там имаше един заем от около 40хил.лева, като първи посочен заем, изтеглен през 2006г. от Пощенска банка. В декларацията през 2009г. вече го нямаше този заем, беше изплатен. Манолова беше декларирала за 2007г и 2008г адвокатски хонорари, което безкрайно ме озадачи, как съвместява депутат, участие в комисии, пътуване в чужбина, промяна на ГПК с прочутия чл. 417, лобизъм ( чудя се дали пък думичката лобизъм не е заменена в декларациите и с адвокатски хонорар?). Не за друго, а защото много бързо изплаща кредитите си. Понеже работих активно с Търговския регистър преди и след спирането му през август 2018г. ще ви кажа, че много от „нещата“, съдържащи се в него не са такива, каквито бяха. В публикуваните откъси в сайта от вашата книга, един варненски бизнесмен разказва, как пред вратата на Цветан Василев е чакала банкерката Петя Славова със списък на политици за опрощаване на заеми. Не само КТБ е анулирала заеми на политици и високопоставени персони, но са го правели и го правят всички банки. Със сигурност ( това го знам) Момчил Андреев от Райфайзен ( бившия изпълнителен директор), ОББ, докато беше собственост на Гръцката национална банка, с частни акционери, Пощенска банка, Уникредит. Не са само „гнилите ябълки“, които Бивол разследва и оповести. Това е приета практика в България и в БНБ. Всеобщо опрощаване на лични заеми, дори на децата им и даване на милиони на партиите, за да се поддържа статуквото и печалбите на банките. Как си оправят сметките, ами по-най-лесния начин, като ги взимат от кредитополучателите, като надуват лихвите и таксите на останалите клиенти. Парите не се губят,като всичко останало в природата, просто преминават от един джоб в друг, като едните обедняват, другите се замогват.
  Статуквото ще прави избори, ако не сте разбрали, скъпи сънародници! Нищо няма да се промени, независимо за кой гласувате – всички са маскари.
  Благодаря за разследващия материал, много полезен, навременен и поучителен за празноглавците, ентусиастите и всички зомбирани, които вярват в червено, зелено синьо, пембено, да не забравя и розово!

 7. 29 май 2013 – 6 август 2014)
  Госпожо, Томова/АФЕРА/, забравяте НАЙ-НАЙ-Важното обстоятелство, а именно, че другарчето И г-н А.Найденов БЕШЕ 29 май 2013 – 6 август 2014 министър на отбраната…… Проследете Обществените поръчки по това време И около това време даже и…………. Картечарката на БСП служеше на два фронта – и на БСП и на другарчето. Най-вероятно е, била муле пренасящо процентите от ОП – къде ги е пренасяла знае само „честната мая“………, ама сугурно е бъркала в торбите и е поскубвала за „лични“ нужди. Мнооого точно се вижда по декларациите как изникват едни пари и имоти. Благодаря Ви, че се сетихте да проследите точно това. Отдавна си мисля, че тая честна картечарка има много БСП мръсотия и ето може и да излезе всичко…….
  Относно всичко около изборити ЗА София – жална им майка на софиянци, но 3-пъти по-жално и за варненци ……..

 8. Обективна медия пише за всички няма пчеличката Мая ,нама Цветко или други , не е заяждане то се вижда какви измами е правила през годините палавата и алчна Мая. Сега да попитаме партизаните кой , кой и дава парите на пчеличката и от къде са доходите за прически , храна, коли, закупуване на недвижими имоти, плащане на сметки ток, вода, парно , телефони. Да бъде в съответствие с модните тенденции и индивидуалните характеристики. Продуктът от този процес се нарича прическа. Моралния стожер на обществото, белия лебед на българската политика, мутресата от Кюстендил. Финансовия резултат когато е загуба , от къде са другите недекларирани доходи, куфарчета под масата от мутри и олигарси да строят в София , ако стане кмет.

  1. Откъде пари за прически и други екстри!?!? Ами бедна Ви е фантазията колко пари са гласувани за представителни разходи!!! И то не само за омбудсмана. За всички от управлението, без разлика от коя партия са!!!

 9. България е най-мръсната и най-опасната за живот държава в ЕС !
  София е превърната в кочина още от времето когато Борисов беше кмет до ден днешен – при Фандъкова !!
  ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ПРОМЯНА !!!

 10. Афера, а защо не включвате доходите и през годините като депутат?!
  Във вашите сметки тези доходи ги няма!
  Или си поправете сметките, или свалете статията! Срамота!
  С тази статия ми запричивате на герберски подлоги!

  1. Я пак прочети това, което е анализирала Афера. Периодът на анализа е от 2007 г. до 2019 г. Какъв данъчен си бе колета, излагаш се. А кога е била депутат Мая?

 11. Абе не знам за кметица дали става, ама за оная работа все още става

 12. Това са кокошкарски суми. Да , малко не й се връзват бюджетите на Мая , но това е нищо в сравнение скражбите на ГЕРБ-аджиите. Защо журналят не разгледат доходите на гербавите кандидати ? Например какви са доходите на все още кмета на Пловдив Тотев , и цялата му рода. Какви къщи и палати , джипове и хотели имат , и как са ги купили ??? Там несъответствията са за МИЛИОНИ ! Не ни хвърляйте прах в очите с Май-чето , тя е дребна хамсия. Нея службите я държат не с парични прегрешения , а с други , плътски компромати…

 13. Изборите в София вече не са за политика, а за доверие!
  Дата 17.09.2019 2739 Румен Петков
  Румен Петков
  Доктор по философия, главен редактор на Поглед.инфо
  /Поглед.инфо/ Уважаеми дами и господа, предизборната кампания в София не предстои. Не слушайте какво ви говорят медиите, придворната политология и фейсбук-всезнайковците. Предизборната кампания в столицата вече е в разгара си и бляска като буен горски пожар, който овъглява вековни гори.

  Умишлено използвам този образ, защото всички усещаме как за първи път от 2005 година насам промяната в София изглежда не само възможна, тя е неизбежна, независимо от изхода на реалната изборна битка.

  За първи път имаме много интересна сплав от гражданска енергия, политическо нетърпение, обединяване на доскоро необединими стойности, тоест налице са всички съставки за коктейл „Молотов“, който завинаги ще свали корумпираното управление на ГЕРБ с пламъка на автентичното недоволство.

  И заради това в този текст няма да се занимаваме с фигуранти!

  Нашите уважения към всеки участник в битката, всеки има право на живот под слънцето, но е ясно, че избори-2019 в София са сблъсък между Мая Манолова и Йорданка Фандъкова. Останалите са просто статисти.

  Поне един ден ще могат да се хвалят на внуците, че са участвали, макар и като странични зрители, в легендарен двубой.

  Не е малко. Някои за два живота не могат да се похвалят с такова приключение.

  Като ви казвам, че битката отдавна е започнала, а кампанията вече ври и кипи, имам предвид, че атаката срещу Мая Манолова започна много преди тя официално да обяви своята кандидатура. Още преди анонса си, тя бе разпозната от паяжината на ГЕРБ в София като огромна заплаха за статуквото тук.

  И заради това нека да се опитаме да отговорим на въпроса защо е така!?

  С какво Манолова се оказа такъв враг на ГЕРБ, че редицата им придворни сайтове постоянно се опитват да изровят нещо мръсно за нея, да я потопят в жълти интриги, манипулации, откровени клевети и глупости!?

  Обикновено изборите са въпрос на програми и възгледи. Поне в учебниците така пише. Едната страна предлага визия, другата програма и двете се съревновават коя ги представя по-убедително и успява да заплени съзнанията на хората.

  В София днес нямаме това удоволствие!

  10-годишното безвремие „Фандъкова“ унищожи всяка идея за програма за действие. Преди всички избори на настоящата кметица до безкрай слушахме едни и същи уверения – „вече влизаме в кварталите“, „въздухът ще е чист“, „ще имаме завод за боклука“.

  Всичко обаче се оказа долнопробна лъжа!

  Политическа измама за наивници!

  Нещо като управленски вариант на телефонно мошеничество!

  Само че вместо пари от балкона, всички ние хвърляхме гласа си!!!

  Тоест днес Фандъкова дори да напише най-гениалната програма, дори да сътвори план от десет стъпки за поправяне на нередностите в света, вече няма кой да й повярва!

  Тя пропиля най-ценния ресурс – доверието на гражданите!!!

  Това е най-дефицитната валута!

  Ако доверието беше банкова сметка, то бройте Фандъкова за напълно фалирала!

  Да, общината държи цял списък от служители като крепостни селяни, вързала е доста бизнес с усмирителни ризи, но точно на тези избори корпоративният вот няма да е достатъчен, защото гражданската енергия вече е кипнала.

  Тоест битката на вота е въпрос на доверие!

  Кой има доверието на хората, че каквото й да обещае ще го изпълни!?

  Точно тук Фандъкова и сие разпознаха Манолова като върховната опасност за своето корупционно статукво!!!

  Ако искат, до утре могат да вадят кирливи ризи за Мая, ако искат, могат да се самоудавят в блато от полуистини и интриги, но битката опира до доверие, а Манолова се доказа като човек на действието!

  Опитайте се да си спомните кои бяха омбудсмани преди нея!?

  Убеден съм, че имената ви бягат!?

  Това е така, защото тя изпълни поста с енергия и съдържание, тя го осмисли като нещо, което винаги е сред хората, а не оттеглено зад бюро в институционалните висини.

  Именно Мая показа, че може да се бори докрай за каузи, че днес е във Варна, утре в Перник, след това във Враца. Нявсякъде, където има проблем.

  В много от случаите тя просто символизираше държавата, но в нейния добър вид. Държавата, която идва да чуе и да помогне, а не да сумти и да се мръщи.

  Всеки столичанин, бил той ляв, десен, центрист, вече е изправен пред проблема за доверието!

  Фандъкова може да обещава всичко, но има ли кой да й вярва!?

  Има ли след 10 години някой, който да се връзва на легендата за добрата кметица, заобиколена от арогантни и алчни партийци, които тя сега ще нарита и изгони завинаги!?

  Изборите в София вече не са за политика, а за доверие и заради това съм убеден в победата на Мая!

  В крайна сметка след 15 дълги и отвратителни години на ГЕРБ в столицата, те не могат да подменят провала си с телевизионни въздишки и възхищения.

  Всички живеем в този град и виждаме докъде го докараха!

  Постоянно се сблъскваме с ремонт на ремонта и други специалитети на Фандъкова!

  Изправени пред въпроса за доверието – столичани ще го решат по радикален начин. Точно защото въпросът опира до това кой ще свърши нещо.

  Всъщност на изборите въпросът за партиите остава второстепенен. Те, разбира се, са важни, но самият факт, че Манолова успя да привлече десни формации, БСП, много досега негласуващи граждани, подсказва, че тази коалиция има само една спойка – доверието към Мая!

  Заради това кампанията е в разгара си.

  И ГЕРБ я губят!

  Което си е една освежаваща новина!

  1. Уважаеми Тома Неверни,
   стила да се нападат политиците, които си купуват имоти на данъчна оценка и за това са преследвани бе започнат от БСП, конкретно от онази измислена уж разследваща журналистка, която е ходила с камерата по предварителни информации преди Руските войски в Косово. С помощта на сегашния председател на БСП бе изкарана най-черната предизборна кампания в историята на България след 1989 година. Ако трябва да се следва същата линия, то тогава всеки кандидат за Кмет на тези избори би трябвало да има същото удоволствие да мине през този огън. Мога сухо да констатирам / без да имам политически пристрастия/, че в политическия спектър не виждам в момента по-креслив пример от Журналистката. Не виждам и нищо лошо Мая Манолова да бъде разчекната по същия начин, както бяха разчекнати и други преди нея през април и май. Да се провери Й.Фандъкова също, както и останалите кандидати. Да извадиш на някого домашното порно пред целия народ е едно, но да извадиш данъчната и имуществената му декларация е друго. А и за мен има една тънка разлика между това да си политик и да си омбудсман. Нали се сещаш, че Омбудсмана не е избирателна длъжност????? 🙂

 14. А ся АферА отде имала МАЯ пари
  Бившия и мъж МИТНИЧАР врътка схеми с разни албанци-ШИПТАРИТЕ все някой пакет с прахчета е пропуснал да хван€
  А настоящия и мъж Ангел Найденов е редовен посетител и грантаджия на САЩ Козяшкото посолство

 15. Kато депутат прокара през 2007 година закон за бързото производство,
  с който банките и съдии изпълнители дерат кожите на българските граждани – чл. 417, ал. 2 от ГПК, а после като обществен защитник лицемерно се опитва да го ограничи,
  „води борба“ с частните съдебни изпълнители, а за публичните такива, които са същите кожодери, макар и в по – лека форма, мълчa.

 16. Водното трасе към порта на Ахмед Доган и други пристанищни съоръжения ще бъде реконструирано от държавата, за да могат да влизат по-големи кораби, стана ясно на конференция във Варна. „Плавателният канал, свързващ Черно море с Варненското езеро, ще бъде удълбочен с два метра и ще увеличи максималното газене на корабите на 13.5 метра. За проекта вече има осигурено финансиране и той може да бъде завършен до две години“, заяви във вторник шефът на предприятие „Държавна инфраструктура“ Ангел Забуртов, цитиран от Дарик радио.

  Той не уточни стойността на проекта, но е възможно средствата да дойдат по линия на европрограмата „Морско дело и рибарство“, по която има предвиден ресурс за изграждане и модернизиране на пристанища. Портът, в който инвеститор е почетният председател на ДПС Ахмед Доган, се намира на брега на Варненското езеро, непосредствено под ТЕЦ-Варна. На него някога се разтоварваха въглища за централата. През 2017 г. фирмата „Сигда“ на бившия транспортен министър Данаил Папазов купи неработещата централа с прилежащото й пристанище от ЧЕЗ. Няколко месеца по-късно мажоритарният фирмен дял се оказа в ръцете на почетния председател на ДПС.

  Практически удълбочаването е залегнало в стари стратегически документи. Досега обаче нямаше финансиране. За предстоящото прокопаване през май съобщи и министърът на транспорта Росен Желязков. Той обясни, че така ще се подобрят възможностите за развитие на терминалите във Варненското езеро.

  Освен „Порт Доган“ по водния маршрут са още съоръжения от държавното варненско пристанище, както и друга частна инфраструктура. Морски специалисти приветстваха принципно намеренията, но обясниха, че за да има полза от всичко това за терминалите на „Варна – запад“, удълбочаването следва да стигне до него. Географски портът на Доган – Папазов е по-близо до морето, затова има притеснения дали „случайно“ парите за ремонта няма да стигнат само до прокопаване до теца.

  Това е поредният жест от страна на държавата към Доган, след като в началото на септември се разбра, че „Булгартрансгаз“ ще инвестира над 1 млн. лв. в реконструкцията на станция „Страшимирово“, която захранва теца със синьо гориво. Така на практика още догодина едновременно ще могат да работят и трите блока на централата. В момента в действие е само един от тях. Тецът всъщност не разчита основно на производството на електроенергия, а на приходите от студения резерв.

  През юни тази година Папазов покани журналисти да разгледат придобивките на теца и обясни, че първоначалното намерение било „Сигда“ да вземе само пристанището, но ЧЕЗ желаели да продадат и енергийните мощности. Макар Папазов да спомена, че Доган имал идеи спрямо теца, стана ясно, че именно пристанището е в основната на бизнес идеята. Предвижда се модернизиране на кейовите места, изграждане на голям зърнен терминал и привличане на чужд инвеститор.

 17. Излиза че Майя Манолова си е за затвора. Нещо което се знаеше отдавна. Да видим финансовите органи и КОНПИ какво ще направят…

  1. НЕ САМО ТЯ Е ЗА ЗАТВОРА-ЦЯЛАТА КЛИКА на русофилите-помияри СЪЩО!!!!!!

 18. Жената си има мъж,не е като мен и повечето самотни кукувици,да се само…издържат.Хайде дайте и на дАНЧЕТО разбивката,за да видим хей така,просто за сравнение,ама не ви стиска нали?

 19. имах по-високо мнение за нея, но явно съм се заблудил ! а то е очевадно – щом се хванала да ни управлява прегърната с мутрата „буда“, ясно е, че манталитет й е също като неговия / и на глутницата му / ! и ни гъбосва с витиевати фрази, но не казва, какво е отношението й към фашизма !

 20. Местните избори в България – тръмлин към международно утвърждаване и индулгенция за управляващите!
  Много добре си оплетоха кошницата онези, които болшинството българи наричат прости, полуграмотни, олигофрени и т.н.: с арести на евентуални спонсори, сплашвания, повдигане на обвинения и фекално-медийно омаскаряване на кандидати, намаляне на държавната субсидия за ПП, поръчкови дела, изплащане на субсидия над допустимата за ПП и корекция за преустановяване на следващо плащане, финансови колаборации на местно ниво за липса на политически конкуренти и договорки за слаба кампания…
  Докато ТЕ плащат, договарят, изнудват партии и партийки НИЕ можем да ги изненадаме…защото не ни смятат за враг, а за нищожества…
  Можем, нали! Бъдете умни!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *