« Върни се назад Публикувано на 25.10.2017 / 9:58

ДРУГАРЮ ЗЕМЕДЕЛЕЦ НЕНЧЕВ, МЯСТОТО ВИ Е ВДЪН ГОРА, ЗАЩОТО ДРУГОТО НАПРАВЛЕНИЕ Е ЦСЗ! РЕФОРМАТОРСКИЯТ КЛОУН ЗНАЕ ЛИ КОЯ ГОДИНА Е ИЛИ АГРЕСИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИДИОТИ Е ВЕЧЕ НЕДЕЛИМ ФАКТОР ОТ БИТИЕТО НИ?

НЕНЧЕВЗемеделецът Ненчев: „Има всички симптоми на пълзящ военен държавен преврат и военна полиция вече трябва да е арестувала военните пилоти отказващи да летят.“

Не зная по каква закономелност и как се случва така, че така наречените „реформатори“ привличат най-големите идиоти при себе си, за да ги легитимират като европейски политици. Като магнит за недоносчета са!

Другарю земеделец Ненчев, дори и да има негласна подкрепа за поведението на пилотите от страна на президента Радев, както намеквате, наистина ли виждате признаци на държавен военен преврат с руска подкрепа? Ако е така, означава, че и за намеса на психиатрите вече е твърде късно, най-малко защото вие самият, като един политически дъждовен червей, долазихте някак до министерското кресло, въпреки политическа подкрепа от 0,001 процент на партията на която сте лидер. Схващате ли? Разбирате ли, че мястото ви е вдън гора, защото другото направление е ЦСЗ – според съдържанието на едни документи валидирани с ваш подпис.

„Военен преврат“? Точно такива политически печати поставяше комунистическата номенклатура върху всяко познато човешко дело. От страх и в името на собствената си власт!

Реформаторският клоун знае ли коя година изпратихме и коя ще посрещнем или агресията на политическите идиоти е вече неделим фактор от битието ни? Докога ще имаме търпимост към обществени ментори, които имат повече отношение към научната фантастика, отколкото към реалността и здравия разум? Докога ще позволяваме на нездрави хора да ни зазиждат в техните пясъчни кули, докато глупостта им разрушава древните ни каменни крепости?

НИКОЛАЙ МАРКОВНиколай Марков

«