« Върни се назад Публикувано на 26.01.2022 / 22:50

ДОЦ. МАНГЪРОВ: ИМА ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК ДА БЪДА АТАКУВАН! БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПО СИЛАТА НА ДОГОВОРЕНОСТИ Е ОБВЪРЗАНО ДА ПОДПОМАГА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КОВИД ВАКСИНИ И НЯМА НИКАКЪВ СТИМУЛ ДА РЕГИСТРИРА СИГНАЛИ ЗА ТЕЖКИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ И СМЪРТ, ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДА ПРИЗНАЕ И УДОСТОВЕРИ ПРИЧИННАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЕФЕКТИТЕ И ВАКСИНАЦИЯТА!

ДО
КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ – БЛС

СТАНОВИЩЕ ПО СИГНАЛ НА УС НА БЛС

ОТ
Доцент АТАНАС ХРИСТОВ МАНГЪРОВ, д.м.,
Началник на I-ва (Ковид) клиника –
Инфекциозна болница – София

Относно:
Писмо с изх. № 14/21.01.2022 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УЗУНОВА,

На 24.01.2022 г. получих Вашето писмо с с изх. № 14/21.01.2022 г., свързано с подаден сигнал срещу мен от председателя на Управителния съвет на БЛС. С оглед на изразената в писмото молба за становище по сигнала, давам такова в рамките на настоящия документ.

Каква е хронологията на събитията във връзка с подадения сигнал:

– на 16.01.2022 г. имах участие в предаването “На фокус” на Нова тв заедно с д-р Александър Симидчиев.

– На 19.01.2022 г. министърът на образованието г-н Денков заяви пак пред Нова тв, че:
“По всякакви медицински стандарти доцент Мангъров отдавна трябваше да бъде изключен от Българския лекарски съюз. Доцент Мангъров отдавна изказва твърдения, които не съответстват на медицинските данни” Цитатът е по публикация на Offnews: https://offnews.bg/obshtestvo/po-vsiakakvi-meditcinski-standarti-dotc-mangarov-otdavna-triabvashe-d-768673.html

– На 20.01.2022 г. е подаден пред Вас коментирания тук сигнал от Управителния съвет на БЛС.

– На 21.01.2022 г. проф. д-р Мая Аргирова, председател на Етичната комисия на БЛС, в интервю пред БНР отбелязва, че в действията на доц. Мангъров има „насъскване на агресия в обществото, което и без това е разделено“. Споменава, че се надява вече да има реално действие в смисъл да бъде наложено наказание на доцент Мангъров. “Този път трябва да бъдем безкомпромисни” – казва г-жа Аргирова – “защото не може да се нарушават всички прицнципи на лекарска етика и това да бъде подминато и да няма никакви последствия”. След това г-жа Аргирова продължава с обвиненията срещу мен.

Нека разгледаме тези събития едно по едно. Ако започнем с участието ми в “На фокус” – там обсъждахме извънредно важната тема за медицинските аспекти на цифровите COVID сертификати на ЕС, наричани разговорно “зелени сертификати”. За съжаление моят опонент в дискусията д-р Симидчиев не взе на сериозно тази толкова важна тема и постоянно се смееше, неизвестно на какво. В презентативно отношение той беше много по-подготвен от мен – разполагаше с атрактивна червена показалка и папка с шарени статистики, също издържани в цветово отношение. Не стана ясно само едно – какъв е източникът на цитираните от него данни. Не беше посочено нито едно конкретно научно изследване. Въпреки всичко се радвам, че направихме тази дискусия, тъй като това са теми, които трябва да се обсъждат и да се търси начин да се защитят адекватно живота, здравето и другите основни права на българските граждани.

Призивът на г-н Денков да бъда изключен от БЛС и оценките му за мен не почиват на каквото и да е негово правомощие като министър на образованието. Те представляват груба намеса в работата на една независима съсловна организация, която следва да представлява своите членове и да защитава професионалните им права и интереси съгласно разпоредбите на Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (“ЗСОЛЛДМ”). Това е съвсем очевиден и недопустим политически натиск, от който БЛС следва да защитава своите членове, какъвто съм и аз. За съжаление изглежда, че този натиск се е оказал успешен, видимо от подадения още на следващия ден сигнал от Управителния съвет на БЛС. Във връзка с този сигнал следва се отбележи следното:

Комисията по професионална етика на СЛК даже и да не е пряко подчинена на УС на БЛС, между нея и УС има отношения на контрол и зависимост, двете се звена с различна тежест и йерархично място в една и съща административна структура. Съгласно устава и приложимия закон УС на БЛС управлява имуществото на съюза; приема бюджета, структурата, щата и правилниците за дейността на администрацията на БЛС; координира и подпомага дейността на районните лекарски колегии (една от които е СЛК) и други. При наличие на такива отношения актът, с който УС на БЛС сезира подведомствената си Комисия към СЛК е груб пример за конфликт на интереси. Оттук цялото производство пред Комисията по професионална етика на СЛК е изначално опорочено и следва да бъде прекратено незабавно. Допълнителен аргумент в тази насока са цитираните по-горе изказвания на проф. д-р Мая Аргирова, председател на Етичната комисия на БЛС, с които тя предопределя изхода на производството пред КПЕ на СЛК и настоява за безкомпромисност. Етичната комисия на БЛС е горестоящ орган спрямо етичната комисия на Софийската колегия и като такъв има различни формални и неформални механизми за контрол. Един от тях е правомощието по чл. 64, ал. 1 от Кодекса за професионална етика на лекарите в България, без това да изчерпва отношенията между тези два сходни органа, единият от които е на централно, а другият – на регионално ниво. Намесата на г-жа Аргирова в производството пред КПЕ на СЛК и явният й опит да повлия върху него и да предреши изхода му , са неморално и неправомерно деяние. В тази връзка би било логично г-жа Аргирова да се самосезира и да открие производство срещу самата себе си във връзка с чл. 64, ал. 3 от Кодекса за професионална етика на лекарите в България, който гласи:

Комисията по професионална етика на БЛС се самосезира/сезира и взема отношение и становища по повод изказвания, статии и интервюта, които уронват престижа и авторитета на лекаря и лекарското съсловие.”

Изказванията даже само на г-жа Аргирова са достатъчни да опорочат производството, образувано срещу мен в рамките на коментирания сигнал. В комбинация с факта, че има упражнен явен политически натиск и има сезиране от УС на БЛС в явно нарушение на чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗСОЛЛДМ и други нормативни текстове, мисля че няма нужда от допълнителни коментари за законосъобразността на това производство.

Тъй като повдигаме етични въпроси, моята етика е на лекар, който над 40 години работи с пациенти и който в рамките на настоящата пандемия всеки ден рискува живота си, като лекува ковид болни. Твърде много медицински аспекти относно пандемията не са напълно изяснени и се наблюдават противоречиви становища и резултати от научни изследвания по много от ключовите въпроси. Затова и аз често повдигам различни теми за дискусия именно с целта да се намерят решения и отговори и правата на гражданите за здравословен и достоен живот да не бъдат потъпкани в резултат на административен натиск.

Многократно съм бил обвиняван и обиждан от колеги, пиша това със съжаление, тъй като тяхното поведение уронва не моето достойнство, а честта на лекарската професия. Ще си позволя да цитирам само два примера от многото такива:

– твърдения на д-р Елена Николова, цитирани по публикация на в. “Стандарт”: “Няма да се уморя да питам има ли лимит наглостта му, безумието му да проповядва срещу маски, локдауни и ваксини. Гуру на своите силиконки, неофашисти и илитерати, името на доцент Мангъров е обект на възмущение и съжаление от страна на всеки разумен българин, отнасящ се с респект и отговорност към решенията на здравните власти. Доцент Мангъров буди очевидна тъга в желанието си да свърже и няколко думи в смислено изречение, заеквайки или примигвайки, в търсене на поредна сензация или поничка? като израз на всенародна любов, без която не може.”

“Но да си лекар и да внушаваш различни от научните постулати, защото нещо така ти се струвало и си си го мислил, че може би е така, е просто ПРЕСТЪПНО и е в разрез с най-свещените принципи в нашата професия.”
https://www.standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/zashcho-lekarka-nareche-mangrov-lud-s-kartechnitsa-448029.html

– твърдения на доц. Кунчев пред Агенция Фокус, цитирани от „24 часа” в публикация от 22.01.2022 г. :
“Доц. Атанас Мангъров изигра много лоша роля в пандемията. Той отдавна щеше да е с отнети лекарски права, ако беше в някоя западноевропейска държава. Това заяви пред „Фокус” главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.
„Ние се познаваме с него, работили сме заедно, само че той премина една граница, която е много опасна. Това е смесването на малко истина, полуистина с много лъжа”.
„Говори глупости. Говори неистини. Какво постигнахме, разбъркахме обществото и дори африкански страни са пред нас по ваксинация” .

Цитираните твърдения на д-р Николова и доц. Кунчев съвсем очевидно нарушават чл. 41 и чл. 42 от Кодекса за професионална етика на лекарите в България. В някои от тези твърдения има лични нападки и изненадваща простащина, които ме карат да изпитвам съжаление за настоящото ниво на част от лекарското съсловие. В тази връзка, г-жо Узунова, моля да предоставите информация има ли образувано производство за тези нарушения на етичния Кодекс? Ако няма образувано такова производство, бихте ли обяснили защо? Един от основните принципи при работа на всеки правораздаващ и правоприлагащ орган, включително и особена юрисдикция като Вашата Комисия по професионална етика, е безпристрастието и прилагането на еднакъв критерий спрямо различните случаи. Ако образувате производство срещу мен на основание на процедурно незаконосъобразни сигнали, но не образувате производство при публични твърдения против мен, които нарушават текстове на Кодекса за професионална етика на лекарите в България, можем ли да бъдем сигурни във Вашата безпристрастност?

Още нещо във връзка с твърденията на г-н Кунчев – г-н Кунчев заема понастоящем поста главен държавен здравен инспектор и като такъв е високопоставен служител в държавната администрация. Правомощията му са уредени в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, но там не открих да е налице негово правомощие да се намесва в работата на БЛС и неговите етични комисии и да иска отнемането на лекарски права на членове на БЛС. Тоест това е още един пример за външен натиск, който опорочава процедурата пред Вашата комисия. Затова предлагам, г-жо Узунова, да изпратите писмо до министър-председателя с копие до министъра на здравеопазването във връзка с чл. 16, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, с което да поискате обяснение за действията на г-н Кунчев и неговата намеса във Вашата дейност.

Относно моите твърдения в предаването “На фокус” на Нова тв – когато имаме някакви официални данни, че определен брой хора, които са ваксинирани са починали, хипотезите тук са две:

1. Те са починали, въпреки че са ваксинирани, което може да означава че в част от случаите ваксината не работи, тъй като има други хора със същите характеристики и заболявания, които са ваксинирани и не са починали. Този въпрос следва да се изясни във връзка с ефективността на прилаганите ковид ваксини.

2. Те са починали, защото са ваксинирани, което може да означава, че ваксината е допринесла и дори предизвикала смъртта им, тъй като има други хора, със същите характеристики и заболявания, които не ваксинирани и не са починали. Причиняването на смърт е извънредно сериозна нежелана реакция и също се нуждае от изясняване.

Това е същността на моето твърдение, което изразих както в цитираното предаване на Нова тв, така и в мои други участия пред медиите. В тази връзка следва да се вземат предвид следните факти:

Ковид ваксините, използвани в рамките на ЕС, имат разрешение за употреба и търговско разпространение под условие (Conditional Marketing Authorisation), издадено от Европейската агенция по лекарствата, Разрешението за употреба под условие и стандартното разрешение за употреба са доста различни. Разрешението за употреба под условие се дава при наличие на извънредна ситуация, като стандартните процедури и тестове за одобрение не са завършени, но се преценява, че ползата от незабавното предоставяне на лекарствения продукт на обществото надвишава риска от това, че още няма пълнота на нужните данни. За разлика от стандартното разрешение, при което срокът е пет години, тук срокът е едногодишен и може да се поднови само при представени убедителни доказателства за безопасността и ефективността на продукта. Ваксините с разрешение под условие се означават с черен триъгълник, който е предупредителен знак и означава, че върху тях се провежда допълнителен мониторинг. Сроковете за завършване на допълнителните проучвания за безопасност и ефективност на ковид ваксинте са различни. При Comirnaty например, ваксината на BioNTech – Pfizer, срокът за предоставяне на окончателен доклад за клинични проучвания, потвърждаващ безопасността и ефективността е м. юли 2024 г. При Vaxzervia, ваксината на AstraZeneca, срокът е 30 ноември 2023 г., като изрично е посочено, че трябва да бъдат изяснени случаите с тромбоцитопения и кървене. Тези случаи на тромбоцитопения и кървене бяха повдигнати като казус през пролетта на миналата година, когато някои от тях доведоха до смърт на ваксинираните лица. В тази връзка имаме становище на Европейската агенция по лекарствата от 07.04.2021 г., което признава формирането на кръвни съсиреци в редки случаи при прилагането на ваксината на AstraZeneca. https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood

Две седмици по-късно, на 20.04.2021 г. Европейската агенция по лекарствата дава официално становище, с което по аналогичен начин признава формирането на кръвни съсиреци в редки случаи при прилагането на ваксината на Janssen.
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood

В актуализиран доклад по безопасността на ковид ваксините от 09.12.2021 г. отнова на Европейската агенция по лекарствата е посочено, че се потвърждава риска от възникването на миокардит или перикардит като страничен ефект от РНК ковид ваксините. https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-comirnaty-9-december-2021_en.pdf

Нека резюмирам накратко изложените факти, основани на официални данни, които лесно могат да се проверят на страниците на Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата: при одобрените до момента в ЕС ковид ваксини нямаме пълна яснота относно тяхната ефективност и безопасност, текат проучвания по този въпрос. Има официални становища, за възможно проявление на различни сериозни странични ефекти от ковид ваксини, всеки от които потенциално може да доведе до смърт.

Нека продължим нататък с твърденията в сигнала на УС на БЛС. Споменават се коментирания от мен случай за 26 г. мъж , лекуван в УМБАЛ “Д-р Георги Странски”. Твърди се, че недоказано и без никакви научни аргументи съм бил заявил, че има връзка между ваксинацията и последвалото настаняване в болница на младия мъж, добавяйки “Тези случаи не се съобщават”. Искрено благодаря на председателя на УС на БЛС, че повдига тази тема, тъй като тук става дума за живота и здравето на един млад мъж и въпросът трябва наистина да бъде изяснен. Прилагам в тази връзка копие от Етапна епикриза, издадена от Клиниката по хематология към УМБАЛ “Д-р Георги Странски”. В епикризата е записано, че мъжът е ваксиниран срещу ковид с ваксина на Janssen на 12.11.2021 г. Скоро след това той постъпва в болница с различни оплаквания. Цитирам становището на гастроентеролога д-р Мирослава Михайлова, записано в епикризата:

“Оплакванията започват две седмици след приложението на еднодозова ваксина за ковид. Повишил температура за два дни, след което започнала обща отпадналост, безсилие, болки в ръцете и кръста, трудно движение на ръцете. Впоследствие болките се преместили и в долните крайници, загубил апетит. Направени неколкократно тестове за ковид с отрицателен резултат. От проведените лабораторни изследвания в движение с данни за екстремно завишен Д-димер и спад в нивото на фибриноогена и тромбоцитите, най-вероятно поради консумативна коагулопатия. Отклоненията в чернодробните ензими са най-вероятно вторични, реактивни при съхранена синтетична ф-я на черния дроб. Смятам, че най-вероятно симптоматиката е провокирана от приложената ваксинация, наподобяваща по клинично протичане Ковид 19, независимо от негативните тестове.”

“Считам, че най-вероятно клиничните прояви са резултат от тежка постваксинална реакция”.

Толкова за липсата на доказателства и научни аргументи. Относно съобщаването – повдигам пред Вас въпроса докладван ли е този тежък страничен ефект пред ИАЛ във връзка с разпоредбата на чл. 14 от НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ? Ако е докладван, какъв е резултата от проверката на ИАЛ по въпроса? Ако не е докладван – защо не е докладван, прикрива ли се по някакъв начин информацията за потенциалните тежки странични ефекти от ковид ваксините? Моля да сезирате компетентните органи в тази връзка и да бъде дадено адекватно обяснение пред българската общественост.

В постъпилия при Вас сигнал от УС на БЛС е цитирано становище на ИАЛ, че към момента има само 9 постъпили сигнала за смъртни случаи след ковид ваксинация, като в нито един от случаите не е доказана причинно-следствена връзка между ваксинацията и леталния изход. Според данни на Европейската агенция по лекарствата, актуални към 30.10.2021 г., в рамките на ЕС има докладвани 16 889 смъртни случая. Ако се вземат актуални данни към днешна дата, близо три месеца по-късно, най-вероятно докладваните смъртни случаи вече ще са надвишили 20 000. Нека въпреки това да вземем очевидно неактуалната и занижена стойност от 16 889 смъртни случая и да направим елементарни матемически операции. Населението на ЕС към момента е 448 млн. човека, за статистически цели ще го заклъглим на 450 млн. Населението на България е 6 520 314 човека по последни данни от 2021 г., ще го закръглим на 6 млн. Оттук виждаме, че населението на България е приблизително 1/75 от населението на ЕС. Ако разделим 16 889 смъртни случая на 75 получаваме, че за население от 6 млн. човека средният европейски стандарт за докладвани смъртни случаи е 225 случая. Тоест за европейска страна с население като България е нормално да очакваме приблизително такъв брой доклади за фатални странични ефекти, отново с уговорката, че данните са отчетени към края на м. октомври 2021 г. и оттук са занижени. Вместо това имаме докладвани девет случая.
Линк към цитираните данни:
https://drive.google.com/file/d/12i2yVLBvHBwPi1hAQnEJsXwk63F3RSGR/view?fbclid=IwAR22dTvIb8cK6Wd9TpHy9IKW8n6sXfy6405HJEx3fnaWy0RcwtunhZK9TvI

Нека направим сравнение и с данните в САЩ, една изключително развита и приятелска демократична държава. Там съобщенията за странични ефекти от ваксините се подават към публичната база данни VAERS. Съгласно данни от сайта openvaers.com, актуални към 14 януари тази година, има подадени 22 193 сигнала за смъртни случаи от ковид ваксини. Населението на САЩ е 330 млн. човека, оттук българското население от 6 млн. е 1/55 от американското население. Оттук за 6 млн. американско население, тоест бройка съпоставима с населението на България, средният стандарт за докладвани смъртни случаи като резултат от ковид ваксини е 403 случая.
Линк към цитираните данни:
https://openvaers.com/covid-data

Тук следва да се отбележи, че има научно изследване, проведено от Spiro P. Pantazatos и Hervé Seligmann, сериозни учени с многобройни публикации, публикувано през м. октомври 2021 г. В него се твърди, че според проучванията на двамата автори докладваните във VAERS смъртни случаи са само 1/20 от реалния брой. Авторите също правят извода, че рисковете на ковид ваксините като първоначални дози и последващи бустери надвишават ползите при децата, младите пълнолетни хора и при по-възрастните пълнолетни, които са в група с понижен риск от ковид заразяване.
https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-cause_mortality_risk

Какво можем да резюмираме от изложените факти – цитираните от ИАЛ 9 доклада за смъртни случаи от ковид ваксини са над 25 пъти по-ниски от средния европйски стандарт и над 40 пъти по-ниски от средния американски стандарт. И това при положение, че съгласно посочените аргументи и европейските, и американските цитирани данни за бройката на съобщени смъртни случаи са най-вероятно занижени, тоест реалното съотношение е най-вероятно още по-драстично. В тази връзка възниква обосновано съмнение в достоверността на данните, предоставени от ИАЛ.

Още един важен факт в тази връзка. Съгласно договорите за доставка, сключени между ЕК в качеството на упълномощен представител на страните-членки и производителите на ковид ваксините, производителите са освободени от отговорност за всякакви странични ефекти от техните продукти и тази отговорност се поема от съответните страни-членки. Тоест при едно съдебно дело, заведено от наследниците на починал в следствие на ваксиниране български гражданин, всички разноски по делото на фирмата производител ще бъдат заплатени от българската държава. Нещо повече, в договорите има и допълнителни текстове, които предвиждат пълно съдействие от българската държава към съответния производител, включително чрез предоставяне на всякаква помощ в рамките на съдебния процес. В чл.14.2 от предварителния договор с AstraZeneca например е виден и доста странният ангажимент на страните членки да положат усилия да „смекчат ефектите на исковете срещу производителя“. Всичко това показва, че българското правителство, съответно и цялата контролирана от него държавна администрация на изпълнителната власт (част от която е ИАЛ), по силата на посочените договорености са обвързани да подпомагат производителите на ковид ваксини и нямат никакъв стимул да регистрират сигнали за тежки странични ефекти, включително смърт, още повече да признават и удостоверяват причинната връзка между ефектите и ваксинацията. Това е изключително сериозен въпрос, тъй като по този начин българските граждани нямат никаква гаранция, че държавните органи и институции защитават техните права и интереси, а не интересите на производителите на ковид ваксини. С оглед на това, както и с оглед на цитираните по-горе сравнителни статистически данни, будещи обосновано съмнение, моля да сезирате всички органи, които прецените за необходимо, за да бъде осъществено пълно разследване на дейността на ИАЛ и процеса по регистриране и проверка на сигналите за странични ефекти от ковид ваксини.

Относно приложения към сигнала на УС на БЛС донос от някаква си г-жа С. Гичева – смятам, че той няма никаква релевантност и не е необходимо да го коментирам. Няма пълно име на гопожата, няма ЕГН и адрес. Няма подпис, оттук и нямаме и никакво валидно волеизявление от нейна страна. Тоест това е един обикновен анонимен донос, а ел. адрес с това име може са си направи всеки, който поиска.

В заключение – когато става дума за фактите, включително научните факти, аз изложих достатъчно такива, за да обоснова тезите си. Правото ми на вътрешно убеждение не мисля, че някой може да ми го отнеме, то е гарантирано и от чл. 38 от Конституцията. А относно моята етика, както написах и по-горе, тя е видна от моята работа с пациентите ми и от моята ангажираност с тяхното здраве и благополучие. Както и от моето търсене на истината и справедливостта. Основният принцип на медицината е Primum non nocere. Надявам се никой от Вас да не го е забравил.

Приложения:
1. Епикриза, издадена от Клиниката по хематология към УМБАЛ “Д-р Георги Странски”.

Изпращам настоящия отговор до Вас както по пощата с обратна разписка, така и по ел. поща на посочения в писмо ел. адрес [email protected] , за да може да отворите от файла цитираните хипервръзки.

26.01.2022 г. С уважение: . …………………..

/Доц. А. Мангъров, д.м./

«