« Върни се назад Публикувано на 17.09.2022 / 7:00

ДОКЛАД НА ЕК ЗА ГКПП „КАПИТАН АНДРЕЕВО“ РАЗБИ НА ПУХ И ПРАХ ДЕЙСТВИЯТА НА КАБИНЕТА „ПЕТКОВ“

Извънредният одитен доклад е извършен съгласно общите разпоредби на правото на ЕС след множество сигнали до Еврокомисията за закононарушенията които се случват на ГКПП след встъпването в длъжност на “борците срещу корупцията” Христанов и Даскалов и вследствие на получената от службите на Комисията информация, че официалният контрол не се извършва в съответствие с правото на Съюза като оценката касае моментното състояние на граничния контрол към датата на одита!

Одитен доклад на Европейската комисия за периода 6-9 юли 2022 г. на ГКПП „ Капитан Андреево” разби на пух и прах действията на кабинета „Петков” по отношение на опорката за въведения там така наречен “перфектен ред на работа”!!!

Извънредният одитен доклад е извършен съгласно общите разпоредби на правото на ЕС след множество сигнали до Еврокомисията за закононарушенията които се случват на ГКПП след встъпването в длъжност на “борците срещу корупцията” Христанов и Даскалов и вследствие на получената от службите на Комисията информация, че официалният контрол не се извършва в съответствие с правото на Съюза като оценката касае моментното състояние на граничния контрол към датата на одита!

Седем месеца след встъпването в длъжност като шеф на БАБХ на Христо Даскалов, всички неистини изречени от него и шефа му – хулигана от Кресненското дефиле зам. министър Христанов, биват безапелационно разбити: в доклада на ЕК ясно се оценява състоянието на “тотално реформирания” граничен контрол като европейският одитиращ орган казва следното: „Предвид значителните структурни, процедурни и оперативни несъответствия, наблюдавани по време на настоящия одит, българските органи НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ да гарантират, че съответното законодателство на ЕС се прилага правилно по отношение на официалния контрол на стоки, въвеждани в ЕС чрез ГКПП „Капитан Андреево”, и НЕ МОГАТ да предоставят гаранции, че тези стоки са в съответствие с правилата на ЕС”, се посочва в доклада.

Служителите на ЕК посочват нарушенията, които са констатирани по време на проверката.

„Съгласно данните от TRACES-NT за първите шест месеца на 2022 г. компетентните органи на ГКПП Капитан Андреево не са потвърдили пристигането и съответствието на приблизително 25 % от транзитните пратки, когато този ГКПП е посочен като изходен ГКП. Това не е в съответствие с член 33, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2019/2124 и член 40, параграф 2, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) 2019/1715”, констатират проверяващите.

По време на посещението на пункта одитният екип е установил, че официалният ветеринарен лекар не е извършил проверка за идентичност на пратка от стоки от животински произход, разрешена за транзит.

„Освен това компетентните органи на ГКП не са пломбирали транспортното средство, напускащо ГКП, което не е в съответствие с член 19, буква г) от Регламент (ЕС) 2019/2124”, се посочва в доклада на ЕК.

„От данните в TRACES-NT 121 живи животни са влезли в ЕС през първите шест месеца на 2022 г. чрез ГКПП Капитан Андреево. През периода на одита в този ГКПП не са били въведени такива пратки и поради това одитният екип не е бил в състояние да наблюдава официалния контрол по този аспект”, става ясно още от документа.

Одитният екип също така отбеляза, че служителите на БАБХ не са предприели последващи действия по пратки, за които не са получили потвърждение за пристигане на контролния пункт. Това не е в съответствие с изискванията, определени в член 6, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 на Комисията. „БАБХ не можа да обясни ниската честота на физическите проверки, включително лабораторните изследвания, на пратки с някои други стоки от неживотински произход, подлежащи на временно засилване на контрола в ГКПП”, пише още в доклада.

„Одитният екип установи, че две проби от всяка партида пратки в едно транспортно средство са представени в две каси, поставени върху палетите в задната част на транспортното средство. Не е ясно кой предварително е поставил тези проби или дали те са били представителни за въпросните партиди и са избрани на случаен принцип от длъжностните лица. Като се има предвид големият брой пратки, преминаващи през ГКПП Капитан Андреево, такова представяне може да означава, че пробите може да не са представителни или да не са били избрани на случаен принцип”, посочват инспекторите.

„Въпреки че прилагането на посочените честоти за контрол подлежи на надзор и координация от страна на отдел „Граничен контрол“, и лично от Даскалов като директор на агенцията, който периодично изисква данни от отделните ГКПП за съставяне на обзорни доклади, БАБХ не е могла да докаже, че в хода на надзора си е установила несъответствията в действителната спрямо законово изискваната минимална честота на проверките или, ако е установена, е предприела коригиращи действия.

БАБХ предостави документни доказателства за задържането на пратки, когато е необходимо, до получаване на резултатите от лабораторния анализ на пробите, взети от пратки стоки от животински и неживотински произход. Пратките се задържат в ГКП в транспортното средство. Одитният екип установи, че има ограничено пространство за паркиране на превозните средства в района на ГКПП. Освен това в ГКПП липсват подходящи съоръжения за съхранение и в непосредствена близост до него не е имало търговски склад. Ограниченото пространство за паркиране е допринесло за значително претоварване на движението и е възпрепятствало гладкото функциониране на официалния контрол. Това не е в съответствие с член 64, параграф 3, букви б), в), г) и д) от РОК.

За пратките, които са подложени на лабораторни изследвания, са взети решения относно тяхната съдба, когато резултатите от лабораторните изследвания са били на разположение. Одитният екип отбеляза, че на някои пратки е разрешено да влязат в ЕС, когато са тествани чрез аналитични методи, които не попадат в обхвата на акредитацията на съответните лаборатории”, пише още в доклада на проверяващите.

Констатациите в одитния доклад на Еврокомисията разбиват на пух и прах твърденията на БАБХ за неизследване на пробите и незаконни действия от страна на акредитираната лаборатория на пункта, а напротив – като сериозна забележка е отбелязано че трябва да се осигури достъп до официалния лабораторен контрол и на други частни акредитирани лаборатории освен държавната ,която освен че е референтна също така и няма капацитет да поеме голямото натоварване от ГКПП.

Именно такава е организацията на официалния контрол във всички страни на ЕС – официалния контрол се извършва 95% от частни акредитирани лаборатории а държавните органи контролират дейността им – нещо което така нареченият “ професор “ Даскалов не може да осмисли.

По този начин, заемайки изцяло с граничен контрол капацитета на Държавната лаборатория, се нарушават редица Държавни мониторинги за които няма капацитет и те не се изпълняват. Като пример тук може да се отбележи че именно Държавната референтна лаборатория е ангажирана с изследването на украинското зърно което залива българския пазар в момента, но там няма капацитет за дори една проба извън граничния контрол който заема 100% от времето на ЦЛХИК. А Изпълнителният директор на агенцията проф. Христо Даскалов не спираше да тръби, че тонове храни с пестициди са влизали у нас през пункта заради лош контрол и след наложените от него и екипа му “реформи” одита от ЕК е убийствен, за разлика от предишните одити, последния от които е през месец януари тази година и констатациите там относно контрола и организацията му са далеч по добри и позитивни за страната ни.

В опит апетитния бизнес с лабораторния контрол да бъде отнет силово чрез държавен натиск, на частната лаборатория на ГКПП беше насилствено наложено да преустанови дейността си на пункта. Фирмата подаде няколко жалби в съда. Две съдебни инстанции в над 10 определения на различни съдебни състави постановиха че действията по прекратяване на дейността й са незаконни, но въпреки това правителството, в грубо нарушение на закона, не я допусна да извършва функциите за които е акредитирана именно от Държавата.

С констатациите, които евроинспекторите са направили, пада една от най-големите мантри на „Продължаваме промяната”. От изводите им става ясно, че вместо хвалбите им, че са се справили с една огромна далавера, те са предизвикали огромен хаос и беззаконие!

П.П. В същото време харвардските измамници пускат филм за „грандиозните си успехи“ на Капитан Андреево! Няма такива лъжци и нагли гьонсурати!

www.nbox.bg

«