« Върни се назад Публикувано на 19.06.2011 / 17:15

„Доказалите се” партии ни водят към сигурна катастрофа!

 

 

След 1985 г. българския народ прогресивно и катастрофално се стопява !

По данни на Националната статистика от последното преброяване  към    1.02.2011г. за 10(десет) години народонаселението възлиза на 7 932 984 души, като се е „стопило” със 7,9 % : през 2001 г. е било 7 932984, а през 2011г. е достигнало съответно 7 351 234 души. Прогнозата е около 2020г. да останем около 6(шест) милиона !

     От друга страна е важно да се посочи, че населнието в гр.София за същия период се е увелечило с 178 512 човека : през 2001г. то  е било 1 091 772, а през 2011г. съответно е вече 1 270 284 човека.Това съсредоточаване на живее-щите в и около по – големите градове на страната е процес, който гарантира обезлюдяването на цели области в България и говори за пълна липса на поли-тики на управление, абсолютно безхаберие, никакъв професионализъм, злоу-потреба с власт, пълен погром над Държавата, която е на път да се превърне в колония !

    Правителството на ГЕРБ доказано управлява под натиск от две посоки – българските олигарси със зависим от миналото си Премиер и представителя на световните финансови магнати – г-н Дянков.

     В резултат от провежданите реформи България се превръща в икономичес-ка и политическа територия-придатък на външни господари.

Чрез монопола си над икономиката, изпълнителната, съдебната и законода-телната власти, евентуално и Президентската институция ГЕРБ ще изхвърли на боклука върховния закон – Конституцията, гражданските права и свободи и напълно ще блокира едва прохождащото гражданско общество.

     Данъчната политика на правителството е с антидържавна насоченост под прикритието на приспиващи бдителността на народа мерки за увеличаването

на пенсии и заплати;

     Временно „консервирания” „Пакт за стабилност” на г-н Дянков крие голяма опасност от промяна на политическото  устройство на Р България, установено от Конституцията и ще срине социалната насоченост в управлението на Дър-жавата;

     Наложително е Конституционния съд да се самосезира и да го обяви за противоконституционен още сега, преди избора на нов Президент.

Пораженията от тези действия плашат не само с мащабността си, но и с тех-ните  последствия  в  бъдеще ! Дори една война би довела до по-малко жертви и разруха!

 

Ние сме главните виновници за унищоженото бъдеще на децата ни!

 

А безсилието, в което живеем е пак резултат от политиките на управление, довели ни до НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА!   

    Не всичко е приключило, не всичко е загубено ! – ни втълпяват предатели-те, управлявали ни досега по този начин, заедно с определени медии, които ги обслужват !

    Възможността да се отклоним във времето поне с няколко градуса от посо-ката „разруха” е само в нашите ръце и в ръцете на независимата журналис-тика !

    Все още най-висшият закон на Р България – Конституцията  е в сила и при стрикното й спазване гарантира, че „цялата държавна власт произтича от наро-да. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция”.

    Още преди 20 години на 13.07.1991г. тя бе приета с надеждата за светло и спокойно бъдеще. В нея се кълняха и ни лъжеха ! С мръсните си ръце полити-

ците посягат, лобират, променят и унищожават законността в името на собст-вени интереси, прикрити зад приватизация, свободна търговия и икономика. Досега са направени стотици поправки за да я обезсилят.

 

    Да опазим тази последна надежда за развитието на България като социална държава с гарантирано гражданско участие и стабилна местна власт !!!

 

    За целта са необходими няколко добавки – законови уточнения, чрез които да бъде упражняван ефикасен контрол над самоизбиращите се !, като се въведе :

лична отговорност в управлението за действия и/или бездействия ;

закон за референдумите с изрични изисквания за компетентност и над- партийност;

разграничаване на бизнеса от управлението с гаранции за свободата на неговото развитие;

стимулиране на регионални политики с възможности за предоставяне на данъчни преференции.

 

     Няма да настъпи никаква промяна, ако:

 

        1. Пропуснем да направим това сега!(без намесата на външни избранни-ци),като издигнем поне вице-президент, който да стартира нови идеи и разви-тие на гражданските процеси в посока законово подплатен граждански  кон-трол;

         2. Допуснем да ни управляват „нищоможещи” кметове – кукли и пионки.

 „Доказалите се” партии ни водят към сигурна катастрофа !

 

Председател на Българската    асоциация на пенсионерите

„БАП- гр.София” Н.Говедаров

                     

 

«