Публикувано на 04.10.2019 / 8:15

ДМИТРИЙ КОСАРЕВ: „ШПИОНСКИЯТ СКАНДАЛ“ Е ПРИКРИТИЕ ЗА ОПИТА НА РУСКАТА БАНКА ВТБ ДА СКРИЕ ИСТИНСКИЯ СОБСТВЕНИК НА ВИВАКОМ И ДА ОПИТА ДА ПРОДАДЕ ВИВАКОМ НЕЗАКОННО! ПРЕДСТОИ ОСВЕТЛЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ В „ТЪРГА“ ЗА ВИВАКОМ

ДМИТРИЙ КОСАРЕВ: „ШПИОНСКИЯТ СКАНДАЛ“ Е ПРИКРИТИЕ ЗА ОПИТА НА РУСКАТА БАНКА ВТБ ДА СКРИЕ ИСТИНСКИЯ СОБСТВЕНИК НА ВИВАКОМ И ДА ОПИТА ДА ПРОДАДЕ ВИВАКОМ НЕЗАКОННО! ПРЕДСТОИ ОСВЕТЛЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ В „ТЪРГА“ ЗА ВИВАКОМРуският бизнесмен Дмитрий Косарев, собственик на компаниите Компаниите Empreno (BVI) и LICT – Люксембург от три години води дела за оспорване на продажбата на Виваком във Висшия съд в Лондон, порочна сделка, при която руската „ВТБ Капитал“ продава на самата себе си Виваком на скандално занижени цени, в ексклузивно интервю пред сайта АФЕРА:

Уважаеми г-н Косарев, много Ви благодаря за това ексклузивно интервю за сайта АФЕРА. Следите ли последните публикации относно опитите за продажба на Виваком?

За мен е удоволствие да ви предоставя актуална информация относно стъпките, които предприемам за възстановяването на моя контрол върху Виваком. Следя отблизо опитите на г-н Спас Русев, ВТБ и техните сподвижници да препродадат Виваком. Както винаги съм казвал, тяхната цел когато осъществиха престъпния скалъпен „търг“ през ноември 2015г., за да придобият водещият телеком оператор на значително по-ниска цена (четири пъти по-ниска от справедливата пазарна цена), беше да препродадат Виваком възможно най-бързо на пазарен участник на реалната цена на дружеството. Съответно, този опит за продажба сега е крайната стъпка в престъпната схема, която умишлено беше структурирана с цел да ликвидира заграбените акции и в резултат на това да реализират значителни печалби от престъпната си дейност.

Колко е печалбата на тази, които придобиха контрола върху Виваком? Колко се надяват да спечелят?

Това е лесно да се пресметне. В резултат на така наречения „търг“ от 2015г. Виваком беше продадена за 330 милиона евро, от които с около 180 милиона евро беше погасен така наречения „мостов кредит“ (150 милиона евро – главница и 30 милиона евро – лихви). Това означава, че акциите бяха придобити за около 150 милиона евро (330 милиона – 180 милиона = 150 милиона), намалени с няколко десетки милиона, незаконно задържани от ВТБ, за да се опитват да ми се противопоставят. Днес, на основата на оценката, публикувана от Файненшъл таймс в размер на 1.2 милиарда евро и предвид нивата на дълговете на дружеството, те ще получат поне 600 милиона евро за акциите или повече. Този стойност отговаря на справедливата пазарна стойност на акциите. Съответно ВТБ, Русев и останалите ще спечелят повече от 450 милиона евро (600 милиона – 150 милиона = 450 милиона).

Какво правите Вие или само ги наблюдавате как измъкват тези суми под носа ви?

Разбира се, ние не сме наблюдатели в този процес. Продължаваме с висящите си дела, като напоследък започнахме и няколко нови в други юрисдикции. Освен това сме информирали всички участници в процедурата за продажба, че би било много неправилно да очакват откритост от страна на ВТБ и Русев. Интересно е да се наблюдава колко бързо този процес на продажба се превръща в истински провал за тези, които неправилно посочват себе си като собственици на Виваком. Вместо десетки участници, дори и преди процеса на анализа да е започнал, те получиха само две индикативни оферти, при това – от инвестиционни фондове на стойност, която е доста по-ниска от очакваната. Големите фондове за капиталови инвестиции като Blackstone Group, Warburg Pincus и Apollo Global Management, както и стратегически инвеститори като Orange и China Mobile, решиха въобще да не участват в тази процедура. Защо? Защото не искат да участват или да подпомагат престъпни дейности чрез подпомагането на тези, които незаконно превзеха компанията. Ние казахме ясно на участниците в процеса и на Lazard: ние продължаваме и ще продължаваме с делата си и правните си действия докато не си възвърнем контрола върху дружеството дори и при продажба, за която не очакваме да се осъществи.
В последната статия по темата, която беше публикувана във Файненшъл таймс бяха споменати офертите за 1.1 милиарда евро на United Group, под помагана от BC Partners и 1.05 милиарда евро – на Providence Equity Partners. Сигурен съм, че ВТБ и Русев са горди от тези цифри и искаха да покажат някаква междинна „победа“. Но от свои източници знам, че тези оферти са необвързващи и само индикативни, които са направени в началото на процеса на продажба през лятото и преди да са правени каквито и да е анализи на дружеството. След тези индикативни оферти, тези участници бяха сезирани от Empreno, като бяха уведомени относно нашите права и висящите правни спорове. Не очаквам никакви разумни оферти за Виваком. Никой разумен независим инвеститор, който подхожда с нежната грижа, няма да бъде готов да закупи дружество за такива пари при положение, че съществува спор относно собствеността на акциите и още по-важно – когато е налице престъпление извършено от продавача. Вие бихте ли купила нещо голямо от някой, който не е собственик и бихте ли платила значителни средства за това?

Благодаря за това уточнение, но доколкото разбирам вие изгубихте делото във Върховния съд в Лондон и структурата на собствеността е вече ясна. Така ли е наистина?

Това е една от най-популярните лъжи, които г-н Русев, ВТБ и техните сподвижници се опитват да разпространяват, но инвестиционната общност не им вярва. Вие ми давате възможност да повторя истината, за което съм особено благодарен: до днес няма съд в някоя от многото държави, в които защитаваме правата си, който да се е произнесъл по същество и по този начин никой съд не е потвърдил валидността на „търга“. Наказателното дело е висящо. Нека да напомня – първоначалното дело, което Empreno и неговата дъщерна компания – LIC Telecommunications Sarl заведоха през февруари 2016г. все още е висящо, като заседанието по същество ще се проведе през март 2020г. Според решението на съдия Waksman от 7 февруари 2018 това дело ще се разгледа по същество. Съдът ще разгледа всички факти по отношение на „търга“ и за начина, по който той беше проведен. Съдът ще разгледа всички доказателства, включително тези, който са събрани досега, начело със свидетелските показания на г-жа Jocelyn Bennett, някогашен приятел и представител на Спас Русев, която потвърждава всичко, което съм казал във връзка „търга“: това е дирижиран, изкуствен процес, за който Русев е управляван от братята Велчеви – Милен и Георги, и който се явява тяхно лице, и в който „по същество ВТБ Кепитъл придоби Виваком чрез г-н Русев“, като намерението е било дружеството да се придобие евтино и да се „спазари“ за 1 милиард евро. Очаквам и нови доказателства, които ще осветлят участието на български политици в „търга“ за Виваком.

Може ли да уточните? Появи се информация, че свидетелските показания на г-жа Jocelyn Bennett са били отхвърлени от Английския съд, това вярно ли е?

Това е нов опит на отбора на Русев и ВТБ да направят така, че всеки да вижда света само през техните учи (усмихва се). Свидетелските показания на г-жа Jocelyn Bennett бяха депозирани на 3 май 2019г., само един работен ден преди началото на устните състезания в Лондон. Съдията не допусна тези свидетелски показания само за онова съдебно заседание, което не беше такова по същество на делото, но не и въобще по делото. Разбира се, съдът следва да разгледа свидетелските показания и ще ги вземе предвид преди произнасянето на решение по същество. Все още не е дошло времето за това.

Независимо от това се появи информация, че сте загубили някакво дело в Лондон, което отваря вратите към продажбата на Виваком…

Не е точно така. Във връзка със поменатото дело, заведено през 2016г.от Empreno пред английските съдилища, на 31 юли 2018г. беше направен искане от страна на управителите на V2 Investment Sarl, което се явява залогодател, които са посочени от моето дружество LIC Telecommunications Sarl. Това искане беше направено от V2 Investment Sarl, защото именно дъщерното дружество на V2 Investment Sarl whose subsidiary – InterV Investment Sarl, беше майката на Виваком и това дружество беше откраднато по време на „търга“ през 2015г. След заседанието на съда в Лондон през май 2019г., както казах, по много технически причини, свързани с правото на Люксембург, но не и по същество във връзка с „търга“, това искане беше отхвърлено от съда в Лондон на 5 юли 2019г., най-вече поради липсата на корпоративно одобрение от страна на V2 Investment Sarl. Но преди всичко е важно да се подчертае, че това няма нищо общо с първия иск, заведен от Empreno през 2016г., и което, както казах, ще се гледа по същество следващата година. Второ и много по-важно – след това в края на юли 2019г. заведохме нов граждански иск в Люксембург от името на V2 Investment Sarl, с искане да се отмени „търгът“ от 2015г. След като позицията на английските съдилища вече стана ясна, този нов иск взе предвид решението на английския съд от 5 юли 2019г. и посочи аргументи по отношение на всяка негова част. Подаването на този нов иск беше надлежно потвърдено от страна на борда на заседание, проведено на 10 юли 2019г. преди завеждане на делото.
Също през юли 2019г. заведохме наказателни дело в България и в Люксембург. Българският случай се отнася, измежду другите основания, за незаконните преводи на суми, осъществявани от мениджмънта на Виваком към техните сегашни „акционери“ в размер на повече от 100 милиона евро. Тези преводи на суми бяха единствено с цел да обслужат ВТБ при придобиването на Виваком, което представлява незаконосъобразна финансова подкрепа.
Висящо е и делото пред арбитражния съд ICC във Виена относно 33.3% от акциите на предишните дружества, които държаха акциите на Виваком преди „търга“. Въпреки че тези дела не са свързани пряко с процеса на продажба на акциите на Виваком, който продължава, обществото и инвеститорите следва да са наясно, че престъпленията, свързани с ‚търга‘ от 2015г. бяха възможни само защото ВТБ задържа тези 33% от акциите в нарушение на договорните си задължения. По-специално, чрез упражняването на правата върху тези акции, включително и за назначаване на двама от петте директора, ВТБ блокира предложенията за рефинансиране. Дори и днес тези двама директори, единият от които е Милен Велчев, продължават да се опитват да направят така, че V2 Investment Sarl да не заведе искове. С други думи, това е сложна и престъпна схема, а не просто някакво незаконосъобразно действие на заложен кредитор или законосъобразно решение относно начина как да се упражнят правата по залога, както ВТБ и Русев се опитват да обяснят на обществото. Това беше престъпна дейност, която – признавам – беше доста добре планирана, но въпреки това – престъпна.
Накрая, но не на последно място, започнахме дела и в САЩ в подкрепа на делата ни в Англия. В процеса на тези дела в САЩ се надяваме да получим още нови доказателства, които да подкрепят висящите в Лондон дела. Също така, в зависимост от особеностите на тези нови доказателства, може да предприемем допълнителни съдебни стъпки от страна на Empreno или LIC Telecommunications Sarl / V2 в други юрисдикции (включително и в САЩ) във връзка с престъпния „търг“.
Като цяло ситуацията става все по-лоша за г-н Спас Русев, ВТБ и за техните сподвижници. Те го знаят и са в паника. Провалът на този последен опит за продажба на Виваком ще го демонстрира.

Предполагам че знаете, че г-н Спас Русев се провали и с Левски…

Да. Това е едно от предвижданията ми, което вече се сбъдна. Г-н Русев никога не беше истиски собственик на ФК „Левски“. Това беше неформалния „данък“, който той трябваше да заплати за закрилата, която му беше предоставена във връзка с престъпния „търг“. След като се доказа като некомпетентен и без никакви управленски качества, клубът беше предаден на друг български бизнесмен, който не искаше да става собственик. Нека да ви припомня, че аз бях много детайлен план и осигурих 10 милиона долара за подкрепа на клуба.

Виждате ли връзка между т.нар. „шпионски скандал“ и вашата собственост на Виваком?

По мое мнение бъдещето ще покаже, че връзката е значително по-близка отколкото първоначално се считаше в обществото. Съществува спекулация, че „шпионският скандал“ беше провокиран от проекта Турски поток. Това е много далече от истината. В моя случай, както и в случая на Турски поток, интересите на руските компании бяха сериозно засегнати. „Шпионският скандал“ е всъщност е неуспешен опит на г-н Спас Русев, ВТБ и техните сподвижници да разсеят фокуса на българското общество. Както Вашият предишен министър – председател правилно го формулира, „ВТБ придоби КТБ“ (предполагам най-вече за да вземе контрола върху Виваком) и вместо да разследват този факт, българските власти създават заблуди. Нашето сезиране на прокуратурата относно престъпните парични преводи от страна на Виваком и нейните „акционери“, с които се плащат кредитите от ВТБ беше подадено преди месеци и все още няма каквато и да е реакция по него. „Шпионският скандал“ е лов на вещици, а там където трябва да се действа това не се прави. „Шпионският скандал“ е провокиран от ВТБ, за да прикрие опита си да продаде Виваком незаконно.

Сезирали ли сте българските власти относно същността на действията и намеренията на г-н Спас Русев, ВТБ и техните сподвижници?

Да, сезирал съм компетентните органи многократно и продължавам да го правя чрез официални писма. Нямам никакъв отговор, но тези писма са подадени официално и ще дойде време, когато тези, които в момента не правят нищо ще трябва да дават разумни обяснения за липсата на каквато и да било активност от тяхна страна.

Благодаря за времето, което ми отделихте.

Разговаря: Веселина Томова

Коментари 10 за
“ДМИТРИЙ КОСАРЕВ: „ШПИОНСКИЯТ СКАНДАЛ“ Е ПРИКРИТИЕ ЗА ОПИТА НА РУСКАТА БАНКА ВТБ ДА СКРИЕ ИСТИНСКИЯ СОБСТВЕНИК НА ВИВАКОМ И ДА ОПИТА ДА ПРОДАДЕ ВИВАКОМ НЕЗАКОННО! ПРЕДСТОИ ОСВЕТЛЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ В „ТЪРГА“ ЗА ВИВАКОМ”

 1. Братя Велчеви са синове на главния шифровчик на българската армия от живково време. ВТБ е руска държавна банка, пряко под контрола на руското правителство. Работата не прилича на бизнес, а на операция от времето на Варшавския договор за превземане на комуникациите на натовска страна. Да не забравяме, че БТК стопанисваше включително военни и закрити държавни мрежи и до днес всички оператори ползват наети линии на БТК -Виваком. Може би е прав руският бизнесмен, че хващането на шпиони в клуба за приятелство с Русия прикрива истинската шпионска операция, въпреки, че подобни операции са дълбоко ешалонирани. Пръстът на КГБ си личи още от първата продажба по времето на царя, кое гарантира, че честният руски бизнесмен не е просто още една линия на операцията?

  1. Братя Велчеви дойдоха от Лондон, не от Москва. Това че си „руснак“ не означава, че работиш за Русия. Пример Борис Березовски, Кедми го описа колоритно. А той е бил начело на Натив, рамо до рамо с босовете на Мосад 🙂 .

   https://www.youtube.com/watch?v=6CLkdvG3qyY&t=245

   В света на парите етническите сантименти не са добър съветник. Братя Велчеви врътнаха далеч по-голяма финансова далавера с облигациите около оставката на Милен Велчев именно през Лондон а не през Москва – т.е. търговия с вътрешна информация. 🙂

  2. Фининтерна съществува, независимо дали вие го виждате или сте ментално слепи 🙂 .

   https://www.youtube.com/watch?v=IriDqsQNAUE

   Например в момента дори при тия незапомнено ниски нива на лихви, САЩ плащат по космическия си дълг от 22 ТРИЛИОНА около 600 милиарда лихви на година, колкото е бюджета на Пентагона.
   Та-ааа защо не сте толкова загрижени на тия пари които излизат, и къде отиват, от „натовската“ общност, а за хипотетичния контрол на предполагаем „руски“ контрол върху телекома.
   Мрежата на ДА си има и собствени оптики, не само наети линии от БТК/Виваком но рутерите в „кор“-мрежата не са руски. Ако ме разбирате, какво обяснявам. Контрола не е в „жицата“ а в оборудването формиращо мрежовия слой.

   https://www.youtube.com/watch?v=O6sk6v9K5Y0

   Концепцията за времето е недостъпна за масовия образУван вишист 🙂 . Например човека създал метереологичната теория, математик, британец, се е занимавал и с циклите на конфликтите. От големитев войни до локалните и граждански кланета.

 2. Милен Велчев пробва такава схема с БТК успешно Взе я евтино,и я продъде с голяма печалба. Сега сви виваком и се пробва да я продаде на печалба.

 3. След още 15-20 г. може и да дочака решението на последната инстанция. Дотогава Виваком ще е препродаден още поне 5-10 пъти.

 4. Защо отиващата си хамсия мълчи като комунист на разпит,ега ти и държавния рекет извършван от висш държавен служител,ало главанаци
  как спите

 5. След изявлението на финансовият министър Владислав Горанов, че Фолксваген са имали прекалено много изисквания и затова накрая България реално се е отказала да иска те да инвестират тук, от немският концерн отговориха като пуснаха своето изявление до медиите в Германия. Публикуваме текста без редакции:
  “ Г-н Горанов истината е че не ние, а вие и вашият министър председател Бойко Борисов имахте прекалено много изисквания към нас, като постоянно ни посочвахте парцели за завода, които са собственост на пряко свързани с вас лица. Фолксваген беше избрал терен, естествено вие казахте, че там не може да строим и си измислихте един милион причини с ясната цел да ни продадете точно определен терен, което нас не ни устройваше. Хитрите ви балкански номера може да минават пред българските граждани, но това няма как да стане особено пред компании от нашият ранг.

  Докато търсихме терен господин Горанов, вие точно на няколко пъти на намекнахте, че в управлението на завода в България, трябва да има човек, който е близък до правителството на България, за да може да ни се решават по-бързо, така и не посочихте име, но това, точно това там някъде ни отказа от България, защото господин Горанов, вашите корупционни намеци изобщо не ни харесаха, а и ако сме честни трябва да ви кажем, че ако бяхте министър на финансите в Германия, нямаше да изкарате и един ден на този пост.
  Съжаляваме, че избора ни не беше България, но преди да се изказвате от правителството на тази държава е добре да обясните на сънародниците си как и защо преговорите с нас, не само че зациклиха, а и в последният един месец изобщо не се случваха, дори бяхме подложени на политически натиск в Германия, заради вас, но когато показахме на нашите политици какво точно сте ни предлагали и какво сте си искали, то честно да ви кажем, мислим че скоро дори вие и вашият Бойко Борисов няма да сте на власт в България“

 6. Ние от Четвърти километър поддържме тезата ,че все още има много за крадене в тая държава.

Вашият отговор на Тралала Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *