« Върни се назад Публикувано на 18.08.2017 / 8:52

ДИКТАТУРА, ПЪЛНА ИНДУЛГЕНЦИЯ НА ЦАЦАРАТУРАТА И СЛОБОДИЯ ДА ПРАВЯТ КАКВОТО СИ ИСКАТ! КОЯ ТИКВА, ПИСАЛА ПРОМЕНИТЕ В НПК, С ДИПЛОМА ОТ 1956 ГОДИНА, ИЗПРАСКА ТОВА НЕДОМИСЛИЕ?

нпкДами и господа, върха на сладоледа, черешката на тортата, гордостта на цацата:

чл. 351 (2) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) С касационната жалба и протест не могат да се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство.

Който цацаратор каквото правил, фалшифицирал, мазал, лъгал, кошаревски свидетели, обработени и удобни експерти, неверни протоколи, нарушени права, опорочени процедури по събиране на доказателства – НЯМА ЗНАЧЕНИЕ!

ВКС не може да проверява!

Пълна индулгенция за цацаратурата и слободия да правят каквото си искат!

Диктатура на цацаратура!

Някой да ми припомни какво беше това „Върховен касационен съд“ !

Понеже съм тъпо парче, се налага да се образовам и по нощите. Това НПК го сънувам вече!

Та, да питам: Съдът, на всички инстанции, вече разполага със следното правомощие: да оправдае подсъдимия и да му наложи административно наказание, когато извършеното деяние се наказва по административен ред в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи или когато съставлява административно нарушение, предвидено в закон или указ.

1. Изчерпателното изброяване „закон или указ“, означава ли, че не може да бъде наказан за административно нарушение, предвидено в подзаконов нормативен акт? Такива с лопата да ги ринеш!

2. Конституцията предвижда България да се управлява и да се съди само по закони. Ще я прилага ли съда директно, по силата на чл.5, поради противоречието на НПК с нея?

3.В момента единствената институция, която може да издава укази в България, е президентът. Неговите укази обаче нямат нормативен характер.В тях не се съдържат административни нарушения и наказания.

4.Рових дълго и намерих само два действащи указа, с предвидени административни нарушения и наказания: – умопомрачителния Указ за борба с дребното хулиганство и – малко известния Указ № 1074 от 23.05.1974 г. за ограничаване заемането на отчетнически, материално-отговорни и други длъжности от осъдени лица.

Сигурно има и други, моля да ми ги припомните!

5.Вместо да се чудят как да угодят на цацараторите да печелят служебно в съда, дупетатите да бяха променили чл.313 ал. НК, където все още се предвижда носене на наказателна отговорност за „потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на …, указ ….. се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства“.

Коя тиква, отседнала в цацаратурата и писала промените в НПК, с диплома от 1956 година, изпраска това недомислие?

Нещо за гражданския иск: „могат да предявят в съдебното производство граждански иск за обезщетение на вредите и да се установят като граждански ищци. Молбата може да бъде устна или писмена. Чл. 85.(3) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Гражданският иск се предявява най-късно до започването на разпоредителното заседание пред първоинстанционния съд.“

Сега някой да ми обясни, как ще се предяви устно!

Като застане някъде в съда и извика три пъти: Предявявам граждански иск! Съдебната охрана му дава бележка, че е предявил иск.         

 „чл.354 (6) (Нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Касационният съд изпраща незабавно препис от решението на прокурора, участвал в съдебното заседание, когато с решението е определено наказание лишаване от свобода, което не е отложено по реда на чл. 66 от Наказателния кодекс, или друго по-тежко наказание.“

Ами, ако е напуснал, в отпуск или , не дай Боже, се е споминал, на кого ще го пратят?             

По искането за ускоряване на разследването съдът се произнася, като преценява фактическата и правната сложност на делото, има ли забавяния при провеждане на дейността по събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства и причините за това. За да се обоснове такова искане, трябва да си запознат с материалите по разследването, за да убедиш съда.

Само че, материалите ги дават за запознаване при приключване на разследването, по принцип! А ощетеното ЮЛ, дори не може да участва в досъдебното, как да се запознае с тях! Иначе, много „демократично“ искаш „ускоряване“! И съдът определя „подходящ срок“. И колко пъти така?

иван петровИван Петров

Адвокат, прокурор на столична апелативна прокуратура /1995 – 2008/

Бележка на АФЕРА: Очаква ни пълно мракобесие! И апологетите на ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТ , да си отговорят на РИТОРИЧНИЯ ВЪПРОС защо не даде промените на Конституционен съд. Ние – отговора на този въпрос сме го написали от първия му ден, когато го нарекохме „ген. Маринкин“.

«