ДА ИМ БЯХМЕ ВЛЕЗЛИ НИЕ В КЪЩИТЕ! НЕ ТЕ В НАШИТЕ. КОГАТО МИРИШЕ НА СВИНСКО С КИСЕЛО ЗЕЛЕ НИКОЙ НЕ ТРЪГВА СЛЕД МИРИСА НА БАРУТ

Да им бяхме влезли ние в къщите! Не те в нашите. Да се бяхме отчекнали за минути поне от еснафлъка и да бяхме нахлули в душите им, или в онова, което е останало от тях, ако изобщо нещо е останало след като ги продадоха. На Дявола. Да бяхме напъхали в джобовете не пари, а юмруци, … Continue reading ДА ИМ БЯХМЕ ВЛЕЗЛИ НИЕ В КЪЩИТЕ! НЕ ТЕ В НАШИТЕ. КОГАТО МИРИШЕ НА СВИНСКО С КИСЕЛО ЗЕЛЕ НИКОЙ НЕ ТРЪГВА СЛЕД МИРИСА НА БАРУТ