« Върни се назад Публикувано на 29.06.2017 / 13:57

ДАНС & ПРОКУРАТУРА, СЪБУДИХТЕ ЛИ СЕ? „АФЕРА“ ЗАПОЧВА ДА ВАДИ БАКИИТЕ НА „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“! СКАНДАЛЕН ДОГОВОР: КАК 85 БОНА НАБЪБНАХА ДО ПОЛОВИН МИЛИОН ЛЕВА

ЗЛАТИ ЗЛАТЕВНа 27.06.2017 г. АФЕРА публикува материала „НА ВНИМАНИЕТО НА ДАНС & ПРОКУРАТУРА! ОГРОМЕН СКАНДАЛ В „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ – ВАРНА! СЪБУДЕТЕ СЕ ОТ КОМАТА, ИЗТОЧИХА МИЛИОНИ!“

В помощ на ДАНС и прокуратурата публикувахме документи, с които да се запознаят и да разследват корупционните схеми в Градски транспорт, както и направят проверка защо и поради какви причини са освободени от отговорност членовете на съвета на директорите, Злати Петров Златев, Жельо Петров Алексиев, Максим Божидаров Тодоров и Тодор Георгиев Докимов. (стр.87 и стр.88 от Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Варна проведено на 19.05.2017 г.)?

След като АФЕРА зададе въпросите си към разследващите органи, а те продължават да спят непробудно, започваме поредица от публикации, с които ще извадим мръсните схеми и кирливи ризи на така наречения „Градски транспорт“ – Варна с изпълнителен директор Злати Петров Златев, който е освободен от отговорност за определен период от време от страна на принципала Общински съвет – Варна, без да се посочва конкретна причина за вина.

Защо точно за определен период от време е освободен от отговорност Злати Петров Златев – изпълнителен директор на „Градски транспорт“ – Варна, както и останалите членове на съвета на директорите, ще разберете единствено от АФЕРА.

За да не вършим цялата работа на разследващите органи, в тази публикация ще цитираме само един от договорите, който е в основата на мръсните корупционни схеми, в които са се оплели, както ръководството на Градски транспорт, така и лица от общински съвет – Варна, и служители от Община Варна.

Договорът е следния:

Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна по обособени позиции, с вх. №75 от 30.07.2014 г., сключен между „Градски транспорт“ ЕАД – Варна  представлявано от Злати Златев – Изпълнителен член на Съвета на директорите, наричан – ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „КАМ ТЕХ КОМ“ ЕООД, представлявано от Ивайло Стоянов Камбуров – Управител, наричан – ИЗПЪЛНИТЕЛ. (Пояснение: Договорът е сключен през 2014 година, но плащанията по договора към изпълнителя са извършени през 2016 година. За този период от време  е освободен  от отговорност възложителят Злати Златев от Общински съвет – Варна). Линк към АОП (Агенция за обществени поръчки):http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333131353233

 Съгласно информацията за изпълнен договор подадена в АОП с изх. № 1111/11.08.2016г., http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=744438&newver=2сумата изплатена по Договор № 75 от 30.07.2014 г. е  89 064.99 лв. без ДДС. , а договорът е бил сключен за сумата от 85 000 лв. без ДДС.  Завишената стойност е 4 064.99 лв. без ДДС.

Разликата от 4 064.99 лв. без ДДС е в нарушение на ЗОП и клаузите на договора, но по – фрапиращото е: как, защо и с каква цел се обявява тази поръчка при условие, че към този период има  обявена и друга поръчка със същите доставки и то по европейски проект с възложител Градски транспорт?

АФЕРА ще спре засега дотук. Огромното скандално продължение предстои.

Само ще загатнем на заспалата прокуратура и ДАНС, че тази поръчка още веднъж е обявена през тази година и АФЕРА ще разнищи цялата корупционна схема, и ще изнесе скандални подробности, защо три пъти по три различни договора се доставят едни и същи доставки за въздушно-контактната мрежа на Градски транспорт?

Каква е връзката на този договор, който е сключен през 2014 г. с останалите два? Защо плащанията по договора сключен през 2014 г. са извършени през 2016г.? (договорът е изпълнен със закъснение, но фирмата не е санкционирана, това също е нарушение на ЗОП). Какво се е объркало в схемата, че се е наложило още веднъж Градски транспорт да обяви поръчката и през 2017 г. С каква цел са сключени тези договори? Как малката сума от 85 000 лв. без ДДС набъбва и става приблизително около половин милион?

Как три пъти се обявяват и плащат доставки, а реалната доставка е само по единия договор? Всичко това, скоро ще научите единствено от АФЕРА.

Следва продължение…

Afera.bg

На снимката: Злати Златев

«