Публикувано на 07.04.2016 / 9:35

ГРАНДИОЗЕН СКАНДАЛ, СКРИТ ОТ БЪЛГАРИТЕ! СПИРАТ ЕВРОПАРИТЕ ЗАРАДИ НАРУШЕНИЯ С ВЕИ! ТАНДЕМЪТ ПОРОЖАНОВ – ГРУДЕВ VS ЕК

РУМЕН ПОРОЖАНОВИ НА БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ МУ СПИРАТ ЕВРОПАРИТЕ!!!! НА 19.06.2015 ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Е ЧАСТИЧНО СПРЯНА ПОРАДИ НАРУШЕНИЯ С ВЕИ

България е изгубила над 136 млн. лева, заради санкция на ЕК. Наказанието представлява отказ на Комисията да изплати средства, които са били инвестирани в изграждането на ВЕИ електроцентрали и са финансирани по Програмата за Развитие на Селските райони /ПРСР/ 2007-2013. Тежката мярка е предизвикана от отказ на държавата ни да се съобрази с европейските директиви, забележки и коментари. В тази ситуация парите за строителството на олигархични ВЕИ-та ще трябва да бъдат поети от бюджета. Причината за реакцията на ЕК е преференциалната цена, която ВЕИ енергетиците получават от НЕК и е гарантирана от ДКЕВР. Според ЕК това е недопустима държавна помощ. Отделно въпросното „наливане“ на пари в супер скъпия ток от ВЕИ, предизвиква драстичното увеличаване на електроенергията за крайните потребители и води до взривоопасно социално напрежение.

Грандиозният скандал остава скрит от българската общественост. ЕК обаче не си е затворила очите, защото всъщност европейски средства са използвани, за да направят по-богати определени политически кръгове, произвеждащи и търгуващи със „зелена“ енергия. Схемата е разкрита от ЕК, но се крие упорито от гражданите в България преди местните избори 2015 г..

Всъщност, към края на 2009 година, когато започна първия мандат на ГЕРБ, в България има мощности за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в размер на 200 мегават часа. 4 години по- късно мощностите са нараснали до над 1000 мегавата от ВЕИ. Енергията, която те произвеждат, се изкупува от НЕК на преференциални цени. Естествено за сметка на българския потребител. Това лавинообразно нарастване на мощностите от ВЕИ обаче не се е случило спонтанно. Според мнозина експерти, то преди всичко е резултат от лошото управление на „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013“ , която ние за по-кратко ще наричаме „селската програма”.

Тя се реализира и контролира от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“. Всичко това обаче не остава скрито за Европейската комисия. На 19.06.2015 година в Министерство на земеделието и храните и ДФЗ е получено поредното писмо от комисията по темата. Писмото без основание е заведено в секретните деловодства на ведомствата.

Информацията, която писмото съдържа е крайно неприятна за управляващите във фонда. То съобщава кратко и ясно, че плащанията по мерки 311 и 312 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 са временно спрени на основание член 41, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Въпросният член 41 гласи: „Комисията може да намали или да спре междинните плащания на дадена държава член, ако след като е поискала от въпросната държава да представи допълнителна информация или евентуалните си забележки, оцени получения отговор като незадоволителен или показващ, че разходите не са били направени в съответствие с правилата на Съюза.”
Спирането на разплащането на средствата е в резултат на „последователната политика” на Порожанов и Грудев, като директори на ДФЗ. С писмо от 2 декември 2014 Комисията е уведомила българските власти (Министерство на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“), че вследствие на извършена проверка от одитните служби на Комисията през 2012 г. (за времето на Порожанов) с номер RD/2012/806/BG, ЕК възнамерява да приложи финансова корекция в размер на 28 000 000 евро за проекти свързани с ВЕИ. Санкцията е защото българските власти не са предприели съответните мерки за разрешаването на проблема.

Това обаче не е краят, а по-скоро начало на големи ядове.

На 2 март 2015 г. Комисията изпраща следващо писмо, но отново няма ответни действия от Порожанов и Грудев. Така се стига до унизителната развръзка – спиране на парите по всички проекти за ВЕИ. Същите, които са реализирани по мерки 311 и 312 на Селската програма. ЕК отказва удължаване на срока за разплащане по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Така очакванията са Комисията да наложи 100% корекция върху плащанията по проектите за ВЕИ. Това са 341 обекта, финансирани с 68 000 000 евро от ДФЗ.

Кой носи вина за загубените пари?

Корекцията от 28 милиона евро, която официално беше призната наскоро от земеделския министър Десислава Танева, се отнася към периода 29 април 2011 – 15 октомври 2013 година. Той попада от части в предходния мандат на Румен Порожанов, като директор на ДФЗ и в този на Васил Грудев. Порожанов е назначен за директор на Държавен фонд „Земеделие“ на 01.04.2011 и освободен на 30.08.2013. Наследен е от Васил Грудев за кратко – в периода 01.09.2013 – 07.11.2013 г. В този период председател на Комисията по земеделие в 41-то Народно събрание е сегашната министърка Десислава Танева.
В настоящия мандат на Танева, като земеделски министър, Порожанов, отново е на чело на ДФЗ. Васил Грудев пък е заместник министър на земеделието с ресор Програмата за развитие на селските райони и наблюдение на Разплащателна агенция –ДФЗ. Усещането за кадруване на свързани лица се изостря от още един факт. През 2014 – та година Грудев и Порожанов влизат в управата на сдружението „Център за стратегически анализи, финансиране и европейски фондове“. По късно обаче Грудев е поканен да оглави земеделското ведомство в служебния кабинет на Георги Близнашки, а Порожанов – финансовото. След публикации в пресата, става ясно, че Грудев не е излязъл от НПО – то при встъпването си в длъжност. От търговския регистър личи справка, в която Грудев, Порожанов и Иван Иванов Капитанов излизат, като управляващи на НПО-то. Тя е свалена веднага след скандала. Според информационната система Daxy, днес Капитанов е в борда на директорите на Пристанище Бургас. Странно е, че към днешна дата, нито в Daxy, нито в Търговския регистър има следа, че Грудев, Порожанов и Каитанов са били управляващи на „Център за стратегически анализи, финансиране и европейски фондове“.

Тандемът Порожанов – Грудев vs ЕК

Още през 2012 г., по време на първия одит на ЕК по мярка 311 и 312, евро-инспекторите констатират следния порок в българската практика:„…Съдът на Европейския съюз потвърди (дело С – 379/98), че преференциалните цени наложени от публичния орган (ДКЕВР – в случая регулаторен орган), са икономическо предимство с публичен характер. Службите на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ считат, че разликата между редовната енергийна цена и преференциалната цена за зелена енергия, определена със закон, представлява допълнителен източник на финансиране, предоставен от държавата чрез националното и законодателство, тъй като предполага гарантирани печалби без никакъв търговски риск. Тези допълнителни приходи следва да бъдат взети под внимание от българските органи при проверка на спазване на таваните за съфинансиране от ЕЗФРСР. Въпреки, че е напълно приемливо бенефициенти да реализират печалба от продажба на електроенергия, произведена чрез финансово подкрепяни инвестиции (всяка съфинансирана инвестиция в селското стопанство би трябвало да има същия ефект), това следва да бъде постигнато с продажби на пазарна, а не на преференциална цена…“

С други думи Европейският съд е казал директно, че е недопустимо държавата да облагодетелства точно определени производители, защото това е неправомерно, противоречи на свободния пазар и ощетява обществените ресурси като се наливат държавни пари в корпоративни структури. Последното силно смърди на грозна държавна корупция с картелен нюанс.

Печалбата само от преференцията на цената на зелената енергия е, както следва за централа пусната 2011 г – 209%, за пусната 2012 – 121%, за 2013 – 64%. С други думи европейските средства са послужили, да направят по-богати определени политически кръгове, произвеждащи и търгуващи с „зелена“ енергия, без самите те да инвестират свои средства в това начинание. Още в началния период на програмата, ЕК е открила горепосочения порок, но никой от чиновниците в МЗХ и ДФЗ не си е направил труда и да го отстрани. 3 години подред ДФЗ под ръководството на Порожанов изпраща следния отговор на комисията: „Българската страна не приема констатацията на ЕК“. Съответно изискванията се бойкотират и не се предприемат никакви корективни действия. В крайна сметка ЕК спира плащанията по мерки 311 и 312 на Програмата за развитие на селските райони.

Очакваната корекция по мерки 311 и 312 ще се покрие естествено от българския национален бюджет – сиреч от джоба данъкоплатеца. Как обаче подобна санкция би попречила на заинтересованите кръгове да печелят от зелена енергия?

Според експерти Порожанов и Грудев следва да преизчислят субсидията получена от всеки проект за възобновяема енергия и да приспаднат от нея разликата от преференциалната печалба между цената за зелена енергия и пазарната цена. Такъв ход би бил много прост и ясен, но и неизгоден за бенефициентите по въпросните енергийни проекти. Дори и в този случай сумата, необходима за изграждане на едно подобно съоръжение би била безлихвен инвестиционен кредит от ДФЗ, при условие че има пазарна ниша за проекти с възвръщаемост 209%. Европейската комисия в доклада от одита през 2012 г. е заключила, че финансирането на възобновяемите енергийни източници под такава форма е незаконно:„…При подаването на заявлението за подпомагане, трябва да бъде приложен бизнес план. В този бизнес план се описват приходи, включително продажбите на преференциални цени. Заявлението за плащане трябва да съдържа договора, подписан между бенефициента и доставчика на електроенергия. В резултат на тава, когато разплащателната агенция избира бенефициентите и определя размера на помощта, която следва да бъде предоставена от ЕЗФРСР, тя е запозната със съществуването и размера на допълнителното икономическо предимство с публичен характер. Следователно без всякакво съмнение, именно финансовата подкрепа, предоставена от ЕЗФРСР (помощ по линия на ПРСР), трябва да се намали или отмени, за да се вземе под внимание този допълнителен източник на финансиране….“

И нито дума, че „Селската програма” е напълно спряна в частта й за финансиране на ВЕИ, които няма да се платят от страна на ЕК…… а от бедния български данъкоплатец.

Afera.bg

Коментари 9 за
“ГРАНДИОЗЕН СКАНДАЛ, СКРИТ ОТ БЪЛГАРИТЕ! СПИРАТ ЕВРОПАРИТЕ ЗАРАДИ НАРУШЕНИЯ С ВЕИ! ТАНДЕМЪТ ПОРОЖАНОВ – ГРУДЕВ VS ЕК”

  1. Див и варварски е само комунокапитализма – Китай, Русия, България.

 1. Аз бих нарекъл тази програма партийно олигархична, но не само тя е такава навсички е ясно че ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛЕ СА ДОЙНИТЕ КРАВИ на партийните централи. За голямо съжаление вече много ЕВРО-ЧИНОВНИЦИ са на хранилката. като добавим и меснте управляващи селата ни и малките градове бавно но сигурно умират.

 2. Възмутен съм от интервюто с Порожанов по бтв! Знаете ли, че най-много общините чакат подписа на директора на ДФЗ и не се започват дейстивия по даден проект без подписа на шефа на институцията. Точно през периода на чакане на подписа се извиват ръце /сещайте се как се извиват/!!! Този човек се прави на света вода ненапита, но истината е друга и той я прикрива. Няма как да се разпоредят милиони , а подписа на Порожанов да е формалност , а липсата му пропуск! Правят ни на маймуни!!!

 3. Аналидът ми звучи добре. Вероятно афера е получила тази информация от човек от ДФ Земеделие.
  Обикновено за спирането на парите от Комисията се разбира по-късно- просто процедурите са доста тромави и прадължителни. Господин Борисов беше проглушил ушите за спрени пари от ЕК и как като се появи той всичко се пуска отново. За съжаление на ПРСР май са им спрели доста . И има още неща за които се води кореспонденция за евентуално спиране. От 2011 година отговорните фактори са замитали боклука под килима и са мислели, че ще им се размине или са крали като за последно. Това , че ти не приемаш нещо което е заложено в предварителни правила не допринася с нищо за положитлни резултати на програмата.
  Некомпетентните управници от МЗХ само допринасят за общото ни опростачване и снижаване на жизнения стандарт на българите.
  Някой да си спомня, че Порожанов май го бяха били преди години. Кой държащ на себе си специалист ще попадне на мутренски побоища и разпри , ако не продажния!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *