Публикувано на 09.05.2017 / 15:31

ГЕРБ-ЗАМ.КМЕТЪТ НА ВАРНА ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ НЕЗАБАВНО НА СПЕЦ.ПРОКУРАТУРА! ВИЖТЕ НАГЛИТЕ ЛЪЖИ! ТОЙ НЯМА ПРАВО ИЗОБЩО НА ВЕДОМСТВЕНО ЖИЛИЩЕ! В КОИ ФИРМИ УЧАСТВА И КОЙ ШЕФ НА ДАНС МУ Е СЪСЕД “КЪРТИЦА”

ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВСлед избухналия скандал със зам-кмета на Варна Пейчо Пейчев, който бе разобличен в журналистическо разследване на Боби Касисов: ЦАЦАРОВ! “КРАЙНО НУЖДАЕЩ” СЕ ЗАМ-КМЕТ НА ВАРНА В АФЕРА С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА! СЪСЕДИТЕ МУ – ПРОКУРОР, ЕКСШЕФ НА ДАНС, БОПАДЖИЯ, ЕКСШЕФ НА ПОЛИЦИЯТА…,

сайта АФЕРА разкри нови шокиращи обстоятелства, които незабавно трабва да станат обект на проверка от страна на прокуратурата. Разбира се, от прокурор, който не е съсед на въпросното лице Пейчев и също не е „крайно нуждаещ“ се.

„Суперзамът“ и „крайно нуждаещият“ се зам.- кмет на ГЕРБ кмета на Община – Варна Иван Портних – Пейчо Пейчев / на снимката с Цветан Цветанов/ ИЗЛЪГА НАГЛО в сутрешното предаване на Нова тв. Вижте за какво!:

1. Пейчо Пейчев каза, че ползва апартамент от ведомствен фонд на Община – Варна, както и всички останали служители ги ползват (кои са другите служители на общината все още няма яснота, това най- вероятно ще стане ясно, след като бъдат манипулирани доста документи).

Само че, Пейчев въобще няма право да ползва и живее в общинско жилище. Защото Нормата на чл. 4 на „Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища“ гласи следното:

Чл. 4. /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилищата по чл. 2, ал. 1, т. 1 от настоящата Наредба имат български граждани и техните семейства, които отговарят кумулативно на следните условия:

1. Право да кандидатстват и да бъдат настанени в общински жилища имат нуждаещи

се от жилище български граждани и техните семейства/домакинства, на които поне

един член от семейството/на домакинството е български гражданин;

2. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно

обитаване, или право на ползване върху такива имоти на територията на Община Варна и/или такава в райони на населените места от 0 до 3 категория включително, определена в Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици в РБ, поземлени имоти в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица;

3. не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно, вилно или курортно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него на територията на Община Варна, в райони на населените места от 0 до 3 категория включително, в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км. от морската брегова ивица;

4. не притежават кабинети, офиси, ателиета, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност и други нежилищни имоти или идеални части от такива имоти, в районите на населените места от 0 до 3 категория включително;

5. не са прехвърляли в срок от 5 /пет/ години, преди подаване на молбата за картотекиране и издаване на заповедта за настаняване, имоти по т. 2, 3, 4 и 5 на други лица с изключение на случаите:

а/ на прекратяване на съсобственост – при условие, че лицето не придобива реална част от съсобствения имот;

б/ на направено дарение в полза на държавата или Общината;

6.кандидатите и членовете на техните семейства имат постоянен адрес на територията на Община Варна повече от 5 /пет/години без прекъсване;

Какво заяви Пейчев в ефир?: „Нямам имоти във Варна, аз съм с постоянен адрес в София. Мога да купя апартамента и ако е във ведомствения фонд, а не в този за нуждаещи се“. Господин Пейчев нямате право въобще да живеете във ведомствено жилище, камо ли да го купите, не отговаряте на критериите, сам заявихте, че нямате постоянен адрес във Варна.

2. Пейчо Пейчев заяви, че нямал фирми, не взимал отникъде стотинка и живеел със заплатата си от 1200 лева, която “ми стига”. Това също не е вярно.

Пейчо Пейчев е назначен за заместник кмет в Община Варна на 12.08.2013г., но още преди да встъпи в длъжност на 09.08.2013г. попълва декларация по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. От декларацията е видно, че е бил управител на „Ком Тех Про“ ООД с предмет на дейност: „Аерокосмически техники и технологии; разработка на БЛА и използването им за различни мониторингови дейности за опазване на околната среда; модернизация на авиационната техника; разработка, изследване и внедряване на бордови навигационни и комуникационни системи; разработка на отделни образци специализирана измервателна техника; разработка и внедряване на бордови системи и средства за екологичен мониторинг; услуга в областта на науката и техниката; информационни услути; рекламни и маркетингови услуги; търговско представителство и посредничество; търговски сделки; сделки с интелектуална собственост; всяка друга дейност, незабранена от закона“. (Има две подадени декларации с вх. №394/09.08.2013г. и № 972/09.08.2013г.)

Обаче 10 дни преди да бъде назначен за заместник кмет на Община Варна на 30.07.2013г. се съставя учредителен акт и фирмата се прехвърля на 70 годишния Михаил Владов (кой е Михаил Владов и каква е неговата роля на по-късен етап в разследванията на АФЕРА ще стане ясно). Фирмата съществува до 2016г. и в момента е в ликвидация. Защо се ликвидира фирмата и какво следва след това също е интересно и предстои да се разбере? Има ли връзка ликвидацията на фирмата с последващите намерения на „суперзам“ кмета Пейчев с едно от контролиращите от него Общински предприятия и каква е обвързаността му с фирмите, които участват при избора на изпълнител при обществените поръчки също престои да се разбере?! 

Интересна подробност е и това, какво е декларирал пред Сметна палата Пейчо Пейчев през 2013г. http://register.bulnao.government.bg/2013/7F1447EF-05C6-4B58-9038-543918CC4B0757383.xml , а през 2015г. крайно нуждаещият се кмет даже е успял да си и купи кола и да спести малко пари. http://register.bulnao.government.bg/2015/7F1447EF-05C6-4B58-9038-543918CC4B0769297.xml

3. Любопитна подробност е, че Пейчев е пропуснал да декларира пред сметна палата и следното обстоятелство, че и двамата със съпругата си Бонка Пенева Пейчева участват в Кооперация „Воин груп“, ЕИК/ПИК 102829456, която е с предмет на дейност: „Земеделие и животновъдство, производство на селскостопански стоки от растителен или животински произход и тяхната преработка, рибовъдство, рибопреработка и търговия с риба и рибни продукти, производство и преработка на промишлени стоки с цел продажба, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, строителство и обзавеждане, изграждане на информационни системи, софтуерни и хардуерни технологии и всякаква дейност незабранена от закона“.

4. „Суперзам“ кметът Пейчев, каза в ефир, че е допусната техническа грешка и спомена името на секретаря на общината Нора Момчева. Истината е, че Нора Момчева няма да предприеме никакви действия, ако те не са продиктувани от самия Пейчев.

Очаквайте поредица разследвания в АФЕРА, свързани със „суперзам“ кмета, „крайно нуждаещият“ се Пейчо Пейчев…

И още нещо особено важно! Вижте кой е ДАНСаджията, който е съсед на Пейчо Пейчев и също е “крайно нуждаещ се” и живее в същия блок!

Дансаджията, който е бил настанен в същия блок се казва Калин Иванов Кръстев, който има много интересна декларация, която е подал в Сметна палата с входящ номер Г 4711 /28.04.2016г.

Вижте декларацията тук:

http://register.bulnao.government.bg/2016/E7727661-ED28-4D82-BBB0-B3588BB8C75982350.xml

Същият беше командирован във Варна, като шеф на ДАНС – Варна, миналата година от Шумен, но сега пак го върнаха в Шумен, за големи гафове, които надробил във Варна.

Този “корифей на дансаджийската мисъл”, вместо да разследва такива като Пейчо Пейчев, през ден комшийски посещава Пейчев и в кабинета му . Е, какви разработки да правят дансаджии, като шефът им е къртица.

Afera.bg

Коментари 12 за
“ГЕРБ-ЗАМ.КМЕТЪТ НА ВАРНА ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ НЕЗАБАВНО НА СПЕЦ.ПРОКУРАТУРА! ВИЖТЕ НАГЛИТЕ ЛЪЖИ! ТОЙ НЯМА ПРАВО ИЗОБЩО НА ВЕДОМСТВЕНО ЖИЛИЩЕ! В КОИ ФИРМИ УЧАСТВА И КОЙ ШЕФ НА ДАНС МУ Е СЪСЕД “КЪРТИЦА””

 1. Пейчо изчезвай ,че Батката нещо се е ядосали ще ядете хурката тъпи векерейци,хахахаха.Хайде подавай оставката и да те няма ,по живо ,по здраво.

 2. Другарят Ленин е казал:“Държавата-това е частната собственост на чиновника“.Субсидии,жилища,екзотика по света и у нас…Принципът на чичко Ленин си действа безпогрешно.Селекционирани“експерти“-наглеци…

 3. Защо са с по две имена? Защото има и други интересни екземпляри там.Коя е тая Кремена Николова,кой е Андрей Ангелов,Кирил Димов,Димитър Костадинов,Мирослав Георгиев? Я дайте трите имена на тия гниди, държавни служители,които се спотайват и не си вършат работата, хванати за топките от зависимости? Крайно време е да излязат пълните списъци ( и тези с купените имоти, и тези по районните кметства) тогава България ще разбере защо няма арести в общината?

 4. Каква Прокуратура, каква Спецпрокуратура, какъв ДАНС, какви пет пари? Всички тия + още няколко са в една ОПГ – държат се като бандити, действат като бандити и Законите не ги ловят!

 5. Tova e samo,,varhat na aysberga,,na gerbadgiyskite ,,zloupotrebi,,..tova e ,,izpuskane,,ot,,nosene po techenieto,,..Vigte kade,chrez kogo I otkade sa I’m,,skritite,,pari s koito se ,,osigurjavat,,do treto pokolenie…,,sobstvenostta,,,nachina na givot,,,,patuvanija,,..stigli mu 1200lv..na den!

 6. Афера, афера пълен т..ш..к сте и само манипулирате общественото мнение!!!
  Нито с Зам. кмета Пейчев нещата са тези, които ги пишете, за доскорошния шеф на ДАНС-Варна Кръстев пък изобщо не са?
  Кръстев, никога не е бил настоявам не само там, но където и да било във Варна, всеки ден човека си пътува Шумен-Варна-Шумен!?!
  Калин беше супер ръководител и човек и въобще не е бил настаняван където и да било!
  Кръстев си е от Варна и родителите му живеят във Варна, така че пак Томова си в грешка пак?!
  Не лъжете кретени такива, Томова рано или късно ще си намериш майстора защото само лъжеш!!! Кръстев е върнат в Шумен не заради гафове а защото им обърка схемите на Цветан Панайотов и компания, защото за 11 месеца като директор свършиха толкова работа колкото за 5 години назад не бяха я свършили?!!!
  И като сте много отворени, що не проверите сегашния шеф на ДАНС-Варна къде е настанен и после говорете к…в….и такива!!!
  Нямате свян!!!

  1. Бре! Някой от ДАНС изпадна в истерия, че даже и пише не само неграмотно, но и нескопосно. Що се отнася до заплахите, отправени съм мен – Веселина Томова, никаква изненада, такива малоумници сте там в данс – само това можете, да заплашвате и то като мишки, скрито и анонимно. Кръстев бил свършил за 11 месеца работа, колкото за пет години. ХАХАХАХА! Знаем каква „работа“ сте свършили, михлюзи тъпи, които и един рапорт не можете да препишете от АФЕРА, като хората. И не си вирете гагите, щото който заплашва, да не падне у киреча, ей тъй, между другото, щото още не сме ви почнали, а спецпрокуратурата чака.

   1. СамоТака, Афера.бг/г-це Томова !
    ….и Дискретно : – Огромна част от дансирующите, Включая ‘обиблиотекарените’ – СА Най-кагеБейовете у Нас.

 7. Този е от испанските пейо. Хубаво му е именцето – Циганчо Циганов.

 8. НИЩО НЕ МОЖЕ ВЕЧЕ ДА МЕ ИЗНЕНАДА…ТОВА НЕ Е ДЪРЖАВА…ТОВА Е ДЖУНГЛА В КОЯТО СИЛНИТЕ „ИЗЯЖДАТ“ ПО СЛАБИТЕ……… А ПРЕТЕНЦИЙТЕ, НА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ“ УПРАВЛЯВАЩИ“ СА,ЧЕ НИЕ БЛАГОДЕНСТВАМЕ НА ТЯХЕН ГРЪБ………… ПОЗНАЙ КОЙ Е ТОЙ ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ………БРАВО!!!
  ПОЗНАЙ КОЙ Е ТОЙ ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ………БРАВО!!!
  Той е харизматичният лидер, който си проправя път с лакти. Той е диктаторът, който унищожава народа си, за да угоди на егото си или на страховете си. Рационален спор с него е невъзможен, заради моралния му релативизъм и склонността му да изопачава фактите. Не понася критика, заради чувството му за превъзходство.Приема дори случайни реплики или действия за персонални атаки срещу себе си и реагира на тях с нарцистичен гняв. Често е замесен в нелегални деяния, защото за нарцисиста не съществуват други правила, освен неговите собствени.
  • Има преувеличено чувство за собствена важност (например преувеличени постижения и таланти, очаква да бъдат признат като по-висш без съизмерими постижения).
  • Обзет е с фантазии за неограничен успех, власт, блясък, красота, или идеална любов.
  • Счита, че е „специален“ и може да бъде разбран само от, или трябва да бъде свързван само с хора или институции, имащи специален или висок статус.
  • Изисква прекомерно възхищение.
  • Има чувство за вродена правота.
  • Егоистично се възползва от другите, за да постигне целите си.
  • Липсва му емпатия (съчувствие към останалите).
  • Често завижда на другите или вярва, че другите му завиждат.
  • Държи се арогантно, надменно, снизходително, или презрително.
  Изброените по-горе точки са деветте симптома, според Световната Здравна Организация, на Нарцистичното Разстройство на Личността (Narcissistic Personality Disorder).
  За да бъде определен някой като клиничен нарцисист, е нужно да притежава горните качества.
  Самият баща на психоанализата, Зигмунд Фройд, е приемал да лекува всякакви пациенти, с изключение на такива, при които лудостта има нарцистични корени и единственният път им е към лудницата.

 9. Очевидно Свинствата на ‘наште’ из Варна – Хептен са изкресчендили…
  – което принуждава да се Изкаже че Още от около 2004та – Има Бясно&Бързо препре…пре’продаване’ на ‘закупени’ имоти !, като Крайният ‘купувач’ е Обикновено Руснак/киня.
  (НайСмразяващ бе случаят на ДобърПриятел, чийто ‘купувач’ Дори НЕ бе посетил ‘закупувания’ апартамент на Пъпа-на-Варна ! …а Крайният ‘купувач’, в крайноНетрезво състояние Руснак – Влетял директно при нотариуса Преди да подпишат)
  ––
  … Всъщност – тов. Портньiх взе Наши папири Само година-две Преди ‘избирането’-му .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *