« Върни се назад Публикувано на 09.03.2010 / 19:31

Гербаджийски кмет в драстичен конфликт на интереси, с политически чадър

 

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

Г-Н АХМЕД ДОГАН

Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ

Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ

Г-Н ИВАН КОСТОВ

Г-Н ЯНЕ ЯНЕВ

КОПИЕ ДО:

МЕДИИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ

С И Г Н А Л

От Самир Дурев – Председател на Общински съвет – Рудозем

Относно: Груби нарушения на законодателството на Република България, драстичен конфликт на интереси и възпрепятстване изпълнението на служебните задължения на общинските съветници и функционирането на ОбС-Рудозем, като институция и орган на местното самоуправление.

Уважаеми господа,

С настоящото писмо бих искал да сигнализирам за сложната и напрегната обстановка в община Рудозем, за незаконните действия на кмета и предизвиканите от него тежки конфликти, които пречат на работата на Общинския съвет и тревожат по-голяма част от населението на общината. Създалото се напрежение произтича от яростното и безогледно преследване, което кметът Николай Бояджиев води от началото на мандата към отделни членове на ОбС. Имам достатъчно основания да смятам, че причина за изостреното отношение на Бояджиев е информацията и данните, които притежаваме за нарушенията и злоупотреби в работата му от началото на мандата.

На проведените през октомври 2007 г. местни избори за кмет на община Рудозем бе избран Николай Бояджиев от ГЕРБ. Встъпването в длъжност стана през месец ноември. Съотношението в Общински съвет бе следното: ДПС – 8, „ГЕРБ-ЗНС“ – 7 и Движение за социален хуманизъм – 2 съветници. За председател на ОбС – Рудозем бе избран Митко Младенов с гласовете на съветниците от коалиция „ГЕРБ – ЗНС“ и Движение за социален хуманизъм – общо девет на брой. Въпреки масовите уволнения на кадри назначавани от предишния кмет – представител на ДПС, в Общински съвет работата вървеше гладко – съветниците от ДПС бяха конструктивна опозиция. Почти всички решения през 2008 г. се приемаха единодушно. Различията и противоречията бяха на принципна основа.

Проблемите започнаха в средата на 2008 г., когато стана ясно, че в разрез със закона г-н Бояджиев продължава да е едноличен собственик на търговско дружество – строителна фирма „Монолит инвест 99“ ЕООД, която посредством подставени фирми изпълнява общински обекти.

Това е драстичен конфликт на интереси, с който по – голямата част от съветниците не можехме да се съгласим. Доказателства за това могат да бъдат намерени в интернет регистъра на Камарата на строителите в Р България. Там са декларирани като непосредствено изпълнени от дружеството обекти, които община Рудозем е възложила на няколко фирми, а те от своя страна са ги превъзложили на „Монолит инвест 99“ ЕООД. Тезата се потвърждава и от писмо за извършена проверка по сигнал на общински съветници от сметна палата. Тези и редица други дребни и не толкова дребни казуси доведоха до напускането ми на групата съветници на „Коалиция за Рудозем – ГЕРБ – ЗНС” в ОбС – Рудозем. Причината за решението ми бе неизпълнение на поетите предизборни обещания и ангажименти на кмета, като от тях най – гръмкото бе, че: “………. „Монолит инвест 99“ няма да изпълнява обекти от връх Рожен насам….“. Точно обратно – г-н Бояджиев много нагло и безочливо използваше служебното си положение за собствено облагодетелстване. Друг показателен пример за огромните харчове на кмета, е че по негово настояване мнозинството в Общински съвет прие решение

да се зачисли като служебен автомобил на общината, притежаваният от фирмата му джип БМВ – Х5 и поемане на всички разходи по експлоатацията, въпреки че общината разполага с няколко други добри превозни средства.

В началото на 2009 г. получихме материали за 25-то редовно заседание на ОбС. Две от точките бяха: Приемане на уточнен годишен план и отчет на бюджета за 2008 г. и докладна записка за поемане на разходи по обслужване на джип БМВ – Х5, като същият вече няма да се ползва от общината като служебен, а на негово място да се поемат разходите на джип Тойота ланд круизър, същият предоставен за ползване неизвестно от кого. Прочее на едно по – предишно заседание кметът излъга общинските съветници, че въпросната Тойота е дарение на общината от 3 фирми. Оказа се, че това не е така, а до ден днешен няма и точна информация чий точно е въпросният джип. От докладната за отчета стана ясно, че това всъщност е актуализация на бюджета за 2008 г., но съдържанието на документа постави много въпроси и предизвика съмнения. Стана ясно, че без разрешение на органа на местното самоуправление – Общински съвет, са прехвърляни суми от капиталовите разходи от едни обекти на други.

Прехвърляни са суми от обекти, на които изпълнители са други фирми, към обекти, на които в общия случай изпълнител чрез подставени фирми е кметското дружество „Монолит инвест 99“ ЕООД.

И това се случва в първата половина на 2008 г., когато едноличен собственик на въпросното дружество е г-н Бояджиев. Справката в търговския регистър показва, че повече от 9 месеца, той е бил в пълно нарушение на разпоредбите на ЗМСМА. Чак в началото на август се предприемат действия по прехвърляне на дружеството на смешна цена – 5 000 лв. на Сирма Касабова. Същата живее на семейни начала с г-н Николай Писков, чиято фирма странно печели обществени поръчки в община Рудозем, както преди, така и към настоящия момент. В същото време в медиите г-н Бояджиев заявява, че е трудно да се продаде фирма струваща 2 млн.евро. Основателен е въпросът – дали при сделката умишлено е посочена цена 5000 лв с цел да не се плащат данъци. Видно от отчета цените за СМР са в пъти по високи от нормалните, а още по – лошо е, че се прави опит да бъде използван Общинският съвет за прикриване на непроведена процедура по ЗОП, а именно: в първоначалния план за бюджета за 2008 г. са предвидени 100000 лв за основен ремонт на сградата на общинска администрация, а в отчета ни се представя за утвърждаване корекция, показваща, че сумата е набъбнала до над 160000 лв, но вече е разделена на 3 отделни подобекта – ремонт на стълбище, ремонт на коридори и ремонт на тоалетни. Целта е ясна – да не се провежда търг, а да се възложи чрез покани и оферти, въпреки, че предмета е един и същ. Още при обсъждането в комисията по бюджет и финанси на материалите от отчета и докладната за автомобилите съветниците от ДПС реагираха много бурно и предизвикаха скандал. Кметът на общината оказа силен натиск върху всички съветници да бъде приет отчета, като в следствие на тези събития се стигна и до оставка на съветник. След като не съумя да си осигури мнозинство за приемане на въпросните точки, на заседанието, провело се на 18.02.2009 г. кметът оттегли докладната за отчета без никаква мотивация и обяснение. Това взриви обстановката и групата на ДПС и аз напуснахме заседанието. Поради липса на кворум то бе прекратено. Бе свикано ново заседание за 05.03.2009 г. В този период всички съветници от ДПС и аз бяхме подложени на страхотен натиск за промяна на позицията ни относно отчета. В резултат на всичко това на заседанието на 05.03.2009 г. се стигна до освобождаване от длъжност на председателя на ОбС. Отново стана скандал, групата на ДПС предложи мен за председател. С 9 гласа бях избран, като решенията за освобождаване и избор на председател бяха обжалвани пред административен съд – Смолян. Въпреки определението на Административен съд – Смолян, че освобождаването и изборът не подлежат на съдебен контрол бившият председател отказва да сдаде поста и до днес. Сигнализирали сме Районна прокуратура – Мадан и Окръжна прокуратура – Смолян, но прокуратурата отказва да образува досъдени производства. През цялото време до днес бившият председател и кметът на общината целенасочено пречат за провеждане на заседания на ОбС: първият – като отказва категорично да предаде архива и печата, а вторият – като възпрепятства работата на съвета чрез служителите от ОбА..

Ярък пример за това е нареждането на кмета да бъде заключена и запечатана заседателната зала за заседанието на 07.07.2009. Поради таза причина същото се проведе в коридора, пред вратата на заседателната зала.

Целта скоро стана ясна – да бъде използвана хипотезата на чл. 27, ал. 1 от ЗМСМА, а именно: да не бъде проведено заседание на ОбС повече от 3 месеца и съответно да бъдат прекратени правата на Общинския съвет и проведени нови избори за общински съветници. Това се оказва единственият възможен вариант за кмета за излизане от ситуацията, защото за него е безкрайно важно Общинският съвет да узакони с решение престъпно изхарчените общински средства. Кметът Бояджиев упорито отказва да внесе за повторно разглеждане отчета за бюджет 2008, заради което общината е без приет бюджет за 2009г. Ние – общинските съветници все още чакаме кметът да даде отчет за изразходваните средства и смятаме, че не е нормално да се приема нещо, след като не е отчетено стореното в миналата година. За всичко това сме сигнализирали Сметна палата, прокуратурата, ДАНС, като резултат има от проверката на Сметната палата и постигнатите от нея заключения и данни. От полученото писмо става ясно, че нашите твърдения – за възлагане на поръчки от страна на кмета на собствената си фирма чрез подставени фирми са верни по отношение на 4 обекта. Те са възложени от кмета Николай Бояджиев на фирми, които след това са наели „Монолит инвест 99” за подизпълнител. Това е станало дори в момент, в който собственик на дружеството е кмета Бояджиев. Данните от проверката от Сметна палата сочат, че за два от обектите е подадена коригираща информация, с което явно се прави опит за „замитане на следите”. Въпреки, че при направените проверки след наши сигнали до окръжна прокуратура също по категоричен начин се доказват тезите ни, получаваме откази за образуване на досъдебно производство, което говори, че

над кмета Бояджиев има опънат политически чадър.

Не може да се пренебрегва факта, че при проверките по беспорен начин е установено, че в разрез със закона 9 месеца е бил едновременно и кмет и едноличен собственик на капитала на търговско дружество „Монолит инвест 99” ЕООД. В това време, в нарушение на ЗОП са възлагани обществени поръчки на фирми, наемали в последствие кметската фирма за подизпълнител, при същите условия и стойности за СМР, което означава само едно – заобикаляне на ЗОП с цел набавяне на собствена облага. Защото дефакто краен получател на печалбите е собственика на капитала на дружеството, независимо кого е поставил за управител на същото. Считам, че са на лице достатъчно данни и доказателства за търсене на административна и наказателна отговорност на кмета на община Рудозем. Настоявам компетентните органи внимателно да разгледат следните заключения, за които мога да предоставя документи и доказателствен материал:

1.В разрез със забраната на чл. 41, ал.1 от ЗМСМА повече от 9 месеца Николай Бояджиев е кмет на общината и едновременно с това едноличен собственик на търговско дружество.

2.Крещящ конфликт на интереси – възлагане на обществени поръчки на собствената си фирма чрез подставени фирми.

3.Непровеждане на обществена поръчка по ЗОП.

4.Пренасочване на бюджетни средства без санкция на ОбС – над 500 000 лв.

5.Изкуствено завишаване на цени на СМР на обекти изпълнявани от фирмата на кмета.

6.Целенасочено възпрепятстване изпълнението на служебните задължения на общинските съветници и председателя на ОбС с цел прекратяване правата на Общинския съвет.

Смятам, че всичко това, на фона на изключително високата безработица в общината и липсата на средства за елементарни дейности, е направо цинично.

Цяла една община се оказва заложник на личните финансови интереси на един кмет и близкото му обкръжение!

Доказателство, че гореизложеното е обосновано вярно получихме на 31.08.2009 г. Тогава г-н Бояджиев депозира писмо в Общинска избирателна комисия – Рудозем с искане за прекратяване правата на Общинския съвет поради непровеждане на заседание повече от 3 месеца. Това действие показа само едно – че един самозабравил се кмет от ГЕРБ, не се интересува от закона, възпрепятства работата на Общински съвет, за да се стигне до нови избори и евентуално да бъдат избрани „послушни” съветници, които да узаконят пост фактум всички беззакония. След повече от 20 дни умуване как точно да бъде формулирано решение, ОИКМИ се произнесе в полза на искането на кмета Бояджиев. Следва да се изясни, че в състава на комисията има 3-ма души пряко зависими от кмета. Решението на ОИКМИ бе обжалвано пред административен съд Смолян. Същият, допускайки съществени процесуални нарушения, потвърди решението на ОИКМИ – Рудозем. По настоящем решението на Смолянски административен съд е обжалвано пред ВАС – София и за 10 март е насрочено заседание. Притесненията ми са, че е възможно да бъде осъществено вмешателство в работата на съда. Ако това се случи и въпреки сериозните доказателства, че решението на ОИКМИ не почива на факти, а е по – скоро политическо и оформено под натиск ще бъде един изключително опасен прецедент, който може да доведе до лавина от подобни случаи в цялата страна. Оказва се, че законно избраните общински съветници могат да бъдат подменени, ако не бъдат послушни в това, което прави опит да им нареди кмета. В контекста на казаното до тук апелирам всички държавни органи, имащи контролни функции, да предприемат адекватни мерки за търсене на отговорност. В противен случай се поставя под съмнение държавността и се създават опасни прецеденти. Тези действия на кмета водят до нагнетяване на напрежение в обществото и загуба на доверие в държавата.Обръщам се и към ръководството на ПП „ГЕРБ“, от чиято листа е излъчен и избран г-н Николай Бояджиев да проучи случая и да вземе необходимите мерки за търсене на политическа отговорност.

Призовавам премиерът г-н Борисов да изпълни предизборното си обещание, че ще бъде безкомпромисен към всички, злоупотребили с власт и ще им потърси отговорност за делата, без оглед на това от коя политическа партия са излъчени.

За неправомерните действия и злоупотреби на кмета мога да предоставя на разположение допълнителни доказателства и документи.

09.03.2010 г.

С уважение: Самир Дурев – Председател на ОбС Рудозем

«