« Върни се назад Публикувано на 14.10.2021 / 16:09

В ПЛОВДИВ ЛИСТАТА НА ДБ НЕ Е ПОДПИСАНА САМОРЪЧНО, БАРЕКОВ СЪС СИГНАЛ ДО ЦИК

Като бивш евродепутат и журналист до последен дъх, аз,  Николай Бареков сезирах Централната избирателна комисия за това, че листата на „Демократична България“ за кандидати за народни представители в родния му град Пловдив не е подписана саморъчно, а е представена разпечатка от въпросното предложение, подписано с електронен подпис, което не е заверено саморъчно „Вярно с оригинала“. Такова е изискването на закона, когато електронния документ се представя на хартия.

Оказва се, че именно лидерът на  “Да България” и приближен на бизнесмена Иво Прокопиев Христо Иванов води кандидатската листа в пловдивския 16 Изборен район. Ако моята жалба срещу решението на РИК 16 се окаже основателна, Христо Иванов ще бъде спрян от щението му да стане депутат.

Сезирам ЦИК да извършат проверка и по всички останали РИК-ове в страната по отношение на законосъобразното представяне на листите на „Демократична България“ за кандидати за народни представители.

Ето и сигнала:

ЧРЕЗ

РИК 16 ПЛОВДИВ

ДО

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СИГНАЛ

от

НИКОЛАЙ ТИХОМИРОВ БАРЕКОВ

ЕГН 721016****, тел.: ……

на осн.чл.107, ал.4 АПК

ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ № 46-НС/12.10.2021 г. на РИК 16 ИР – ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,

С посоченото по-горе решение РИК 16 ИР – Пловдив е регистрирала листата на коалиция „Демократична България-Обединение“ за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.

Считам, че решението е неправилно, незаконосъобразно, алтернативно нищожно, като в тази връзка моля да се произнесете с Ваше решение.

Твърдим, че кандидатската листа на посочената коалиция е регистрирана в РИК 16, без да е подписана със саморъчен подпис на заявителя-пълномощник, подал предложението. Вместо това е представена разпечатка от въпросното предложение, подписано с електронен подпис, което не е заверено саморъчно „Вярно с оригинала“.

Електронен документ – в оригинал се представя на технически носител, мейл, линк, облак или като заверен препис.

В първия случай, документът може да се валидира, а във втория – лицето удостоверява, че някъде има идентичен такъв електронен документ.

Електронния подпис е нормативно приравнен на саморъчния, но при едно ВАЖНО УСЛОВИЕ: само „когато това е уговорено между страните“ (арг. чл.13,ал.4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги). Такава „уговорка“ няма нито в Изборния кодекс, нито в решение на ЦИК.

Според коментар на  адв. д-р Гергана Върбанова , автор на книгата „ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКУМЕНТИ“:

Представена разпечатка (хартиен препис), който не е заверен и е отказано да бъде заверен, а електронният документ не е представен е невалиден. Електронен документ се представя или в оригинал или като заверен препис, с който лицето извършило заверката практически декларира идентичността на преписа с електронният документ. Електронен документ, който не е представен се валидизира на хартиен носител  със заверка за вярност (идентичност).

Ето защо моля да ОТМЕНИТЕ решението на РИК 16 ИР Пловдив или да го ОБЯВИТЕ за нищожно.

Моля да бъде извършена проверка от ЦИК относно законосъобразността на всички решения на РИК от 1-ви избирателен район до 31-ви избирателен район включително с които са регистрирани кандидатските листи на коалиция “ Демократична България- обединение” относно наличие на описаните по горе пороци, като тези на решението РИК 16 Пловдив.

С уважение:

/Николай Бареков/

….

Веднага след публикацията на АФЕРА със сигнала на Николай Бареков, от ЦИК са изпратили следното писмо до РИК-овете:

«