« Върни се назад Публикувано на 06.01.2009 / 12:40

В Плевен намалиха вече топлоподаването

 

 

Това се наложило, след като в 5.48 часа диспечер на “Булгартрансгаз” е уведомил дежурния инженер на дружеството да намали консумацията на природен газ от 19000 нормални кубични метри природен газ на 10000 кубични метри, поради падане на налягането в магистралния газопровод, подаващ газ от Русия през Украйна. Два часа по-рано – в 3.30 часа, газоподаването за Балканския полуостров през Украйна е спряно.
В резултат на всичко това “Топлофикация Плевен” е принудена да подава топлоенергия със занижени параметри за битовите и промишлените абонати. Към 31 декември 2008 г. броят на промишлените абонати на “Топлофикация Плевен” е 15, на стопанските – 1384, на битовите – 28158. В момента дружеството не разполага с алтернативно гориво мазут. Търсят се варианти за доставка.
“Топлофикация Плевен” търпи сериозни загуби, тъй като не произвежда електроенергия със спряната когенерация, както с Първа и Втора парна турбина. Дори и при преминаване на мазут дружеството ще продължи да трупа загуби, тъй като когенерацията не може да работи с такова гориво. С мазут не могат да работят също Четвърти и Пети парен котел.

afera.bg

«