« Върни се назад Публикувано на 27.02.2014 / 11:07

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА ЗАТЯГА ОБРЪЧА ОКОЛО ПРОКУРОР АСЯ ПЕТРОВА. СНЕТИ СА ОБЯСНЕНИЯ ЗА ОТКРАДНАТИЯ МЕРЦЕДЕС, С КОЙТО СЕ ДВИЖИ ПЕТРОВА

 

Миналата седмица Димитрин Вичев е бил повикан да се яви на четвъртия етаж във ВКП, разкри АФЕРА. Вичев е дал първо устни обяснения, като водещият разговора му е казал, че му е възложено лично от Главния прокурор да изготви доклад по сигнала на Вичев за ролята на прокурор Ася Петрова в аферата изнесена от него. На следващият ден Димитрин Вичев занася във ВКП писмени  обяснения, като също така ги входира в канцеларията и те са приложени към неговите сигнали от 19.12.2013 г.

Разпитващият Вичев му е показал документ от КАТ, където се вижда , че в момента автомобила „Мерцедес” е регистриран на фирма „Августа Агро“- Каспичан. Димитър Вичев обяснява, че знае, че тази фирма е на съпруга на прокурор Ася Петрова.

На следващия ден към писмените си обяснения Димитър Вичев  прикрепя копие от Декларацията на Ася Петрова пред Сметната палата, където тя декларира името и парите, с които разполага съпругът и.

До края на седмицата натовареният за проверка на случая прокурор трябва да докладва становището си пред главния прокурор Сотир Цацаров.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ПОЯСНЕНИЯ

от  Димитрин Жечев Вичев

ЕГН 58…..

гр.София, кв……………

По  сигнал до Главна Прокуратура с вх. № 10550/19.12.2013 г. и искане до  ВСС на Република България с вх.№  94-00-129/11.02.2014 г. за временно отстраняване от длъжност на Заместник Главния прокурор на Р. България  Ася Петрова

Познавам Ася Бориславова Петрова повече от 10 години. Тя и съпругът й Валентин Петров Тодоров са много близки приятели на децата на съдружника ми Вичко Вичев. Дъщерята  на Вичко Вичев – Жаклина Вичева Николова и съпругът й Николай Николов, както и синът на Вичко Вичев – Калоян Вичев и живеещата  на семейни начала с него  Зорница Милчева Зафирова /майка на децата му/, са от много години близки със семейството на Ася Петрова. 

Семействата на децата на съдружника ми и семейството на Ася Петрова живеят на съседни улици и от много години заедно честват различни семейни тържества.
До 2011 г. Ася Петрова и съпругът й д-р Валентин Петров са гостували заедно с децата на съдружника ми в ресторант „Боровец” на Парк-хотел „Кьошкове”, чийто съсобственик  бях през това време. За това може да свидетелстват много хора от персонала на ресторанта, включително и управителя на ресторанта до 2011 г. Емилия Гълъбова.
Ася Петрова и съпругът й Валентин Петров са посещавали често и Винарска изба Осмар, собственост на „Осмар” ООД, чийто управител и съсобственик, заедно и поотделно  бях с Вичко Вичев.
Давам тези пояснения, защото твърдя, че тези близки отношения са основната причина за моето искане сигналите ми да се разгледат в друг съдебен район.

Искането ми да бъде временно отстранена от длъжност Ася Петрова е и заради това, че тя носи служебна отговорност като Ръководител на Окръжна прокуратура Шумен за действията или бездействията си по отношение работата на Районна прокуратура Велики Преслав, Районна прокуратура Шумен и Окръжна прокуратура Шумен.
През 2010 г., 2011 г. и 2012 г. съм подавал сигнали до тези прокуратури с искане да се направи проверка за извършени престъпления. Всеки отговор гласеше – „Няма данни за извършвани престъпления”,  като последният отговор от 2013 г. не беше от прокуратурата, а от ОУ на МВР – Шумен.
В този период фирмите, които представлявахме и управлявахме със съпругата ми Ивелина Вичева, бяха престъпно източени с помощта на Частен съдебен изпълнител  и група свързани лица.
Общите загуби за държавата, кредиторите, фирмите и нас, като физически лица, са за над 4 милиона лева.
За всички тези престъпления, продължавали от 2010 г. до 2013 г., аз научавах впоследствие, а в пълна цялост – едва през 2013 г.

Направих опит да се срещна лично  с Ася Петрова (Окръжен прокурор) през есента на 2011 г., но ми беше отказана среща от нея.

Чувал съм, че има случаи на магистратски и политически чадър над престъпни действия.  Според мен Ася Петрова не прави изключение от тази порочна дейност.
Още повече, че вторият баща на Николай Николов /един от престъпната група, източила дружествата/  – Красимир Попов, беше Зам. Кмет на Велики Преслав за периода 2010-2011 г., Заместник Областен управител на Шумен 2012-2013 г., Председател на предизборния щаб на ГЕРБ през 2011 г. и доверен човек на Цветан Цветанов /бивш министър на МВР/.

Наред с многото престъпления, подробно описани по извършители и дати, и подкрепени с доказателства към сигналите до Главния прокурор, има  и две странни прехвърляния на автомобили на 16.02.2011 г. от съдружника ми Вичко Вичев на Зорница Милчева Зафирова.
Както по-горе описах, тя живее в общо домакинство в гр. Шумен, на ул. „Добро поле”10, както със съдружника ми Вичко Вичев, така е и във фактическо съпружеско съжителство с Калоян Вичев /син на съдружника ми и баща на децата им със Зорница/. На същият адрес е регистрирана и фирмата „Винарска изба Осмар” с управител Николай Николов 25% , Жаклина Николова 25% и Калоян Вичев 50% от собствеността им, на която престъпно са прехвърлени активите на моите и на съпругата ми фирми.

Извършена е фиктивна продажба за 3 000 лева на лек автомобил Мерцедес, тип лимузина, модел Е270 CDI с рег. № Н 5533 АН  /сумата е няколко пъти по-ниска от пазарната/ и Товарен автомобил „Ивеко” фургон 50С13В, с рег. № Н 4494 АН за сумата от 2 000лв, /многократно по-ниска от пазарната/. Сделките са „изповядани” при нотариус Светлозар Стоилов от Шумен  /станал известен тези дни със скандално прехвърляне на земеделски имоти на занижени цени от открадната фирма „Агро – Бел” ЕООД  на друг „ужилен” предприемач/.

Тази странна „продажба” е извършена с цел прехвърляне на собственост на лице, за  което липсват данни за пряка роднинска връзка с продавача, поради липса на граждански брак с лицето Калоян Вичев.

През 2013 г. лично видях, че автомобилът Мерцедес 270 Е домува в гр. Шумен на ул. „Прилеп” в дома на Ася Петрова и съпругът й Валентин Петров. През лятото на 2013 г. видях в колата да пътува Ася Петрова, а автомобилът бе управляван от нейния свекър. Тъй като домът на Ася Петрова е близо до моя дом в гр. Шумен, съпругага ми също е виждала, че автомобилът се ползва от членове на семейството на Ася Петрова.

След направена от мен проверка установих, че Зорница Зафирова е прехвърлила авотомобилът на фирмата на съпруга на Ася Петрова, а именно – Валентин Петров Тодоров, „Августа Агро” ЕООД, гр. Каспичан ЕИК 127580404. За каква сума – аз не зная. Дали е прехвърлен и другия автомобил и на кого – нямам информация.

От данните в Търговския регистър се вижда, че „Августа Агро” ЕООД е фирма с печалба над 1 милион лева. Има собственост на хиляди декара земи.
Логичен е въпросът – защо тогава „купува” автомобил „втора ръка” от физическо лице? За мен отговорът е ясен. Защото е само форма на прехвърляне на собственост, а не реална покупко-продажба. Защото това прехвърляне вероятно е безвъзмездно и е подарък.  
Етично ли е да се получават „подаръци” от лица, за които се знае от сигнали до районните прокуратури и медиите, че са участници в  престъпно източване на фирми?
Това въпрос на морал ли е?  Има ли използване на служебно положение и влияние върху хода на предварителни проверки? Подаръкът, акт на благодарност ли е?
Аз не зная и не е моя работа да разбера.

За мен има категорична убеденост, че ако Ася Петрова не бъде отстранена от длъжността Заместник Главен прокурор, няма да бъда сигурен в обективността на започващите производства по моите сигнали. И, че те няма да бъдат възпрепятствани. Доколко нейното участие в покриването на тези престъпления е съзнателно или не е, е работа на разследващите органи.

Тъй като позициите на Ася Петрова в района на действие на Шуменска Окръжна прокуратура и на Варненска Апелативна прокуратура са силни, а и за да се осигури  обективност  на разследването, моля делото да бъде разпределено в друг район!

Всичко гореописано съм готов да потвърдя под клетва и пред съдия, ако бъда призован за това.

Димитрин Вичев………………….

Приложения:

Декларация на Ася Бориславова Петрова пред Сметна палата – декларира съпружеските си отношения с Валентин Петров Тодоров и налични парични средства.

Извлечение от Търговски регистър  доказващо, че фирма „Августа – Агро” ЕООД е 100 % собственост на съпруга на Петрова – Валентин Петров Тодоров.

Копия от Баланс и отчет за приходите и разходите за 2011 г. на „Августа –Агро” ЕООД , от които са видини печалбите на дружеството.

Договор за покупко-продажби на МПС от Вичко Вичев като съуправител на „ОСМАР” ООД на Зорница Милчева Зафирова, декларации за липса на неплатени данъци и общ постоянен адрес – Шумен ул. „ Добро поле” 10 и декларация за гражданско състояние-неомъжена.

Afera.bg

 

 

 

«