« Върни се назад Публикувано на 01.05.2010 / 14:00

Възмущавам се от полуграмотни политици, които внушават корумпираност на съдебната система!

 

 

До

Г-жа Маргарита Попова

Министър на правосъдието,

Г-н Константин Пенчев,

Председател на Върховния административен съд,

и членовете на Висшия съдебен съвет

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

от д-р Атанас Семов, заместник-председател на партия „Ред, законност и справедливост”, преподавател по Право на ЕС в Софийския университет

 

Относно: Пример за образцово правосъдие в България

 

Уважаеми г-жо Министър, г-н Председател на ВАС, дами и господа членове на ВСС,

 

На 24 март 2010 г. състав на Седмо отделение на ВАС с председател Диана Добрева и членове Юлия Ковачева и Соня Янкулова постановява окончателно решение (№ 3909), с което отхвърля касационна жалба на директора на СДВР срещу решение на АС – София-град за отмяна на заповед на СД „Полиция” за забрана за напускане на страната на един български гражданин.

 

1. За мен като преподавател по Европейско право това решение е образцов пример за добро правосъдие, тъй като  показва много добро познаване на основните принципи на прилагане на Правото на ЕС в държавите-членки;

разкрива правилно разбиране на последиците от примата (върховенството) на Правото на ЕС и директния ефект на отделни негови норми и особено на спецификата на директния ефект на норми от една нетранспонирана директива; изразява необходимо и основателно самочувствие на една върховна национална юрисдикция да реши самостоятелно правен спор относно съотношението между национална и общностна правна норма и да остави неприложена норма на вътрешен закон без необходимост от отправяне на преюдициално запитване до Съда на ЕС в Люксембург; показва безупречно разбиране на значението на практиката на Съда на ЕС като източник, обвързващ безусловно националните съдилища, и много добро боравене с тази практика – вкл. чрез уместно и точно позоваване на релевантни решения на Съда на ЕС; е изготвено с безупречна терминология и, разбира се, е едно правилно съдебно решение.

Гордея се, че България разполага с магистрати, които напълно отговарят на изискването за „необходим съдебен капацитет” в ЕС и по-конкретно, че един от съдиите, постановили това знаково решение – г-жа Соня Янкулова, и в момента участва в Международната магистърска програма „Право на ЕС” на Софийския университет, предназначена да допринесе именно за пълноценното изпълнение на това изискване!

 

2. Като представител на парламентарно представена политическа партия изразявам категоричното си убеждение, че българската съдебна система разполага с множество най-високо подготвени кадри с безспорен личен и професионален морал, които могат да са гордост за всяко национално правосъдие в Европа.

Използвам повода още веднъж да изразя енергично възмущение от опитите на полуграмотни или случайни политици да внушават представа за негодност или корумпираност на цялата съдебна система в Отечеството ни и да определя като напълно недопустими посегателствата над независимостта, професионалната ефективност и личното достойнство на българските съдии и опитите за поставяне в страх и в подчинение на ограничени политически интереси!

Цитираното решение е блестящ – и не единствен – аргумент!…

 

В заключение Ви моля да приемете израза на моето дълбоко уважение и пожеланията ми за държавническо вдъхновение в дните преди Деня на Европа 9 май!

 

Атанас Семов

София, 30 април 2010 г.

 

«