« Върни се назад Публикувано на 17.02.2021 / 9:15

ВЪВ ВАРНА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ФАЗОМЕР В ДЖОБА!

Уважаема госпожо Томова,

Представям ви още снимки от Варна, където по чудо все още няма фатален инцидент, подобен на станалия в София на 14-и този месец.

Номер 1 е на отдавна не работещ търговски обект/павилион, намиращ се след автобусната спирка до градинката на „Севастопол“. За него обект споменах в писмото си от вчера.

Номера 2, 3, 4, и 5 (последователността им е от общ към едър план) са на детски люлки и нещо като кабинка – всички са с електрическо захранване.

Номер 6 е на един от естетическите стълбове за осветление в същата градинка. Там има и други като него с усукани кабели.

Номера 7, 8, 9 и 10 са също на стълбове за осветление, които се намират близо до асфалта, по който се движат автомобили.

Комплексен въпрос към специалисти по улично електрозахранване: Какво би станАло, ако след обилен снеговалеж почистващата техника затрупа със сняг ниско поставените електрически касети и по-късно той започне да се топи, а близо до тях започнат да минават деца или възрастни с мокри обувки? Пояснение: Стълбът на номер 10 се намира на тротоара (ремонтиран скоро) край оградата на голямо училище.

Номер 11 е на същата училищна ограда с „добре изглеждащо“ ел.-табло до нея – блестящ пример за съчетание на над 50-годишна анти-естетична ограда с възможно опасно ел.-табло на същата възраст, за което не се знае дали е с отпаднала необходимост. Ако вече е ненужно, защо ли все още е там?

Номер 12 е на ел.-табло до военния стол срещу сградата на Общината – тук проблемът може би е повече естетически/евро-естетически.

Квалификациите за видяното оставам на читателите и въображението им.

Не знам в кой наказателен нормативен акт са описани деянията/престъпленията, отнасящи се до създаване на различни опасности за здравето и живота на хората, но, струва ми се, доста общински функционери са „готови“ за профилактиране по текстове от него.

Д. Е.

17.02.2021 г.

«