« Върни се назад Публикувано на 06.12.2017 / 8:44

ВРЕМЕ Е ДА ПРИНУДИМ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА СЪБЕРЕ ЛИЧНО ОТ ЦВЕТАНОВ ВСИЧКИ ПАРИ, ПЛАТЕНИ ОТ НАС ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ПРИСЪДИ В СТРАСБУРГ! АКО НЕ ГО НАПРАВИ, ЩЕ ГИ СЪДИМ, ЕТО КАК!

цветан цветановПовечето от вас знаят, че от твърде много години говорим за нуждата от революционни промени за да запазим идеята за демокрация и правосъдие у нас.

Безспорен факт е, че лека-полека за 28г. се върнахме там от където тръгнахме някога с тенденцията да стане и по-лошо.

Понеже на нас ни писна, а искрено се надявам и на вас, време е да вземе нещата в свои ръце.

И понеже революционните промени са възможни единствено чрез революция ви предлагам да грабнем оръжието и да направим онова, което трябва за да спасим себе си, децата си и страната си.

Знаем със сигурност, че правото е оръжие и за това смятаме да използваме именно него.

Конкретен повод е тема, която следим твърде отдавна, а именно поредното осъждане на България за действия на Цветан Цветанов в качеството му на министър на вътрешните работи.

Към момента сумите са в размер на 203 000 евро, които плащаме ние данъкоплатците, а правителството не прави нищо за да ги претендира и събере от Цветанов и това не е случайно.

За това и смятам да използвам правото, като оръжие и да принудим правителството да събере присъдените обезщетения ведно с лихви и разноски от Цветанов и тъй като това няма да стане доброволно сме изготвили покана, която утре ще изпратим на министър председателя, минстъра на финансите и на правосъдието с която ги поканваме в 7 дневен срок да заведат дела срещу Цветанов.

При неизпълнение в указания срок, ние в качеството си на гражданин ще заведем дела срещу правителството, физическите лица допринесли за вредоносния резултат, както и с огромно удоволствие ще сезираме главния прокурор за длъжностно престъпление, престъление срещу стопанството от горепосочените лица.

Можете да ползвате текста, като темплейт замествайки името и адреса със своите.

Покана:

ДО

МИНИСТЪР ПРЕДСДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ПОКАНА

от Николай Хаджигенов в качеството му на гражданин и данъкоплатец със съдебен адрес: гр. София, ул. „Лавеле №11“, ет.2, ап.4, [email protected], тел.088/88…;

С настоящото, Ви уведомявам за следното:

1.Към настоящият момент българската държава е осъждана многократно за действията на Цветан Цветанов в качеството му на министър на вътрешните работи, като към момента присъдените суми са в размер на 203 000 (двеста и три хиляди)евро, а сумите са изплатени за сметка на данъкоплатците.

2.В българското законодателство е налице легална правна възможност, платените обезщетения да бъдат претендирани по съдебен ред от Цветан Цветанов, чиито вредоносни действия са изрично и подробно изброени във всяко едно от решенията на съда в Страсбург.

Предвид горното Ви поканвам в седмодневен срок, считано от датата на настоящата покана да заведете съответните регресни искове.

Уведомявам Ви, че при неизпълнение в указаният срок ще се възползвам от правото да защитя правата си на данъкоплатец по надлежния ред и с всички законни средства, а именно чрез завеждане на граждански иск за вреди срещу правителството и физическите лица допринесли за вредоносния резултат.

Уведомявам Ви, че бездействието представлява длъжностно престъпление и престъпление срещу стопанството, а наказателната отговорност е лична.

София  Николай Хаджигенов

06.12.2017г.

Ние лично утре ще изпратим поканата до адресатите по куриер с обратна разписка, а след изтичане на срока ще се заемем с делата.

николай хаджигеновНиколай Хаджигенов

www.hadjigenov.com

«