« Върни се назад Публикувано на 11.07.2024 / 10:47

ВОЙНАТА В ХОД: ПГ НА ДПС ИЗКЛЮЧИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА 17-ТЕ ДЕПУТАТИ НА ДОГАН

Токущо председателят на парламента изчете от трибуната, че на заседание на парламентарната група на ДПС е взето единодушно решение от парламентарната група на ДПС да бъдат изключени 17-те депутати от снимката с Доган.

Изключени са Джевдет Чакъров, Ализан Яхова, Анджей Джандев, Валентин Тончев, Едис Даудов, Ердуан Мехмед, Ешереф Ешереф, Левен Мемиш, Марио Рангелов, Мехмед Салим, Павлин Кръстев, Севим Али, Тимур Халилов, Фатме Рамадан, Фабибе Расим, Хайри Садъков и Юсеин Вейселов.

Afera.bg

«