« Върни се назад Публикувано на 11.02.2014 / 21:15

ВНЕСОХА ИСКАНЕ ВЪВ ВСС ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ НА ЗАМ-ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР АСЯ ПЕТРОВА

 

Днес във Висшия съдебен съвет и при Министъра на правосъдието като председател на ВСС бе внесено Искане за временно отстраняване от длъжност на заместник главния прокурор на република България Ася Петров Вхосящия номер в Министерство на правосъдие е 94-Д-35/11.02.2014 г. , а входящия номер Висш съдебен съвет 94-00-129 / 11.02.21014 г.

ДОМИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 КОПИЕ ДО

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ИСКАНЕ

за временно отстраняване от длъжност на

заместник главния прокурор на РБ – АСЯ ПЕТРОВА

От: ДИМИТРИН ЖЕЧЕВ ВИЧЕВ, ЕГН 5802…………………  и ИВЕЛИНА ДОНЧЕВА ВИЧЕВА, ЕГН 5801…………..

 УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

На 19.12.2013г. подадохме жалби до Главния прокурор на Република България с вх. №10549/19.12.2013г. и № 10550/19.12.2013г., с които сигнализирахме за извършени престъпни деяния, причинили на нас и представляваните от нас дружества имотни вреди на стойност над 4 млн. лева. С молба с вх. № 10551/19.12.2013г. допълнително е направено искане за обединяване на делата поради връзка помежду им на осн. чл. 41, ал. 1, вр. с чл. 199 от НП.

В посочените сигнали са изнесени данни за деяния с висока обществена опасност, вероятно осъществявани чрез създадена с користна цел организирана престъпна група, с политически и магистратски чадър, като изложените данни сочат за възможно участие в същата на длъжностно лице от най-висок ранг, заемащо отговорно служебно положение (по смисъла на чл. 93, ал. 1, б. „а” от НК във връзка с чл. 282, ал. 2 от НК), каквото е заместник главния прокурор на РБ – АСЯ ПЕТРОВА.

Имаме сериозни опасения, че пълното разследване по случая би било затруднено, ако посоченото лице не бъде временно отстранено от длъжност по реда на чл. 230 от Закона за съдебната власт. Притесненията ни се подкрепят от обстоятелството, че прокурор ПЕТРОВА поддържа дългогодишни близки отношения с лицата, посочени в сигналите. Освен това в изнесените данни се касае за бездействие от нейна страна докато е била Ръководител на Шуменска окръжна прокуратура по повод многократно подавани от наша страна на местно ниво сигнали до  РП – гр. Велики Преслав, ОП – Шумен и МВР – Шумен, по които действия така и не са били предприети. Същевременно г-жа Петрова е забелязана да ползва луксозен и скъпоструващ лек автомобил – собственост до скоро на едно от ощетените дружества – „ОСМАР” ООД, съдружник и управител в което е Димитрин Вичев. Касае се за МЕРЦЕДЕС – ЛИМУЗИНА Е 270 ЦДИ, който към настоящия момент вероятно е бил прехвърлен от лице, посочено в сигнала, на заместник-главния прокурор на Републиката или на близко до нея лице.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

В качеството Ви на Председател на ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, МОЛЯ да предприемете необходимите правни и фактически действия за внасяне на искането ни до ВСС за временно отстраняване от длъжност на заместник главния прокурор на РБ – АСЯ ПЕТРОВА съгласно разпоредбата на чл. 230 от ЗЗВ.

С уважение: 1. ………………….… /Д. Вичев/

2. …………………… /И. Вичева/

Afera.bg

«