« Върни се назад Публикувано на 25.02.2011 / 15:38

Вик за помощ. Ще остане ли глас в пустиня?

До
Министъра на Здравеопазването
д-р Стефан Константинов

ОТВОРЕНО ПИСМО

Г-н Министър,
С безкрайно учудване научихме за противозаконното решение на НЗОК № РД-04-15 от 21 Февруари 2011 год., редуциращо бюджета на СБАЛ по Кардиология Варна с около 60% до смешно малка месечна сума. Приложеното към нас обяснение е, че тази калкулация е направена на базата на осем процедури на ден на ангиографски апарат и е в съответствие с някакъв неизвестен на нас и непублично обсъден ”Нов медицински стандарт Кардиология”.

Ние не знаем кой и какъв стандарт е обсъждал, но месецът има средно 30 дни и това са по 15 000 лв. на ден. Инфарктите нямат работно време и болницата ни работи по 24 часа, седем дни в седмицата. Това по калкулациите на НЗОК е бюджет за три инфаркта на ден и нищо повече. Ако бъдем точни, дори и три инфаркта са много, защото не винаги е достатъчен един стент и защото някои от пациентите са на контрапулсатор, който струва над 3 000 лв и на инфузии с медикаменти с подобна цена, но те са задължителни за поддържането на живота им до възстановяването на увреденото сърце.

В Североизточна България има две катетеризационни лаборатории, с апаратура, достатъчно персонал и възможности да лекуват поциенти с миокарден инфаркт с първична ангиопластика. Това е приетият в Европа стандарт и е с най-ниска смъртност около 5%. Болните с миокарден инфаркт са около 15 000 на година в региона. Едва в последната година откакто работим, смъртността бележи тенденции за снижение.

Не е трудно да се прецени, че няма да се лекуват пациенти с остър коронарен синдром и това ще покачи и без това незавидната ни смъртност в сравнение със страните в ЕС, към който се числим.
Другите пациенти с инвалидизиращи форми на хронична ИБС, клапна патология и други миокардни заболявания, които не са непосредствено застрашени от смърт в рамките на часове, ще се наложи да стоят в листи на чакащи с месеци докато или умрат или намерят пари да заплатят лечението си.

Позволяваме си да се обърнем към Вас с този проблем защото на 19.11. 2010 год. Вие изненадващо към 19 часа посетихте нашата болница и видяхте, че все още поне 15 лекари работеха и имаше спешни болни с предстояща процедура. Видяхте интернационален екип и разговаряхте на прекрасен български език с колегата от Чехия, д-р Михал Резек, от което бяхте изненадан.

В Интензивно отделение в този момент се лекуваха 8 пациента с миокардни инфаркти с давност от 2 часа до 48 часа и Вие разговаряхте с тях. На тези пациенти Вие сега отказвате лечение и Ви уверявам, че нито те, нито близките им, нито Вашата лекарска съвест ще ви простят за това. Ако си спомняте ни казахте, че сте акушер- гинеколог и много не разбирате от кардиология. Не е нужно много. Ако сте лекар, разбирате достатъчно.

Друго, което е добре да Ви напомним е, че се видяхте в нашата болница и разговаряхте с някои от многото млади лекари на смяна. Тези бъдещи кардиолози имат шанса да работят реална и съвременна кардиология, да овладяват дигностични и терапевтични процедури и да бъдат обучавани непосредствено от интернационален екип.

Чест гост- лектор в СБАЛК-Варна е проф. П. Басанд – име в кардиологичния свят, което не се нуждае от представяне. Всъщност, отдавна на министерското бюро лежи молбата му да работи с тези млади хора в България, но не се намери време тя да бъде разгледана и да бъде признат лиценза му на кардиолог. Нищо, че председателстваше Европейското кардилогично дружество.

Къде г-н Министър ще продължат да работят тези млади хора ?
Те могат да работят навсякъде в Европа. Пациентите ще останат тук.
Тук ще останете и Вие.

Подписано от
Лекарския колектив на СБАЛК – Варна

afera.bg

«