« Върни се назад Публикувано на 26.02.2014 / 18:26

ВИЖТЕ КАК ПРОКУРОР СВЕТЛОЗАР КОСТОВ Е НАРЕЖДАЛ НАТЪКМЯВАНЕ КОЕ ДЕЛО ПРИ КОЙ ПРОКУРОР ДА ОТИДЕ!

 

Системата за случайно разпределение на дела и преписки Law choice може да се манипулира без да остават следи и това е било вече изпробвано в Специализираната прокуратура. Начинът е следният – архивира се цялата папка Law choice, след това се извършва разпределението на преписки и дела, а после папката отново се вади от архива. Ако дадена преписка не се падне на когото трябва, всичко се изтрива и почва отново – архивира се, разпределя се, вади се от архива.

Цялата схема е била разкрита от системния администратор на Специализираната прокуратура (СП) в хода на проверка, извършена от Инспектората на Върховната касационна прокуратура (ИВКП), научи „Правен свят“. Според компютърния специалист, по този начин в системата не остават следи и заради това било трудно да се установи манипулацията.

Проблемът с ненадеждната система за случайно разпределение на дела и преписки е поставян отдавна от съдии, но през последната година въпросът бе изключително остро посочен както от неправителствени организации, така и в доклада на Европейската комисия от януари т.г.

От 1 януари т.г. ВСС въведе в почти всички съдебни органи обновена версия на продукта Law choice. Но, въпреки доработките в него, той така и не е тестван от външни експерти, за да се види доколко може да гарантира защита от манипулации.

Нарушенията при използването на системата за случайното разпределение на преписките в спецпрокуратурата са констатирани при проверка на Инспектората на ВСС. След редица сигнали от прокурори срещу началника на СП Светлозар Костов – за начина му на ръководене, за отношението му към колегите и др., през декември кадровият орган на Темида възложи на Инспектората към ВСС да извърши ревизия в Специализираната прокуратура.

Съдебните инспектори установили нарушения при случайното разпределение. Те уведомили главния прокурор, който със своя заповед е назначил проверка на системата от ИВКП.

В хода на тази проверка са изскочили и други изключително стряскащи данни за нарушения при разпределението на дела и преписки. В основата на тези нарушения, по думите на разпитани съдебни служители, бил административният ръководител на СП Светлозар Костов.

Системният администратор на СП откровено признал пред ИВКП, че е имало манипулиране на системата Law choice. Разказал, че съдебната администраторка на СП и деловодител са му носели листче с номера на преписки и са му казвали на кой прокурор трябва да се падне някоя конкретна преписка. Добавяли, че това било по нареждане на Светлозар Костов.

Манипулацията се правела не само с архивиране на папките, а и с намаляване на бройката на делата – друг начин за нагласяне на „случайното“ разпределение. Системният администратор влизал в системата, намалявал бройката на преписките на посочения прокурор в зависимост от това каква е вероятността да му се падне делото и после извършвал разпределението. Когато преписката „отивала при когото трябва“, системният администратор пак влизал в системата, възстановявал първоначалния брой преписки и добавял новата. Например – прокурор има 20 преписки. Той ги намалявал на 14, извършвал разпределението и после възстановявал 20-те преписки като добавял и новата. Така бройката ставала 21. Този начин на разпределение бил практика в Специализираната прокуратура, твърдят деловодители от СП. Понякога самите деловодители извършвали разпределението, а системният администратор само натъкмявал бройката преписки.

От своя страна, деловодителка, която е била натоварената със задачата да работи със системата Law choice, разказала и други интересни факти пред ИВКП.

Първото манипулиране на случайното разпределение, което тя извършила, е било през 2012 г. Тогава получила указания от съдебната администраторка конкретна преписка да се падне на конкретен прокурор, като й било казано, че това е по разпореждане на Костов.

След този случай служителката била викана и за други „случайни разпределения“ на преписки. Сред задълженията й било всеки ден да представя на съдебната администраторка разпределението на делата и преписки на хартия. Когато имало намеса на компютърния специалист, жената е трябвало да прави по две копия, така че да изключва манипулирането.

Самата тя е ставала свидетел как системният администратор извършва уж случайното разпределение – архивира се папката, извършва разпределението, после всичко се връща в предишното му състояние. Деловодителката разказва, че е имало случаи, в които с часове са си играли, докато успеят да натъкмят преписката към определен прокурор.

Жената изрично посочва, че разпорежданията за нагласянето на „случайното“ разпределение тя е получавала от съдебната администраторка, а след „операцията“ казвала на „избрания“ прокурор да се яви при Костов във връзка с указания по преписката или делото, което му се е „паднало“.

Наложило се, обаче, жената да излезе в дълъг болничен. Когато се върнала на работа, по думите й, била подложена на психически тормоз, но не обяснява каква според нея е причината. Определили й ново работно място – бюро в коридора, точно до тоалетните. Не й била възлагана никаква работа. Деловодителката издържала десетина дни, след което казала на съдебната администраторка, че не може така да продължава. Но още преди да успее да си намери нова работа, отново излязла в болнични. След като се върнала, към нея била приложена друга тактика – постоянно местене и възлагане на най-тежката работа. Накрая жената била преместена в следствения отдел на СП.

Самата съдебна администраторка също разказала любопитни факти. На няколко пъти е била викана от Светлозар Костов, докато при него са били разследващи полицаи. Костов давал папка, върху която на лепящо листче било записано име на прокурор, и й нареждал да го даде за разпределение, а после преписката веднага да се докладва на прокурора, който бил запознат и очаквал материалите.

При предаването на папката за разпределение, съдебната администраторка казвала на деловодителя или на компютърния специалист, че въпросната преписка трябва да се падне на прокурора, чието име е на листчето.

От думите на съдебната администраторка става ясно, че Светлозар Костов се е притеснил какво ще кажат компютърният специалист и деловодителят през инспекторите от ИВСС. Когато съдебните ревизори били на проверка в спецпрокуратурата, Костов бил в съдебно заседание. След като се върнал в сградата, той привикал „на доклад“ хората, които са разговаряли с инспекторите. Поинтересувал се какви въпроси са били задавани на служителите и какво те ще напишат в обясненията си пред ИВСС.

Системният администратор обяснил, че ще напише как една служителка му дала указания, че две определени преписки трябва да се паднат на конкретни прокурори. А деловодителката пък заявила, че ще оправдае отбелязаното в системата с нейни технически грешки.

Преди писмените обяснения да бъдат пратени на ИВСС, Костов пожелал да се запознае с тях. Дори казал на съдебната администраторка да следи какво ще напише компютърният специалист, но тя отказала „да влияе“ на колегата си. След като шефът на СП се запознал с писмените обяснения на двамата служители, документите били пратени на ИВСС.

Скандалът с манипулациите на системата за случайно разпределение е обяснен от Светлозар Костов по същия начин – скандално.

Първоначално той отрекъл да има нещо общо с манипулациите, отказал да поеме и отговорност за дейността на служителите си, напротив изцяло прехвърлил вината върху тях, но признава, че не е упражнявал постоянен контрол, а епизодичен, върху работата на администрацията.

Добавя, че е имало оплаквания от прокурори, че „компютърът много често ги избира, което, според тях, е съмнително“. Но той не бил пипал компютъра, защото нямал технически познания да върши дейността по разпределението, а и не смятал, че е негова работа.

Според Костов нито е имало практика, нито е давал разпореждане да се манипулира системата – той нямал личен интерес от която и да е преписка.

Признава, че един единствен път е разпределил преписка с резолюция, пренебрегвайки системата, но я разпределил на себе си.

Накрая Светлозар Костов се впуснал надълго да обяснява с какъв екип от служители работи. Хората били събрани от администрациите на други съдебни органи и, по думите му, те били „един механично сформиран екип от хора“, които не се познавали и той не познавал.

Някои дошли в СП с препоръки, но част от тях не ги оправдали в процеса на работа. И заради това Костов смята, че е възможно служители да са допускали грешки и то не само при разпределението на делата, но и в други дейности. Тези грешки, по думите му, можели да се дължат на натовареност, незнание и дори злонамереност. Имало отделни служители, които не били добронамерени, държали се невъзпитано, защото се обръщали към магистратите на малки имена. Светлозар Костов напоително се оплаква от една деловодителка, която била натоварена да извършва случайното разпределение на дела и преписки. Тя имала много пропуски в работата, а и имало оплаквания от поведението й – държала се грубо и невъзпитано към колегите си, крещяла, викала и обиждала. Накрая била заменена с друг човек.

Костов напада и деловодителката, която излизала в продължителни болнични (заточената до тоалетната служителка). Според него тази жена създавала интриги и симулирала, че е болна. Веднъж, докато била в отпуск по болест, я издирвали по спешен служебен въпрос. Вместо в болница, по думите на Костов, жената била открита да работи на бара в семейното си кафене.

Накрая Костов акцентира, че няма никакъв интерес да нарушава закона, за да се паднат определени дела на „негови доверени прокурори“. Заявява, че в СП имало „ядро от прокурори“, чиято цел била „да го свалят като административен ръководител и да разделят магистратския колектив“.

По информация на „Правен свят“ проверката все още не е финализирана. След приключването й ще се очаква реакция от главния прокурор.

Но проверката всъщност вади наяве истинските проблеми със системата за случайно разпределение Law choice.

През пролетта на миналата година неправителствената организация Български институт за правни инициативи (БИПИ) и членове на Висшия съдебен съвет извършиха проверка в три съдилища – Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС) и Софийския градски съд (СГС). ВКС работи със системата АСУД, а другите две съдилища – с Law choice.

В доклада си БИПИ изтъкна, че манипулация на системата на случайно разпределение Law choice е напълно възможна и дори се описва схемата с архивирането на папките. От ВСС с половин уста признаха, че това е така. Но яростно защитиха продукта си с аргумента, че факти за манипулиране не са констатирани. Всъщност, проблемът на системата е именно това, че тя може да се манипулира, без да оставя следи.

За първи път обаче сега се появяват категорични доказателства, които потвърждават съмненията за системата Law choice – че тя може, и е манипулирана, без да се оставят следи.

След тези тежки констатации е още по-належащо ВСС бързо да предприеме мерки за изработването на софтуер, който да гарантира, че разпределението наистина ще бъде случайно без възможност за нерегламентирана намеса, като се извърши спешна оценка от външни експерти на системата, защото по всичко изглежда, че програмата Law choice трябва да отиде в историята. Тя се оказва не просто ненадеждна и лесно манипулируема, а направо излишна.

„Правен свят”

www.legalworld.bg/

«