« Върни се назад Публикувано на 09.01.2014 / 14:06

ВИЖТЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА, В КОЯТО ГЕРБ – ШЕФКАТА В ОБЩИНА – ВАРНА ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ЛЪЖЕ И ПОДЛЕЖИ НА ПРИСЪДА ДО ТРИ ГОДИНИ!

 

Шефката на образователната дирекция в Община – Варна Лилия Христова, както вече информира АФЕРА, е попълнила и декларирала декларация за несъвместимост по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, при назначаването и на длъжността от варненския кмет Иван Портних. В декларацията, с която АФЕРА разполага, Лилия Христова е декларирала, че „към датата на назначаването ми на длъжност Директор на дирекция ОМДС не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима със служебното ми положение”. По Закона за държавния служител обаче, условието за назначаване е, че не може да заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

Лилия Христова обаче е председател на партийната организация на ГЕРБ – Варна при Район – Приморски. Синът и пък е депутат от ГЕРБ. Лилия Христова бе и председател на борда на директорите на общинска фирма „Пазари“, където си гласува заплата от 2000 лева.

В декларацията, която АФЕРА публикува, Лилия Христова е декларирала неверни данни и би трябвало да носи наказателна отговорност по чл.313 от НК, който гласи:

„Чл. 313. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп., бр. 92 от 2002 г.) Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп., бр. 92 от 2002 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който потвърди неистина или затаи истина в частен документ или съобщение, изпратено по електронен път, в които по изрична разпоредба на закон, указ или постановление на Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и употреби този документ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления.”

АФЕРА алармира главния прокурор Сотир Цацаров, тъй като във Варна ВСИЧКО, КОЕТО СМЕ НАПИСАЛИ, РАЗКРИЛИ И РАЗСЛЕДВАЛИ, И КОЕТО КАСАЕ ОБЩИНА – ВАРНА И ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ВЛАСТТА, УМИШЛЕНО И ОЧЕВИДНО КОРИСТНО НЕ Е ОБЕКТ НА САМОСЕЗИРАНЕ ОТ СТРАНА НА ПРОКУРАТУРАТА В ГРАДА.

Във Варна от 15 години няма нито една разработка за корупция, нарушаване на законите, далавери и афери, свързани с висши управленци. Защо? – нека главният прокурор си отговори сам.

Afera.bg

 

 

 

«