« Върни се назад Публикувано на 18.01.2021 / 8:52

„ВАША БЕЗЧЕСТНОСТ“, „ВАШЕ НАХАЛСТВО“, ВАША ФАЛШИВОСТ“, „ВАША КРАДЛИВОСТ“…

ТИТЛИ

Понеже мнозина живеят със мания

да носят отличия, титли и звания

със съответните към тях обръщения,

„Ваши Милости“ и „Ваши Почтения“,

предлагам: тоз, който със своите лъжи

е добил по-голяма известност,

да се уважи

с обръщение „Ваша Безчестност“.

Тоз, който се счита над всеки закон

сякаш крал е във своето кралство,

да бъде наричан — то се знае, с поклон —

„Ваше Нахалство“.

Следват: „Ваша Пъзливост“,

„Ваша Крадливост“,

„Ваша Фалшивост“

и „Ваша Бъбривост“,

и още толкова, и тъй нататък,

и този мой списък знам, не е кратък,

но ако бъде в парламента прието

да се титулува така всеки в лицето

(дори някой пъзлив

да бъде против,

някой зъл да не ще

своя ранг въобще).

поне ще се знае,

в тази наша държава

кой точно какъв е

и какво заслужава.

Джани Родари

Превод Валери Петров

Бележка на АФЕРА: Колажът е правен по време на умишлено спихнатите протести от така наречените им „тамади“. Важи и до днес.

«