« Върни се назад Публикувано на 02.06.2011 / 9:06

Варненският съд се мята като риба на сухо по аферата с „Петрол холдинг”

 

 

Аферата с „Петрол холдинг” е пренесена и на територията на варненския съд. Както вече писа afera.bg Инспектората на ВСС е направил проверка, заради нарушения при отказ на вписвания. Мълчанието откъм отговорност обаче е гробовно.

Тези дни пилатпонтийски бе отложено дело пак от Варненския окръжен съд, този път заради доказателство, което не от особено значение за спора между двете страни – тази на Денис Ершов и кръга около Митко Събев.

Какво се случва?

По търговско дело 1155/2010 г. на Варненски окръжен съд, ищците Денис Ершов и Александър Мелник предявяват иск срещу ответника “Петрол холдинг” АД за обявяване нищожността на решенията, протоколирани в Протокол от Общо събрание на акционерите от 20.12.2009 година.

 

Денис Ершов и Александър Мелник твърдят, че такова Общо събрание не се е провело и на практика е менте.

 

По делото от страна на „Петрол холдниг” е представен Протокол от Общо събрание от 20.12.2009 г., проведено от 10.00 часа в гр. Варна, като са  документирани следните процедурни действия и действия за взимане на решения по същество: констатация, че в 10:00 часа на 20.12.2009г. в гр. Варна на ул “Братя Миладинови” №22а са присъствали акционерите Събев и Мелник, както и членовете на СД – Стоян Кръстев и Орлин Тодоров, че Митко Събев е предложил да бъде избран председател на събранието, секретар – протоколчик и двама преброители, след което двамата с Мелник са гласували “за”, че председателят на събранието Марин Йотов е прочел дневния ред и е предложил гласуването да бъде по обявения дневен ред. Отново акционерите са гласували “за”, че председателят е прочел проект за решение и е предложил гласуване по т.1 от дневния ред  – разпределение на дивиденти; и че председателят е прочел проект за решение и е предложил гласуване по т.2. от дневния ред – изменение на устава на дружеството.

Протоколът е подписан от председател на събранието Марин Йотов, секретар Д.Димитров и преброители З.Ананиева и Б.Борисова. В списъка на акционерите за общото събрание от 20.12.2009 г. са записани двама акционери – Александър Мелник (лично и за Денис Ершов) и Митко Събев.

 

В съда обаче Денис Ершов и Александър Мелник представят удостоворение  от  Национална служба “Български документи за самоличност” и самолетен билет, които доказват, че Александър Мелник е кацнал с полет от Виена в гр. София на 20.12.2009 г. след 12.00 часа. И е напълно невъзможно той да е присъствал на общо събрание, проведено от 10.00 часа в гр. Варна.

 

От „Петрол холдинг” хората на Митко Събев казват, че  в протокола е за общото събрание е станала грешка и събрание е имало в София ,а  не във Варна, като то е  проведено в 14.00 часа, а не в 10.00 часа на същия ден.

Само че в Агенцията по вписванията е представен протокол от общото събрание, според който събранието е проведено в гр.Варна от 10.00 часа на 20.12.2009 г. на адреса на седалището – ул.”Братя Миладинови” №22а, така както е било свикано от СД и както е посочено в поканата до акционерите, обявена в Агенция по вписванията.

Това “събрание” е проведено в една и съща зала и по времето, когато на това място се е състояла годишна среща на дружествата от холдинговата структура. За да се  установи  тази “грешка” „Петрол холдинг” поискват съдът да допусне четирима свидетели.

Денис Ершов и Мелник обаче контрират, че съгласно чл. 164, ал. 1 от ГПК  свидетели не са допустими за: установяване на правни сделки, за действителността на които закон изисква писмен акт (т.1.) (т.е. без писмен акт действието не поражда правни последици, не съществува в действителността), както установяване на обстоятелства, за доказването на които закон изисква писмен акт (т.2), както установяване на писмени съглашения, в които страната, която иска свидетелите, е участвала (т.5),

както и за опровергаване на съдържанието на изходящ от страната частен документ (т.6).

Тезата е, че в случая решенията, взети от Общото събрание е правна сделка, или сделка между акционерите, която е недействителна, ако за това не е съставен писмен документ или протокол. На практика без протокол от общо събрание не може  да се докаже провеждането му. Например, ако в Агенция по вписванията вместо протокол от Общо събрание, акционерите представят декларации, че са съгласни да се промени устава, Агенцията по вписванията би трябвало да откаже да ги впише, защото декларациите не са нещото, което ще докаже провеждане на общо събрание.

По делото “Петрол холдинг” АД е страната, от която излиза този документ, а именно – протокол от решение на общо събрание на “Петрол холдинг” АД.

 

„Грешката” на „Петрол холдинг” прилича например на „невинна грешка”, на който и да е, който би твърдял, че в нотариален акт например е пропусната една нула и вместо 3000 евро, е трябвало да бъде изписано 30 000 евро. И съдът чрез свидетели да установява „лековерната” грешка.

 

Варненският окръжен съд обаче допуска искането на „Петрол холдинг” за свидетели, които да установят „грешката”. И то допуска не един, или двама свидетели, а цели четири! В същото време в  чл.159, ал.2, изр.1 от ГПК пише: “Когато за установяване на един и същ факт страната сочи повече свидетели, съдът може да допусне само някои от тях.”

По делото Денис Ершов и Мелник твърдят, че  в гр. Варна не било провеждано общо събрание. От „Петрол холдинг” твърдят, че “Общо събрание е проведено в гр. София”.

Въпреки молбата на Ершов и Мелник съдът да обяви безспорно, че няма нужда от доказване фактът, че във Варна не е провеждано общо събрание, след като и „Петрол холдинт” го признават, Варненският окръжен съд отказва да го направи. Което си е странно отвсякъде.

 

Варненският окръжен съд допуска до разпит и смущаващ свидетел.

 

Това е Стоян Кръстев, член на Съвета на директорите на “Петрол холдинг” АД. Истински смущаващо е, че Кръстев е законен представител на “Петрол холдинг” АД, което означава, че едната страна по делото, в случая „Петрол холдинг” е допусната да бъде свидетел и да твърди безпрепятствено изгодни за нея обстоятелства.  

Странно е и друго. Свидетелите Марин Йотов и Димитър Димитров са лицата, които са посочени за Председател и секретар на събранието и всъщност те са лицата, които са се подписали под протокола.

Това са и лицата, които би трябвало да удостоверяват пред съда, че отразеното в протокола и това, което се е случило в действителност съвпада. И какво се получава? Веднъж те твърдят, че са се подписали, че е проведено общо събрание в гр. Варна от 10.00 часа, където общото събрание е било свикано и за което събрание акционерите са получили покани, след което твърдят други различни неща пред съда.  Двамата свидетели твърдят и, че  избор на председател, секретар и преброители, прочит на дневния ред и гласуване по всяка точка по отделно не са били извършвани, а просто бил представен на акционерите проект за протокол и Александър Мелник го одобрил като кимал с глава. Само че както стана ясно, Мелник физически не е присъствал на общото събрание.

И още нещо любопитно: свидетелката  на Ершов и Мелник – Милена Пищухина заявява, че на 20.12.2009 година., когато се е провеждало в залата на 11 етаж  заседание на представителите на дъщерните дружества на “Петрол холдинг” АД  Митко Събев  седял до Юрий Станчев.

 

Варненският окръжен съд отложи делото с още един месец, за да даде възможност на „Петрол холдинг” да представи удостоверение, че Юрий Станчев не е бил в България на тази дата. 

 

И така лютата сага около „Петрол холдниг” накара Варненския окръжен съд да се мята като риба на сухо и да слуша свидетели, когато това е недопустимо, както и слуша свидетел, който представлява една от страните по делото. Съдът отказва да приеме за безспорен факт и фактът, че общо събрание във Варна е нямало,  за който няма противоречиви твърдения на страните.  И делото се отлага, заради доказателство, което не е от значение за спора.

Зад аферата около „Петрол холдинг” очевидно се вихрят много мощни интереси. А правосъдната система в България, често изповядва максимата – интереса клати феса.

 

Afera.bg

«