« Върни се назад Публикувано на 13.02.2014 / 8:57

ВАНЬО ТАНОВ МЪНКА И ЛЪЖЕ! ВИЖТЕ СКАНДАЛНАТА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА, С КОЯТО ТАНОВ И БОЙКО БОРИСОВ ПОКРИВАТ ДАЛАВЕРАТА!

 

В студиото на Нова телевизия Ваньо Танов бе включен от русенско село и направи опит да обясни нещо, да каже нещо и да заяви нещо, но нищо не се получи. От несвързаните му приказки стана ясно, че мънка и лъже. Включването на Танов бе по повод парламентарната комисия, свързана със скандала „Мишо Бирата“ и изявленията на председателят и Йордан Цонев, че Танов и Борисов са покрили скандално производство на алкохол без лиценз.

Танов изрече ЛЪЖАТА, ЧЕ РАЗГОВОРИТЕ ПОКРАЙ СКАНДАЛА С МИШО БИРАТА БИЛИ „ИЗМИСЛЕНИ И МАНИПУЛИРАНИ“ И ОТКЛОНИ ВНИМАНИЕТО ОТ СЕБЕ СИ КАТО КАЗА, ЧЕ ИМАЛО РАЗРАБОТКИ, В КОИТО ИМАЛО РАЗГОВОРИ С МИНИСТЪР И ДАНЪЧЕН, КОЙТО КАЗАЛ ДА БЪДЕ ВЪРНАТО ДДС НА ЙОРДАН ЦОНЕВ, АМА НЕ БИЛИ НЕГОВИ ФИРМИТЕ, А НА ПОДСТАВЕНИ ЛИЦА…

АФЕРА ЕДИНСТВЕНА ОЩЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2013 ГОДИНА ПУБЛИКУВА ВЪПРОСНАТА СКАНДАЛНА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА, ПО КОЯТО ВАНЬО ТАНОВ БЕЗДЕЙСТВА!!!

ПУБЛИКУВАМЕ ОТНОВО МАТЕРИАЛА ОТ ТОГАВА, ЗАЕДНО СЪС СКАНДАЛНАТА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА!:

„ЕКСЛУЗИВНО! ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, КОЕТО ПОКРИ И ИЗВЪРШИ БИВШИЯТ ШЕФ НА МИТНИЦИТЕ ВАНЬО ТАНОВ ПО СКАНДАЛА С МИШО БИРАТА

https://afera.bg/razsledvania/51236.html

След като в участието си във „Всяка неделя” бившият шеф на Агенция Митници Ваньо Танов се изкара като чист ангел небесен по скандала с Мишо Бирата, АФЕРА за първи път публикува докладната записка, покрай избухналия скандал със СРС: „Ало, Ваньо”. След извършването на проверката двамата държавни експерти – Иван Манев и Кирил Миланов вместо да бъдат наградени за перфектната работа, са разкарани от системата. Бившият шеф на Агенция Митници Ваньо Танов казва на Антоний Странджев да „прибере документите” и „като се върна ще видим какво ще правим”. ВСИЧКИ УСТАНОВЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА СА ПОКРИТИ ОТ ВАНЬО ТАНОВ И ПРЕМИЕРА БОЙКО БОРИСОВ.

А в докладната записка става дума за чисти престъпления и за абсолютно незаконно производство на чист спирт.

Борисов в скандала „Ало, Ваньо” иска чадър над престъпленията, а докладната записка, която дословно публикува АФЕРА, Е „ПОКРИТА” – ПО НЕЯ НЕ РАБОТИ НИТО ПРОКУРАТУРА, НИТО ГДБОП.

НИКОЙ НЕ ТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И ОТ ВАНЬО ТАНОВ КАТО ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ЗА ПРЕСТЪПНО БЕЗДЕЙСТВИЕ ПО ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА.

АФЕРА публикува документа едно към едно.

Дано главният прокурор Сотир Цацаров има мъжеството да действа. Защото днес, въпреки този документ, който публикуваме, Ваньо Танов има наглостта да каже, че прокуратурата създававала „някаква легенда” около скандала с Мишо Бирата.

                   „ДО          Г-Н  ВАНЬО ТАНОВ

                                                                         ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”

                                                                                                         ЧРЕЗ:   

                                                                       Г- Н АНТОНИЙ СТРАНДЖЕВ

                                                                     ЗАМ. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”

Г-Н ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОМАК”

 Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

От

Иван Манев – държавен  експерт  в  дирекция  „ОМАК“  към ЦМУ;

   Кирил Миланов – младши  експерт  в  дирекция  „ОМАК“   към ЦМУ.

 относно: Резултатите от извършени оперативни проверки  от служители на отделите „Оперативен контрол” и „Митнически мобилни групи” към ЦМУ, служители от ТМУ Лом, ТМУ Русе, ТМУ Добрич, ТМУ Варна, ТМУ Пловдив и ТМУ Бургас, съгласно утвърден „Оперативен план” на 07.11.2009г.

 Уважаеми Г-н Танов,

        Във връзка с утвърден оперативен план на 07.11.2009г.  и селектирани данъчни складове за съхранение и производство на нискоалкохолни напитки /бира/ и търговци /дистрибутори/, на базата на различни рискови критерии бяха извършени проверки през периода от 09.11. до 11.11.2009г. на 30 бр. такива, експлоатирани от различни  физически и юридически лица.

       Предварителните резултати от извършените контролни действия на  посочените 30 бр. данъчни складове и търговски обекти за дистрибуция и търговия на едро са следните:

 

  • БУЛБРЮ БГ” ЕООД  лицензиран складодържател за производство и съхранение на пиво /бира/, производствен обект: гр. Мездра, обл. Враца.

       На 09.11.2009г. се извърши частична оперативна проверка по реда на ЗАДС и ДОПК на производствения обект, притежаващ лиценз № 249/2006г., издаден по реда на ЗАДС. При проверката се констатира, че липсват каквито и да е документи за извършваната дейност, липса на дневник за складовата наличност, липса на измервателни уреди и охранителни заграждения на част от данъчния склад, граничещ с търговска фирма /”Трейд БГ” ЕООД/ – дистрибутор на „Булбрю БГ” ЕООД.  Предвид факта, че при проверката не присъстваха упълномощени лица или законен представител на проверяваното дружество, данъчния склад бе обезпечен, като контролните действия продължиха на 10.11 и 11.11.2009г.

       Съответно през 10.11.2009г. и 11.11.2009г. се извърши пълна инвентаризация на наличните суровини, материали, междинни продукти и готова продукция на посочените по-горе две фирми. При инвентаризацията на суровините, материалите, междинните продукти и готовата продукция на данъчния склад и съпоставката им, по представените дневник на складовата наличност по ЗАДС се установиха следните несъответствия:

          Пивна мъст за охлаждане и заквасване /междинен продукт/  888 тона – незаведена в дневник  складова наличност;

          Произведено пиво, отлежаващо в резервоари за успокояване  84 751 литра, не заведено в дневника складова наличност;

          Бира „Леденика” в РЕТ бутилки от 2 литра, 12 градуса Плато, заведени в дневника 14 400 литра, налични в склада за готова продукция – 768 литра, установена липса на 13 632 литра пиво;

          Бира „Леденика” в стъклени бутилки от 0,500 литра, 12,5 градуса Плато, налични в склада 1168 литра, не заведени в дневник складова наличност.

             При извършване на контролните действия се установи, че електронната система за отчитане на постъпващите материали и суровини и излизащата готова продукция не е автоматизирана и не може да проследи стоковите потоци в реално време, т.е. не са изпълнени изискванията на чл.47 от ЗАДС. Констатира се, че при изписване на готовата продукция, т.е при нейната продажба в данъчния склад не се издава Акцизен данъчен документ, а такъв по обясненията на служителите издават от офиса в  гр. Варна, като данните се предават по телефон или и-мейл. Допълнително се установи, че в склада е монтиран един измервателен уред между главния филтър и междинните съдове преди бутилиращата линия, но същият няма свидетелство за извършен метрологичен контрол и не позволява качественото измерване на преминалата акцизна стока, предвид факта, че през него минава и вода за измиване на съдовете. Т.е. в случая липсва измервателен уред на изхода при производството на суровината преди филтриране или на входа преди бутилиране на готовата продукция. 

При оглед в офисните помещения бе открито подробно писмено обяснение за производството на етилов алкохол /спирт/ от „стара” бира и бирена мая. При внимателно оглеждане на помещенията в непосредствена близост до данъчния склад бе открита дестилационна колона за изваряване на спирт. Открита бе и тетрадка, в която по дати са вписани количествата вложени материали и количество на произведеният спирт по алкохолни градуси. За периода 21.02.2007г. до 04.09.2009г. през който е водена тетрадката, иззета от проверяващите се установи, че са произведени 68 586 литра спирт с алкохолни градуси между 49 и 65, за което лицензирания склад няма разрешение и съответно не е начислявал и внасял акцизи. При извършените контролни действия в едно от помещението за бутилиране се констатира наличието на 123 000 л. бутилирана бира, за което се даде обяснение, че са собственост на „Трейд БГ” ЕООД. За наличието на посочената акцизна стока не се приставиха фактури и акцизни данъчни документи, което представлява нарушение на чл.126 от ЗАДС и стоката бе обезпечена и съответно след издаването на НП ще бъде отнета в полза на държавата. Допълнително се установи, че между данъчния склад и помещението, в което „Трейд БГ” ЕООД  складира стоката си, липсват съответните огради и затраждения, а са само  налични подвижни бариери и мрежа от едната страна.

 Координатор на извършените контролните действия в посочения склад:

 Иван Манев и Кирил Миланов – служители на ЦМУ,

 Участващи в проверката: служители на ТМУ Лом и 2 ММГ.

            При извършване на документалния контрол в счетоводството в гр. Варна от проверяващи от отделите „Последващ контрол” и „ОМАК” към ТМУ Варна се установи, че същото не се води ежедневно, при които са възникнали съответните трудности за извършването на ефикасни контролни действия. На управителя на „Булбрю БГ” ЕООД е връчено искане за представяне на документи до 17.11.2009г. и в случай, че същите не бъдат приставени ще бъдат предприети действия по ДОПК за обезпечаването им.

           Към момента продължават проверките по фактическото сравняване на установените данни  със  стокова и материална наличност по документи, което от ТМУ Лом ще бъде представен подробен доклад на по – късен етап. 

        В допълнение, Ви уведомяваме, че във връзка с утвърдения „Оперативен план” от 07.11.2009г. са извършени проверки на 28 склада на едро за продажба на алкохолни напитки и бира на територията на цялата страна. При извършването им е направена инвентаризация на наличните акцизни стоки, като в някои от тях към момента продължава сравненията между фактическата и документалната наличност по счетоводни данни. В град Сливен при извършване на контролните действия в два склада на едро са открити и иззети съответно 37 бр. бутилки и 1 216 бр. бутилки високоалкохолни напитки, облепени с акцизни бандероли с изтекъл срок на валидност, същите са иззети от ТМУ Бургас.

           При извършената проверка и инвентаризация на склад за бира и безалкохолно, намиращ се в гр.Елхово кв. „Индустриален”, експлоатиран от „Дениз 89”ЕООД е установено, че се продават бутилки КЕГове – пиво без изписани градус плато, представляващо нарушение на ЗАДС, извършено от съответните производители на долу посочените търговски марки:

           1. „Каменица” –  КЕГ 50л.- 3бр. на 4.4% алк гр. ,без изписан гр. плато;

2. „Загорка” –  КЕГ 30л. – 2бр. на 5% алк. без изписан гр. плато;

3. „Загорка” –  0.5л. стьклена бутилка -5340 бр. на 5% алк. без изписан гр. плато;

4 .”Загорка” –  1.5л. – 360бр. на 5% алк. без изписан гр. плато;

5. .”Ариана” –  0.5л. стьклена бут.- 2300 бр. на 4.5% алк. без изписан гр. плато;

6. „Ариана” –  2л. – 2226 бр. на 4.5% алк. без изписан гр. плато;

7. „Ариана” 1л. -162 бр. на 4.5% алк. без изписан гр. плато;

8. „Ариана тьмно” –  0.5л. -180 бр. на 5.5% алк. без изписан гр. плато;

           9. „Загорка” –  0.5л – 4900 бр. на 5% алк. без изписан гр. плато;

          10. „Загорка”  – 1.5л. – 684бр. на 5% алк. без изписан гр. плато.

         Въз основа на установените обстоятелства от проверките на лицензираният складодържател – „Булбрю БГ” ЕООД,  Ви предлагаме да бъдат извършени съответните ревизионни действия от страна на „Последващ контрол”, но от служители с месторабота, различна от месторегистрацията на акцизно задълженото лице.

           Основният извод от тези проверки, е че при извършване на дейността от страна на лицензираните складодържатели се допускат множество нарушения, като при някои от тях основен проблем се явява липсата на одобрени уреди за измерване, калибровъчни таблици на съдовете за съхранение, липсата на автоматизирани системи за отчетност, заграждения, незаведени количества готова продукция и суровини, липси на продукция и суровини и др. подобни. От този аспект е необходимо в конкретния случай след образуването на административно наказателното производство на посочената фирма по-горе да бъде преразгледан издаденият лиценз.

 Във връзка с установените съществени нарушения от извършената проверка на посочения данъчен складов за производство и съхранение на бира, Ви предлагаме контролните действия да продължат по същия ред и начин на други такива.

           Молим за Вашето разпореждане.     

        Дата: 13.11.2009 г.

р. София    

 

   С уважение:

 

           1. …………………..                                                 2…………………….                                           

 

           /И. Манев/                                                                  /К. Миланов/“    

 Разпореждане от Ваньо Танов така и не следва. Престъпленията престъпно са укрити от шефа на Агенция Митници, за което той до този момент не е понесъл отговорност.

Afera.bg

 

«