« Върни се назад Публикувано на 30.09.2019 / 12:27

ВАЛЯ АХЧИЕВА СПЕЧЕЛИ И ДЕЛОТО С МАРЕШКИ!

Валя Ахчиева спечели и делото с Веселин Марешки на първа инстанция.
Съдия Стою Згуров от Софийския районен съд, който е председател на 90-ти състав отхвърли исковете на ищците по делото – Веселин Марешки, Веска Марешка и семейните им фирми „ Фармнет“ и „Варнафарма“. Техните искове срещу Ахчиева са на стойност общо за 20 000 лв. за претърпени неимуществени вреди, в резултат на 7 издания на предаването „Открито с Валя Ахчиева“, излъчени по БНТ през 2017 год. и 2018 год.
Това всъщност е мегаразследването на Валя Ахчиева за паралелния износ на скъпоструващи лекарства, реимбурсирани от НЗОК и които липсват в аптеките в България, лишавайки пациентите от лечение.
В хода на делото бяха изгледани в съдебна зала конкретните 7 предавания „Открито“, в които се проследява и схемата на т.нар. „ контрабандна Хумира“.
Съдия Стою Згуров пише в своето Решение:
„ Критиката срещу действия и думи на политици може да бъде в много по-широки граници, защото те за разлика от частните лица, съзнателно избират да са публични фигури, които са изложени на показ пред журналистите и обществото.
Настоящият съд намира, че от събраните и обсъдени доказателства по делото се установи, че темата на журналистическото разследване, осъществено от ответника Ахчиева реализирано чрез процесните предавания е представлявала такава от обществен интерес, още повече, че тя е била поставена на пресконференция от представители на висши държавни органи.
Поводът за насочване на усилията и / на Ахчиева/, по изясняване на факти, свързани с дружествата, свързани със зам. председателя на Народното събрание Веселин Марешки е именно обстоятелството, както и официална справка от НЗОК, от която е видно, че аптека в град Силистра е на второ място в страната по получени средства за предоставяне на скъпоструващи лекарства и реимбурсирани от Касата лекарства. Концентрирането на разследването по отношение на лекарството „Хумира“, предоставяно от аптеки от веригата „Марешки“, се е наложило от сигнал от пациент, получил подобно лекарство в Бургас, който твърди, че опаковката е била с надпис на български език, а самият инжекционен разтвор вътре е бил с надпис на турски език. Впоследствие е установен и втори сигнал за подобно лекарство, получено в гр. Стара Загора.
Ответницата Ахчиева успява да установи в предаването си, че фирмата „Трейднет България“ ЕАД е една от големите износители на лекарства от България, както и че тя е свързана с Веселин Марешки, доколкото до 2012 година, едноличен неин собственик е била неговата майка и ищца Веска Марешка, а след това тя е пълномощник на едноличният собственик и управител Нина Катченко, която от своя страна живее на съпружески начала / в Русия/ с бащата на неговата съпруга Светлана Марешка. Чрез официални документи се установява, че тази фирма е изнасяла голямо количество лекарства в чужбина, част от тях от позитивния списък, включително и препарата „Хумира“, както и че го е продавала на немската фирма „Колфарма“.
Всички тези факти са изнесени в предаването в резултат на добросъвестно проверена информация от журналиста, поради което за разгласяването на тези данни, последната не може да носи деликтна отговорност.“
Съдът счита, че Валя Ахчиева не следва да носи отговорност за своите оценъчни съждения в 7-те предавания „Открито“ по БНТ, защото, те представляват част от упражненото право на свобода на словото, допустима критика спрямо публична фигура, каквато е ищецът Веселин Марешки и свързаните с него фирми. Оценъчните съждения на Ахчиева са базирани на точна и проверена информация, касаеща въпрос от изключителен обществен интерес.
Съдът намира, че „ процесните действия на ответника Ахчиева, в качеството и на автор на предаването „Открито“, излъчено по БНТ не са противоправни, поради което, тя не следва да отговаря за евентуално претърпени имуществени или неимуществени вреди от ищците.“
В производството по делото не се е установило, че ищците Веселин Марешки и Веска Марешка са претърпели стрес, психически дискомфорт и безпокойство, в следствие на процесните предавания, а само че ищецът Марешки е изпитвал известно неудобство от това да му бъдат задавани едни и същи въпроси. А ищцата Веска Марешка спряла да пее песни и преустановила кариерата си на фолклорна певица и спряла да посещава град Троян.
Това според Съда, представлява още едно основание да отхвърли предявените от ищците Веска Марешка и Веселин Марешки искове срещу журналиста Валя Ахчиева.
Страните могат да обжалват решението на Софийския районен съд в 14-дневен срок.
Afera.bg

«