« Върни се назад Публикувано на 12.02.2014 / 15:30

БЮДЖЕТ 2014 ПРОДЪЛЖАВА УПАДЪКА НА ВАРНA

 

Поредната бюджетна година започва, без да е представен отчет за изминалата. Единствено Комисията по социална политика е разгледала отчета за изпълнението на бюджета за 2013. За сметка на това се продължава традицията от времето на Кирил Йорданов преди приемане на бюджета да има “Очаквано изпълнение на бюджета за 2013”, което означава, че не е нагласен отчета за 2013 г. А след като не е приет отчета за 2013 г. липсва началната основа за 2014 г. Не знаем как започва Община Варна 2014 г. – с дългове, с преизпълнен бюджет, с дефицит?

Кметът Иван Портних на 30.10.2014 г. заяви, че ще предостави “проекто-бюджета на достъпен и разбираем за гражданите език който да бъде изготвен след провеждане на срещи, пресконференции, кръгли маси с участието на общински съветници, граждани, кметове на райони, ръководители на бюджетни звена, граждански сдружения и други юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на Варна”. Какво се получи на практика – бюджетът бе изготвен, без да се чуе гласът на хората и проблемите, които имат. Има квартали без канализация, без пътища, които не ги интересува, дали ще има концерти или състезания по волейбол.

Много шум се вдигна около актуализация на бюджета за 2013 г., която бе приета на сесия на ОС на 13.12.2013г. и прегласувана заради връщането на губернатора на 13.01.2014 г. За първи път това се прави в последния момент като учудващ е размера на актуализацията – 12 млн. или повече от 5%. Очевидно е, че се цели да се узаконят плащания, които могат да се направят и без актуализация на бюджет. Решението на Общинския съвет е атаукувано и топката е в ръцете на Административен съд – Варна.

От представеното “Очаквано изпълнение на бюджета за 2013”, на пръв поглед прави впечатление, че през 2013 г. бяха заложени 5,2 млн. лв. приходи от общинска собственост, но прогнозите са за 1,2 млн . Очаквам отговор на въпроса какво е правила общинската администрация, която е получавала заплати, без да извършва дейностите, които са й възложени?

Настоящото изложение ще щрихира само основните цифри в „Бюджет 2014”, а изводите, следва, всеки сам да си направи. Има и положителни и отрицателни тенденции, които следва да се отчетат, но общинската администрация трябва да отговори на многобройните въпроси. Все пак на официалния сайт на Община Варна е публикуван текст, който е озаглавен “2014 публично обсъждане” .

I. РАЗХОДИ 2014

“Нови улици и кръпки” – 18,549 млн. лева /при 12,074 млн. за 2013г./, в това число за ремонт на улици – 8,8 млн. лв. – общо с 6,5 млн. повече в сравнение 2013 г. От републиканския бюджет по програмата „Устойчиво развитие на регионите няма да постъпи нито един лев за пътища. В бюджета на общината са заложени средства за рехабилитация само на бул “Трети март.

Като човек, който идва от туризма, кметът трябва да знае, че за икономиката на града е ключово финансирането на рехабилитацията на свлачището при сп. “Трифон зарезан” както и на бул. “Княз Борис I” и Аспарухов мост . Очакваха се пари от републиканския бюджет, но не баяха предоставени. Приходите във Варна са основно от туризъм, а нищо не се прави за развитието му, напротив, ограничава се достъпа до най-големия и може би единствен атракцион в цяла Североизточна България – “Делфинариума”.

“Социална програма” – в размер на 2,7 млн. лева (2,766 млн. лв. през 2013 г.). От създаването и през 2003 г. до сега са изхарчени над 18 милиона лева и е вечно съпътствана със скандали. При обсъждането в комисията се засегнна въпроса, че за социалните асистенти се плаща минимално възнаграждение, а остават едни 9 000 лв. на месец, които НПО-та ползва за неясно какви цели.“ Големият проблем е, че се дават пари, за да се издържат НПО-тата, които са близки до кмета. В Европа не се препоръчва практиката на работа с НПО, а по-скоро работа с държавни и общински структури. Има специално създадени НПО-та, за да получават пари от общинския бюджет. Те са  седем и получават пари само от община Варна. Преди години са се разглеждали НПО-тата едно по едно. Социалната програма е дискриминационна, защото едни получават пари, а други не.

Например, една фондация, която работи с ромски медиатори получава 500 хил. лв, а другите групи са ощетени. Защо се прави всичко това? Много просто, за да се държат мобилизирани ромските структури за избори.

“Образование” – общо 85, 754 млн. лева /увеличение с близо 10 млн/. 7,2 млн са предвидени за капиталови разходи в образованието – /почти 10 пъти повече от 2013, когато са били 700 хил. лева/.

“Здравеопазване” е с бюджет 13, 370 млн. лева /със 330 000 лева по- малко от 2013/. За капиталови разходи тук са предвидени 1 873 500 лв. /намаление с 800 хил. лева/.

През 2013г. не бяха отпуснати заложени средства и в сферата на здравеопазването. Трябваше да бъдат дадени пари за ремонти и апаратура на АГ-болницата, Очна болница, ДКЦ-тата, на болницата „Света Анна“, но изпълнението е нулево. В „Бюджет 2014” прави впечатление, че също липсват средства за тези здравни заведения, което прави бюджета дискриминационен.

„Култура и почивно дело” – 11, 86 млн. /при 10.5 млн. 2013/. В общото перо е и „Почивно дело“, като тук влизат и дейностите „Спорт за всички“ и „Спортни имоти“.

Масовият спорт, този за децата в училищата е орязан със 100 хил. За сметка на ФК. “Спартак”, който бе непресъхващ извор за далавера на общинските съветнци – Иван Славков, Янко Станев и знайни и незнайни съветници, и от който загубите на общината трудно могат да бъдат калкулирани. Това ако не е популизъм, здраве! По-важни са лумпените от агитките, които участват в организацията на изборите, отколкото децата в училищата, които играят на спринцовки и телефони вместо да спортуват. Ако искаме да възпитаваме децата – те трябва да спортуват, а условията за спорт в града са ужасни.

“БКС” – 53, 304 млн. лева

“ДРУГИ” – Графа „ДРУГИ“ е 6,06 млн. лева – за синята зона, за репатрирането на автомобили – все дейности, за които се предполага да носят приходи, а не разходи и ВЪПРЕКИ, ЧЕ СИНЯ ЗОНА ЛИПСВА, а паяците работят усърдно – графа “Други” се оказва увеличена навсякъде, защото там разходите са неясни.

“ТРАНСПОРТ” – 7,6 млн. лева – поредно намаление. От 8 млн. лева за 2013 г. и 9,6 за 2012 г.. Това са парите за субсидии за безплатни карти на пенсионерите и намаленията за ученици.

“КУЧКАРНИК” – Поредно увеличение – 331 хил. лева за издръжката на кучкарника.

 II. ПРИХОДИ 2014

През 2014 г. Община Варна ще получи 84 352 239 лева от държавата делегирани дейности (сумата за 2013 г. е била 83 500 000 лева).

“МЕСТНИ ПРИХОДИ” – Общината предвижда 117, 048 млн. лева /при 115,2 за 2013 година/ като от тях:

 “Данъци” – 64.2 млн. лева.

 “Такси, глоби, концесии – 56 млн. Отново се предвижда увеличение на сумите от санкции и лихви. От 600 хил. лева през 2012 г., през 2013 сумата е увеличена на 3 мл. лв., а за 2014г. са предвидени 3, 6 млн. Отново целта е малкия и среден бизнес. Звено “Общинска полиция” явно ще трябва да работи здраво.

“Продажба на общинска собственост” – 5,6 млн. лева – миналата година бяха заложени 5,2 млн., а се реализираха само 1,2 млн.

“Приходи в детайли” :

– “данък недв. имоти 27,5 млн. лева /при 29,65 за 2013 г./ – явно пада събираемостта.

– “данък МПС” 15.3 млн. лева /при 14,5 млн. лева за 2013г./ – намаление на данъка в размер на 5%.

– “данък придобиване на имущество” 16.7 млн. лева /За 2013 се очакват 15.6 млн/ . Това означава по-малко сделки, в резултат на икономическия спад във Варна.

“Приходи от концесии” –  2,2 млн.

“Туристически данък” – 4,2 млн. лева – прави впечатление увеличението,

като има резерви поради големия процент укриване на този данък.

III. КРЕДИТИ 2014

 И през 2014 година Община Варна ще ползва кредити. Основната цел е съфинансиране и мостово финансиране на проектите, по които градът ще получи европари. Никъде не се коментира връщането на така планирания кредит – какви са плановете относно приходите, с които ще бъде покриван този дълг, т.к. той ще се разпростре не само върху настоящия, а и върху следващите два мандата;

 IV. ПРОЕКТИ

“Паркинг в зелените площи между сп. Акациите и сп. Делфинариума” – набива се на очи, че кметът, който отстоява опазването на парковете и градините, ще строи в зелените площи. Някой помисли ли какъв ще бъде подходът и изходът от този паркинг? Следва ли на “магистралата” за курортните комплекси да се постави ограничение от 20 км. в час? Как развиваме туризма? Като забавяме още повече движението на туристите ли?

В бюджет 2014 са предвидени само 300 хил. за обезщетяване на собствениците на имоти, които съгласно ОУП за предвидени за различни дейности – озеленяване елементи на техническата инфраструктура и т.н. За какво ни беше този ОУП, след като втора поредна година той не се изпълнява? Какво се случва с бул. “Варна”? Какъв е контролът на разходите на Общината? Има ли вътрешен одит? Следи ли се как се изпълняват договорите, по които Общината изплаща суми, примерно за пътища и дупки? С какво качество са материалите и работата, макар че това не е свързано директно с бюджета, а по-скоро с неговото изпълнение и със защитата на интересите на Общината? Видяхме, че след един сняг всички пътища в града станаха невъзможни за шофиране – това на какво се дължи – на некачествено изпълнение естествено.

 адв. Диан Иванов –  експерт към ПП „Движение България на гражданите“- Варна

 

«