« Върни се назад Публикувано на 13.02.2011 / 20:27

Бюджетът за СРС не може да е по-голям от този за култура и спорт

 

 

ПОЗИЦИЯ НА ПП “БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” СРЕЩУ ЗЛОУПОТРЕБАТА НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 

По данни, изнесени от Върховна касационна прокуратура през последните три години многократно нараства броят на разрешенията, издадени от съдилищата за използване на СРС-та, като същевременно многократно намалява техният дял като доказателствен материал в съда. През 2008 г. са издадени 5 988  разрешения за използване на СРС, като от тях само 908 са използвани като доказателствен материал в съда. През 2010 г. са издадени съответно 15 946 разрешения, като от тях в кориците по делата са влезли само 1 918. Очевидна е злоупотребата със СРС-та за вътрешнополитически цели, сенчести икономически интереси, изнудване и компрометиране. Не по-малко тревожно е тяхното изтичане в публичното пространство. Всичко това говори за некомпетентно управление и непрофесионална борба срещу престъпността, което нарушава правата на гражданите и злепоставя образа на държавата в Европейския съюз.

            ПП “Българската левица” счита като крайно необходими следните мерки срещу произвола на властта:

            • Възстановяване на независимото гражданско бюро за контрол на СРС. Членството в ЕС ни задължава в тази област да действа неполитически орган, извън изпълнителната власт. Политическият контрол не е решение на произвола със СРС. Бюджетът за СРС не може да е по-голям от бюджета за културата или спорта. Порочните практики следва да бъдат прекратени.

• Законодателни и нормативни промени, които да създадат гаранции за правомерно и ограничено използване на СРС. Искането на заявителя следва да е обосновано. Трябва да нарастне ролята на магистрата като независим филтър, а не той да е „служебно задължен” да издава разрешения. Техническите служби да не могат да цензурират получената информация и да я архивират. Промените в НПК, които позволиха в основата на осъдителни присъди да залегнат използването на СРС-та и анонимни свидетели да се прецезират.

              Министърът на вътрешните работи и председателят на ДАНС да не са безконтролни и да носят отговорност за злоупотребата със СРС-та. Изпълнителната и съдебната власт са независими една от друга, поради което е недопустимо  съдебната власт да бъде насочвана и контролирана от изпълнителната. Достъпът до класифицирана информация трябва да намери по-точна уредба.

              Осигуряване на административна и съдебна защита на гражданите от неправомерно използване на СРС. Това е ясно и сериозно предизвикателство за демокрацията, индивидуалните и колективни права, за основния принцип на върховенство на закона. Българската левица няма да позволи подобни атаки срещу конситуционните права и свободи на гражданите, които са неприкосновени. Полицейщината и посегателствата върху гражданските права трябва да се обуздаят и виновните по цялата верига на злоупотребата на СРС-та да понесат отговорност.

 

Политически съвет на Българската левица    

 

 

«