« Върни се назад Публикувано на 15.04.2011 / 10:36

България върви към по-лошо, според „Галъп“

През април 63% смятат, че България върви към по-лошо. Наблюдава се спад в песимистичните оценки от 2 пункта спрямо март. Нива от над 60% песимистични отговори обаче не са отчитани от последните месеци на Тройната коалиция насам. Изследването е проведено сред 996 пълнолетни граждани на страната в периода 31 март – 7 април 2011 г.

На въпрос „Според Вас как се промени общото икономическо положение в страната през последните 12 месеца?” 68% отговарят, че положението е станало по-лошо, а 5% – че е станало по-добро. Според 24% положението е останало същото. Спрямо месец март се отбелязва спад от 3 пункта в негативните оценки, но те остават чувствително по-високи в сравнение с последните няколко месеца – когато тези оценки се бяха стабилизирали на нива, които не надвишават 60%.

На въпроса „Как оценявате материалното положение на семейството си днес, в сравнение с преди една година?” 61% отговарят, че сега е по-зле, а 2% – че сега е по-добре. Според 35% материалното положение на семейството им е останало същото. Делът от над 60% остава безпрецедентно висок за последните няколко години.
На въпроса „Какво очаквате да бъде материалното положение на Вашето семейство през следващите 12 месеца?” се наблюдава по-чувствително успокоение: 34% отговарят, че материалното положение на семейство им ще се влоши – при 41% за март, а 14% смятат, че ще се подобри – при 11% за март.

Според 33% материалното положение на семейство им ще остане същото. Месеци наред делът на онези, които очакват материалното положение на семейството им да остане същото, надвишава дела на онези, които очакват влошаване. Предходният месец рязко наруши тази тенденция и очакванията за влошаване се повишиха чувствително. През април обаче те се понижават и се изравняват с дела на онези, които очакват материалното положение на семейството им да остане същото.

Въпросът „Според Вас какво ще става с цените на основните стоки в близките 2-3 месеца?” на практика показва връщане на нивата от месец февруари: 81% смятат, че цените ще растат, 9% – че ще останат същите. 1% смятат, че те ще намаляват. Макар и не колкото през март, нивата на негативни очаквания за цените остават високи.

Очакванията за безработица показват сходна картина – след резкия си ръст през март, делът на онези, които смятат, че безработицата ще нарасне, се е върнал на февруарските нива от 45%, а леко се е повишил делът на онези, които смятат, че безработицата ще остане същата – сега той е 28%, през март беше 24%, а през февруари е бил 31%. Респондентите, които смятат, че безработицата ще намалее, са 10% през този месец, при 7% в предходния.

Тенденцията от последните месеци е свързана с постоянно покачване на очакванията за безработица. Тази тенденция започна в началото на годината и „наследи” близо едногодишен период на спадане на тези очаквания и на съзнание за излизане от кризата, коментира от „Галъп”. Трайната тревога по отношение на равнищата на безработица достигна пиковата си стойност през миналия месец.

afera.bg

«