« Върни се назад Публикувано на 20.05.2021 / 10:45

БСП ОРТАКЪТ НА ГЕРБ БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ С ХАРИЗАН ПАРЦЕЛ ОТ ГЕРБ, СТРОИ ОГРОМНА СГРАДА. ОТКЪДЕ СА КИНТИТЕ!

На 24.09.2019 АФЕРА публикува:

ЦЕНАТА НА МАНДАТА НА ГУЦАНОВ – ВЕЧЕН В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЕЧЕН ВЪВ ВРЪТКАНЕТО НА КИНТИ И БИЗНЕС

https://afera.bg/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%83%d1%86%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b2/

Тогава АФЕРА разследва, че през 2008 година Борислав Гуцанов и Лиляна Йорданова създават фирмата Транспортно-спедиторска кантора. Фирмата се занимава с международна спедиция и автомобилни превози. По-късно същата година Гуцанов става едноличен собственик на фирмата, а през 2010 година я продава на строителната фирма Комфорт ООД на Атанас Костурков, авер на Гуцанов.

Както УЖ няма нищо общо с фирмата Транспортно-спедиторска кантора, видно от снимките, които притежава АФЕРА, Гуцанов открива строителната площадка за крупен обект на ул. Никола Вацпаров срещу Курортна поликлиника, където ще се пръкнат на площ от 20 дка офиси, апартаменти и каквото още се сетите.

Строителството на мащабния проект е възложено на фирма Комфорт, приятелска на Гуцанов. На практика строителят е собственост на възложителя. Строителят „Комфорт“ ООД е собственост на възложителя „Транспортно-спедиторска кантора“ ЕООД. Преди години именно другаря Борислав Гуцанов е собственик на втората. По-късно я прехвърля на Атанас Костурков.

Два дни по-късно, на 26.09.2019 АФЕРА написа:

СИМБИОЗАТА „ГУЦАНОВ-ГЕРБ“. КАК ГУЦАНОВ ЛАПНА ТЕРЕН И СРЕЩУ КАКВО ЗАМ-КМЕТЪТ НА ГЕРБ ПОДПИСВА! /ДОКУМЕНТИ!/

https://afera.bg/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d1%83%d1%86%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b1-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b3%d1%83%d1%86%d0%b0%d0%bd/

Тогава АФЕРА, разследвайки разкри как Гуцанов се сдобива с жилищна сграда ?-??. Това, което се съобщава за сградата е, че ще се състои от три взаимопресичащи се тела, на които ще са разположени 117 функционални апартамента с разнообразни квадратури. „К55“ е разположена на ул. „Никола Вапцаров“ №7, на пешеходно разстояние от автобусни спирки, детски градини и учебни заведения и Морска градина. Въвеждането в експлоатация се очаква да бъде около 01.02. 2022 г.

АФЕРА се сдоби с всички строителни книжа и проследи историята за придобиването на апетитния имот, с който се е сдобила фирмата „Транспортно-спедиторска кантора“ ЕООД.

Припомняме, че през 2008 година Борислав Гуцанов и Лиляна Йорданова създават фирмата „Транспортно-спедиторска кантора“ ЕООД. Фирмата се занимава с международна спедиция и автомобилни превози. По-късно същата година Гуцанов става едноличен собственик на фирмата, а през 2010 година я продава на строителната фирма „Комфорт“ ООД на Атанас Костурков, авер на Гуцанов. Същата година през април 2010 г. Гуцанов е арестуван по обвинения за присвояване на средства чрез сключване на неизгодни, според прокуратурата, договори.

И сега следва интересното:

От извадката за УПИ ІІ3 (за административна сграда) и УПИ ІІІ 4 (за бензиностанция и автомивка) е видно, че това е одобрено със Заповед № Р-249/04.08.2004 г. на заместник кмета на община Варна (По това време кмет на община Варна бе Кирил Йорданов). След което следва входиране на заявление в ЕСУТ към Община Варна от граждани на кв. Чайка, които възразяват срещу издадените УПИ за строеж на административна сграда и за бензиностанция и автомивка. Техните възражения не са уважени, като аргумента на съвета е, че съгласно изработения ПУП – ПРЗ за ж.к. „Чайка“ е съобразен с окончателния проект на ОУП на гр. Варна и, че посочените имоти вече са частна собственост (Разбирай на Гуцанов).

На 25 и 26.11.2014 г. се провежда експертен съвет и се разглежда и ПУП –ПРЗ за 19 и 20 м.р. на гр. Варна (ж.к.Чайка), вече на фаза проект след корекция по постъпили възражения.

След което, на основание Протокол № 36/25-26.11.2014 г. на ЕСУТ – Община Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № РД15007675ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна на заседание проведено на 30.03.2015 г. одобрява проекта за ПУП – ПРЗ на жилищен комплект „Чайка (19м.р. и 20 м.р.) – гр. Варна и план схемите (Ел, ВиК), като промена отреждането за УПИ ІІ-245 „за озеленяване“.

След кратко затишие от няколко години на 27.11.2018 г. тихомълком е входирано заявление за разглеждане с Рег.№ АУ113793/20.11.2018г. от „Транспортно спедиторска кантора“ ЕООД, до ЕСУТ – Община Варна с искане забележете за ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ УПИ ІІ3 (за административна сграда) и УПИ ІІІ 4 (за бензиностанция и автомивка) и образуване на НОВ УПИ VІ-203,204 ВЕЧЕ ЗА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КВ.48, 18 М.Р. ГР. ВАРНА.

С Протокол №43/27.11.2018 г. се дава положително становище за разрешаване изработването на проект за изменение, съгласно влезлия в сила ПУП – ПРЗ на ж.к. „Чайка“, който е одобрен с Решение № 2106-14 от Протокол 0 40/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна.

Това заявление пред експертния съвет е докладвано от арх. Радост Кръстева. Същата е на длъжност старши експерт „Градоустройство“ в Община Варна. Любопитна подробност за нея е това, че през 2015 г. е била регистрирана в ОИК – Варна с удостоверение № 136/21.10.2015 г., като застъпник на БСП.

След направата на тази врътка на 03.01.2019 г. отново е входирано заявление с Рег. № АУ000850ВН/03.01.2019г. до ЕСУТ- Община Варна, вече за разглеждане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ІІ3 (за административна сграда) и УПИ ІІІ 4 (за бензиностанция и автомивка) и образуването на НОВ УПИ VІ-203,204 ВЕЧЕ ЗА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КВ.48, 18 М.Р. ГР. ВАРНА. Отново това заявление пред съвета е докладвано от арх. Радост Кръстева.

С Протокол №10/19.03.2019г. се взема Решение от експертния съвет да се направи изменение за нов УПИ VІ-203,204 вече за сграда със смесено предназначение, ПГ и трафопост по плана на 18 м.р. гр. Варна. Експертният съвет предлага да се издаде Заповед по реда на чл.129, ал.2 от ЗУТ.

Веднага без да губят време още на 27.03.2019 г. заместник кмета, който се сдоби с прозвището „крайнонуждаещ се“ Пейчо Пейчев издава Заповед № 80/27.03.2019 г., с която одобрява ПУП и ПРЗ за УПИ VІ-203,204 ВЕЧЕ ЗА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КВ.48, 18 М.Р. ГР. ВАРНА.

Възникват въпросите:

1.Как и на какво основание първоначално „Транспортно спедиторска кантора“ ЕООД (Борислав Гуцанов), става собственик на имота?

2.Защо от ЕСУТ – Община Варна, не се вземат предвид възраженията на гражданите живущи в квартал „Чайка“ през 2013 г.?

  1. Как и защо първоначално е одобрен УПИ ІІ3 (за административна сграда) и УПИ ІІІ (за бензиностанция и автомивка)?
  2. Кое обстоятелство налага изменението за нов УПИ VІ-203,204 за сграда със смесено предназначение, ПГ и трафопост по плана на 18 м.р. гр. Варна?
  3. Как ЕСУТ с Протокол №10/19.03.2019 г. излиза с Решение да се направи изменение за нов УПИ VІ-203,204 за сграда със смесено предназначение, ПГ и трафопост по плана на 18 м.р. гр. Варна, при условие, че ПУП- ПРЗ на ж.к. „Чайка“ е одобрен с Решение № 2106-14 на 30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, а четири години по-късно се правят изменения без да са гласувани отново от общинския съвет?
  4. Крайнонуждаещият се заместник кмет на община Варна – Пейчо Пейчев, който е подписал Заповедта за одобрение на нов УПИ VІ-203,204 за сграда със смесено предназначение, ПГ и трафопост по плана на 18 м.р. гр. Варна, има ли обещан апартамент от сградата?

Днес, 20 май 2021 година сградата на Гуцанов, харизана от ГЕРБ Портних Община – Варна чрез гореописаните врътки, изглежда така и продължава да се строи.

Нито прокуратура, нито НАП, нито ДАНС в битността му да разследва „пране на пари,“ нито прокуратурата, си мръднаха задниците за да видят откъде са парите на Гуцанов, колко още „обекта“ върти и управлява.

Никой от БСП не възропта, че шефът на БСП – Варна ГОДИНИ НАРЕД Е В ПЪЛНА СИМБИОЗА С ГЕРБ И НЕПРЕКЪСНАТО ПОЛУЧАВА ОБЛАГИ ОТ ТОВА.

Откъде са парите, Гуцанов? И има ли по-голям ортак от тебе на ГЕРБ във Варна, БСП ортак на ГЕРБ „Хунтата“, която иначе БСП акламира, че бори?!

Веселина Томова

«