« Върни се назад Публикувано на 02.08.2017 / 13:12

БСП /ГУЦАНОВ/ ШЕФКАТА СВЕТЛА ТАКЕВА И ТЯ КАРТОТЕКИРАНА КАТО „КРАЙНО НУЖДАЕЩА“, БИЛА В „РИСК ЗА БЕДНОСТ“! ИНАЧЕ ВЪРТИ ЗАВЕДЕНИЕ НА КРАЙБРЕЖНАТА АЛЕЯ…И СЕ „БОРЯТ С ПАРАЛЕЛНАТА ДЪРЖАВА“

СВЕТЛАНА ТАКЕВАНапоследък стана модерно известни хора, които са със статут на общинари, лекари, прокурори, дансаджии и прочие да са крайно нуждаещи се и да  живеят във ведомствени жилища.

АФЕРА многократно прави разкрития за това. Тъй като обществеността е много чувствителна на тази тема, особено варненци (варналии), ще публикуваме два протокола от където е видно, че и още една варненска персона е крайно нуждаеща се и вече е картотекирана трета група.

Става въпрос за „известната“ бивша общинска съветничка от БСП,  председател на организацията на БСП в Район „Приморски“ – Варна, кандидат депутатка от БСП, бивша шефка на  ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”за гр. Варна, член на съвета на директорите „Ученически отдих и спорт“ ЕАД към Министерството на образованието до 08.11.2016г. и много близка на Борислав Гуцанов, госпожа Светлана Такева.

Вижте протоколите тук:

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! В табличката, в протокола от 09.02.2017 г. пише, като основание за картотекиране на Светла Такева: „риск за бедност“!

TAKEVA1

TAKEVA2

Засега ще зададем само няколко въпроса, отговорите на които знаем, давайки възможност на “борците срещу паралелната държава“ да демонстрират като точно я „борят“ при зададените обстоятелства:

1. Наистина ли г-жа Светлана Такева е „крайно нуждаеща“ се и има ли нужда от настаняване в общинско жилище при условие, че не е на „улицата“, а живее в наследствена къща?

2. Обстоятелствата, които е декларирала при подаване на заявление с вх.№ АУ085904ОД/26.09.2016г. кореспондират ли с  НУРУЖНГНПОЖ (НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА)”? Тъй като е видно от справка в Търговския регистър, че Светлана Такева е била член на съвета на директорите „Ученически отдих и спорт“ ЕАД към Министерството на образованието до 08.11.2016г., а заявлението и е подадено на 26.09.2016г.?

3. Извършена ли е проверка от комисията, назначена със Заповед № 182/23.11.2016г. на кмета на район Одесос, за обстоятелствата заложени в нормата на чл. 6, ал.2, т.3 от НУРУЖНГНПОЖ?

4. Представено ли е от Светлана Такева „удостоверение от Агенцията по вписванията за извършени сделки с имоти на територията на община Варна, по месторождение на лицата….“, съгласно изискванията на чл.4, ал.3 от наредбата?

5. Заседавала ли е Комисията по чл.6 ал.1 след 9.02.2017 година и има ли развитие по въпроса с крайнонуждаещата се Светлана Такева?

На 21 юли т.г. АФЕРА публикува репортаж, след като заварихме в заведението на крайбрежната алея във Варна, пръкнало се на мястото на „Ролбата“, Светлана Такева, с която е свързвано това заведение, заедно с Борислав Гуцанов. Такева е председател на партийната организация на БСП Район Приморски, а Гуцанов е шеф на общинската организация на БСП във Варна:

ГУЦАНОВ НЕ БИЛ „РЕСТОРАНТЬОР“, ПОМАГАЛ БИЛ САМО…В „ЗАГОТОВКИТЕ“. ЗАВЪРШИЛ ВОЕННА АКАДЕМИЯ И СЕ БИЛ ДРЪПНАЛ ОТ „ПАРТИЯТА“…

В коментар под публикацията, подписал се като „Напуснах“ заявява: „Светла Такева ни усигурява на 4 часа и иска да и бачкаме по 16 часа за без пари.Това ли е социализма????ДА, защото тях няма кой да ги провери,защото за тях държавата е майка, а за нас мащеха.

Afera.bg

«