« Върни се назад Публикувано на 21.01.2022 / 10:18

БЕЗСИЛИЕ

СЗО най-после проявиха някакъв здрав разум и препоръчаха отмяна на „зеления сертификат“, тъй като той не носи ползи и продължава да допринася за задълбочаване на икономическите и социални неравенства. В това време всичко което успя да измисли родното ни Министерство на здравеопазването е поредният „нов“ и политически „правилен“ Национален оперативен план за справяне с пандемията от Ковид-19, в който е записано, че трябва да се изготвят няколко други плана,  стратегии и указания. Или както казва Гручо Маркс във филма „Една нощ в операта“ – „Първа точка от първата точка е като втора точка от втората точка, която е като трета точка от третата точка, значи късаме ги всичките и подписваме отдолу“.

Фактология на хаоса:

 1. Министърът на здравеопазването налага Цифровия COVID сертификат (т.нар. „зелен сертификат“) със Заповед РД-01-856 от 19.10.2021.
 2. Незабавно, още на 22.10.2021, Комисията за защита от дискриминация реагира и излиза със становище, в което подчертава: „При упражняване на правомощията си министърът на здравеопазването следва да спазва изискването, че издаването на сертификати не следва да води до дискриминация, основана на притежаването на конкретна категория сертификат, какъвто е и смисълът на Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 14.06.2021 г.“ КЗД препоръчва на министъра да преразгледа и прецизира заповедта си.
 3. Нямаше да се стигне до там, ако министърът на здравеопазването преди да издаде злополучната си заповед се беше съобразил със становището на Комисията за защита на личните данни по отношение на Цифровия COVID сертификат:
 • ръчната проверка на сертификатите, включваща проверяване на отпечатани хартиени копия или ръчна проверка на цифровия сертификат (само чрез визуализиране на сертификата, без да се сканира QR кода и/или без да се записва/документира информацията, съдържаща се в него), изисква споделяне на чувствителна медицинска информация и представлява намеса в основното право на личен живот, което е защитено с чл. 7 от Хартата на основните права на ЕС. Чрез подобна намеса могат да бъдат засегнати и други права на човека, освен неговата неприкосновеност, като например правото на недискриминация, правото на труд, правото на образование, права на детето;
 • личните данни, съдържащи се в сертификатите, се обработват единствено с цел достъп до и проверка на информацията, съдържаща се в тях, за да се улесни упражняването на правото на свободно движение в Съюза по време на пандемията от COVID-19 и само в рамките на определения от Регламента срок (30 юни 2022 г.), като след това не следва да се извършва по-нататъшно обработване;
 • сертификатът може да се представя само пред регистрирани администратори на лични данни;
 • проверка на Цифровия COVID сертификат на ЕС, без да се съхраняват резултатите от нея, може да се извърша само при доброволно представяне на сертификата, а липсата на такова представяне не може да се използва за ограничаване на правата и свободите на физическите лица;
 • недопускането в детска градина на деца на неваксинирани родители, може да доведе до нарушаване на конкретни права и интереси и на децата. Детето не би следвало да търпи неблагоприятни правни последици и ограничения на неговите права или привилегии вследствие на действия или бездействия на неговите родители (чл.10, ал.3 от Закона за закрила на детето);
 • обработване на данни за здравето по съображения от обществен интерес не следва да води до обработването на лични данни за други цели от трети страни като работодатели/или застрахователни дружества и банки.
 1. Новият екип в Министерство на здравеопазването очевидно е достатъчно дезориентиран, за да твори емоционални съчинения и емпирични разсъждения във Фейсбук на тема право, дискриминация, европейско законодателство и здравеопазване. Междувременно администрацията спешно пренаписва новите стари планове, които от своя страна да възлагат изработването на други планове. Паниката роди отчаяни опити за създаване на работна група, която цели 2 седмици да умува върху сложни дилеми:
 • хем да се склонят поне най-уплашените да си сложат бустерни дози, защото бройката слабо върви, че на всичкото отгоре и СЗО излезе с призив за спиране на реваксинациите;
 • хем да се устискат „зелените сертификати“ до 30 юни 2022, защото това пусто СЗО точно сега намери да препоръча отмяната им;
 • хем да се ваксинират за 5 месеца оставащите 70% от населението, които се дърпат от 15 месеца, защото след 2 месеца навсякъде ще паднат мерките;
 • хем политическият кабинет на министерството да докрета до 100-те дни, преди коалиционните партньори да са се хванали за гушите.

Антония Първанова

«