« Върни се назад Публикувано на 06.01.2014 / 12:07

БАСТА – ВАРНА НАСТОЯВА ПРОКУРАТУРАТА И МВР ДА СЕ САМОСЕЗИРАТ НАРУШИЛ ЛИ Е ИВАН ПОРТНИХ ЗАКОНА, ЗАМЕСВАЙКИ СЕ В КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

По повод появилата се в публичното пространство информация, ние, представителите на БАСТА – Варна, настояваме да бъде изяснена категорично истината: Замесен ли е кметът на община Варна Иван Портних в конфликт на интереси? Използвал ли е служебното си положение, за да внесе в Общинския съвет предложение, което облагодетелства негови роднини?

Става въпрос за направеното от Портних предложение, което бе гласувано и на последното заседание на Общинския съвет, на основание чл. 14, ал. 6 , пр. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ след решение на Общинския съвет без търг или конкурс да се предостави на „Метан груп“ ЕООД за възмездно ползване недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, местност „Планова”, представляващ част от имот планов № 929, състоящ се от временен обект с обща застроена площ 275 кв.м. и свободна площ 1 225 кв.м., предмет на АОС № 77 от 25.03.1997 г.

Вярно ли е, че един от собствениците на фирмата „Метан груп“ ЕООД е роднина на кмета на община Варна Иван Портних? Настояваме компетентните органи да се самосезират и след като извършат проверка да дадат ясен отговор на въпроса: Нарушил ли е кметът на Варна Иван Портних закона, замесвайки се в конфликт на интереси? Считаме, че в интерес на варненци е истината да бъде установена.

БАСТА – Варна

«