« Върни се назад Публикувано на 05.06.2021 / 9:19

АМЕРИКАНЦИТЕ ПРЪДНАХА, БЪЛГАРСКИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ СЕ НАСРАХА. БЕЗ НИКАКВО ИЗВИНЕНИЕ!

Правителството прави списък на лицата, свързани със санкционираните от САЩ

В групата влизат представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП)

С цел да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и другите разпоредители с държавни средства от попадане в обхвата на санкциите, наложени на 2 юни 2021 г. от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ, правителството прие решение, с което:

Създава постоянна работна група с участието на представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП), която в спешен порядък да изготви и да поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

В списъка на асоциираните лица да се включат:

а) всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC;

б) всички съдружници, акционери, управители и членове на органи на управление и контрол на юридическите лица от буква „а“, включени към момента и за последните 5 години.

в) всички физически лица и юридически лица, които бъдат установени от ДАНС и НАП в хода на прилаганите постоянни мерки за идентифицирането на степента на свързаност на лица с лицата от списъка.

Списъкът да се публикува и поддържа на интернет страниците на Министерството на финансите и на НАП.

ДАНС и НАП предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лицата от списъка и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка в случай, че се установи свързаност или изключване от списъка на лица в случай, че свързаността е прекратена.

Министърът на финансите наблюдава дейността на работната група и отговаря за резултатите от нейната работа пред правителството.

Министрите и другите органи на изпълнителната власт предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка и да не влизат в нови взаимоотношения.“

Американците пръднаха, българските управляващи се насраха.

Без никакво извинение!

Няма съд, няма присъди, обаче има списъци – на „лошите“! И като чуваме, че ДАНС ще решава кой „добър“, кой „лош“, и като знаем как ДАНС досега еба майката на всеки, когото решат Чорбаджиите им да сготвят, тя наистина си еба майката.

Без никакво извинение!

Вие нали разбирате за какво иде реч?

Без съд, без присъди!

Пратете всички, които ви пречат в Сибир, оставете льотчици, тикви, десносектанти и всякакъв буламач шоумени атлантици, и да се свършва тая мъка, че аман от мерзавски подгъзурници, на които езици не им останаха да облизват задника на американците.

Afera.bg

Бележка на Веселина Томова: Искам отговорно да заявя, че като ще правят списъци новите подгъзурни американски службаши, държа да ме включат в списъка за Дубай, да ме екстрадират, че е крайно време да напусна тая васална територия, в която очевидно имат място единствено надупените подлизурковци, зинали за власт „нови“ „революционери от последния ден“, а аз място тук нямам. Щото все съм от „лошите“. Благодаря за вниманието!

«