« Върни се назад Публикувано на 28.07.2017 / 11:54

АМАН ОТ СЕЛСКИ /ДАНСАДЖИЙСКИ/ НОМЕРА! НИВОТО НА СЛУЖБИТЕ НЕ Е МРЪДНАЛО ОТ ПРЕДИ 1990 ГОДИНА, А ПРОКУРАТУРАТА БЕШЕ ВЪРНАТА 30 ГОДИНИ НАЗАД!

ГЕОРГИ ГАТЕВАман от селски (дансаджийски) номера!

По закон, НБКСРС е орган, който следи дали ДАНС (и други служби) спазват Закона за специалните разузнавателни средства и е създадено, за да се спазват правата на българските граждани от тези служби.

На ДАНС не им хареса или се уплашиха от действията на Бюрото и решиха да разкарат един от членовете му, пък другите да му мислят!

Тъй като по закон не могат призволно да отнемат допуск по ЗЗКИ на членове на НБКСРС, скалъпиха една докладна записка до цацаратурата, в която нахвърлиха разни измишльотини. На базата на тази докладна и преписвайки буквално измишльотините в нея, цацаратурата направи предложение до същите, дето сътвориха пасквила, да отнемат допуска на Георги Гатев.

С небивал ентусиазъм и неприкрита радост, дансаджийте, още същия ден отнеха допуска и , на практика, го разкараха от бюрото, НО позовавайки се на прокурорското предложение/разпореждане!

Този пинг-понг е отдавна известен, господа! Практикуваше се преди 1990 година ежедневно.

Ясно е, че нивото на службите не е мръднало оттогава, жалко е, че прокуратурата беше върната 30 години назад!

А сега да видим основанието, въз основа на което цацаратурата е предложила на ДАНС да отнемат допуска на Гатев:
Чл. 145. (1) При изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може:
5. да изпраща материалите на компетентния орган, когато установи, че има основание за търсене на отговорност или за прилагане на принудителни административни мерки, които не може да осъществи лично;“
Питам, като знам отговорите, а съм сигурен, че и цацараторите, подписали „предложението“ ги знаят, но не смеят да не изпълнят указанията свише:
1. Каква отговорност може да търси ДАНС от член на НБКСРС или от който да е друг български гражданин? Откога ДАНС е административно-наказващ, на дай боже съдебен, орган?
2. Какви принудителни административни мерки може да налага ДАНС? Отнемането на допуск по ЗЗКИ, принудителна административна мярка ли представлява в главите цацараторски?
3. На какво основание, след като е преценила, че няма данни за престъпление от общ характер, извършено от Гатев и е прекратила преписката, цацаратурата се намесва в ЗЗКИ, където не са предвидени никакви правомощия за нея?
Да споделя и отговорите – НИКАКВИ!

ИВАН ПЕТРОВИван Петров

Адвокат, прокурор на столична апелативна прокуратура /1995 – 2008/

«