« Върни се назад Публикувано на 29.06.2024 / 19:25

АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ С НОВ, ОТНОВО ПРОБИТ ШЕФ. И В МОМЕНТА АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА Е С ТЕЖЪК ПРОБЛЕМ

За трети пореден път АЕЦ “Козлодуй” е с нелегитимно ръководство

Проблемите в АЕЦ “Козлодуй” вече са известни и на домашните любимци.

То не бяха аварийни спирания, то не бяха течове на радиоактивна вода … Загуби за стотици милиони лева!

Нека да разгледаме проблема от друга гледна точка, може би най-правилната.

Тук максимата “рибата се вмирисва от главата” е най-точната! Защо?

От вчера с Решeние на Българския енергиен холдинг, Протокол No 67-2024, в АЕЦ “Козлодуй” е назначен нов изпълнителен директор.

Нека припомним хронологията на последните подобни назначения:

1. През август 2022 г. в пълно противоречие с чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия е назначен подсъдимия за убийство към онзи момент Георги Кирков.

2. През юли 2023 г. отново в противоречие с чл. 21. ал. 1 от Закона за публичните предприятия и, забележете, в противоречие с & 3 на Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия е назначен Валентин Николов.

3. През юни 2024 г. в противоречие със споменатия вече Закон за публичните предприятия и в грубо нарушение с чл, 85, 86 и 87 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е назначен Иван Андреев.

Господа управляващи, и тримата отговарят на уличния жаргон “Хвани единия, удари другия”.

Нищо добро не я очаква родната АЕЦ “Козлодуй”!

Г-жо Томова, и към този момент има тежък проблем в АЕЦ Козлодуй.

След Обследване на Фрам Атом, са открити още 9 тръбички на парогенератора за които се съмняват, че са компрометирани! Обаче по нареждане на Красночаров, Иван Андреев (още миналата сряда) и гл.инженер, блока е подгрят и подготвен за пускане! Сега притесненията са, че ако пуснат блока може да протече още утре отново и да не изкара до началото на октомври, а ако го разхладят може да се появят проблеми които не могат да решат толкова бързо!

За да стои блока в това състояние са необходими около 20 мегавата, какви ли загуби търпи АЕЦ Козлодуй?!?

Истината е, че са изтекли 30 м3 радиоактивна вода! Но грешката е на гл.инженер, не на оперативния персонал!

Да публикуват дневниците за да се види!

«