« Върни се назад Публикувано на 25.10.2021 / 8:35

АДВОКАТ КРИСТИАН ГЬОШЕВ: С ВЕСЕЛИНА ТОМОВА ОБЖАЛВАМЕ ЗАПОВЕДТА НА КАЦАРОВ ЗА НАРУШЕНИ ПРАВА! ПРАВОТО Е В ОПАСНОСТ!

Правото е в опасност. Въведените мерки, макар и записани като временни, ограничават без посочен в заповедта срок редица основни права, понеже противоепидемичната обстановка се удължава постоянно. Изискването за посочване на срок в такъв тип заповеди е посочено в решение на КС по дело 7/2020 г.

Умишлено изчакахме различни хора – партийни функционери, адвокати и експерти – да изкажат мненията си и да се наиграят на правозащитници, като някои дори без да помислят за ефекта от действието си – пуснаха в интернет бланкетни жалби за граждани.

Това безспорно ще доведе до затрупване на Съда и блокиране на работата му, понеже на 95 процента от тези жалби са нередовни – я поради липса на такса за разглеждане от 10 лв., я поради липса на такса за обнародване на оспорването в Държавен вестник от 20 лв.

За това двама смели хора и мои приятели, решиха да станат жалбоподатели в една обща и редовно подадена жалба.

Това са журналистката Веселина Томова и учителят Румен Вангелов, който е с онкологично заболяване и не желае по медицински съображения и лични убеждения да се ваксинира.

В жалбата, която няма да качим в интернет, сме записали, че нарушените права са прокламирани в КРБ, ЕКЗПЧ, Хартата на основните права на ЕС, Всеобщата декларация за правата на човека на ООН и касаят:

Равенството пред закона и забрана за дискриминация на лично и обществено положение;

Неприкосновеността на личния живот и физическата неприкосновеност;

Правото на свободно придвижване;

Забраната за ограничаване на права с оглед личните убеждения.

Най-важния акцент за нас в този момент е свързан с искането ни Съдът да СПРЕ предварителното изпълнение на заповедта, от което безспорно могат да се причинят значителни и трудно поправими вреди, както на оспорващите, така и на 80% от гражданите, които не са ваксинирани.

Вярвам, че по-голямата част от българското общество е зад нас и подкрепя нашата инициатива, която е в защита именно на техните права.

Благодаря Ви!

адвокат Кристиан Гьошев

«