« Върни се назад Публикувано на 25.10.2021 / 16:10

АБСУРДА В ДЪРЖАВАТА Е ПЪЛЕН! ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА СТАВАТ МИЛИОНЕРИ С ТЕСТОВЕТЕ, УЖ ЗАГРИЖЕНИ ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ, А СЛЕДИТЕ ВОДЯТ КЪМ….!

Както обещах вече, сега ще ви запозная с официална информация как се пускат тестовете за К-19 на българския пазар. Искам да благодаря на експертите от гражданска инициатива „От упор в действие“, както и на гражданите и юристите, които помогнаха за тази информация.

Преди броени дни от Министерството на здравеопазването заявиха, че ще предоставят 600 000 (шестстотин хиляди) бързи антигенни теста на регионалните РЗИ-а за тестване на гражданите. Новината бе отразена на сайта на БНТ:

https://bntnews.bg/news/kade-v-stranata-veche-predlagat-bezplatni-antigenni-testove-1172770news.html?fbclid=IwAR054B4ry0UsLnsBB99B9H457NB8Qca6Eaz0OVbeBrz-l5CBON4RtdZ8bkM

Тук възниква въпросът откъде се внасят тези тестове и кой следи дали отговарят на някакви изисквания и стандарти?

През месец август адвокат Христова изисква от Изпълнителна агенция по лекарствата, отговор на шест въпроса и получава отговор, който с нейно разрешение публикувам. По разбираеми причини съм заличил личните данни на адв. Христова, но от отговорът става ясно, че ИАЛ не е издала разрешения за тестовете за К-19, които се ползват в България с мотив, че на тях е поставена маркировка „СЕ“ и се позовава на чл.15 от Закона за медицинските изделия.

Друг е въпроса, че член 15 от същия закон няма нищо общо с издаването на разрешение. Наша проверка в лабораториите и аптеките показа, че бързите антигенни тестове масово са произведени в Китай. Тоест страна извън Европейския съюз. Цената на едро според наши източници на тези тестове е около 50-70 стотинки, а в аптечната мрежа на дребно ги открихме за 8-10 лева.

Какво е качеството на тези тестове и какви печалби се реализират от техните продажби оставям на вашата преценка.

В отговорът си до адв. Христова, ИАЛ отговаря, че не е извършила проверки на тестовете за К-19 в мрежата за търговия на дребно, тъй като уведомленията за пускането им на пазара били от месец август. Тук възниква един много интересен въпрос. В покана за закупуване на 83920 бързи антигенни тестове за нуждите на РЗИ, която е публикувана на официалния сайт на министерството на здравеопазването на 6 август:

https://www.mh.government.bg/bg/novini/pokani-i-konkursi/pokana-za-zakupuvane-na-83-920-br-brzi-antigenni-t/?fbclid=IwAR3gnJ7oFbij6Tmu5xl6HF9DdZSkCLQtHVbDPuCbMoy9bLduTtWNyRZFCU4

е посочено изискване, което цитирам дословно:

„2.4. За предлаганите медицински изделия не следва да има регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните 18 месеца, както и за блокирани или изтеглени от пазара партиди по причини, свързани с безопасността на медицинските изделия през последните 18 месеца, съгласно предоставена от ИАЛ информация.

За да докажат съответствието си с това изискване, участниците следва да предоставят заверено копие на официален документ, издаден от ИАЛ, от който да е видно, че за предложените бързи антигенни тестове за COVID-19 няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните 18 месеца, както и за блокирани или изтеглени от пазара партиди по причини, свързани с безопасността на медицинските изделия през последните 18 месеца , или да предоставят документ, с входящ номер от ИАЛ, от който да е видно, че са подали искане за издаване на посочения официален документ (който следва да бъде предоставен в Министерството на здравеопазването преди сключване на договор).“

Как продавачът ще отговори на тези изисквания, като ИАЛ сама казва, че не е извършвала проверки и не е в нейната компетентност оценяването на съответствието остава пълна загадка?

За щадящите тестове, за които разбрахме, че няма никаква информация, но ще се дават 13 милиона лева наши пари, тепърва очаквам информация от две министерства, които надлежно регистрираха получаването на моите въпроси.

Пиша тези редове, тъй като абсурда в държавата е пълен, а лично аз оставам с впечатлението, че определени длъжностни лица стават милионери на гърба на страданието на цял едни народ и няма кой да ги спре, тъй като те уж са загрижени за нашето здраве и живот, а следите водят към …!

Димитър Байрактаров

«