« Върни се назад Публикувано на 23.10.2022 / 18:11

СКАНДАЛ! ШЕФЪТ НА ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ УМИШЛЕНО УКРИВА УБИЙСТВЕН ОДИТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА СИГУРНОСТТА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ! РЕЗУЛТАТИТЕ СА ТОЛКОВА СЛАБИ, ЧЕ ЕК МОЖЕ ДА ОТНЕМЕ СТАТУТА НА „ЛЕТИЩЕ ОТ ЕС“! НА ВСИЧКОТО ОТГОРЕ ШЕФЪТ НА ГД „ГВА“ Е И С ОТНЕТ ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Огромен скандал, който умишлено се укрива от обществеността, се вихри в Министерството на транспорта и съобщенията, свързан със сериозни закононарушения на висши държавни служители от Министерството на транспорта, по конкретно свързани с ГД „ГВА“ – Главна Дирекция на гражданската въздухо плавателна администрация, разкриха за АФЕРА брилянтни източници.

ГД „ГВА“ –  Главна Дирекция на гражданската въздухо плавателна администрация, се явява като национален орган в областта на гражданското въздухоплаване, отговорен и пред ЕК по отношение на всички останали субекти в Република България.

Главният директор на ГД „ГВА“ Христо Щерионов заема поста след така наречен „конкурс“, който провеждат Красимира Стоянова – началник кабинет на последните трима – четирима министри на транспорта, главният секретар на Министерството – Иван Марков и директора на концесиите – Албена Лазарова.

Според брилянтните източници на АФЕРА, началник кабинета на транспортния министър Красимира Стоянова е особено близка с Христо Щерионов и го лансира пред всички звена в Министерството без той да има необходимите професионални качества в областта на авиацията, в сравнение с останалите 8 кандидати, явили се на конкурса, които  са далеч по- качествени от спечелилия Щерионов.

Свидетелства за това са и изключително занижените резултати, особено в областите на безопасността и сигурността на гражданското въздухоплаване.

Реален израз и катастрофална оценка е завършилата проверка, извършена от Европейската Комисия от 10.10.2022 г. до 14.10.2022 г. по отношение на мерките по сигурността прилагани в субектите и Летище София.

Резултатите от тази проверка са изключително слаби, като спрямо Летище София е възможно да бъде приложен член 15 от Европейския регламент 72/2010, който отнема статута на Летище от ЕС и се прилагат мерки като на „летище от 3 та страна“, плюс голяма финансова глоба.

След обявяване на резултатите от одитиращия екип на ЕК и запознаването с тях от страна на главния директор Христо Щерионов, той предупреждава екипа от служителите на отдел АС „Авиационна сигурност“ да си мълчат и да не разпространяват резултатите от проверката.

В същото време началника на отдел АС „Авиационна сигурност“ Николай Христов излиза в отпуск, тъй като и неговите познания в областта на авиационната сигурност са адекватни като тези на Христо Щерионов, т.е. почти никакви и той предпочита да отсъства, като отпуската е санкционирана от Христо Щерионов.

А това е проверка от най-високо ниво – Европейската Комисия, която може да се отрази много зле на цялото българско въздухоплаване, предвид убийствените резултати, които са получени от проверката.

От преди няколко месеца ДАНС отнема достъпа до класифицирана информация, съгласно ЗККИ, на Христо Щерионов, със съмнения за корупционни практики, като директор на Летищата София и Пловдив, преди да оглави ГД „ГВА“. Но той и до този момент продължава да заема поста на главен директор независимо, че няма право да се запознава и да резолира документи на ЕС, ЕК, НАТО, които касаят близо 60-70% от документооборота на ГД „ГВА“.

Всичко това става със знанието и „услужливото“ съдействие на началника на кабинета на Министъра на транспорта Красимира Стоянова. Отнемането на достъпа за класифицирана информация на Христо Щерионов е  потвърдено от ДИКСИ, но … има една малка „случайна подробност“ – че сестрата на Красимира Стоянова – Камелия Стоянова е съдия във ВАС, където, кой знае, може и да успеят да решат въпроса.

Afera.bg

«