« Върни се назад Публикувано на 25.01.2023 / 9:48

РАЗКРИТИЯТА НА „АФЕРА“ ХВЪРЛИХА В НЕРВНА КРИЗА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА! ВИЖТЕ КАК ПОРЪЧА НЕНУЖЕН СОФТУЕР ЗА 625 000 ЛВ. С НАГЛАСЕНА ПОРЪЧКА!

Разкритията на АФЕРА, че министърът на икономиката Никола Стоянов е сложен на дузпата, а американците са му показали червен картон, са разстроили сериозно емоционалното му състояние. От няколко дни той не спира да праща емисари, които да убеждават президента Радев, че трябва да го остави въпреки негативното отношение на  „Козяк“, дължащо се на спорната му репутация и очевидна принадлежност към оръжейно лоби, но не това на янките. Предполагаме, че емисарите вървят с подаръчни торбички, а може би и с бонбони „Мерси“.

Стоянов, който е известен като приближен на санкционирания по Магнитски гербаджия Александър Манолев, попада под прожекторите още като заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, а преписките за това стоят на трупчета в прокуратурата, съобщават наши брилянтни източници.

По негово време през 2016 г. стартира доста интересна и притеснителна процедура по обществена поръчка (ОП), а именно „Внедряване на уеб базирана информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между българските служби по търговско-икономически въпроси в чужбина/СТИВ/ и ИАНМСП“, с прогнозна стойност 69 000 лв. без ДДС. Или казано с прости думи софтуер за търговските ни аташета.

В доклад са описани начините на взаимодействието на Агенцията със служителите от СТИВ и затрудненията, като се прави предложение да се създаде уеб информационната система, в случай на наличие на финансов ресурс. В последния абзац се предлага да се възложи на външен изпълнител да изработи и внедри уеб базирана информационна система, като за целта ще се публикува обява и също така техническото задание ще се изготви от служители на агенцията. Към доклада не са приложени каквито и да било документи, като писма, становища, доклади, протоколи от срещи, съдържащи предложения за необходимостта от създаването на такава информационна система, както от страна на каквито и да било организации, така и от дирекцията на Министерство на икономиката провеждащи държавната политика, респективно и от служители в СТИВ, както и  няма документални следи за съгласуваност с тях. Също така към онзи момент няма и наличен финансов ресурс за изпълнението. Но това не пречи на ръководството да подпише договор с г-жа Виолета Хаджиперова, за изготвяне на тръжна документация по ЗОП на 21.09.2016 г. Прави впечатление, че изпълнителят г-жа Хаджиперова, се задължава да изработи тръжната документация в срок до 21.09.2016 г., тоест за един ден. От същата дата 21.09.2016 г. е налице и Протокол за приемане и предаване на възложената работа. Обявата и документите са публикувани също на 21.09.2016г. , като плащането е в срок до 60 работни дни от представяна на фактура-оригинал и приемо-предавателен протокол за извършената услуга, подписан от изпълнителя и възложителя.

Два месеца по-късно с доклад от 16.11.2016г. излиза ново предложение за обявяване на  „Надграждане и разширяване на уеб базирана информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между българските служби по търговско- икономически въпроси в чужбина /СТИВ/ и ИАНМСП“, с прогнозна стойност, забележете 625 000 лв. без ДДС, или 10 пъти повече от първата поръчка. А експертът е познат – Виолета Хаджиперова, като същата трябва да изготви тръжната документация в срок до 17.11.2016г. и „нова изненада“ от същата дата е наличен протокол, че вече работата й е приета. Само няколко дни по-късно, с решение на Никола Стоянов от 22.11.2016 г. се открива процедурата на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка за услуга. Поръчката „върви добре и в срокове“ и на 15.12.2016 г. е подписан договор. На 21.12.2016 г. Стоянов одобрява доклад за първата част и на 22 декември се разпорежда да бъде поето задължението от 255 500 лв. , а на следващия ден има нов доклад за извършване на авансово плащане в размер на 474 500 лв.  срещу банкова гаранция.

С всички свои действия към тогавашния момент виждаме как министър Стоянов не допринася за развитието на системата, а именно обратното,  и до ден днешен няма писмено становище относно нейната целесъобразност от страна на крайния ползвател-представителите на бизнеса, чрез допитване до представителните работодателски организации.  Дотук си остана само завишената цена, почти 10 пъти по-голяма от първоначалната и въпросителна за много взятки по трасето.

Андрей Червенков

 

«