« Върни се назад Публикувано на 13.12.2022 / 20:20

„ПО ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА“: ХОРАТА НА РУМЕН РАДЕВ И БОЙКО БОРИСОВ ЗАЕДНО ПРИКРИВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПОД ЗОРКИЯ ПОГЛЕД НА КОПРИНКАТА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Уважаема г-жо Томова,

във вашия сайт редовно говорите за Пътят на Копринката. Искаме да ви подадем сигнал, че този път води и към МОСВ, където хората на президента и Бойко Борисов заедно прикриват престъпления под зоркия поглед на Копринката.

Копринката е този, от който получава наставления ръководството на МОСВ какво да прави.

Сигналът вече е във всички институции, но не се прави нищо. А ние, служителите на МОСВ, които ставаме свидетели на тези неща, само принтираме документи за ДАНС, МС и т..н. – без реален резултат.

СИГНАЛ

За пореден път ви сигнализираме за нарушенията и неспазването на закона от страна на Министерството на околоната среда и водите по отношение на оползотворяващата организация „Еко партнърс“ и нейните далавери.

Вместо да предприеме действията, които Законът изисква от нея, министър Росица Карамфилов прави всичко възможно да осуети отнемането на лиценза на „Еко партньрс“, което е задължително при установените нарушения.

Използвайки чисто административен и правен трик, Карамфилова се готви да сезира правораздавателните органи и прехвърляйки върху тях отговорността, иска да оправдае своето бездействие. Бездействие, което е в полза на нарушителите на правилата и закона и в ущърб на гражданите на България и нормалния бизнес.

ИСТОРИЯТА

Схема за милиони с привкус на боклук. Как една организация печели милиони на гърба на хиляди граждани и държавата, как използва фалшиви документи и как държавни чиновници си затварят очите пред очеизвадни нарушения и престъпления.

Преди да ви представим историята със ясните и сухи факти, обаче трябва да ви представим основния участник в нея.

Това е „Еко Партнърс България“ АД, официално представлявана от Мирослав Милоров, Борислав Досев и Петър Илиев. За широката общественост те са никому неизвестни бизнесмени, но истинските лица, които стоят зад тази компания са съвсем други.

Основният играч и градител на схемата, който няма нужда от представяне, се казва Александър Сталийски.

Неговото име обаче не е най-важното в историята, макар че част от случилото се и случващото се може да бъде обяснено именно с неговото участие.

И така …

СУХИТЕ ФАКТИ

В края на юли 2022 година тогавашният министър на околната среда и водите Борислав Сандов получава доклад за дейността и постигането на годишните цели на така наречените оползотворяващи организации за предходната 2021 г. Тези организации най-общо се занимават със събирането, рециклирането и оползотворяването на масово разпространените отпадъци – стъкло, хартия, пластмаси, метали и други.

В България има четири такива организации, които си поделят пазара – „Екопак България“АД, „Булекопак“ АД, „Екобулпак България“ АД и „Еко Партнърс България“ АД.

В доклада, който е представен на Сандов и той приема, абсолютно ясно е записано, че САМО при последната, а именно „Еко Партнърс България“ АД има установени и то сериозни нарушения.

На първо място се констатира, че „Еко Партнърс България“ АД не е изпълнила на над 50 % заложените в Закона цели за рециклиране, тоест събрала е половината от отпадъците, които е задължена да събере.

На второ място одиторите са записали, че фирмата не изпълнява и целта за обхват на населението за разделно събиране, която за пазарен дял от 14 %, който има „Еко Партнърс България“ АД е 873 000 души. Компанията има договори с 20 общини, които общо правят малко над 800 хил. души. Изглежда, за да попълнят необходимите бройки от „Еко Партнърс България“ АД представят и договор с община Плевен с население от малко над 106 хил. души. НО се оказва, че този договор е сключен на 26 януари 2022 г., тоест той няма никакво отношение към отчетната 2021 г.

Още по-скандално е заключението на комисията за декларираната от „Еко Партнърс България“ АД инсталация за сепатиране на боклука на Брезни, Земен, Перник, Трън и Ковачевци. Инсталацията е собственост на фирма „Хамбургер Рисайклинг България“ ЕООД и е разположена на площадка в столичния квартал Орландовци. Оказва се, че инсталацията НЯМА разрешение за ползване или акт 16 от съответния компетентен орган, тоест не е въведена в експлоатация. Нещо повече! За да получи възможност да работи от „Еко Партнърс България“ АД ЧЕТИРИ ПЪТИ за една година са декларирали, че тяхната сепарираща инсталция е с разрешение за ползване като са посочили номер СТ-05-479/02.05.2018 г. Това разрешение обаче отговаря ЗАБЕЛЕЖЕТЕ на инсталацията на друга фирма, която е във Велико Търново – Еко Феникс ЕООД, установяват проверяващите.

В ПРЕВОД НА НОРМАЛЕН ЕЗИК

За 2021 година „Еко Партнърс България“ АД не е събрала и сепарирала ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ за нея отпадъци, не е покрила и дори се е опитала с измама да покрие своя ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН обхват на населението и в крайна сметка работи с незаконна инсталация.

С две думи – „Еко Партнърс България“ АД НЕЗАКОННО е получава пари за дейност, за която освен това си е спестявала разходите, които е задължена да направи. Другата дума на такава дейност е точене.

КАКВО СЛЕДВА СЛЕД ТОВА

На финала на доклада за „Еко Партнърс България“ АД на комисията е записано, че съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) „Еко Партнърс България“ АД дължи за 2021 година 54 972 623 лева или с други думи трябва да плати на държавата 55 милиона лева за неизпълнението на целите.

Комисията предлага „Еко Партнърс България“ АД да бъде санкционирана за направените нарушения. Предлага се на базата на чл. 66, ал. 2 от НООО на компанията да бъде отнет лиценза за дейност.

Интересна е реакцията на министър Сандов. Той слага резолюция на доклада за глобяването на „Еко Партнърс България“ АД, но по точката с отменането на лиценза записва собственоръчно : Да се извърши допълнителна проверка.

Така Сандов прехвърля горещия картоф, тъй като малко след това правителството пада и на власт идва служебния кабинет с министър на околоната среда и водите Росица Карамфилова. Картофът е горещ, защото МОСВ е задължена през септември да публикува така наречените Заповеди дейността на всички оползотворяващи организации. Това са вид доклади за дейността им и дават насока и на фирмите, занимаващи се със сметосъбиране, да се ориентират към коя организация да се насочат. Само, че поставени в тази ситуация от МОСВ бавят публикуването на заповедите, защото ще лъснат нарушенията на „Еко Партнърс България“ АД.

На 30 септември МОСВ все пак публикуват заповедите на „Екопак България“АД, „Булекопак“ АД и „Екобулпак България“ АД, но не и за „Еко Партнърс България“ АД.

НОВ ДОКЛАД, СТАРИТЕ СКАНДАЛНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

На 12 октомври 2022 г. ръководството на МОСВ получава нов доклад по темата – РИОСВ проверява незаконната инсталация за сепариране на „Хамбургер Рисайклинг България“ ЕООД, използвана от „Еко Партнърс България“ АД.

Констатациите са същите като в първия доклад. Констатирани са несъответствия между количествата на събраните отпадъци от хартия, пластмаса и метал за общините Перник, Брезник, Трън и Земен. Проверяващите отново констатират, че инсталацията няма акт 16, тоест не е въведена в експлатация, НЯМА КАК ДА РАБОТИ и събраните от четирите общини отпадъци няма как да бъдат признати за оползотворени.

Предложенията на комисията са ясни :

  1. Заповед за отнемане на разрешението на „Еко Партнърс България“ АД
  2. Акт за подаване на невярна информация
  3. Акт за липсата на задължителния обхват на населението

На докладът ясно личат два подписа с две еднакви резюлюции. Те са на зам.министъра Ренета Колева и на министър Росица Карамфилова и са с текст: ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ.

КАКВО СЕ ПРОЦЕДИРА

Процедиране обаче няма, а има опит за замазване на положението и спасяване на разрешителното на „Еко Партнърс България“ АД. Като начало зам. министър Ренета Колева, която е написала „За процедиране“, и която е ресорна, рязко излиза в отпуска.

Притиснати до стената от Закона, на 21 октовмри МОСВ все пак публикуват Заповедта за „Еко Партнърс България“ АД. В същия ден с подписа на минстър Карамфилова е публикувана заповед за санкциониране на „Еко Партнърс България“ АД, НО …..

В тази заповед министър Карамфилова заповядва на „Еко Партнърс България“ АД да заплати близо 55-те милиона лева продуктова такса за неизпълнение на оползтоворяващите цели. В заповедта обаче няма нито дума за отнемане на разрешителното на „Еко Партнърс България“ АД, въпреки, че Карамфилова е „процедирала“ такова на 12 октомври и въпреки, че в закона изрично е посочено, че при неизпълнение на целите следва отнемане на лиценза. Тоест въпреки изричните разпоредби на Закона, Карамфилова оставя „Еко Партнърс България“ АД да извършва дейност.

Без „процедиране“ са и актовете, които комисията е предложила на Карамфилова да издаде срещу „Еко Партнърс България“ АД.

А изглежда министър Карамфилова не иска това. Тя иска да избута оставащите й дни като министът и да прехвърли горещия картоф „Еко Партнърс България“ АД на следващия министър.

КАКВО СЛЕДВА

По наша информация, ДАНС вече се е заинтересувал от случая и е започнала проверка по него. Лесно разследващите могат да разпитат десетките участници в комисиите на МОСВ и РИОСВ, които изготвят докладите и предложенията за „Еко Партнърс България“ АД. Те могат да отговорят и какви устни заповеди са получили от министър Карамфилова по отношение на „Еко Партнърс България“ АД и да кажат какво е спряло „процедирането“ на документите по закон.

И най-важното уважаеми дами и госпада,

Не е ли сега момента да се покаже, че няма хора, които стоят в сянката и са над закона. Да се покаже, че измамата и далаверата трябва и ще бъдат наказани. Да се покаже, че министрите и държавните експерти не са в институциите, за да помагат за облагодетелстването на този или онзи.

Гарантираме ви, че това е само началото. И в съвсем скоро на яве ще излязат още факти и доказателства за дейността на МОСВ и последните няколко министри, които са действали не в полза държавните интереси, а в полза на задкулисни играчи и на самите себе си.

От редови служители на МОСВ

«