« Върни се назад Публикувано на 14.12.2022 / 13:37

МОТИВИТЕ НА РАДЕВ: „ИЗБОРЪТ Е ЛОШО НЕЩО“. ЧЕТИ И ПЛАЧИ!

Радев смята, че избирателите трябва да гласуват по един начин – или само с бюлетини, или с машини. Иначе са неравнопоставени. Т.е., според Радев няма начин да се гласува и по пощите, и с машини, и по интернет, и с бюлетини…

Въпреки, че законодателят определя как се гласува, Радев твърди, че избирателите не могат по свое усмотрение да избират начина на гласуване. Изборът е лошо нещо, законодателят трябва да подходи императивно…

Чети и плачи:

Противно на установеното спрямо него задължение в чл. 10 от Конституцията законодателят оставя на волята на избирателя гласоподаването да може да се осъществява по два различни начина под предлог, че трябва да има „свобода на избор”, а на практика се отдава значение на субективното предпочитание на избирателя

Из мотивите, с които Румен Радев налага вето върху ИК

Петьо Цеков

«