« Върни се назад Публикувано на 07.11.2022 / 8:17

ЕДИНСТВЕНО РАДЕВ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА КОРУПЦИОНЕРИТЕ СИ! ТОЙ МЪЛЧИ УНИЗИТЕЛНО. ДАНС ПРИВИКВАТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ, ПРОВЕРЯВАТ И БИЗНЕСМЕН, КОЙТО „КОМПЛИМЕНТИРА“ ОБИЧТА СИ КЪМ ШЕФА НА НАП

След поредицата от разследвания на АФЕРА /можете да ги проследите под публикацията*/, както и след участието на Веселина Томова в предаването на Сашо Диков „Евродикоф“, корупционерите отвръщат на удара в паника и истерия, а президентът Румен Радев от който зависи да пресече от раз тази свирепа прогнила кочина – продължава унизително да мълчи.

Защо единствено президентът Румен Радев може да реши „трудната“ скандална афера?

Първо, защото!:

Правителството, което управлява България, е назначено от него и той е негов ментор. Не друг, а единствено Румен Радев би трябвало /освен, ако – както се случва досега! – не той, а Николай Копринков кадрува от негово име/ да преценява кой и дали трябва да продължава да заема поста си, особено когато за него има достатъчно сигнали, свързани с корупционни действия.

Второ, защото!:

ДАНС има пълната информация за всеки един високопоставен служител, както и разполага с ресурсите да знае сгазил ли е лука, къде точно, защо и кога. ДАНС изпраща регулярно своите доклади до президента Румен Радев, както и до министър председателя Гълъб Донев, назначен за такъв от президента Румен Радев. Т.е. те са напълно наясно със справките на ДАНС и възоснова на тях могат да вземат своите кадрови решения. И да пресекат както всяко готвено нефелно назначение, така и да отстранят всеки назначен поради нефелност, или определени корупционни интереси.

Освен ако – както се случва досега! – не те, а Николай Копринков е фактора, който определя за кого да се затварят очите на президента и за кого не.

Трето, защото!:

От месец и половина лично президентът Румен Радев е запознат със случващото се в НАП и Министерството на финансите /и не само там!!!/, реакция – никаква!

Лично заместник министър на Министерството на финансите е правил купища проверки по получените сигнали и е информирал – реакция никаква!

Всички – и ДАНС, и зам. министър, и който още се сетите, казват едно и също: ние си свършваме работата – и какво от това?! – единствен решението може да вземе президентът Румен Радев!

Освен ако – както се случва досега! – не той, а Николай Копринков взима решението.

И министър – председателят Гълъб Донев, и министърката на финансите също са напълно наясно с корупционните практики. Те също не смеят да гъкнат, защото треперят за местата си. Особено министърката на финансите, чието име лъсва в скандалните афери.

През цялото това време на зловещо мълчание и бездействие от страна на президента Румен Радев, в НАП и МФ се назначават „боклуци“ от времето на гербаджии, и се гонят онези, които се осмеляват да говорят истината или да се опънат на Схемата.

През цялото това време един от факторите, наред с Копринков, които кадруват, Георги Гергов продължава да е биз бизе с Бойко Борисов. Нищо, че е биз бизе и с Румен Радев.

Последното, което твори Масонския кръг „Гергов & Копринков“ е да сложат за шеф на НАП – София компрометираният гербаджия Антон Тончев от Хасково. От трън, че на глог!

На 8 ноември т.г., във вторник, в ДАНС трябва да се  яви, повикана, министърката на финансите Росица Велкова.

АФЕРА разкри и че се прави проверка на бизнесмен, който е „комплиментирал“ медия, за да се прави спешен кризисен пиар на шефа на НАП Бисер Михайлов след разследванията на АФЕРА.

В бързането, в паниката и истерията да успеят да прикрият следите от корупционната афера, която разследва АФЕРА, шефът на НАП Бисер Михайлов и новият синдик на „Дунавска коприна“ АД Елин Топалов правят грешка след грешка и така сами се осветяват като стъпили фатално накриво.

Ето новите разкрития на АФЕРА:

На 2 ноември след като от синдика на „Дунавска коприна“ АД Веселин Банков са поискани 250 000 лв., за да остане на работа, и той отказва, е изпратен сигнал до върховете на институциите, включително и до президента, който АФЕРА публикува същия ден – виж под публикацията разследванията на АФЕРА.

Същият ден новият синдик на „Дунавска коприна“ Елин Топалов, който трябва да встъпи в длъжност – забележете!!! на 7 ноември т.г., е в Русе.

Топалов НЕ присъства на срещата на шефа на НАП Бисер Михайлов с досегашния синдик Веселин Банков пред когото синдикът изнася цялата информация какво се случва с „Дунавска коприна“, както и за поискания подкуп.

Два дни по-късно – на 4 ноември т.г., вече след поредицата излезли разследвания на сайта АФЕРА и след анонсиране, че Веселина Томова ще участва в предаването на Сашо Диков, забележете!!! – новият синдик Елин Топалов, който иначе още не е встъпил в длъжност и трябва да го направи на … 7 ноември т.г., пише „отговор“ на сигнала, който бе публикуван в АФЕРА, адресиран до „Началника на Отдел „Приемна“ на Министерски съвет на Република България, Г-жа Полина Матева – Щеркелова, Г-н Веселин Луканов Банков /б.р. – досегашният синдик на „Дунавска корпина“АД/.

„Отговорът“ е пратен по имейл:

Д О

Началника на Отдел „Приемна“ на

Министерски съвет на Република България

Г-жа Полина Матева – Щеркелова

Г-н Веселин Луканов Банков

О Т Г О В О Р

от Елин Господинов Топалов – назначен за постоянен синдик на „Дунавска коприна” АД – в несъстоятелност, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 827238585

На сигнал вх. № 2832/02.11.2022 г. по описа на МС

Уважаема госпожо началник на отдел „Приемна“ на МС, уважаема г-жо Матева Щъркелова, уважаеми колега Банков,

На 04.11.2022 г. получих сигнал вх. № 2832/02.11.2022 г. по описа на МС, свързан с  „Дунавска коприна” АД – в несъстоятелност, по повод на който давам следния отговор:

За постоянен синдик на „Дунавска коприна” АД – в несъстоятелност съм назначен с постановено от Русенския окръжен съд, т.о. определение № 260061/28.10.2022 г. по т.д.н. № 77/2002 г., обявено в ТРРЮЛНЦ на 28.10.2022 г. В изпълнение на посоченото определение в длъжност ще встъпя на датата 07.11.2022 г., която е определена от съда за дата на встъпване.

С посоченото определение съдът освободи Веселин Луканов Банков от длъжността постоянен синдик на „Дунавска коприна” АД – в несъстоятелност и го задължи в двуседмичен срок от уведомяването да представи писмен отчет за дейността си на основание чл. 664, ал. 1 ТЗ и да ми предаде под опис търговските книги, дневника и отчетите по чл. 659 ТЗ, както и намиращото се в негово разпореждане имущество на „Дунавска коприна” АД – в несъстоятелност на основание чл. 665 ТЗ.

Към днешна дата синдик Луканов не ми е предал никакви документи или имущество на „Дунавска коприна” АД – в несъстоятелност, поради което разполагам само с публичната информация за дружеството, достъпна в ТРРЛЮНЦ и специалния бюлетин на Министерството на икономиката.

От тях се установява, че Веселин Луканов Банков е бил назначен за постоянен синдик на „Дунавска коприна” АД – в несъстоятелност с определение на Русенския окръжен съд, т.о. № 175/02.04.2015 г., като определената дата за встъпването му в длъжност е била 15.04.2015 г.

Не зная какво имущество от масата на несъстоятелността на „Дунавска коприна” АД – в несъстоятелност е предоставил под наем г-н Банков, на кого, срещу каква наемна цена и какъв е размерът на получените наеми.

При справка по партидата на „Дунавска коприна” АД – в несъстоятелност, установих че от встъпването си в длъжност до днес синдик Луканов е изготвил седем частични сметки по чл. 721 ТЗ за разпределение на суми в общ размер от 127 000.00 лв. Всички тези сметки за разпределение са одобрени от съда по несъстоятелността и предполагам, че са изпълнени от синдик Банков.

При проверка в специалния бюлетин на Министерството на икономиката узнах, че до настоящия момент синдик Банков е провел неуспешно общо 14 броя процедури за продажба на имуществото на „Дунавска коприна” АД – в несъстоятелност, находящо се в гр. Русе, като най-високата начална тръжна цена е била 10 445 425.00 лв. – на насрочен за 22.12.2021 г. търг с тайно наддаване, а най-ниската продажна цена е била 5 590 475.96 лв. – на насрочена за 24.03.2021 г. продажба чрез пряко договаряне. В специалния бюлетин на Министерството на икономиката е публикуване обявление на синдик Банков, че за 24.11.2022 г. е насрочил продажба по реда на чл. 718 ТЗ чрез пряко договаряне на обособена част от масата на несъстоятелността на „Дунавска коприна” АД – в несъстоятелност, находяща се в гр. Русе, при начална продажна цена в размер на 7 541 596.85 лв.

Не мога да проверя дали е вярно твърдението за разговори и искани от синдик Банков парични суми, но смятам, че ако то е вярно, синдик Банков следва да се обърне към органите на Прокуратурата.

При действиета си по осребряване имуществото но „Дунавска коприна” АД – в несъстоятелност изцяло ще се съобразявам с изискванията на закона и разпоредбите на гл. 46 от ТЗ.

С уважение,

Елин Топалов

Кой всъщност е писал този имейл – „отговор“ – новият синдик Елин Топалов, който още официално не е встъпил в длъжност  и изобщо не е присъствал на срещата с шефа на НАП Борис Михайлов за да знае конкретиката, /защото на срещата са били единствено шефът на НАП Борис Михайлов, синдикът Веселин Банков и Поли Щъркелова!/ или шефът на НАП Борис Михайлов го е написал и на Елин Топалов му казано да се подпише?! Още повече, че нито Поли Щъркелова, нито синдика Веселин Банков изобщо са се срещали с новия синдик Елин Топалов, за да знае той написаната УЖ от него информация в „отговора“!

Нещо повече! Новият синдик на „Дунавска коприна“ АД Елин Топалов, който иначе още не е встъпил официално в длъжност и трябва да го направи от утре, 7 ноември т.г., пак в имейл пише до досегашния синдик Веселин Банков да отмени търга за предприятието!

И така на практика си признава, че е в Схемата! Значи може да пише „отговор“, диктувани му от шефа на НАП, в „буферната седмица“ с двама синдика, в която е оставен и досегашния синдик Веселин Банков, но не иска той да отменя търга, а набутва това да направи Веселин Банков.

И ако питате защо – за да се лапнат едни пари с новия търг и да си измият ръцете със стария синдик.

Изключително важно е да се отбележи и че молбата в съда за смяна на синдика на „Дунавска коприна“ АД Веселин Банков я подава лично … шефът на НАП Бисер Михайлов!!! без извършена законова процедура!!!, като става въпрос за нарушаване на процедурата! От което лъсват и корупционните интереси на Михайлов и компания!

На 4 ноември т.г. Веселина Томова участва в предаването на Сашо Диков, изнасяйки на телевизионен показ аферата.

На 5 ноември т.г. от сутринта започва интервенцията. Към Томова политат предложения за суми с пари „да остави намира шефа на НАП Бисер Михайлов“. След отказа, час по-късно в агенция Пик е публикувана „бомба“ как шефа на НАП се „борел с корупцията“ и как ДАНС започнала проверка срещу „вразите му“. На практика се пишат абсолютни лъжи, обръщайки наопаки истината публикувана в АФЕРА и истинската причина за образуваната проверка в ДАНС.

През цялото това време НАП в лицето на шефа му Бисер Михайлов остава напълно дезинтересиран към лицето Добромир Андонов, собственик на капитала на „Дунавска коприна“, който има 50 фирми и 20 от тях дължат на държавата 8 милиона лева задължения, за които години наред НАП си затваря очите!

През цялото това време президентът Румен Радев продължава да мълчи и да не предприема никакви действия! Както бездейства досега неведнъж при информираност за корупционни практики.

ДАНС нищо не могат да направят, освен да предоставят проверките и информацията по тях на прокуратурата, НО и на бюрото на Румен Радев, както го правят непрекъснато.

Оттук нататък решението взима единствено Румен Радев.

След като НАП и Министерството на финансите години наред щавеше по списък „неправилните“ – и при Тройна коалиция, и при ГЕРБ, сега вилнее и при управлението на Румен Радев – освен, ако това управление не го наречем управление на Николай Копринков.

Президентът Румен Радев управлява вече със свои правителства години. Не помня досега да е предприел някакви мерки срещу свои кадри, въпреки изнесените данни за корупция, далавера или пълна некадърност и направо идиотия.

Няма смелост за това! Защо? Питайте Копринков!

Впрочем, новата цел на Копринков е овладяването на ДАНС.

Питай ме, Радев, защо? Защото утре като те импийчмънт, тоя ще щрака с пръсти с чувалите с…, а ти … ще дойдеш на наш’та. Ама ще е късно либе за китка.

За последен път те призовавам – режи с гилотината! Всички, които предадоха тоя народ и надеждата му, че от теб и твоите може да тръгне „промяна“.

Ако и този път си затвориш очите, ушите и устата, окончателно ще се наредиш в редичката на „пътя на копринката“.

И по трудния начин ще разбереш защо трябва да има и защо иде „МЕЧ“!

Веселина Томова

*Разследванията на АФЕРА:

На 02.11.2022 АФЕРА публикува:

„ПО ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА“. КОЙ ВИСОКОПОСТАВЕН ШЕФ ОТ МФ СИ ИСКА 250 БОНА, ЧЕ И ПРЕД ДЕТЕТО НА СИНДИК?!

https://afera.bg/%d0%9f%d0%9e-%d0%9f%d0%aa%d0%a2%d0%af-%d0%9d%d0%90-%d0%9a%d0%9e%d0%9f%d0%a0%d0%98%d0%9d%d0%9a%d0%90%d0%a2%d0%90-%d0%9a%d0%9e%d0%99-%d0%92%d0%98%d0%a1%d0%9e%d0%9a%d0%9e%d0%9f%d0%9e/

На 03.11.2022 АФЕРА публикува:

РАДЕВ, КАКВО ЧАКАШ ОЩЕ?! ШУТ НА ОПГ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ! ВИСОКОПОСТАВЕН ШЕФ: „ТИ ТРЯБВА ДА „СПОДЕЛЯШ“! ЩЕ ТИ КАЖА ЦИФРАТА!“

https://afera.bg/%d0%a0%d0%90%d0%94%d0%95%d0%92-%d0%9a%d0%90%d0%9a%d0%92%d0%9e-%d0%a7%d0%90%d0%9a%d0%90%d0%a8-%d0%9e%d0%a9%d0%95-%d0%a8%d0%a3%d0%a2-%d0%9d%d0%90-%d0%9e%d0%9f%d0%93-%d0%92-%d0%9c%d0%98%d0%9d%d0%98/

На 04.11.2022 АФЕРА публикува:

КОЧИНАТА В НАП И МФ СЕ ТРЕСЕ СЛЕД РАЗСЛЕДВАНЕ НА „АФЕРА“! БЪРЗАТ ДА СМЕНЯТ СИНДИКА ОТ КОГОТО ИСКАТ 250 БОНА РУШВЕТ. НАП ВЗЕТА НА КОНЦЕСИЯ ОТ КОПРИНКОВ

https://afera.bg/%d0%9a%d0%9e%d0%a7%d0%98%d0%9d%d0%90%d0%a2%d0%90-%d0%92-%d0%9d%d0%90%d0%9f-%d0%98-%d0%9c%d0%a4-%d0%a1%d0%95-%d0%a2%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%95-%d0%a1%d0%9b%d0%95%d0%94-%d0%a0%d0%90%d0%97%d0%a1%d0%9b%d0%95/

На 04.11.2022 АФЕРА публикува:

НА ВНИМАНИЕТО НА ДАНС! „СТАВАТ СТРАШНИ НЕЩА В НАП! ЗА ДА НЕ МЕ УВОЛНЯТ ИСКАХА 100 000 ЛВ.!“

https://afera.bg/%d0%9d%d0%90-%d0%92%d0%9d%d0%98%d0%9c%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%95%d0%a2%d0%9e-%d0%9d%d0%90-%d0%94%d0%90%d0%9d%d0%a1-%d0%a1%d0%a2%d0%90%d0%92%d0%90%d0%a2-%d0%a1%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%a8%d0%9d/

На 05.11.2022 / 12:08

КОРУПЦИОНЕРИТЕ ОТВОРИХА КЕСИИТЕ! ДАНС ЧЕТЕ „ПИК“ НАОБРАТНО! И СЕ СМЕЕ С ГЛАС! КОЙ КЕШИ ЗДРАВИ КИНТИ ДА СПАСЯВА РАЗСЛЕДВАНИЯ ОТ ДАНС ШЕФ НА НАП

https://afera.bg/%d0%9a%d0%9e%d0%a0%d0%a3%d0%9f%d0%a6%d0%98%d0%9e%d0%9d%d0%95%d0%a0%d0%98%d0%a2%d0%95-%d0%9e%d0%a2%d0%92%d0%9e%d0%a0%d0%98%d0%a5%d0%90-%d0%9a%d0%95%d0%a1%d0%98%d0%98%d0%a2%d0%95-%d0%94%d0%90%d0%9d/

 

«